УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА23-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6377


від 03/05/2020
Про затвердження Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“ у м. Львові
Первинна редакція:

документ.doc Додаток.docx


Зміни
згідно з ухвалою 6549-2020
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 05.03.2020 № 6377 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
Розглянувши звернення громадської організації “Асоціація футзалу міста Львова“ від 14.02.2020 № 028 (зареєстроване у Львівській міській раді 14.02.2020 за № 2-3351-001), керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою промоції м. Львова і формування позитивного іміджу України загалом міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“ у м. Львові (додається).
2. Управлінню спорту департаменту гуманітарної політики спільно з громадською організацією “Асоціація футзалу міста Львова“ забезпечити реалізацію Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“ у м. Львові.
Відповідальні: начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики, керівник громадської організації “Асоціація футзалу міста Львова“.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“ у м. Львові

1. Загальні положення

1.1. Дія Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“ у м. Львові (надалі – Програма) розповсюджується на учасників форуму спорту “Спорт Революшн“.
1.2. Відповідальними виконавцями Програми є управління спорту департаменту гуманітарної політики, громадська організація Асоціація футзалу міста Львова“.
1.3. Головним розпорядником коштів є управління спорту департаменту гуманітарної політики.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є популяризація спорту серед населення, підтримка львівських та українських спортсменів, залучення міжнародних експертів у галузі спорту з метою обміну досвіду, а також підтвердження статусу м. Львова як спортивної столиці країни.
2.2. Завданням Програми є:
2.2.1. Надання фінансової та організаційної підтримки громадській організація Асоціація футзалу міста Львова“ в організації та проведенні форуму спорту “Спорт Революшн“ на умовах співфінансування.
2.2.2. Здійснення поточного контролю за реалізацією Програми.
2.2.3. Аналіз і моніторинг проведеного форуму спорту “Спорт Революшн“ у рамках цієї Програми з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів міського бюджету м. Львова.
3. Порядок реалізації Програми

3.1. Організувати та провести у 2020 році форум спорту “Спорт Революшн.
Відповідальні: начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики, керівник громадської організації Асоціація футзалу міста Львова“.
3.2. Провести загальноміську інформаційну кампанію (у тому числі із розміщенням зовнішньої реклами) щодо проведення у м. Львові форуму спорту “Спорт Революшн“.
Відповідальні: директор департаменту “Адміністрація міського голови“, начальник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“, керівник громадської організації “Асоціація футзалу міста Львова“.
4. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова та інших коштів, незаборонених законодавством України.
4.2. Не допускається фінансування однієї статті видатків водночас як за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, так і за рахунок інших коштів.
4.3. Відповідальність за достовірність даних, зазначених у фінансових документах щодо проведення форуму спорту “Спорт Революшн“, та належне оформлення документів щодо фінансової звітності про розпорядження коштами на підставі цієї Програми покладається на громадську організацію Асоціація футзалу міста Львова“.
5. Перелік статей витрат, на які надається фінансова підтримка з міського бюджету м. Львова на проведення форуму спорту “Спорт Революшн“

