УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА23-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6225


від 01/23/2020
Про затвердження Правил утримання і поводження з домашніми тваринами у м. ЛьвовіЗ метою покращення санітарного стану міста, епідеміологічної та епізоотичної ситуації, загальної безпеки громадян, а також з метою захисту інтересів домашніх тварин, керуючись Законами України “Про захист тварин від жорстокого поводження, “Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Правила утримання і поводження з домашніми тваринами у м. Львові (додаються).
2. Вважати ухвалу міської ради від 17.03.2015 № 262 “Про затвердження Правил утримання і поводження з тваринами у м. Львові“ такою, що втратила чинність.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію екології та природокористування.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРАВИЛА
утримання і поводження з домашніми тваринами у м. Львові

1. Загальні положення

1.1. Правила утримання і поводження з домашніми тваринами у м. Львові (надалі – Правила) спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист тварин від страждань і загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними, а також захист їх природних прав.
1.2. Ці Правила грунтуються на концепції 5 свобод тварин:
1.2.1. Свобода від голоду і спраги шляхом надання доступу до води та їжі, які підтримують гарне здоров'я і активність.
1.2.2. Свобода від дискомфорту шляхом надання відповідного середовища для проживання, у тому числі житло і місце для сну та відпочинку.
1.2.3. Свобода від болю, травм або хвороби шляхом надання превентивних заходів або ранньої діагностики та лікування.
1.2.4. Свобода природної поведінки шляхом надання достатнього місця, відповідних сприятливих умов і пристосувань, а також компанії собі подібних.
1.2.3. Свобода від страху і стресу шляхом забезпечення відповідних умов і відносини, які виключають моральні страждання.
1.3. Ці Правила поширюються на фізичних та юридичних осіб у м. Львові (окрім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України) в аспектах утримання ними домашніх тварин, а також поводження з ними, незалежно від форми власності та інших речових прав на тварин.
1.4. Фізичні та юридичні особи, що утримують тварин, зобов'язані суворо дотримуватись вимог Законів України “Про захист тварин від жорстокого поводження“, “Про тваринний світ“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про ветеринарну медицину“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про захист населення від інфекційних хвороб“, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1402 “Про затвердження Правил транспортування тварин“ та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб і не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.
1.5. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
Адопція прилаштування безпритульних тварин у нові родини для постійного проживання (усиновлення).
Безпритульні тварини – домашні тварини, що опинилися на вулиці без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини. Цей термін включає наступні категорії тварин: спадково безпритульні (ніколи не мали господаря), викинуті власниками (відмовні), бездоглядні власницькі (на самовигулі), втрачені (загублені) власниками.
Біостерилізація позбавлення тварини здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності) хірургічним шляхом.
Ветеринарні документи документи дозвільного характеру, до яких належать міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне свідоцтво, ветеринарна картка, ветеринарна довідка та ветеринарно-санітарний паспорт на тварину, видані державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими чи ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, що підтверджують ветеринарно-санітарний стан тварини, якість та безпечність продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу та кормів.
Вигульний майданчик для собак (ВМ) – огороджений та відповідно оснащений і ознакований майданчик для вигулу собак, на якому власник собаки має право на вільний вигул собаки (без повідка), активні ігри з собакою та/або її тренування (навчання командам) за умов дотримання вимог Правил утримання і поводження з тваринами у м. Львові та інших нормативно-правових актів у цій сфері.
Відчуження тварини передача права власності на тварину від однієї юридичної чи фізичної особи іншій юридичній чи фізичній особі у спосіб, що не заборонений законодавством України.
Власник домашньої тварини юридична або фізична особа, якій тварина належить на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України.
Власницька тварина домашня тварина, власника якої можливо ідентифікувати завдяки наявним ідентифікуючим ознакам (жетон, електронний транспондер, тату).
Вольєр обгороджений майданчик з дахом (накриттям) і будкою для напіввільного утримання тварин на вулиці (на відкритому повітрі), що слугує для захисту тварин від погодних умов та забезпечення їх комфортного проживання.
Гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, захист їх прав, сприяння їхньому добробуту, покращення якості їхнього життя тощо.
Домашні тварини собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі; тварини-компаньйони (домашні улюбленці) згідно з класифікацією Європейської конвенції про захист тварин.
Жорстоке поводження з тваринами знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило муки, завдало їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.
Засвідчення смерті тварини – процедура, що полягає у знятті померлої тварини з реєстрації у Єдиному електронному реєстрі тварин шляхом повідомлення ЛКП “Лев“.
Ідентифікація власницьких тварин процес ототожнювання тварини шляхом присвоєння їй унікального ідентифікаційного номера із використанням електронної (електронний транспондер) та візуальної ідентифікації (муніципальний номерний жетон або будь-який метод, передбачений законом).
Інфраструктура для належного вигулу собак сукупність інфраструктурних об'єктів (прогулянкові маршрути, майданчики для вигулу, майданчики для тренування тощо), обладнання (станції для прибирання за собаками, пакети, смітники, інформаційні таблиці тощо), системи управління (органів місцевої влади, що здійснюють поточне утримання вищезазначеного) та правил утримання і поводження (вигул, перевезення, перебування на певних територіях із тваринами, умови використання таких об’єктів та обладнання тощо), що забезпечують добробут тваринам, а також комфорт і безпечні умови їх власникам та оточуючим.
Майданчик для собак – огороджений, відповідно оснащений і ознакований вигульний або тренувально-вигульний майданчик для собак, на якому власник собаки має право на вільний вигул собаки (без повідка) та інші активні заняття за умов дотримання вимог Правил утримання і поводження з тваринами у м. Львові та інших нормативно-правових актів у цій сфері.
Муніципальний реєстр тварин м. Львова – єдиний міський електронний реєстр домашніх та безпритульних тварин.
Набуття тварини – набуття права власності на тварину внаслідок привласнення загальнодоступних дарів природи, набуття права власності на безхазяйну річ, набуття права власності на бездоглядну домашню тварину, набуття права власності на тварину на підставі цивільно-правового договору та набуття права власності на тварину у порядку спадкування та на інших підставах, не заборонених законодавством України.
Належні умови утримання домашньої тварини – умови утримання тварини в квартирі, приватному будинку, на території підприємства або приватного будинку на засадах гуманного ставлення, що задовольняють її фізичні потреби та не перешкоджають її належному фізичному і психологічному розвитку.
Небезпечний собака собака, що за відсутності виправдовувальних обставин здійснив напад на людину та/або іншу тварину, який призвів до завдання травм чи смерті постраждалій особі/тварині. Виправдовувальними обставинами вважаються: агресивні дії з боку постраждалої особи чи тварини, які передували здійсненому нападу; реакція собаки на завданий йому біль чи травму; захист цією твариною себе, своїх цуценят, свого власника та членів його сім’ї.
Потенційно небезпечний собака собака, що на постійній основі своєю поведінкою демонструє загрозу нападу, проявляє агресію, спрямовану на людей та/або інших тварин.
Притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання тварин (з обмеженим чи необмеженим прийомом тварин).
Прогулянкові маршрути (ПМ) – будь-які вулиці міста, а також не менше 30% маршрутів, які розташовані на територіях парків та скверів, що є відповідно ознакованими, облаштовані станціями для прибирання (контейнерами для збору відходів) і відповідними мотивувальними таблицями, де власник тварини має право прогулюватись (здійснювати транзит з точки А в точку Б) з собакою на повідку за умов дотримання вимог Правил утримання і поводження з тваринами у м. Львові та інших нормативно-правових актів у цій сфері.
Реєстрація власницьких тварин внесення даних про ідентифікованих тварин та їх власників до муніципального реєстру тварин м. Львова, що здійснює ЛКП Лев або приватні ветеринарні лікарі шляхом присвоєння тварині унікального ідентифікаційного номера(ів) із використанням електронної (електронний транспондер) та візуальної ідентифікації (муніципальний номерний жетон).
Самовигул самостійне пересування власницьких домашніх тварин у громадських місцях без нагляду господаря.
