УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА17-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 4131


від 12/18/2014
Про затвердження Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2015-2017 рокиВраховуючи положення Закону України “Про туризм“ (зі змінами), ухвали міської ради від 10.03.2011 № 243 “Про Програму розвитку туристичної галузі міста“ (зі змінами), від 20.03.2014 № 3058 “Про затвердження Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2014 рік“, з метою подальшого розвитку індустрії ділової гостинності у м. Львові, поліпшення туристичної інфраструктури та активного позиціонування міста на ринку ділового туризму, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2015-2017 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на директора департаменту розвитку.
Міський голова А. Садовий
Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2015-2017 роки

Відповідно до ухвали міської ради від 20.03.2014 № 3058 Про затвердження Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2014 рік у 2014 році Львівським комунальним підприємством “Агенція з підготовки подій“ було розпочато активний розвиток індустрії ділової гостинності, відомої також як конференц-туризм, у місті Львові.
Відтак протягом року здійснювалась промоція міста Львова на вітчизняному та міжнародному ринку конференц-туризму, було проведено ряд нових національних та міжнародних конференцій, проведено ознайомчі тури для організаторів ділових подій, налагоджено співпрацю з представниками місцевого, у тому числі туристичного бізнесу, закладами освіти, культури та мистецтва.
Значним досягненнями є інвентаризація приміщень та залів для проведення заходів ділової гостинності та як наслідок – випуск Довідника ділової гостинності Львова англійською та українською мовами, в якому систематизовано весь потенціал міста у сфері ділового туризму, а також запуск відповідного Інтернет-ресурсу із цими даними.
Львівське комунальне підприємство Агенція з підготовки подій“ від імені міста вступило у Міжнародну асоціацію конгресів та конференцій ICCA, де Львів став повноправним членом цієї престижної професійної організації, яка дозволяє залучати нові конференції міжнародних асоціацій. Було підготовлено і подано першу тендерну заявку на проведення Світової Асамблеї Міжнародного Руху Емаус у 2016 році.
В рамках програми розроблено інвестиційний проект із будівництва конференц-холу у місті Львові.
Важко переоцінити вагомість туризму, згідно з даними світової туристичної організації 9 відсотків світового ВВП – туризм, кожне 11-те робоче місце у світі – туризм, 54 відсотки світового туризму становить бізнес-туризм, 1,4 трлн. доларів США в експорті – туризм, 6 відсотків від світового експорту та 30 відсотків від експорту послуг – туризм.
Проаналізувавши перший рік роботи у напрямку конференц-туризму із залученням професійних середовищ, було розроблено маркетинговий план для розвитку сфери ділової гостинності, який визначає пріоритети у розвитку даної галузі на 2015-2017 роки.
Взявши за основу висновки маркетингового плану, результати напрацювань із професійними середовищами та світові тенденції розвитку економіки та туризму, була створена Програма розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2015-2017 роки.

1. Мета і завдання Програми

1.1. Метою Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2015-2017 роки (надалі – Програма) є подальше збільшення кількості заходів ділової активності, що проводяться у місті, у тому числі міжнародних, а також поліпшення туристичної інфраструктури та активне позиціонування міста на ринку ділового туризму.
1.2. Основні завдання Програми:
1.2.1. Поліпшення у місті Львові умов для розвитку сфери ділової гостинності, у тому числі розвиток конференц-інфраструктури та транспортної інфраструктури, сфери обслуговування та послуг.
1.2.2. Позиціонування міста як нового напрямку конференц-туризму у Східній Європі.
1.2.3. Активна промоція міста Львова в Україні та за кордоном як міста для проведення заходів ділової активності.
1.2.4. Розвиток та об’єднання професійних гравців ринку задля збільшення туристичного потенціалу міста Львова.
2. Заходи реалізації Програми