5.1. Кошти з міського бюджету м. Львова на надання фінансової підтримки у рамках цієї Програми можуть бути спрямовані на покриття таких статей видатків:
5.1.1. Поліграфія, а саме: друк афіш, плакатів, буклетів, програм змагань, календарів, флаєрів та виготовлення іншої друкованої промоційної продукції для реклами та популяризації форуму спорту “Спорт Революшн“ серед населення за умови нанесення на них логотипу Львівської міської ради.
5.1.2. Виготовлення візуальної продукції, а саме: підготовка макетів та друк банерів, прапорів, прес-волів, акредитаційних матеріалів тощо з обов’язковим нанесенням логотипу Львівської міської ради.
5.1.3. Оплата медіапослуг, а саме: онлайн-трансляція заходу.
5.1.4. Оренда місць проведення заходу.
5.1.5. Сувенірна продукція згідно з встановленими нормами (додаток 1 до цієї Програми) за умови нанесення на неї логотипу Львівської міської ради.
5.1.6. Оренда необхідного інвентаря та іншого обладнання (засобів), необхідних для проведення заходу.
5.1.7. Технічне забезпечення, яке використовується для проведення заходу: світлове, звукове, сценічне обладнання, екрани тощо.
5.1.8. Харчування учасників форуму спорту “Спорт Революшн“ відповідно до встановлених норм (додаток 1 до цієї Програми).
5.1.9. Проживання учасників форуму спорту “Спорт Революшн“ у готелях та аналогічних закладах розміщення категорії не вище “три зірки“ та номерах категорії не вище “стандарт“.
5.1.10. Транспортні видатки, а саме: перевезення інвентаря та іншого обладнання для учасників форуму спорту “Спорт Революшн“ по території м. Львова.
5.1.11. Оплата послуг медичного супроводу.
5.1.12. Оплата послуг забезпечення громадського порядку під час проведення заходу.
5.2. Видатки з міського бюджету м. Львова у рамках цієї Програми проводяться за погодженням з управлінням спорту департаменту гуманітарної політики.
6. Процедура підготовки до проведення форуму спорту “Спорт Революшн“

6.1. Для проведення форуму спорту “Спорт Революшн“ громадська організація “Асоціація футзалу міста Львова“ у строк не пізніше як за 30 календарних днів до початку проведення заходу подає в управління спорту департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг лист про прийняття пакету документів на проведення заходу (додаток 2 до цієї Програми), 3 примірники договору на реалізацію заходу (додаток 3 до цієї Програми), 3 примірники положення про захід, у якому детально розписано статті витрат (додаток 4 до цієї Програми), 3 примірники кошторису витрат на проведення заходу (додаток 5 до цієї Програми), а також 4 примірники плану використання бюджетних коштів (форма, визначена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57).
6.2. Управління спорту департаменту гуманітарної політики перевіряє поданий пакет документів на відповідність вимогам Програми, у разі правильності заповнених даних, видає відповідний наказ, у якому вказуються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення та сума витрат. До наказу додається кошторис витрат на проведення заходу.
6.3. Поданий пакет документів підписується, завіряється печаткою головного розпорядника бюджетних коштів та реєструється в управлінні спорту департаменту гуманітарної політики. Після цього один примірник документів залишається у головного бухгалтера управління спорту департаменту гуманітарної політики, один примірник – у відділі масового спорту управління спорту департаменту гуманітарної політики, а інший примірник передається громадській організації “Асоціація футзалу міста Львова“. Про підписання пакету документів управління спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявника за допомогою засобів електронного зв’язку або телефоном.
6.4. У разі, якщо поданий пакет документів не відповідає вимогам Програми, містить помилки, неповну чи недостовірну інформацію, управління спорту департаменту гуманітарної політики протягом 7 днів з дати його отримання повертає цей пакет документів наручно офіційним листом громадській організації “Асоціація футзалу міста Львова“ із зазначенням причини повернення та помилок для виправлення.
6.5. Громадська організація “Асоціація футзалу міста Львова“ у строк до 3 робочих днів виправляє зазначені неточності та подає наручно в управління спорту департаменту гуманітарної політики виправлений пакет документів. У разі, якщо за 15 днів до заходу громадська організація “Асоціація футзалу міста Львова“ не надає в управління спорту департаменту гуманітарної політики пакет документів з врахуванням зауважень, це є підставою для відмови у наданні фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова громадській організації “Асоціація футзалу міста Львова“ на проведення форуму спорту “Спорт Революшн“.
7. Процедура отримання коштів