Собака-помічник спеціально тренована тварина, яка супроводжує та допомагає людині з обмеженими можливостями, порушеннями зору, слуху, посттравматичним стресовим розладом, діабетом та іншими станами, що потребують асистування (собаки-поводирі сліпих та глухих, собаки-провідники для людей з обмеженою мобільністю тощо).
Станція для прибирання за собаками – спеціальна конструкція, що поєднує у собі диспенсер з біорозкладними пакетами (біопакетами), призначеними для прибирання екскрементів собак під час прогулянок, контейнер для збору біовідходів (екскрементів) та мотивувальну таблицю.
Тренувально-вигульний майданчик для собак (ТВМ) – огороджений та відповідно оснащений і ознакований майданчик для вигулу та тренування собак, на якому власник собаки має право на вільний вигул собаки (без повідка), активні ігри з собакою та/або її тренування (навчання командам, спортивні тренування з використанням спеціального обладнання Аджиліті) за умов дотримання вимог Правил утримання і поводження з тваринами у м. Львові та інших нормативно-правових актів у цій сфері.
Утримання тварин в домашніх умовах обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку.
2. Загальні вимоги до утримання домашніх тварин і
поводження з ними у м. Львові

2.1. Утримання домашніх тварин (собак, котів та інших тварин) і поводження з ними у м. Львові грунтується на таких принципах:
2.1.1. Забезпечення комфортного співіснування людей і тварин.
2.1.2. Дотримання санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил утримання та поводження з тваринами.
2.1.3. Забезпечення тваринам таких умов життя, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
2.1.4. Жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності.
2.1.5. Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження“.
2.1.6. Невідворотної відповідальності за порушення цих Правил та/або жорстоке поводження з тваринами відповідно до чинного законодавства України.
2.2. Основні положення Правил:
2.2.1. Належні умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям. Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби у їжі, воді, сні, рухах, контактах з собі подібними, у природній активності та інші потреби. Місце утримання тварин повинно бути обладнане таким чином, щоб забезпечити необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та інші належні умови. Утримання тварин повинно включати можливість контакту тварин з природним для них середовищем.
2.2.2. Особа, яка утримує тварину, зобов'язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги. Власник домашньої тварини зобов'язаний попереджати можливість її захворювань способом періодичних оглядів і вакцинацій, а у разі захворювання зобов'язаний вчасно звернутися за ветеринарною допомогою. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов’язана негайно обмежити контакт такої тварини з людьми та/або іншими тваринами і звернутися до ветеринарного лікаря.
2.2.3. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати виключно особи, які мають відповідну фахову освіту.
2.2.4. При неможливості подальшого утримання домашня тварина повинна бути передана іншому власнику або віддана у притулок для тварин з оформленням відповідного документу про передачу тварини/відмову від неї.
2.2.5. Евтаназія домашньої тварини допускається виключно за висновком фахівця в галузі ветеринарної медицини. Процедуру евтаназії дозволено виконувати виключно фахівцям в галузі ветеринарної медицини з використанням засобів, які гарантують швидку і безболісну смерть.
2.3. Власник домашньої тварини зобов’язаний:
2.3.1. Забезпечувати домашній тварині необхідні умови, які відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України Про захист тварин від жорстокого поводження, належно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, дбати про тварину, а саме:
2.3.1.1. Забезпечувати достатню кількість їжі та постійний доступ до води.
2.3.1.2. Забезпечувати достатній простір у домашніх умовах для можливості здійснювати необхідні рухи.
2.3.1.3. Забезпечувати своєчасне надання ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо).
2.3.1.4. Запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин, проводити біостерилізацію тварини у разі відсутності племінної цінності тварини.
2.3.2. Мати на утримуваних тварин ветеринарні паспорти з відповідними відмітками про проведену обов’язкову вакцинацію відповідно до віку тварини.
2.3.3. Зареєструвати тварину згідно з вимогами розділу 5 цих Правил.
2.3.4. Щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне - котів, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок.
