УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА23-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6378


від 03/05/2020
Про затвердження Програми фінансової підтримки діяльності ЛКП “Спортресурс“Керуючись Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, “Про благоустрій населених пунктів“, беручи до уваги ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про правила благоустрою м. Львова“, від 12.12.2019 № 6014 “Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму фінансової підтримки діяльності ЛКП “Спортресурс“ (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПРОГРАМА
фінансової підтримки діяльності ЛКП “Спортресурс“
1. Паспорт Програми фінансової підтримки діяльності ЛКП “Спортресурс“
1.
Ініціатор розроблення Програми фінансової підтримки діяльності
ЛКП “Спортресурс“
Львівська міська рада
2.
Розробник Програми фінансової підтримки діяльності ЛКП “Спортресурс“Управління спорту департаменту гуманітарної політики
3.
Співрозробник Програми фінансової підтримки діяльності ЛКП “Спортресурс“ЛКП “Спортресурс“
4.
Виконавці (учасники) Програми фінансової підтримки діяльності
ЛКП “Спортресурс“
Основним виконавцем є
ЛКП “Спортресурс“
5.
Мета Програми фінансової підтримки діяльності
ЛКП “Спортресурс“
Створення належних умов для ефективного використання спортивної інфраструктури;
реконструкція, капітальний ремонт та будівництво об’єктів спортивної інфраструктури;
сприяння розвитку масового спорту, професійного спорту, гармонійного розвитку особи, зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя;
сприяння розширенню системи спортивних клубів, секцій, гуртків, шкіл і допомога їм у матеріально-технічному забезпеченні;
організація та підтримка спортивно-масових заходів;
організація роботи для утримання у належному стані вже збудованої спортивної інфраструктури
6.
Термін реалізації Програми фінансової підтримки діяльності
ЛКП “Спортресурс“
2020-2025 роки
7.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми фінансової підтримки діяльності
ЛКП “Спортресурс“
Міський бюджет м. Львова
8.
Загальний обсяг фінансуванняУ межах кошторисних призначень на відповідний рік
2. Загальні положення

2.1. Програма фінансової підтримки діяльності ЛКП “Спортресурс“ (надалі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, “Про благоустрій населених пунктів“, ухвал міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про правила благоустрою м. Львова“, від 12.12.2019 № 6014 “Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова“ та інших нормативних актів.
2.2. Створення та прийняття цієї Програми є важливим інструментом підтримки та впровадження напрацювань у напрямку розвитку спортивної інфраструктури у м. Львові. Ця Програма дозволить розширити якісну вуличну спортивну інфраструктуру, забезпечить можливість доступу до неї мешканців різної вікової групи, соціального статусу за місцем проживання, сприятиме зміцненню здоров’я населення, збільшення рухової активності, пропаганді здорового способу життя, збільшить кількість сучасних, якісних спортивних майданчиків, спорткомплексів та басейнів, сприятиме розширенню системи спортивних клубів, секцій, гуртків та допоможе покращити їх матеріально-технічне забезпечення, сприятиме організації та підтримці спортивно-масових заходів.
2.3. Реалізація цієї Програми дозволить створити умови для розвитку доступної вуличної спортивної інфраструктури, забезпечити систематичну рухову активність різних верств населення з врахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного способом покращення матеріально-технічної бази у місті, сприятиме зміцненню здоров’я населення та зменшенню захворювань, пов’язаних з малорухливим способом життя.
3. Мета і завдання Програми

3.1. Метою цієї Програми є:
3.1.1. Формування у м. Львові активного спортивного середовища із залученням якомога більшої кількості мешканців.
3.1.2. Будівництво сучасних спортивних комплексів, розвиток вуличної спортивної інфраструктури.
3.1.3. Якісне утримання та обслуговування наявної спортивної інфраструктури.
3.1.4. Створення підґрунтя для пропаганди здорового способу життя.
3.1.5. Фінансова підтримка спортивно-масових заходів.
3.1.6. Створення умов для виконання завдань та забезпечення сталого розвитку ЛКП “Спортресурс“.
3.2. Основними завданнями цієї Програми є:
3.2.1. Будівництво сучасних спортивних майданчиків у всіх районах м. Львова.
3.2.2. Створення якісної матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою та спортом для людей з різними фізичними можливостями.
3.2.3. Утримання у належному стані спортивних майданчиків через систематичне, якісне технічне обслуговування, прибирання.
3.2.4. Актуалізація діяльності підприємства відповідно до сучасних тенденцій розвитку масового спорту та потреб різних категорій мешканців.
3.2.5. Організація та підтримка спортивно-масових заходів.
3.2.6. Створення поліпшених умов праці працівників ЛКП “Спортресурс“ для виконання поставлених завдань.
3.2.7. Поліпшення матеріально-технічної бази ЛКП “Спортресурс“ для якісного обслуговування спортивних майданчиків.

4. Фінансове забезпечення

4.1. Відповідальним за реалізацію цієї Програми є ЛКП “Спортресурс“.
4.2. Головним розпорядником коштів є управління спорту департаменту гуманітарної політики.
4.3. Фінансування цієї Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, які заплановані на відповідний бюджетний період за КПКВК МВ 1115041 “Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд“.

5. Очікувані результати

5.1. Створення у м. Львові якісної, доступної вуличної спортивної інфраструктури.
5.2. Забезпечення належного стану діючої спортивної інфраструктури.
5.3. Популяризація здорового способу життя серед мешканців.
5.4. Поліпшення здоров’я населення.
5.5. Підвищення фізичної підготовки усіх категорій львів’ян.
5.6. Залучення мешканців до участі у спортивно-масових заходах.
Секретар ради А. Забарило


Віза:

Начальник управління
спорту А. Нікулін
Дата оприлюднення: 03/13/2020