УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1466


від 02/09/2017
Про затвердження Програми сприяння залученню інвестицій до міста Львова на 2017-2019 рокиКеруючись ст. ст. 27, 28, 35, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законами України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України“, “Про інвестиційну діяльність“, “Про інноваційну діяльність в Україні“, “Про режим іноземного інвестування“, “Про транскордонне співробітництво“, “Про захист іноземних інвестицій в Україні“, “Про зовнішньоекономічну діяльність“, а також Програмою сприяння залученню інвестицій до міста Львова на 2014-2016 роки, затвердженою ухвалою міської ради від 15.05.2014 № 3311, та Стратегічним планом залучення інвестицій до м. Львова до 2020 року, затвердженим ухвалою міської ради від 20.09.2012 № 1733, з метою сприяння залученню інвестицій, розвитку підприємництва та експортного потенціалу, забезпечення економічного зростання міста міська рада ухвалила:
1. Затвердити програму сприяння залученню інвестицій до міста Львова на 2017-2019 роки (додається).
2. Управлінню інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку інформувати про результати реалізації Програми сприяння залученню інвестицій до міста Львова на 2017-2019 роки постійну комісію конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
Термін: щорічно.
Відповідальний: начальник
управління інвестицій та проектів
департаменту економічного
розвитку.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПРОГРАМАсприяння залученню інвестицій до міста Львова
на 2017-2019 роки
1. Мета Програми

1.1. Програма сприяння залученню інвестицій до міста Львова на 2017-2019 роки (надалі – Програма) розроблена з метою актуалізації та продовження реалізації цілей та завдань, визначених у Програмі сприяння залученню інвестицій до міста Львова на 2014-2016 роки, затвердженій ухвалою міської ради від 15.05.2014 № 3311, Стратегічному плані залучення інвестицій до м. Львова до 2020 року, затвердженому ухвалою міської ради від 20.09.2012 № 1733, а також відповідно до статей 27, 28, 35, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України“, “Про інвестиційну діяльність“, “Про інноваційну діяльність в Україні“, “Про режим іноземного інвестування“, “Про транскордонне співробітництво“, “Про захист іноземних інвестицій в Україні“, “Про зовнішньоекономічну діяльність“.

2. Цілі Програми

2.1. Програма передбачає досягнення таких основних цілей:
2.1.1. Забезпечення впізнаваності міста та створення позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях.
2.1.2. Підготовка якісних інвестиційних продуктів/проектів міста спільно з відповідними структурними підрозділами Львівської міської ради.
2.1.3. Залучення кредитних та грантових коштів міжнародних фінансових організацій та фондів для реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів м. Львова, а також заходів з підвищення енергоефективності.
2.1.4. Надання якісного комплексного супроводу потенційним та діючим інвесторам.

3. Завдання та заходи для реалізації визначених Програмою цілей

3.1. Забезпечення впізнаваності міста та створення позитивного інвестиційного іміджу на місцевому та міжнародному рівнях:
3.1.1. Організація та участь у щорічних міжнародних заходах інвестиційного спрямування (у тому числі відрядження, авіаквитки, послуги перекладачів, проведення конференцій, інвестиційних панелей, форумів, відеосупровід та зйомка подій).
3.1.2. Прийом офіційних делегацій та бізнес-місій (у тому числі оренда залів та харчування).
3.1.3. Виготовлення та розповсюдження промоційних матеріалів (буклетів, каталогів, блокнотів, відеороликів).
3.1.4. Постійне оновлення, хостинг та промоція інтернет-сторінки www.investinlviv.com.
3.1.5. Розширення мережі промоції інвестиційних можливостей Львова (реклама в аеропорту тощо).
3.2. Підготовка, супровід та сприяння реалізації інвестиційних проектів/продуктів міста спільно з іншими структурними підрозділами Львівської міської ради (у тому числі виготовлення презентацій, концепцій, ПКД, ТЕО, промоційних відеороликів, консультаційні послуги, переклади):
3.2.1. Індустріальний парк Сигнівка“.
3.2.2. Підземний багаторівневий майданчик для паркування.
3.2.3. Створення культурно-розважального навчального закладу “Театр “Музей кіно“.
3.2.4. Будівництво підвісної оглядової канатної дороги.
3.2.5. Перетворення трамвайного депо на вул. Д. Вітовського вул. Братів Тимошенків.
3.2.6. Інші інвестиційні проекти (підготовані відповідно до Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Львові, затвердженого ухвалою міської ради від 18.07.2013 № 2547).
3.3. Залучення кредитних та грантових коштів міжнародних фінансових організацій та фондів для реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів м. Львова, а також заходів з підвищення енергоефективності:
3.3.1. Залучення коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та супровід проекту Комплексне вирішення проблем поводження з ТПВ у м. Львові“.
3.3.2. Залучення коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і супровід проекту впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті м. Львова.
3.3.3. Залучення коштів ЄІБ та ЄБРР і супровід проектів у рамках державної програми Міський громадський транспорт в Україні“.
3.3.4. Залучення коштів ЄІБ та супровід проектів у рамках державної програми Безпека на дорогах в містах України“.
3.3.5. Супровід проекту реконструкції очисних споруджень та будівництва станції переробки мулу для очистки та утилізації стічних вод та виробництва біогазу для когенерації, що реалізовується за кредитні кошти ЄБРР, Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та грантові кошти Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р).
3.3.6. Залучення грантових коштів у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 для реалізації проекту Створення велосипедного шляху всесвітньої спадщини на українсько-польському прикордонні“.
3.3.7. Залучення грантових та кредитних коштів для реалізації інших інвестиційних та інфраструктурних проектів м. Львова, а також заходів з підвищення енергоефективності.
3.3.8. Замовлення кредитного рейтингу міста від міжнародних рейтингових компаній, прийнятних для Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
4. Фінансове забезпечення та джерела фінансування Програми

