УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА22-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6117


від 12/26/2019
Про затвердження Програми навчання посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради на 2020 рікВідповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні“, з метою вдосконалення організації роботи та підвищення професійної кваліфікації посадових осіб міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму навчання посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради на 2020 рік (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря ради.

Міський голова А. Садовий

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від__________№_____

ПРОГРАМА
навчання посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради на 2020 рік

1. Загальні положення

1.1. Програма навчання посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради на 2020 рік (надалі – Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні“.
1.2. Створення та прийняття Програми є необхідною умовою функціонування цільової комплексної системи перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації працівників виконавчих органів Львівської міської ради, а також осіб, прийнятих за результатами конкурсу та переведених з кадрового резерву на вищу посаду для здобуття і поглиблення управлінських, фінансово-економічних, соціальних, правових знань, організаторських навичок, ознайомлення з внутрішніми процесами та нормативними документами, а також безперервного оновлення професійних знань, вмінь на основі раніше здобутої освіти й досвіду практичної роботи.
1.3. У разі відсутності у депутата можливості прийняти участь у навчаннях згідно з цією Програмою він може скерувати для участі у навчанні одного зі своїх помічників-консультантів.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Головною метою реалізації Програми є виконання Комплексної стратегії розвитку Львова 2012-2025 рр., затвердженої ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861, у частині професійного підходу до виконання своїх обов’язків посадовими особами Львівської міської ради завдяки вдосконаленню ними своїх професійних компетенцій, здобуттю необхідних для успішного виконання поставлених завдань знань, розвитку управлінських та ділових якостей.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Формування навиків ефективного управління у посадових осіб Львівської міської ради та працівників її комунальних підприємств, установ та закладів, раціонального використання ними людських і часових ресурсів, командної взаємодії, розробки та втілення проектів з розвитку різних сфер життєдіяльності міста як спільно з партнерами, так і самостійно.
2.2.2. Підвищення навиків зовнішньої комунікації, інформування про заплановані заходи та результати своєї діяльності для посадових осіб, працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради.
2.2.3. Забезпечення можливості вивчення іноземних мов для всіх категорій посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради.
2.2.4. Своєчасне та вичерпне навчання працівників у разі змін законодавства України, запровадження інновацій, переходу до нових методів та форм управління, сучасного програмного забезпечення тощо.
2.2.5. Організація отримання необхідних знань задля забезпечення реалізації планів та завдань структурних підрозділів Львівської міської ради, підпорядкованих їм комунальних підприємств, установ та закладів.
2.2.6. Покращення навиків володіння персональним комп’ютером та пакетом офісних програм посадовими особами, депутатами та працівниками комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради для полегшення та автоматизації робочих процесів.
2.2.7. Покращення навиків у побудові системи отримання зворотного зв’язку для посадових осіб Львівської міської ради та працівників комунальних підприємств, установ та закладів.
2.2.8. Організація навчань з розвитку лідерських якостей для посадових осіб Львівської міської ради та працівників комунальних підприємств, установ та закладів.
3. Основні заходи з реалізації Програми

3.1. Реалізація заходів з управлінського розвитку для посадових осіб Львівської міської ради та працівників комунальних підприємств установ та закладів Львівської міської ради: стратегія, якість надання послуг, управління проектами, фінанси, операційний менеджмент, управління людьми, комунікація з громадськістю, презентація результатів тощо.
3.2. Тренінги “Комунікація у публічній сфері та ораторська майстерність“ для посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів.
3.3. Курси з вивчення іноземних мов для посадових осіб, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів.
3.4. Організація навчальних семінарів, тренінгів та лекцій відповідно до звернень структурних підрозділів та підпорядкованих їм комунальних підприємств, установ та закладів у процесі реалізації планів і завдань на поточний рік.
3.5. Організація навчань з поглибленого вивчення офісних програм для посадових осіб Львівської міської ради та працівників комунальних підприємств установ та закладів.
3.6. Організація навчань на тему зворотного зв’язку для посадових осіб Львівської міської ради та працівників комунальних підприємств, установ та закладів.
3.7. Організація короткострокових навчань з розвитку лідерських якостей для посадових осіб Львівської міської ради та працівників комунальних підприємств установ та закладів.
3.8. Виготовлення та придбання поліграфічних та інших матеріалів для забезпечення якісного проведення навчань та тренінгів.
3.9. Послуги з оренди приміщень для проведення тренінгів та навчань.
4. Фінансове забезпечення Програми

4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Результатами виконання Програми будуть:
5.1.1. Забезпечення виконавчих органів міської ради працівниками з високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні технології, сприяти інноваційним процесам.
5.1.2. Володіння працівниками Львівської міської ради іноземними мовами.
5.1.3. Використання працівниками Львівської міської ради можливостей офісних програм задля автоматизації та оптимізації робочих процесів.
5.1.4. Формування позитивного іміджу Львівської міської ради та комунальних підприємств, установ та закладів завдяки системі ефективної комунікації.
6. Організація та контроль за виконанням Програми

6.1. Основним виконавцем Програми є управління персоналом Львівської міської ради.
6.2. Основний виконавець Програми:
6.2.1. Контролює хід реалізації Програми.
6.2.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.
Секретар ради
А. Забарило


Віза:

В. о. начальника управління персоналом Б. Яремчук

Дата оприлюднення: 01/02/2020