УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА7-ма сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 1794


від 12/20/2021
Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік
Первинна редакція:

документ.docдокумент.doc Додатки 1-7.xlsxДодатки 1-7.xlsx


Зміни
згідно з ухвалою 2133-2022
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної гром'
Остаточна редакція:
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада ухвалила:
1. Визначити на 2022 рік:
- доходи бюджету Львівської міської територіальної громади у сумі 13071713960 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 12254803260 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 816910700 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 677000000 гривень, згідно з додатком 1;
- видатки бюджету Львівської міської територіальної громади у сумі 13082413960 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 10783189160 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 2299224800 гривень;
- повернення кредитів до бюджету Львівської міської територіальної громади у сумі 2767800 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – 2767800 гривень;
- надання кредитів з бюджету Львівської міської територіальної громади у сумі 315267800 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 17500000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 297767800 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету у сумі 1454114100 гривень згідно з додатком 2;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету у сумі 1777314100 гривень згідно з додатком 2;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету у розмірі 15000000 гривень;
- резервний фонд бюджету у розмірі 70000000 гривень.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.
4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету Львівської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних програм згідно з додатком 7.
6. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 2673200000 гривень та граничний обсяг гарантованого Львівською міською територіальною громадою боргу у сумі 4044882000 гривень.
7. Установити, що у 2022 році місцеві гарантії можуть надаватись:
1) Згідно з ухвалами міської ради для реалізації інвестиційних, інноваційних та інших проєктів розвитку Львівської міської територіальної громади.
2) Без надання майнового або іншого забезпечення комунальним підприємствам, майно яких є комунальною власністю Львівської міської територіальної громади.
8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування боргу бюджету у частині виплати відсотків за зобов’язаннями та оплати послуг по них;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансової політики та управлінню фінансів департаменту фінансової політики отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України – у межах поточного бюджетного періоду.
10. Надати право департаменту фінансової політики та управлінню фінансів департаменту фінансової політики у межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів на рахунках бюджету Львівської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків з рахунків бюджету Львівської міської територіальної громади, відкритих в органах Державної казначейської служби України, або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Львівською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
11. Встановити обмеження розміру преміювання з основної діяльності, а також до державних та професійних свят та всіх інших видів премій для Львівського міського голови, керуючого справами виконкому, всіх заступників міського голови і радників міського голови до 200 відсотків посадового окладу, а всіх інших працівників Львівської міської ради у розмірі не більше 300 відсотків посадового окладу.
12. Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 378 “Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору“:
12.1. Здійснювати у 2022 році обслуговування коштів бюджету Львівської міської територіальної громади в установах банків державного сектору:
12.1.1. У частині бюджету розвитку.
12.1.2. У частині власних надходжень бюджетних установ за рішенням керівника установи.
12.2. Виконавчому комітету визначити установу банку державного сектору для обслуговування коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ.
13. Надати право виконавчому комітету Львівської міської ради на час воєнного стану в Україні здійснювати перерозподіл видатків, що веде до збільшення затверджених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету у межах загального та спеціального фондів, окрім власних надходжень бюджетних установ, на загальну суму, що не перевищує 50 000 000 гривень за погодженням з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
14. Виконавчому комітету подати до 01.03.2022 у встановленому порядку міській раді на затвердження:
14.1. Переліки об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок нерозподілених видатків та залишку коштів спеціального фонду бюджету Львівської міської територіальної громади на 01.01.2022.
14.2. Проєкти місцевих програм відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України.
15. Головним розпорядникам коштів бюджету Львівської міської територіальної громади:
15.1. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання.
15.2. Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів від дня набрання чинності цією ухвалою.
15.3. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
15.4. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цією ухвалою, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів.
16. Ця ухвала набирає чинності з 01.01.2022.
17. Додатки 1-7 до цієї ухвали є її невід’ємною частиною.
18. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Міський голова Андрій САДОВИЙ


За наведену нижче інформацію відповідальність несе управління фінансів департаменту фінансової політики
(заступник директора департаменту фінансової політики, начальник управління фінансів
Л. Римар, тел.254-60-28)


Додатки 1-7.xlsxДодатки 1-7.xlsx
Дата оприлюднення: 12/23/2021