УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3745


від 07/13/2018
Про затвердження Міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування на 2018-2022 рокиВідповідно до ст. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, на виконання Законів України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“, “Про охорону дитинства, Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, Указу Президента України від 12.01.2018 № 5/2018 Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, з метою поступового розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, а також реалізації державної політики щодо забезпечення соціального захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Міську програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування на 2018-2022 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.
Міський голова А. Садовий

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
МІСЬКА ПРОГРАМА
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування на 2018-2022 роки
Паспорт Програми
1.
Ініціатор розроблення ПрограмиВідділ у справах дітей департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради,
департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
2.
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення ПрограмиЗакон України від 13.01.2005 № 2342-IV Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“,
Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ Про охорону дитинства“,
Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866,
Указ Президента України від 12.01.2018 № 5/2018 Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
3.
Розробник ПрограмиДепартамент житлового
господарства та інфраструктури Львівської міської ради
4.
Співрозробник ПрограмиВідділ у справах дітей департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
5.
Головний виконавець ПрограмиДепартамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
6.
Учасники ПрограмиДепартамент фінансової політики Львівської міської ради, відділ у справах дітей департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
7.
Термін реалізації Програми2018-20122 роки
8.
Напрямки виконання ПрограмиВирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, які потребують поліпшення житлових умов
9.
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні ПрограмиМіський бюджет м. Львова, обласний бюджет Львівської області, Державний бюджет України, інші джерела, не заборонені законодавством України
10.
Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми209145110 грн.

1. Загальні положення

1.1. Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування на 2018-2022 роки (надалі –Програма) спрямована на забезпечення житлом громадян зазначеної категорії, які перебувають на квартирному обліку у м. Львові, а також дітей з інвалідністю, які не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав та проживають у державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя.
1.2. Відповідно до ст. 1 Закону України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“:
дитина-сирота – це дитина, в якої померли чи загинули батьки;
діти, позбавлені батьківського піклування – це діти, які залишились без піклування батьків у зв‘язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнання батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання у місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції України, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції та безпритульні діти;
особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.
1.3. Низький рівень забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування потребує прийняття комплексу заходів правового, організаційного, адміністративного та економічного характеру, спрямованих на створення системи підтримки зазначеної категорії громадян у реалізації своїх прав на житло.
1.4. Станом на 01.01.2018 у м. Львові на первинному обліку перебуває 526 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: під опікою (піклуванням) громадян – 423 дитини, у дитячих будинках сімейного типу – 45 дітей, у прийомних сім’ях – 14 дітей, під опікою державних закладів – 33 дитини, під опікою приватних закладів – 3 дітей, під опікою керівників закладів профтехосвіти та вищих навчальних закладів – 6 дітей, тимчасово влаштовано у сім'ї родичів, знайомих2 дитини.
1.5. Із загальної кількості дітей житлом забезпечені: на праві власності – 129 дітей, на праві користування – 352 дитини. Не мають житла 45 дітей.
1.6. Станом на 01.05.2018 на квартирному обліку для отримання житла перебувають 210 пільговиків (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та громадяни, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування). Громадяни, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, перебувають на квартирному обліку у Львівській міській раді з 1991 року (таблиця 1).
Таблиця 1
Зарахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до списку для позачергового надання житла Львівською міською радою (за роками)

Роки
Кількість осіб
1999-2000
23
2001
1
2002
1
2003
2
2004
5
2005
1
2006
1
2007
8
2008
8
2009
14
2010
48
2011
18
2012
5
2013
31
2014
7
2015
9
2016
8
2017
8
2018
12

1.7. За період з 2001 року 30 осіб з числа зазначених категорій отримали житло з метою тимчасового поліпшення житлових умов до підходу пільгової черги та 22 повноцінні квартири зі зняттям з квартирного обліку (таблиця 2).
Таблиця 2
Надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам та громадянам з їх числа, які перебувають на квартирному обліку у Львівській міській раді

Роки
Кількість квартир
2001
1 до підходу черги
2002
1 до підходу черги
2003
2 до підходу черги
2004
1 до підходу черги
2005
1 до підходу черги
2006
1 до підходу черги
2007
3 до підходу черги
2008
5 до підходу черги
2009
3 до підходу черги
2010
2 до підходу черги
2011
4 до підходу черги
2012
-
2013
1 до підходу черги
2014
1 до підходу черги
2015
3 до підходу черги
2016
1 повноцінна
2017
9 повноцінних та 1 до підходу черги
2018
11 повноцінних (9 – учасникам АТО, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, 2 – дітям-сиротам)