2.3.5. Негайно повідомляти ветеринарну установу про захворювання собаки, кота та інших тварин сказом чи лептоспірозом.
2.3.6. Негайно повідомляти заклади охорони здоров'я, ветеринарної служби та ЛКП “Лев“ про випадки укусу або травмування собакою чи котом людини, свійської або домашньої тварини, або доставляти у державну ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин для огляду і карантинування протягом 10-ти днів, а покусаних тварин для огляду і лікування.
2.3.7. Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення де утримується домашня тварина (місце постійного утримання) та норм співжиття.
2.3.8. Передавати домашніх тварин до притулків для тварин або прилаштовувати у нову родину у разі неможливості або небажання подальшого утримання цих тварин з оформленням відмови від права власності на таку тварину у письмовій формі.
2.3.9. Відшкодовувати громадянам матеріальні та моральні збитки, завдані тваринами, у встановленому законодавством України порядку.
2.3.10. Особи, які утримують домашніх тварин і не є мешканцями м. Львова, але тимчасово перебувають на території міста з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідними відмітками про стан здоров'я тварини та щеплення проти сказу та лептоспірозу.
2.3.11. Перевозити домашніх тварин з дотриманням правил, чинних для певного виду транспорту, за умови обов'язкового забезпечення безпеки для оточуючих. Зокрема, транспортування і перенесення котів дозволяється виключно з використанням спеціальних засобів (боксів, переносок тощо).
2.3.12. Забезпечувати безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною.
2.3.13. Забезпечувати безпеку супроводжуваної домашньої тварини.
2.3.14. У випадку смерті домашньої тварини власник зобов’язаний здійснити засвідчення смерті тварини, що полягає у знятті померлої тварини з реєстрації у Єдиному електронному реєстрі тварин шляхом повідомлення ЛКП “Лев“. У разі смерті тварини за невстановлених обставин, що виключають смерть внаслідок нещасного випадку, хронічних захворювань чи незворотніх вікових змін, власник тварини зобов’язаний повідомити про цей випадок Державну ветеринарну установу і на її вимогу надати труп тварини для проведення досліджень.
2.4. Правилами забороняється:
2.4.1. Пропагувати жорстоке поводження з тваринами, закликати до жорстокого поводження з ними, використовувати у розважальних або комерційних цілях матеріали, які демонструють жорстоке поводження з тваринами.
2.4.2. Організовувати, проводити, пропагувати собачі бої, інші заходи, які допускають жорстокість стосовно тварин, а також брати участь у них.
2.4.3. Застосовувати щодо тварин обладнання, інвентар, які несуть ризик травмування тварини.
2.4.4. Наносити побої, травми з метою примушення тварин до виконання будь-яких вимог.
2.4.5. Знищувати домашніх тварин будь-якими способами (у тому числі отруювати).
2.4.6. Залишати домашніх тварин бездоглядними, напризволяще.
2.4.7. Залишати тварину в автомобілі в умовах екстремальних температур. З метою захисту тварини від неминучої смерті у разі неможливості відшукати власника автомобіля працівники поліції мають повноваження примусово відкрити автомобіль з метою звільнення тварини.
2.4.8. Жебракувати з тваринами.
2.4.9. Відпускати домашніх тварин на самовигул.
2.4.10. Утримувати, передавати іншим особам у формі продажу, зміни або дарування незареєстрованих собак, котів.
2.4.11. Продавати собак і котів та інших тварин у невстановлених для цього місцях.
2.4.12. Утримувати домашніх собак, котів та інших домашніх тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо).
2.4.13. Заводити собак і котів у приміщеннях продовольчих магазинів, установах охорони здоров'я, культури, на території дитячих майданчиків тощо, а також об’єктах громадського харчування, якщо адміністрація таких закладів не дозволяє присутності тварин, за винятком собак-помічників.
2.4.14. Купувати, продавати, демонструвати на виставках, а також перевозити в інші населені пункти всіма видами транспорту собак і котів без ветеринарного паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу та лептоспірозу, яка проведена не раніше 12 місяців і не пізніше 30 днів до зазначених вище дій.
2.4.15. Викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у невідведених для цього місцях.