2.1. Для забезпечення досягнення мети та реалізації завдань Програми здійснюються такі заходи:
2.1.1. Робота із міським середовищем:
2.1.1.1. Налагодження постійної роботи із гравцями туристичного ринку з метою подальшої спільної роботи над розвитком сфери ділової гостинності.
2.1.1.2. Вирішення питання із туристичним, науковим та культурним середовищами щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів їхніх конференц-залів, супровідної інфраструктури та рівня послуг.
2.1.1.3. Робота із аероперевізниками щодо збільшення кількості регулярних міжнародних авіасполучень із містом.
2.1.1.4. Проведення соціологічних досліджень у місті Львові з метою виявлення тенденцій розвитку бізнес-туризму у місті, його сильних та слабких сторін.
2.1.1.5. Підтримка ключових міських заходів сфери ділової гостинності.
2.1.1.6. Інформування гравців туристичного ринку про діяльність у напрямку розвитку сфери ділової гостинності способом проведення зустрічей, регулярних робочих нарад, надсилання інформаційних бюлетенів про здійснену роботу.
2.1.1.7. Створення якісного та актуального календаря ділових подій міста Львова.
2.1.1.8. Забезпечення створення та розвитку організацій професійних організаторів конференцій у місті.
2.1.1.9. Розробка електронної системи зі збору статистики по ділових заходах, чіткий обрахунок економічного ефекту від них.
2.1.1.10. Проведення власної конференції у сфері ділової гостинності.
2.1.2. Робота у сфері маркетингу та продажів:
2.1.2.1. Проведення досліджень на цільових ринках, у тому числі за кордоном, з метою визначення потенціалу міста Львова як напрямку конференц-туризму.
2.1.2.2. Вступ у професійні міжнародні організації.
2.1.2.3. Подання заявки на проведення щорічного конгресу Міжнародної асоціації конгресів та конференцій ICCA у 2020 році.
2.1.2.4. Участь у тендерах, у тому числі міжнародних, на право проведення заходів ділової гостинності (конференцій, форумів, конгресів, симпозіумів, презентацій, виставок, семінарів, з’їздів) у місті Львові.
2.1.2.5. Проведення ознайомчих турів для організаторів заходів ділової гостинності.
2.1.2.6. Проведення прес-турів для журналістів галузевих видань.
2.1.2.7. Проведення промоційних заходів на цільових ринках, у тому числі міжнародних.
2.1.2.8. Участь у туристичних виставках, форумах, семінарах, презентаціях, у тому числі міжнародних.
2.1.2.9. Запуск міжнародної програми “Почесні амбасадори Львова“.
2.1.2.10. Робота із міжнародними фондами, програмами, організаціями щодо залучення додаткових коштів для розвитку сфери ділової гостинності, у тому числі способом реалізації спільних програм, проведення навчань, обміну досвідом, навчальних візитів, стажувань тощо.
2.1.3. Робота у напрямку промоції:
2.1.3.1. Розробка національної та міжнародної промоційної кампанії позиціонування міста на ринку ділової гостинності.
2.1.3.2. Виготовлення промоційної продукції, у тому числі друкованої, аудіо- та відео-.
2.1.3.3. Оновлення та просування Інтернет-ресурсу та сторінок у соціальних мережах у мережі Інтернет.
2.1.3.4. Розміщення інформації про потенціал міста Львова, у тому числі способом розміщення реклами на Інтернет-ресурсах, у друкованих засобах, сіті-лайтах, біл бордах тощо іноземних держав.
2.1.3.5. Підготовка та друк статей у спеціалізованих професійних виданнях, у тому числі міжнародних, а також бортових журналах транспортних компаній.
2.1.3.6. Робота із закордонними представництвами України щодо здійснення промоції міста Львова на ринку індустрії ділової гостинності.
2.1.3.7. Розробка мобільних додатків для заходів ділової гостинності.
2.1.3.8. Робота над створенням та систематизацією фотобази м. Львова як місця проведення заходів ділової гостинності.
2.1.3.9. Створення автоматизованої бази контактів у сфері ділового туризму.
2.1.3.10. Подання заявки на право проведення Всесвітньої виставки 2025 року.
2.1.4. Робота з будівництва конгрес-холу у місті Львові (конференц-центру та виставкового залу):
2.1.4.1. Проведення інвестиційного конкурсу на будівництво конгрес-холу у місті Львові.
2.1.4.2. Залучення інвестора для будівництва конгрес-холу.
3. Фінансове забезпечення

3.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний рік на внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал Львівського комунального підприємства “Агенція з підготовки подій“, у межах, затверджених планом використання бюджетних коштів Львівського комунального підприємства “Агенція з підготовки подій“ на поточний бюджетний рік на розвиток індустрії ділової гостинності м. Львова, а також за рахунок коштів інвесторів, спонсорської допомоги, донорських коштів та грантів, у тому числі міжнародних.
3.2. Головним розпорядником бюджетних коштів Програми є департамент розвитку, а виконавцем – Львівське комунальне підприємство “Агенція з підготовки подій“.
4. Очікувані результати

4.1. Завдяки успішному виконанню заходів Програми до кінця 2017 року очікується:
4.1.1. Щорічна кількість національних конференцій (окрім наукових), що проводяться у місті Львові, із кількістю учасників понад 50 становитиме 30. Місто Львів у трійці міст України – господарів національних конференцій.
4.1.2. Щорічна кількість міжнародних конференцій, що проводяться у місті Львові, становитиме 25.
4.1.3. Місто Львів займатиме перше місце у рейтингу міст України, що проводять міжнародні конференції, відповідно до критеріїв Міжнародної асоціації конгресів та конференцій ICCA.
4.1.4. Як мінімум 3 унікальні заклади, 3 музеї, 3 університети та 3 готелі відповідатимуть міжнародним стандартам проведення конференцій.
4.1.5. У місті Львові буде створено та розвиватимуться 5 професійних організаторів конференцій, що відповідають міжнародним стандартам.
4.1.6. Успішно працюватиме програма “Почесні амбасадори Львова“, буде залучено до роботи 36 Почесних амбасадорів Львова.
4.1.7. Місто Львів – стане членом чотирьох спеціалізованих міжнародних організацій.
4.1.8. Місто Львів буде у трійці фіналістів-переможців на право проведення щорічного конгресу Міжнародної асоціації конгресів та конференцій ICCA у 2020 році.
4.1.9. Місто Львів щорічно братиме участь мінімум у п’яти міжнародних зустрічах-продажах.
4.1.10. Львівське комунальне підприємство “Агенція з підготовки подійбуде в переліку топ-кращих 20 європейських конференц-бюро.
4.1.11. Заходи ділової гостинності відбуватимуться рівномірно протягом року. Завдяки реалізації програми вдасться вирівняти сезонність. Середня заповнюваність готелей протягом року становитиме 70 відсотків (зараз 56 відсотків).
4.1.12. Буде залучено інвестора для будівництва конференц-готелю на 500-600 конференц-місць у центрі міста.
Секретар ради В. Павлюк

Віза:
В. о. директора департаменту
розвитку А. Москаленко