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

2.1. Одним з основних напрямів подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації.
2.2. Однією з найактуальніших проблем є вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа після завершення терміну перебування у навчальних закладах, сімях опікунів, піклувальників, прийомних сімях, дитячих будинках сімейного типу.
2.3. Ця Програма є інструментом реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, захисту їх житлових прав зокрема.
2.4. Програма визначає напрями вирішення у м. Львові проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, які потребують поліпшення житлових умов.
3. Мета Програми

3.1. Метою Програми є поступове розв’язання питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
3.2. Враховуючи, що діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа потребують соціального захисту, відповідно до ст. 47 Конституції України, вони мають бути забезпечені житлом безоплатно.
3.3. Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов, а також сприяти у реалізації конституційних прав таких громадян на отримання житла.

4. Завдання та результативні показники Програми

4.1. Основними завданнями реалізації Програми на 2018-2022 роки є забезпечення житлом позачерговиків Львівської міської ради – дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування шляхом придбання квартир за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, обласного бюджету Львівської області, Державного бюджету України та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України:
4.1.1. Придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках.
4.1.2. Надання грошової компенсації на ремонт придбаного житла.
4.2. Програма надасть змогу сконцентрувати зусилля органу місцевого самоврядування, меценатів на виконання зазначених завдань та забезпечити ефективне здійснення державної політики у галузі соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
5. Обсяги та джерела фінансування Програми

5.1. Потреба коштів для реалізації цієї Програми на період з 2018 року до 2022 року становить 209145110 грн., що дозволить придбати або збудувати 9096 кв. м житла.
5.2. Фінансування здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, обласного бюджету Львівської області, міського бюджету м. Львова та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
5.3. Об’єм фінансування передбачений відповідно до розрахунку потреби забезпечення житлом у м. Львові дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку (таблиця 3).
5.4. Видатки щодо реалізації програми на 2018-2022 роки проводяться у межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний період.
Таблиця 3
Всього за період 2018-2022 роки необхідно збудувати (придбати):

Характеристика квартир
Кількість квартир
Загальна площа квартири, кв. м
Метраж,
кв. м
Вартість
1 кв. м,
грн.
Сума необхідних коштів, грн.
однокімнатні
176
40
7040
19416,25
136690400
двокімнатні
27
58
1566
19416,25
30405847,5
трикімнатні
7
70
490
19416,25
9513962,5
Всього:
210
-
9096
-
176610210
Ремонт квартир
-
-
9096
-
32534900
Всього коштів
209145110

Примітки:
1. Розрахунок здійснено станом на 01.06.2018. Опосередкована вартість спорудження 1 кв. м загальної площі житла у м. Львові становить 11095 грн. (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.03.2018 № 46 “Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України“.
2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа для міст Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість збільшується у 1,75 рази, для міст обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. у 1,5 рази, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. у 1,25 рази.
3. Розрахунок необхідних коштів здійснювати відповідно до чинної вартості спорудження житла на момент придбання квартир.
4. Розрахунок загальної площі квартир здійснено відповідно до Державних будівельних норм України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2-2-15-2005.

6. Перелік завдань і заходів з виконання Програми

6.1. Проводити моніторинг наявності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які були влаштовані до державних закладів, під опіку/піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.
Термін виконання: 2018-2022.
Відповідальні: районні адміністрації, відділ у справах дітей департаменту
гуманітарної політики.
6.2. Проводити оцінку потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на території м. Львова, щодо забезпечення їх власним житлом.
Термін виконання: 2018-2022.
Відповідальний: відділ у справах дітей департаменту гуманітарної політики.
6.3. Включати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до списку для позачергового надання житла, у разі відсутності у них житла, за поданням відділу у справах дітей департаменту гуманітарної політики.
Термін виконання: 2018-2022.
Відповідальний: відділ у справах дітей департаменту гуманітарної політики, департамент житлового господарства та інфраструктури.
6.4. Забезпечувати житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа та громадян, які до досягнення ними повноліття, мали статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, які потребують поліпшення житлових умов згідно з обліком громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Термін виконання: 2018-2022.
Відповідальний: департамент житлового господарства та інфраструктури.

Секретар ради А. Забарило

Віза:
Начальник управління
житлового господарства В. Іванов
Дата оприлюднення: 07/24/2018