УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4256


від 11/29/2018
Про затвердження Програми підтримки розвитку стартап-культури (підприємництва) у м. Львові на 2018-2021 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 39-2021
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.11.2018 № 4256 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
Керуючись Законами України “Про освіту“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвалою міської ради від 09.02.2017 № 1465 “Про затвердження Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 роки“, з метою створення умов та екосистеми для розвитку підприємництва, стимулювання розвитку стартап-культури (підприємництва) у м. Львові міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму підтримки розвитку стартап-культури (підприємництва) у м. Львові на 2018-2019 роки (додається).
2. Департаменту розвитку та комунальній установі Інститут міста забезпечити реалізацію Програми підтримки розвитку стартап-культури (підприємництва) у м. Львові на 2018-2021 роки.
Відповідальний: директор департаменту
розвитку, директор комунальної
установи Інститут міста.
3. Департаменту економічного розвитку забезпечити підтримку заходів, які реалізовуються у межах Програми підтримки розвитку стартап-культури (підприємництва) у м. Львові на 2018-2021 роки, відповідно до своїх повноважень.
Відповідальний: директор департаменту
економічного розвитку.
4. Управлінню інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“ забезпечити інформаційну підтримку заходів, які реалізовуються у межах Програми підтримки розвитку стартап-культури (підприємництва) у м. Львові на 2018-2021 роки, відповідно до своїх повноважень.
Відповідальний: начальник управління
інформаційної політики та зовнішніх
відносин департаменту “Адміністрація
міського голови“.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.


Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____ПРОГРАМА
підтримки розвитку стартап-культури (підприємництва) у м. Львові на 2018-2021 роки
Вступ

Програма підтримки розвитку стартап-культури (підприємництва) у м. Львові на 2018-2021 роки (надалі – Програма) є важливим інструментом для створення можливостей розвитку інноваційних винаходів, розвиток малого бізнесу, збільшення кількості робочих місці у місті та сприяння позитивному іміджу м. Львова.
Відповідно до результатів досліджень у м. Львові здобувають освіту близько 120 тис. студентів. Це приблизно 33 тис. випускників щороку. За минулі 5 років частка IT у ВВП України зросла із 0,06% до 3,3%. Щороку кількість українських стартапів, які виходять на міжнародний рівень, щоразу збільшується, проте частка, що працює на український ринок та в Україні залишається мінімальною.
Для створення сприятливих умов та популяризації підприємництва у м. Львові зокрема, та в Україні загалом.
1. Мета та завдання Програми

1.1. Метою Програми є стимулювання розвитку стартапів у м. Львові через фінансову, менторську, інформаційну підтримку.
1.2. Основними завданнями Програми є:
1.2.1. Ресурсна та методична підтримка створення та розвитку стартапів у м. Львові.
1.2.2. Популяризація стартап-культури (підприємництва) у м. Львові.
1.2.3. Вдосконалення програм вищої освіти відповідно до поточного запиту суспільства.
1.2.4. Створення умов для залучення інвестицій та сприяння внутрішнім та зовнішнім інвесторам у реалізації інвестиційних проектів.
1.2.5. Підприємницька освіта для молоді (школярів, студентів).
1.2.6. Сприяння створенню, діяльності та розвитку нових, надання підтримки діючим суб’єктам інфраструктури підтримки підприємництва: бізнес-центри, бізнес-інкубатори, академічні інкубатори, коворкінги, технопарки, наукові парки, центри передового досвіду, центри трансферу технологій, центри компетенцій, інноваційні центри, креативні простори тощо.
Проведення спільних заходів з суб’єктами інфраструктури підтримки підприємництва.
2. Заходи з реалізації Програми

2.1. Для забезпечення цілей та реалізації завдань необхідно провести такі заходи:
2.1.1. Створення курсів навчання створення стартапів.
2.1.2. Проведення пітчингів стартапів, що обираються шляхом премодерації.
2.1.3. Проведення заходів з популяризації стартап-культури (підприємництва) у м. Львові.
2.1.4. Проведення навчань для розвитку підприємництва у школах, університетах (у тому числі через навчання вчителів, проведення конкурсів).
2.1.5. Заходи з популяризації культури підприємництва у школах (ярмарки тощо).
2.1.6. Проведення школи пітчингу задля якісної підготовки проектів.
2.1.7. Вдосконалення освітніх програм у вищих навчальних закладах відповідно до потреб ринку.
2.1.8. Створення міської краутфаундингової платформи.
2.1.9. Створення венчурного фонду.
2.1.10. Інші заходи.
3. Фінансування Програми

3.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється у межах кошторисних призначень, передбачених у міському бюджеті м. Львова, а також за рахунок коштів інвесторів, спонсорської допомоги, донорських коштів та грантів, у тому числі міжнародних, не заборонених законодавством України.
3.2. Розпорядниками коштів Програми є департамент економічного розвитку, департамент розвитку.
4. Очікувані результати

4.1. Збільшення кількості інноваційних проектів на території міста.
4.2. Розвиток ділової та інвестиційної активності.
4.3. Підвищення рівня підприємницької освіти населення.
4.4. Залучення молоді, внутрішньо переміщених осіб, соціально незахищених категорій до підприємництва.
4.5. Забезпечення всіх бажаючих можливістю отримання знань та навичок для започаткування впровадження стартап-проектів, що просувають нові технології, підвищення їх життєстійкості та конкурентоспроможності, інтеграція підприємницького стилю у навчальні програми.

Секретар ради А. Забарило

Віза:
Директор департаменту
розвитку Н. Бунда

Дата оприлюднення: 12/12/2018