УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2808


від 12/21/2017
Про затвердження Програми навчання посадових осіб, працівників комунальних установ та депутатів Львівської міської ради на 2018 рікВідповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні“, з метою вдосконалення організації роботи та підвищення професійної кваліфікації посадових осіб міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму навчання посадових осіб, працівників комунальних установ та депутатів Львівської міської ради на 2018 рік (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря ради.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПРОГРАМА
навчання посадових осіб, працівників комунальних установ та депутатів Львівської міської ради на 2018 рік

1. Загальні положення

1.1. Програма навчання посадових осіб, працівників комунальних установ та депутатів Львівської міської ради на 2018 рік (надалі – Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні“.
1.2. Створення та прийняття Програми є необхідною умовою функціонування цільової комплексної системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради, а також осіб, прийнятих за результатами конкурсу та переведених з кадрового резерву на вищу посаду для здобуття і поглиблення управлінських, фінансово-економічних, соціальних, правових знань, організаторських навичок, ознайомлення з внутрішніми процесами та нормативними документами, а також безперервного оновлення професійних знань, вмінь на основі раніше здобутої освіти й досвіду практичної роботи.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Головною метою реалізації Програми є виконання Комплексної стратегії розвитку Львова 2012-2025 рр., затвердженої ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861, у частині професійного підходу до виконання своїх обов’язків посадовими особами Львівської міської ради завдяки вдосконаленню ними своїх професійних компетенцій, здобуттю необхідних для успішного виконання поставлених завдань знань, розвитку управлінських та ділових якостей.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Формування навиків ефективного управління у керівників середньої ланки та працівників з кадрового резерву, раціонального використання ними людських і часових ресурсів, командної взаємодії, розробки та втілення проектів з розвитку різних сфер життєдіяльності міста як спільно з партнерами, так і самостійно.
2.2.2. Підвищення навиків комунікації з пресою та громадськістю, інформування про заплановані заходи та результати своєї діяльності для працівників структурних підрозділів Львівської міської ради та підпорядкованих їм комунальних підприємств та установ.
2.2.3. Забезпечення можливості вивчення іноземної мови для усіх категорій посадових осіб, депутатів та працівників комунальних установ за рівних умов.
2.2.4. Своєчасне та вичерпне навчання працівників у разі змін законодавства України, запровадженні інновацій, переходу до нових методів та форм управління, сучасного програмного забезпечення тощо.
2.2.5. Організація отримання необхідних знань задля забезпечення реалізації планів та завдань структурних підрозділів, підпорядкованих їм комунальних підприємств та установ на поточний рік.
3. Основні заходи з реалізації Програми

3.1. Реалізація заходів з управлінського розвитку для керівників середньої ланки, депутатів міської ради та членів робочих груп і громадських рад, а також працівників комунальних підприємств і установ за такими модулями: стратегія, цикл переживань/вражень користувача; якість надання послуг; управління проектами; фінанси; управління людьми; комунікація з громадськістю; презентація результатів тощо.
3.2. Тренінги Комунікація у публічній сфері та ораторська майстерність для працівників структурних підрозділів Львівської міської ради та підпорядкованих їм комунальних підприємств та установ.
3.3. Курси із вивчення іноземної мови для посадових осіб Львівської міської ради, депутатів та працівників комунальних установ.
3.4. Організація навчальних семінарів, тренінгів та лекцій відповідно до звернень структурних підрозділів та підпорядкованих їм комунальних підприємств та установ у процесі реалізації планів і завдань на поточний рік.
4. Фінансове забезпечення Програми

4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період у сумі 800 000 грн.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Результатами виконання Програми будуть:
5.1.1. Забезпечення виконавчих органів міської ради працівниками з високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні технології, сприяти інноваційним процесам.
5.1.2. Використання ефективної системи управління та проектного підходу посадовими особами у роботі своїх структурних підрозділів; реалізація повноцінних проектів у різних сферах життєдіяльності міста.
5.1.3. Володіння працівниками Львівської міської ради іноземною мовою.
5.1.4. Формування позитивного іміджу Львівської міської ради та комунальних підприємств завдяки системі ефективної комунікації.

6. Організація та контроль за виконанням Програми

6.1. Основним виконавцем Програми є управління персоналом Львівської міської ради.
6.2. Основний виконавець Програми:
6.2.1. Контролює хід реалізації Програми.
6.2.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

В.о. начальника управління
персоналом О. Блавацька
Дата оприлюднення: 01/03/2018