7.1. Фінансування форуму спорту “Спорт Революшн“ здійснюється на підставі листа громадської організації “Асоціація футзалу міста Львова“ на фінансування (додаток 6 до цієї Програми) і копій підтверджуючих документів, належним чином завірених (печатка та підпис керівника громадської організації (за наявності печатки).
7.2. Договори про надання послуг чи закупівлю товарів, необхідних для організації та проведення заходів у рамках форуму спорту “Спорт Революшн“, укладає громадська організація “Асоціація футзалу міста Львова“ безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду обладнання та оргтехніки – безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).
7.3. Для фінансування форуму спорту “Спорт Революшн“ громадська організація “Асоціація футзалу міста Львова“ подає в управління спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу (додаток 6 до цієї Програми) та пакет підтверджуючих документів для отримання коштів згідно з попередньо погодженим кошторисом (додаток 5 до цієї Програми), який різниться залежно від статей витрат, а саме:
7.3.1. Для отримання коштів за статтею витрат “Поліграфія“ необхідно подати в управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної (акта виконаних робіт, наданих послуг), зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на поліграфію, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, акти на списання поліграфічної продукції (додаток 7 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.2. Для отримання коштів за статтею витрат “Виготовлення візуальної продукції“ необхідно подати в управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало виготовлення візуальної продукції, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної (акта виконаних робіт, наданих послуг), зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на візуальну продукцію, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк візуальної продукції, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало виготовлення візуальної продукції, акти на списання візуальної продукції (додаток 8 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.3. Для отримання коштів за статтею витрат “Оплата медіапослуг“ необхідно подати в управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало онлайн-трансляцію заходу, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта наданих послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на онлайн-трансляцію заходу, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію заходу, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію заходу та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.4. Для отримання коштів за статтею витрат “Оренда місць проведення заходу“ необхідно подати в управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством – орендодавцем, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на оренду, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги оренди, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства – орендодавця та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.5. Для отримання коштів за статтею витрат “Сувенірна продукція“ необхідно подати в управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало сувенірну продукцію, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало сувенірну продукцію, відомості видачі сувенірної продукції та акти на списання сувенірної продукції (додаток 9 та додаток 10 до цієї Програми) та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.6. Для отримання коштів за статтею витрат “Оренда інвентаря (чи іншого обладнання, засобів)“ необхідно подати в управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало в оренду предмети чи засоби, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту наданих послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало в оренду предмети чи засоби, калькуляцію на оренду, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало в оренду предмети чи засоби, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.7. Для отримання коштів за статтею витрат “Технічне забезпечення“ необхідно подати в управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з технічного забезпечення, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з технічного забезпечення, калькуляцію на технічне забезпечення, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з технічного забезпечення, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.8. Для отримання коштів за статтею витрат “Харчування учасників форуму спорту “Спорт Революшн“ необхідно подати в управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з харчування, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію меню-розкладки, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з харчування, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з харчування, список учасників форуму спорту “Спорт Революшн“, яким було надано послуги з харчування (додаток 11 до цієї Програми), та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.9. Для отримання коштів за статтею витрат “Проживання учасників форуму спорту “Спорт Революшн“ необхідно подати в управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з проживання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію прайс-листа (прейскуранта), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з проживання, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з проживання, список учасників форуму спорту “Спорт Революшн“, яким було надано послуги з проживання (додаток 12 до цієї Програми), та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.10. Для отримання коштів за статтею витрат “Транспортні видатки“ необхідно подати в управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало транспортні послуги, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, надану підприємством калькуляцію (з зазначенням детального маршруту та кілометражу здійснених транспортних перевезень), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало транспортні послуги, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало транспортні послуги, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.11. Для отримання коштів за статтею витрат “Оплата послуг медичного супроводу“ необхідно подати в управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору із закладом охорони здоров’я, яке надавало послуги медичного супроводу, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги медичного супроводу, калькуляцію на послуги медичного супроводу, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги медичного супроводу, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.12. Для отримання коштів за статтею витрат “Оплата послуг забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу“ необхідно подати в управління спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з охорони для забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з охорони для забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу, калькуляцію на послуги з охорони, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з охорони для забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.4. Дата укладання всіх договорів з підприємствами, дата виписки рахунку, дата накладних на поліграфію, візуальну продукцію, сувенірну продукцію, повинна бути не пізніше дати початку заходу (але не раніше дати укладання договору між громадською організацією та головним розпорядником бюджетних коштів і погодження кошторису заходу), а дата актів виконаних робіт чи наданих послуг за статтями витрат “Оренда місць проведення заходу“, “Оренда спортивного інвентарю (чи іншого обладнання, засобів)“, “Технічне забезпечення“, “Харчування учасників форуму спорту “Спорт Революшн“, “Проживання учасників форуму спорту “Спорт Революшн“, “Оплата медіапослуг“, “Транспортні послуги“, “Оплата послуг медичного супроводу“, “Оплата послуг охорони для забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу“ повинна бути останнім днем заходу або днем після заходу.
7.5. Договори, накладні, акти виконаних робіт чи наданих послуг, а також інші документи необхідно зареєструвати в органах Державної казначейської служби України не пізніше 7 днів з дати укладання таких договорів, накладних, актів виконаних робіт чи наданих послуг тощо.
7.6. У разі правильності та повноти оформлення пакету документів для отримання коштів, передбачених на проведення форуму спорту “Спорт Революшн“, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює платежі у межах бюджетних асигнувань на рахунок громадської організації “Асоціація футзалу міста Львова“, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
7.7. У строк до 7 календарних днів після проведення форуму спорту “Спорт Революшн“ громадська організація “Асоціація футзалу міста Львова“ подає в управління спорту департаменту гуманітарної політики медійний звіт та фотозвіт про проведення заходу в електронному вигляді.
7.8. Примірники підтверджуючих документів, за якими громадська організація “Асоціація футзалу міста Львова“ отримала бюджетні кошти, зберігаються громадською організацією “Асоціація футзалу міста Львова“ не менше 3 років.
8. Бухгалтерський облік та звітність про використання
бюджетних коштів, контроль за їх використанням


