УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 1387


від 03/22/2012
Про затвердження Програми забезпечення житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують п’ятеро та більше дітейЗ метою забезпечення житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують п’ятеро та більше дітей, керуючись Законами України “Про охорону дитинства“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму забезпечення житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують п’ятеро та більше дітей (додається).
2. Встановити, що уповноваженим органом міської ради за реалізацію Програми забезпечення житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують пятеро та більше дітей є управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури.
3. Департаменту житлового господарства та інфраструктури спільно з департаментом фінансової політики забезпечити реалізацію Програми забезпечення житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують п’ятеро та більше дітей у 2012 році шляхом придбання (купівлі) житла за рахунок нерозподілених видатків бюджету розвитку міського бюджету м. Львова, затверджених ухвалою міської ради від 16.02.2012 № 1195 Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2012 рік і затвердження переліків об’єктів, видатки на які у 2012 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова та цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури м. Львова у розмірі 3 000 тис. грн.
Відповідальні: директор департаменту
житлового господарства та інфраструктури,
директор департаменту фінансової політики.
4. Керівникам виконавчих органів Львівської міської ради, які залучені до виконання заходів Програми забезпечення житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують п’ятеро та більше дітей, щоквартально подавати звіт про виконання заходів цієї програми на розгляд міської ради.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.
Міський голова А. Садовий

Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
забезпечення житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують
п’ятеро та більше дітей
1. Мета Програми

1.1. Програма забезпечення житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують п’ятеро та більше дітей (надалі – Програма), покликана забезпечити реалізацію прав дітей на житло, як це передбачено Конвенцією захисту прав дитини ООН та ст. 18 Закону України “Про охорону дитинства“. При цьому, важливо є забезпечити та врахувати виховання дітей різного віку, стать, норми та нормативи забезпечення санітарних та гігієнічних норм.
1.2. Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності багатодітних сімей, які виховують п’ятеро та більше дітей, та відповідно до чинного законодавства України потребують соціального захисту, і реалізувати їх конституційні права на отримання житла.
2. Завдання Програми

2.1. Завданнями Програми є:
2.1.1. Визначення сімей, які виховують п’ятеро та більше дітей (надалі – Сім’ї), що потребують якісного покращення житлових умов.
2.1.2. Забезпечення Сімей житлом через придбання (купівлю) житла.
3. Передумови прийняття програми

3.1. Житлова проблема є однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем у місті, оскільки значна частина населення міста потребує покращення житлових умов.
3.2. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є забезпечення житлових умов визначеної категорії мешканців міста через придбання (купівлю) житла як це передбачено Законом України “Про житловий фонд соціального призначення“.
3.3. У Львові налічується 3084 багатодітних сімей, з яких п’ятеро і більше дітей виховується у 86 сім’ях.
3.4. З числа таких сімей 2 потребують якісного та термінового покращення житлових умов, оскільки середнє забезпечення житловою площею складає 3 кв. м, що менше норми жилої площі передбаченої у ст. 47 Житлового кодексу (13,65 кв. м на одну особу). Також ці показники є меншими ніж ті, які визначені у постанові Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 219 “Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом“ (22 кв. м на сім’ю з двох осіб плюс 9,3 кв. м на кожного наступного члена сім’ї). З огляду на встановлені нормативи мінімальна площа житла (квартири) повинна становити 22 кв. м + 5 дітей х 9,3 кв. м = 68,5 кв. м. При цьому, слід враховувати, що різностатеві діти віком понад дев’ять років повинні проживати у різних кімнатах.
3.5. Середньомісячний дохід багатодітних сімей, які виховують п’ятеро та більше дітей, є менше прожиткового мінімуму громадян. У свою чергу такі доходи не дозволяють забезпечити покращення житлових умов через придбання нового житла або самостійної оренди житла більшої площі.

4. Фінансування Програми

4.1. Програма фінансується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, а також власним коштом Сімей.
4.2. Під власним коштом Сімей розуміються власні кошти членів Сімей, кошти підприємств, організацій, які залучені для реалізації Програми на благодійних засадах.
4.3. Уповноваженим органом реалізації Програми є управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
4.4. Уповноважений орган забезпечує подання бюджетних запитів для фінансування даної Програми у відповідності до Закону України Про житловий фонд соціального призначення“.
4.5. Для досягнення мети та завдань Програми Уповноважений орган формує Реєстр Сімей, які підпадають під дію Програми.
4.6. Внесення даних до Реєстру відбувається на основі письмового звернення одного з батьків – представника Сім’ї, яка реєструється у відділі Центр обслуговування мешканців адміністративно-господарського управління Львівської міської ради.
4.7. Уповноважений орган є відповідальним за ведення даного Реєстру (внесення, редагування, обробку, забезпечення конфіденційності даних).
4.8. Реєстр повинен містити інформацію про:
4.8.1. Кількісний та якісний склад сімей.
4.8.2. Величину середньомісячного доходу.
4.8.3. Забезпеченість житлом.
4.8.4. Якісні характеристики займаного житла.
4.9. У відповідності до даних Реєстру Уповноважений орган формує річну потребу у забезпеченні житлом Сімей.
4.10. Реєстр Сімей, які підпадають під дію Програми, формується на основі інформації, поданої Сім’ями та управлінням молоді, сім’ї та спорту департаменту гуманітарної політики.
4.11. У міському бюджету міста Львова можуть бути передбачені кошти для фінансування витрат, пов'язаних утриманням фонду житла соціального призначення.
5. Механізм реалізації Програми

5.1. Уповноважений орган відповідно до умов цієї Програми, затверджених бюджетних призначень, норм чинного законодавства України у сфері державних закупівель забезпечує придбання (купівлю) житла для потреб Сімей (купує квартири приватного житлового фонду).
5.2. На підставі даних Реєстру Уповноважений орган укладає рейтинг Сімей, які потребують покращення житлової площі.
5.3. Критеріями рейтингу є:
5.3.1. Кількість дітей у сімї.
5.3.2. Площа житла, яку використовує сімя на момент подачі звернення.
5.4. Відповідно до передбачених у міському бюджеті м. Львова бюджетних призначень формується список Сімей-претендентів на отримання у власність житлового фонду соціального призначення, який затверджується ухвалою міської ради за поданням постійної комісії житлової політики.
5.5. Уповноважений орган надає Сім’ям-претендентам житло відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.6. Уповноважений орган здійснює контроль за використанням соціального житла, яке використовується для досягнення мети даної Програми.
Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник управління молоді,
сімї та спорту Н. Федорович