2.4.16. Вирощувати та використовувати собак, котів або інших домашніх тварин для отримання м'яса, жиру, шкіри та кісток.
2.4.17. На території м. Львова заборонене захоронення трупів домашніх тварин. Тіло/труп домашньої тварини необхідно піддати кремації або здати на утилізацію у ЛКП Лев“.
2.5. Домашніх тварин дозволяється утримувати:
2.5.1. Фізичним особам у належних їм квартирах та приватних будинках; в орендованих приміщеннях за згодою власника приміщення (орендодавця). Якщо у таких квартирах чи приватних будинках проживає кілька сімей лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири чи приватного будинку. Не дозволяється утримувати власних тварин у місцях загального користування.
2.5.2. Юридичним особам у належних їм приміщеннях за умови згоди усіх працівників, які працюють у приміщенні; у орендованих приміщеннях за згодою власника приміщення (орендодавця).
2.5.3. З метою забезпечення комфортного співіснування людей і тварин, також для гарантування домашнім тваринам належних умов утримання та догляду, рекомендована максимальна кількість тварин (собак та/або котів), що утримуються у квартирі – 4 тварини, у разі отримання в приватному будинку (особняку) – 6 тварин.
2.5.4. У зоокутках дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних та оздоровчих закладів. Утримання домашніх тварин у таких закладах допускається за умови забезпечення постійного і належного догляду за тваринами відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.
3. Додаткові вимоги щодо утримання собак у
домашніх умовах у м. Львові

3.1. Власник домашнього собаки зобов’язаний:
3.1.1. Забезпечувати домашній тварині необхідні умови, які відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України Про захист тварин від жорстокого поводження, належно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, дбати про тварину, а саме:
3.1.1.1. Забезпечувати достатню кількість їжі та постійний доступ до води.
3.1.1.2. Забезпечувати достатній простір у домашніх умовах для можливості здійснювати необхідні рухи.
3.1.1.3. Забезпечувати своєчасне надання ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо).
3.1.1.4. Запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин, проводити біостерилізацію тварини у разі відсутності племінної цінності тварини.
3.1.2. Забезпечувати щоденний вигул собак, які впродовж дня перебувають у закритому просторі (мінімум двічі на день).
3.1.3. Забезпечувати наявність повідка, що необхідний для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем постійного утримання.
3.1.4. Забезпечувати наявність на собаці нашийника з ідентифікуючим реєстраційним знаком – жетоном.
3.1.5. Дотримуватись правила повідка при пересуванні містом з собакою. Пересування собак без повідків дозволяється:
3.1.5.1. На вигульних і тренувально-вигульних майданчиках.
3.1.5.2. Під час проведення виставок (на спеціальних рингах).
3.1.6. У місцях масового скупчення людей, у тому числі у транспорті, собаки повинні бути на короткому повідку, потенційно небезпечні та небезпечні собаки обов’язково у наморднику, а маленькі собаки – у закритих контейнерах або на руках у власника. В інших громадських місцях собаки можуть бути на вільному повідку.
3.1.7. Забезпечувати наявність намордника під час вигулу потенційно небезпечного чи небезпечного собаки у громадських місцях. Відповідальність власників небезпечних та потенційно небезпечних собак підлягає обов’язковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. Супровід такого собаки дозволений особі, яка досягла 18-річного віку.
3.1.8. Забезпечувати безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою. Під час переходу через вулиці і поблизу магістралей особа, що здійснює вигул собаки, зобов'язана взяти її на короткий повідок, щоб уникнути дорожньо-транспортних подій і загибелі собаки на проїжджій частині.
3.1.9. Особа, яка утримує домашніх тварин, зобов'язана прибирати за ними екскременти на будь-якій території, у тому числі на території під'їздів, сходових кліток, ліфтів, а також доріжок, тротуарів, газонів.
3.1.10. Забезпечувати корекцію поведінки собаки та її соціалізацію в умовах міста шляхом занять з кінологами, зоопсихологами.