8.1. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності громадської організації “Асоціація футзалу міста Львова“ у встановленому порядку.
8.2. Контроль за цільовим та раціональним використання бюджетних коштів, які використовуються (надані) відповідно до цієї Програми, здійснює управління спорту департаменту гуманітарної політики та інші органи відповідно до законодавства України. З цією метою управління спорту департаменту гуманітарної політики має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
8.3. Управління спорту департаменту гуманітарної політики має право здійснювати перевірку відповідності використання бюджетних коштів відповідно до цієї Програми попередньо затвердженому кошторису заходу.
8.4. У разі виявлення факту неправомірного використання коштів відповідно до цієї Програми управління спорту департаменту гуманітарної політики складає акт про виявлення порушення істотних умов цієї Програми і приймає рішення про нефінансування заходу.
9. Очікувані результати виконання Програми

9.1. Виконання Програми забезпечить:
9.1.1. Популяризацію спорту серед населення.
9.1.2. Залучення дітей та молоді до участі у заняттях спорту.
9.1.3. Обмін досвідом фахівців у галузі спорту.
9.1.4. Підвищення іміджу м. Львова на всеукраїнському та міжнародному рівнях як міста, у якому проводяться масштабні міжнародні спортивні заходи.
Секретар ради А. Забарило


Віза:

Начальник управління спорту А. Нікулін
Додаток 1
до Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“

НОРМИ ВИТРАТ
за Програмою з організації та проведення
форуму спорту “Спорт Революшн“

з/п
Статті витрат
Норма витрат, грн.
1.
Харчування учасників форуму спорту “Спорт Революшн“ з розрахунку на одну особу на добу
350
2.
Сувенірна продукція:
2.1.
За 1 шт. виробу
300
2.2.
На 1 особу
400
Начальник управління спорту А. Нікулін
Додаток 2
до Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“


Начальнику управління спорту департаменту гуманітарної політики

_________________________

Шановний (-на) _________________________________!


