УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1187


від 11/10/2016
Про затвердження Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 рокиКеруючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до Бюджетного кодексу України міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому.

Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПРОГРАМА
організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки


1. Загальна частина

1.1. Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м
. Львова на 2017 - 2019 роки (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи підтримки, розвитку та функціонування комунальної установи Інституту міста (надалі – Інститут міста), створеної Львівською міською радою на підставі ухвали міської ради від 21.05.2009 № 2648 “Про затвердження статуту комунальної установи Інституту міста“, як неприбуткової установи, заснованої на комунальній власності і підпорядкованої виконавчому комітету Львівської міської ради, а також регулює відносини щодо співпраці органів місцевого самоврядування м. Львова з Інститутом міста.
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, законодавства України, нормативних актів міської ради, виконавчого комітету та Статуту комунальної установи Інститут міста.
1.3. Програма поширює свою дію на діяльність Інституту міста, яка стосується організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку міста Львова на 2017 - 2019 роки.
2. Мета і завдання

2.1. Метою Програми є сприяння реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проектів розвитку м
. Львова.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на затвердження і реалізацію стратегії міста.
2.2.2. Сприяння створенню соціально-економічних, організаційно-правових умов для ефективного відтворення, розвитку і використання науково-технічного потенціалу м. Львова, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва і реалізації нових видів конкурентоздатної продукції, розвитку економіки м. Львова.
2.2.3. Проведення досліджень, у тому числі маркетингових та соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому та окремих його галузей.
2.2.4. Представлення міста на симпозіумах, конференціях, виставках, семінарах в Україні та за кордоном.
2.2.5. Залучення зовнішніх досвіду/знань і коштів для фінансування програм Інституту міста та інших інвестиційних проектів.
2.2.6. Розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру.
2.2.7. Налагодження партнерства з міжнародними організаціями з метою залучення зовнішніх досвіду/знань і коштів для реалізації та фінансування програм Інституту міста та інших інвестиційних проектів.
2.2.8. Участь у розробці та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності.
3. Предмет та основні засади реалізації стратегії
міста і підготовки проектів розвитку міста

3.1 Предмет реалізації стратегії міста полягає у супроводі реалізації Комплексної стратегії розвитку Львова 2012-2025 року (ухвала № 861 від 20.10.2011) та розробці і супроводі реалізації галузевих стратегічних документів наприклад, Стратегія підвищення конкурентоспроможності економіки Львова (ухвала № 3460 від 07.05.2010), Стратегічний план залучення інвестицій до м. Львова до 2020 року (ухвала № 1733 від 20.09.2012).
3.2 Основними засадними компонентами реалізації стратегії міста є консультування та безпосередня робота над розробкою та супроводом реалізації стратегічних документів, підтримка організаційних структур реалізації, підготовка аналітичних матеріалів та проведення навчань зі стратегічного планування.
3.3 Предметом підготовки проектів розвитку міста є Система підготовки та реалізації проектів, які фінансуються або співфінансуються із зовнішніх джерел у Львівській міській раді та її виконавчих органах (рішення виконкому від 02.07.2012 94).
3.4 Основними засадними компонентами підготовки проектів розвитку міста є написання, консультування та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги з метою реалізації Комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року та Стратегії підвищення конкурентоспроможності економіки Львова.
4. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1 Для реалізації завдань Програми надається фінансова підтримка комунальної установи Інституту міста за рахунок коштів, які заплановані у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний рік.
5. Механізм реалізації стратегії
міста і підготовки проектів розвитку міста

5.1. Реалізацію завдань Програми здійснює комунальна установа Інституту міста, а контроль покладається на виконавчий комітет міської ради, який виступає головним розпорядником коштів.
5.2. Фінансування Програми відбувається відповідно до переліку місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у 2017 - 2019 роках.
6. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:
6.1. Підтримка реалізації Комплексної стратегії розвитку Львова.
6.2. Розробка і затвердження міською радою Стратегії розвитку культури до 2025 року.
Реалізація заходів з підтримки впровадження Стратегії культури, проведення аналітичних досліджень
6.3. Розробка актуальної Стратегії конкурентоспроможності та підтримка її реалізації
6.4. Написання та реалізація проектів для підтримки ініціатив стратегічного розвитку.
6.5. Проведення аналітичних досліджень та підготовка пропозицій для впровадження кращих практик місцевого самоврядування
6.6. Підготовка та реалізація проектів у Львівській міській раді відповідно до Системи підготовки та реалізації проектів, які фінансуються або співфінансуються із зовнішніх джерел у Львівській міській раді та її виконавчих органах.
6.7. Збільшення фінансування проектів розвитку міста за рахунок грантових коштів.
6.8. Підтримка розвитку креативних просторів міста, зокрема бізнес-інкубатору Startup Depot та інкубатору соціального підприємництва YEI.
7. Прикінцеві положення

7.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова згідно кошторисних призначень на відповідний бюджетний рік.
7.2. Контроль за виконанням Програми здійснює керуючий справами виконкому.Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор комунальної
установи Інституту міста О. Кобзарев
Дата оприлюднення: 11/23/2016