3.1.11. Тримати сторожових собак у вольєрах і випускати їх лише у закритих дворах, що виключає можливість втечі; про наявність собак на території застерігати відповідним попереджувальним написом на вході.
3.2. Правилами забороняється:
3.2.1. Вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак без ідентифікаційного жетону, повідка та засобів для прибирання екскрементів.
3.2.2. Відпускати собак на самовигул.
3.2.3. Супроводжувати домашніх собак особам, що не досягли 14-річного віку без супроводу дорослих, з урахуванням пункту 3.1.7 цих Правил.
3.2.4. Залишати собак без нагляду під час прогулянок містом.
3.2.5. Утримувати собак на прив’язі (на ланцюгу).
3.3. Рекомендовані норми утримання домашніх собак на подвір’ях:
3.3.1. Фізичним та юридичним особам дозволено утримувати належних їм собак на прибудинкових територіях за умови наявності справної огорожі, що унеможливить несанкціонований вихід собаки за межі території, а також належним чином оснащеного вольєру з будкою, що відповідає таким вимогам:
3.3.1.1. Конструкція вольєру повинна дозволяти людині заходити всередину для прибирання та надання допомоги тварині у разі необхідності.
3.3.1.2. Площа вольєру розраховується відповідно до розміру собаки у дорослому віці: для собак, що мають висоту в холці до 50 см мінімум 6 кв. м, від 50 до 65 см мінімум 8 кв. м, більше 65 см від 10 кв. м.
3.3.1.3. У разі утримання у вольєрі декількох собак, вищезазначену відповідну мінімальну площу слід збільшити щонайменше у 1,5 рази на кожну додаткову особину.
3.3.1.4. Всі конструктивні елементи вольєру повинні бути надійними і міцними, щоб унеможливити несанкціонований вихід тварини з нього.
3.3.1.5. Будка для собаки повинна відповідати розміру тварини (не бути занадто малою) і забезпечувати можливість обігріву в холодний період власним теплом (не бути занадто великою). Рекомендовані розміри будки для собаки: для собак, що мають висоту в холці до 50 см 60х70х50 см, від 50 до 65 см 80х120х80 см, більше 65 см 100х140х100 см.
3.3.1.6. Дах будки рекомендується робити знімним чи відкидним для можливості надання собаці медичної та іншої допомоги у разі потреби.
3.3.1.7. Матеріали та конструктивні елементи вольєру і будки повинні бути безпечними для тварин.
3.3.2. Забороняється вольєрне утримання гладкошерстних собак.
4. Особливості права власності та інших речових прав на тварин

4.1. Фізична або юридична особа може набути право власності на тварину внаслідок привласнення загальнодоступних дарів природи, набуття права власності на безхазяйну річ, набуття права власності на бездоглядну домашню тварину, набуття права власності на тварину на підставі цивільно-правового договору та набуття права власності на тварину у порядку спадкування та на інших підставах, не заборонених законодавством України.
4.2. Право власності на тварину підтверджується реєстраційною карткою, отриманою під час реєстрації тварини у муніципальному реєстрі, наявним на тварині муніципальним номерним жетоном, наявним електронним транспондером з індивідуальним номером з відповідною інформацією про тварину та її власника в електронному муніципальному реєстрі тварин м. Львова.
4.3. Ветеринарні документи, зокрема ветеринарний паспорт, не є підтвердженням права власності на тварину. Однак, наявність ветеринарного паспорта (з умовою своєчасного внесення відповідних записів про проведені ветеринарні процедури, зокрема планові вакцинації) є обов’язковою для кожної власницької тварини.
4.4. Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.
4.5. Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям допускається у разі дотримання вимог Закону України Про захист тварин від жорстокого поводження“.
4.6. Продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.
4.7. Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.

5. Реєстрація домашніх тварин

5.1. У м. Львові діє обов’язкова реєстрація собак, що утримуються фізичними або юридичними особами на території міста, та добровільна реєстрація котів, що проводиться за бажанням власника.
5.2. Реєстрація собак та котів передбачає видачу власнику домашньої тварини номерного муніципального жетону та введення електронного транспондеру з індивідуальним номером з подальшим внесенням цього номеру з інформацією про тварину та її власника в електронний муніципальний реєстр тварин м. Львова.