___________________________________ просить Вас прийняти пакет
(назва громадської організації)
документів на проведення форуму спорту “Спорт Революшн“ у сумі _____________________ грн., який відбудеться з ______________________
(сума коштів) (дата початку заходу)
по ______________________.
(дата завершення заходу)


_______________ _______________ _________________ (посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ)
Начальник управління
спорту А. Нікулін
Додаток 3
до Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“

Договір № ____
на реалізацію заходу

м. Львів “____“ _________ 20___

Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – Управління) в особі начальника управління, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27.12.2019 № 1216 та ____________________________________ (надалі – Виконавець) в особі ______________________________________(П. І. П.), що діє на підставі _________________________, з другої сторони, відповідно до ухвали міської ради від __.__.20___ №____ “Про затвердження Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“ (надалі – Програма), уклали цей договір (надалі – Договір) про таке.
1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується здійснити реалізацію заходу “Форум спорту “Спорт Революшн“ (надалі – Захід) відповідно до затвердженого Положення про проведення заходу, а Управління у свою чергу зобов’язується здійснити його фінансову підтримку у розмірах, визначених Програмою з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“ та цим Договором.
Розмір фінансової підтримки Заходу становить _____,__ грн., а термін реалізації Заходу, за який проводиться фінансова підтримка – з __.__.20___ до __.__.20___ включно.
1.2. Право власності на інтелектуальні або інші цінності, створені у результаті виконання Заходу, належать Виконавцю.
1.3. Фінансова підтримка Заходу здійснюється з чітким та неухильним дотримання вимог, встановлених Програмою.
1.4. У всіх засобах масової інформації (публікаціях, виданнях на паперових та інших носіях інформації тощо) Виконавець зобов’язаний розміщувати малий герб Львова, напис “Львівська міська рада“.
При будь-якому наданні інформації щодо Заходу Виконавець зобов’язаний повідомляти одержувача такої інформації про те, що реалізація цього Заходу здійснена за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
1.5. Виконавець зобов’язаний використовувати символіку міста: малий герб Львова, напис “Львівська міська рада“ при виготовленні будь-якої рекламно-інформаційної продукції (зовнішня реклама, банери, буклети, флаєри, вимпел тощо), сувенірної продукції, у рекламних цілях Заходу та при оформленні приміщень, які використовуються для проведення Заходу.
1.6. Виконавець зобов’язаний затверджувати макети з дотриманням стандартів розміщення логотипу малого герба Львова, напису “Львівська міська рада“ в управлінні спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (до проведення Заходу).
1.7. Отримати зразок символіки міста необхідно в управлінні спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
1.8. Виконавець є відповідальний за безпеку учасників Заходу.
1.9. Під час реалізації Заходу Виконавець зобов’язаний надати Управлінню щонайменше одне іменне запрошення для участі у заходах, запланованих у рамках реалізації Заходу, яке повинно бути надано завчасно (не пізніше 7 робочих днів до настання відповідної події).
1.10. Виконавець попереджає Управління про неможливість реалізації передбаченого цим Договором Заходу не пізніше ніж за 3 дні до його початку.
1.11. Інформація про Захід та його виконання є відкритою та загальнодоступною для ознайомлення.
2. Порядок та умови надання і використання коштів

2.1. Управління здійснює фінансову підтримку Заходу способом перерахування відповідних коштів на рахунок Виконавця, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
2.2. Умовою надання фінансової підтримки Заходу є подання Виконавцем в Управління документів у порядку та у строки, визначені Програмою.
2.3. Надання фінансової підтримки Заходу залежить від наявного бюджетного фінансування.
2.4. Виконавець Заходу зобов’язаний використати кошти, які надійшли на проведення Заходу протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надходження на рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
3. Відповідальність Сторін

3.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у межах, передбачених цим Договором, Програмою та законодавством України.
3.2. Виконавець несе повну відповідальність у відповідності до законодавства України за використання не за цільовим призначенням грошових коштів, наданих йому Управлінням на реалізацію Заходу.
3.3. Виконавець зобов’язаний повернути усі використані не за цільовим призначенням кошти Управлінню відповідно до кошторису Заходу.
3.4. За порушення терміну реалізації Заходу Виконавець сплачує Управлінню пеню за кожен день прострочки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України.
4. Обставини непереборної сили