4.1. Заходи з реалізації Програми фінансуються з міського бюджету м. Львова, а також з інших джерел фінансування, незаборонених законодавством України.
4.2. Обсяги фінансування з міського бюджету м. Львова, передбачені Програмою на 2017-2019 роки:

Рік
2017
2018
2019
Фінансове забезпечення – міський бюджет м. Львова, тис. грн.
2 000
2 000
2 000

4.3. Обсяги фінансування щорічно уточнюються та визначаються відповідно до можливостей міського бюджету м. Львова на кожен бюджетний період, прийнятих інвестиційних пропозицій і програм, пропозицій суб’єктів господарювання.
4.4. Щорічні плани заходів до кошторису розробляє управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку.
4.5. Щорічні плани заходів до кошторису погоджує постійна комісія фінансів та планування бюджету, затверджує директор департаменту економічного розвитку.
4.6. Виконання Програми повністю можливе лише за умови стабільності фінансування її складових.
5. Очікувані результати
5.1. Очікуваними результатами реалізації Програми є:
5.1.1. Створення привабливого інвестиційного іміджу м. Львова в Україні та за її межами.
5.1.2. Створення сприятливого інвестиційного клімату у місті.
5.1.3. Зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку м. Львова на 7 відсотків протягом 2017-2019 років.
5.1.4. Залучення інвесторів для реалізації перелічених у розділі 3 цієї Програми інвестиційних проектів міста способом успішного проведення інвестиційних конкурсів.
5.1.5. Залучення коштів для реалізації перелічених у розділі 3 цієї Програми інвестиційних та інфраструктурних проектів м. Львова.
5.1.6. Зменшення рівня безробіття за рахунок створення 1000 нових робочих місць з належними умовами праці на підприємствах з іноземними інвестиціями.
5.1.7. Поліпшення поінформованості потенційних інвесторів про можливості інвестування в економіку та проекти м. Львова.
5.1.8. Поліпшення бізнес-інфраструктури у місті.
5.1.9. Збільшення надходження коштів до міського бюджету м. Львова.
5.1.10. Сприяння розвитку пріоритетних галузей економіки у місті.
5.2. Оцінка результативності Програми є основою для внесення змін та доповнень до неї, а також для підготовки наступних програм, що стосуються інвестиційної діяльності та залучення інвестицій до м. Львова.
6. Бар’єри та проблемні питання

6.1. Проблемами залучення інвестицій в економіку м. Львова визначено:
6.1.1. Відсутність державних програм стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.
6.1.2. Відсутність можливостей у межах компетенції органів місцевого самоврядування надавати пільги іноземним інвесторам.
6.1.3. Складність дотримання у практичній діяльності податкового та митного законодавства України, отримання дозволів для здійснення різних видів діяльності.
6.1.4. Низький кредитний рейтинг країни, слабкі позиції у рейтингах Світового банку та інших міжнародних організацій.
6.1.5. Низький рейтинг ведення бізнесу в Україні.
6.1.6. Відсутність досліджень ринку, середніх галузевих статистичних даних, показників і коефіцієнтів тощо.
6.1.7. Військові дії, що ведуться на сході України, анексія Автономної республіки Крим.
6.2. Інвестиційний клімат регіонів формується кредитним рейтингом держави, загальними макроекономічними показниками росту економіки (ВВП, купівельна спроможність, безробіття тощо), рівнем розвитку національного законодавства, дерегуляції, а також політичною стабільністю, тому зазначені проблеми можуть вплинути на процес та результати реалізації Програми.
7. Контроль за виконанням Програми

7.1. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
7.2. Координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладена на управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку.
7.3. За результатами аналізу виконання програмних заходів з врахуванням загальної економічної і соціальної ситуації у місті та змін зовнішніх умов, що можуть відбутись у процесі реалізації Програми, допускається коригування Програми.
7.4. Інформування про хід реалізації Програми, проміжні та кінцеві результати здійснює управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку щорічно у вигляді звіту постійній комісії конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва, а також у вигляді відкритого громадського звіту.Секретар ради А. Забарило

Віза:Начальник управління
інвестицій та проектів О. Сивак
Дата оприлюднення: 02/14/2017