5.3. Реєстрація домашніх собак і котів проводиться з метою:
5.3.1. Єдиного обліку цих тварин у місті, у тому числі для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам.
5.3.2. Контролю за чисельністю безпритульних тварин.
5.3.3. Здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог.
5.3.4. Забезпечення епізоотичного благополуччя.
5.3.5. Вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів у м. Львові.
5.3.6. Ведення статистики для планування та організації інфраструктури для належного вигулу собак у м. Львові.
5.4. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини.
5.5. Реєстрацію та облік тварин здійснюють ЛКП “Лев, установи ветеринарної медицини, інші установи та організації, уповноважені ЛКП “Лев“.
5.6. Особа, яка набула право власності на тварину та здійснює її утримання, зобов’язана зареєструвати тварину протягом 10 діб з моменту набуття.
5.7. У разі втрати номерного індивідуального реєстраційного знаку тварини (жетона), зміни власника тварини або зміни місця його проживання обов’язково проводиться зміна даних у профілі тварини шляхом звернення власника до ЛКП “Лев“.
5.8. Носіння ідентифікаційного жетону за межами місця постійного утримання тварини є обов’язковим. Перебування тварини без жетону на вулицях, площах, ринках, у скверах, парках, дворах, у громадському транспорті та інших публічних місцях є порушенням правил реєстрації. Така тварина вважається незареєстрованою.
5.9. Сплата вартості послуг з реєстрації та перереєстрації тварини здійснюється безпосередньо під час проведення реєстрації відповідно до встановлених уповноваженою установою тарифів.
5.10. При здійсненні реєстрації або перереєстрації тварини її присутність є обов’язковою, а власник цієї тварини повинен мати при собі паспорт та ветеринарні документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) у тварини.
5.11. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної електронної форми із внесенням відомостей щодо власника тварини (паспортні дані, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, а також адреса та телефон власника), виду тварини, породи, клички, дати народження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) тощо із подальшим внесенням цієї інформації до електронного муніципального реєстру тварин м. Львова. Ця інформація є конфіденційною та може бути надана третім особам лише у випадках, що передбачені законодавством України.
5.12. ЛКП “Левабо інша уповноважена установа зобов’язані видати власнику зареєстрованої тварини реєстраційну картку, номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, ввести електронний транспондер у разі його відсутності, а також ознайомити з Правилами утримання домашніх собак та котів у м. Львові. Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника тварини у реєстраційній картці.
5.13. Процедуру та порядок реєстрації встановлює ЛКП “Лев“.
6. Забезпечення виконання та контроль за дотриманням Правил

6.1. Органи внутрішніх справ здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин, у тому числі норм про жорстоке поводження з тваринами.
6.2. Контроль за дотриманням цих Правил та території м. Львова здійснюють департамент житлового господарства та інфраструктури, органи внутрішніх справ, районні адміністрації, органи державного ветеринарного нагляду, комунальні підприємства, які здійснюють обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій, ЛКП “ЛЕВ, органи самоорганізації населення, громадські інспектори з охорони довкілля та громадські організації, статутною метою яких є захист тварин.
6.3. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля.
6.3.1. Громадські інспектори з охорони довкілля мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами. Ці протоколи розглядають органи виконавчої влади з питань охорони довкілля.
6.3.2. Громадські інспектори охорони довкілля у сфері захисту тварин від жорстокого поводження беруть участь у проведенні спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини рейдів та перевірок дотримання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.
6.4. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження можуть здійснювати громадські організації, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.
6.5. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:
6.5.1. Ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами.
6.5.2. Подають до суду позови щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, у тому числі здоров’ю громадян і майну громадських організацій.
6.6. Громадські організації, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, мають право одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації ними своїх статутних цілей і завдань. Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється на основі їх статутів та відповідно до законодавства України.
6.7. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством України.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор департаменту
житлового господарства
та інфраструктури О. Одинець
Дата оприлюднення: 01/28/2020