4.1. Сторони звільняються від відповідальності якщо належному виконанню перешкоджали обставини непереборної сили (стихійні лиха, пожежі тощо). У цьому разі Сторони зобов’язані сповістити одна одну про настання таких обставин з обов’язковим наданням наявних підтверджуючих документів, виданих державними органами. Виконання зобов’язань по цьому Договору відкладається на строк дії обставин непереборної сили.
5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються способом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити способом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.
6. Термін дії Договору та порядок його припинення

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками обох Сторін і діє до 31.12.20_____включно, а у частині проведення розрахунків – до їх повного виконання.
6.2. Дія договору може бути припинена за згодою Сторін або в інших випадках, визначених законодавством України.
6.3. Дія цього Договору може бути припинена достроково у разі:
6.3.1. Письмової відмови Виконавця.
6.3.2. Неможливості виконання Управлінням своїх договірних зобов’язань внаслідок зміни нормативно-правової бази, що стосується фінансової підтримки громадських організацій для проведення спортивних заходів або настання обставин непереборної сили тривалої дії (введення надзвичайного стану тощо).
6.3.3. Встановлення факту нецільового використання наданої фінансової підтримки Заходу.
6.3.4. Порушення законодавства України при реалізації Заходу.
6.3.5. Припинення діяльності Виконавця.
6.3.6. В інших випадках, визначених законодавством України.
6.4. Кошти (надана фінансова підтримка Заходу), що залишились не освоєними (не використаними) Виконавцем на момент припинення Договору підлягають поверненню Управлінню у 3-денний термін з моменту припинення Договору.
7. Додаткові умови

7.1. Сторони гарантують, підписуючи цей Договір, що він укладений представниками Сторін, які мають повноваження на підписання Договору відповідно до вимог законодавства України, а також те, що кожна із Сторін діє у межах законодавства України та власних повноважень.
7.2. Виконавець гарантує зберігання усіх документів, які пов’язані з Заходом, протягом 3-х років з моменту завершення Заходу та допуск до їх перегляду працівників Управління, аудиторів та інших осіб, уповноважених законодавством України.
7.3. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншій Стороні.
7.4. Усі правовідносини, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.
7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
8. Юридичні адреси та реквізити Сторін
Управління:
____________________________
____________________________,

м. Львів, вул._________________
р/р № _________________________
МФО _________________________
ЄДРПОУ______________________
_______________________П.І.П.

М. П.
Виконавець:
____________________________
____________________________,

м. Львів, вул._________________
р/р № _______________________
МФО _______________________
ЄДРПОУ ____________________
_______________________П.І.П.

М. П.
Начальник управління спорту А. НікулінДодаток 4
до Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“


“ЗАТВЕРДЖУЮ“


М. П.
“ПОГОДЖУЮ“
Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
_______________________


М. П.


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення заходу
_______________________________________________________________(Назва заходу)
Розділ 1

Виконавець:
Юридична адреса:
Керівник організації:
Відповідальна особа:
Контакти відповідальної особи:
Мобільний тел.:
Службовий тел.:
E-mail (електронна адреса):
Розділ 2

Термін реалізації заходу: з __ __ _____ по __ __ ______ .
Місце реалізації заходу:
Кількість учасників заходу:
Кількість залучених осіб для проведення заходу:
Перелік запрошених на захід учасників (із зазначенням міста):
Мета заходу:
Суть заходу:
Актуальність заходу:
Очікуванні результати:
Сценарний план проведення заходу (по днях та годинах):


Розділ 3

Кошторис заходу (деталізований):


з/п
Статті витрат
Розрахунок
Всього
грн.
Сума з міського бюджету
м. Львова,
грн.
Одиниця виміру
Кількість
Вартість за одиницю,
грн.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Всього:
Розділ 4

Короткий опис громадської організації:
Мета:
Завдання:
Керівник організації ______________/__________________/
Начальник управління спорту А. НікулінДодаток 5
до Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“


“ЗАТВЕРДЖУЮ“
Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики
_________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
_________________________
(число, місяць рік)

М. П.

КОШТОРИС ВИТРАТ
(індивідуальний кошторис)

На проведення______________________________________________
(назва заходу)
Місце проведення___________________________________________
Відповідальна організація за проведення заходу ________________________________________________________________
(назва громадської організації)
Відповідальна особа за проведення заходу ______________________
________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

Код програмної класифікації: КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“
Загальні відомості про проведення заходу

Термін проведення заходу з __ __ ________ по __ __ ________
Тривалість _____________ днів
Кількість учасників ____________ чол.


з/п
Стаття витрат з міського бюджету м. Львова
Всього,
грн.
1.
2.
3.
Всього:


Керівник організації
(голова правління) ____________________
(Назва організації) М. П. (підпис) (прізвище та ініціали)

Бухгалтер ____________________
(Назва організації) М. П. (підпис) (прізвище та ініціали)


“___“_________20____
Начальник управління спорту А. Нікулін
Додаток 6
до Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“

Начальнику управління спорту департаменту гуманітарної політики

_______________________

Шановний (-на) ____________________________!

___________________________________просить Вас профінансувати
(назва громадської організації)
за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“ відповідно до Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“ та погодженого кошторису заходу ______________________________________________________________,
(назва заходу)
що відбувся з __ __ ______ по __ __ _______, у сумі ____________ грн.


Копії фінансових зобов’язань та підтверджуючі документи додаються.
_________________ ______________
(посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ)
Начальник управління
спорту А. Нікулін


Додаток 7
до Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)
АКТ
на списання поліграфії

Ми, комісія у складі:
Керівника громадської організації __________________________________,
представника громадської організації ________________________________, склали цей акт про те, що для проведення форуму спорту “Спорт Революшн“ були придбані та використані поліграфічні матеріали на суму _____________ грн., а саме:
1._________________________________________2._________________________________________3._________________________________________4._________________________________________5._________________________________________Керівник ГО (_________________________)

Представник ГО (_________________________)
Начальник управління спорту А. Нікулін

Додаток 8
до Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)
АКТ
на списання візуальної продукції

Ми, комісія у складі:
Керівника громадської організації __________________________________,
представника громадської організації _______________________________,
склали цей акт про те, що для проведення форуму спорту “Спорт Революшн“ було придбано та використано візуальної продукції на суму _____________грн.,
а саме:

1._________________________________________2._________________________________________3._________________________________________4._________________________________________5._________________________________________


Керівник ГО (_________________________)

Представник ГО (_________________________)
Начальник управління спорту А. Нікулін
Додаток 9
до Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)


Відомість видачі сувенірної продукції для вручення учасникам форуму спорту “Спорт Революшн“

наказ від ____________ № ________


з/п
П. І. П.
Адреса проживання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Керівник ГО _________________________________


Представник ГО _________________________________
Начальник управління спорту А. НікулінДодаток 10
до Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)
АКТ
на списання сувенірної продукції

Ми, комісія у складі:
Керівника громадської організації __________________________________,
представника громадської організації _______________________________, склали цей акт про те, що для вручення учасникам форуму спорту “Спорт Революшн“ було придбано та використано сувенірної продукції на суму __________ грн., а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________
Керівник ГО (_________________________)

Представник ГО (_________________________)Начальник управління спорту А. НікулінДодаток 11
до Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)
СПИСОК
учасників форуму спорту “Спорт Революшн“, яким було надано
послуги з харчування:

з/п
П. І. П.
Адреса проживання
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Керівник ГО _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Начальник управління спорту А. Нікулін


Додаток 12
до Програми з організації та проведення форуму спорту “Спорт Революшн“


Затверджую М. П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

СПИСОК
учасників форуму спорту “Спорт Революшн“, яким було надано
послуги з проживання:

з/п
П. І. П.
Адреса проживання
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Керівник ГО _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Начальник управління спорту А. Нікулін
Дата оприлюднення: 03/10/2020