УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА21-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5620


від 10/10/2019
Про припинення ЛКП “Граніт“ шляхом приєднання до ЛКП “Левандівка“З метою вдосконалення структури управління житловим господарством у Залізничному районі м. Львова, підвищення ефективності обслуговування житлових будинків, керуючись Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань“, “Про житлово-комунальні послуги“, “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, беручи до уваги рішення виконавчого комітету від 27.09.2019 № 900 “Про доцільність припинення Львівських комунальних підприємств, міська рада ухвалила:
1. Припинити Львівське комунальне підприємство Гранітшляхом приєднання до Львівського комунального підприємства Левандівка“.
2. Утворити комісію з припинення Львівського комунального підприємства Граніт шляхом приєднання до Львівського комунального підприємства Левандівката затвердити її персональний склад (додається).
3. Встановити двомісячний строк з моменту державної реєстрації рішення про припинення Львівського комунального підприємства Граніт шляхом приєднання до Львівського комунального підприємства Левандівка для заявлення кредиторами своїх вимог шляхом їх скерування комісії з припинення Львівського комунального підприємства Граніт шляхом приєднання до Львівського комунального підприємства Левандівка“.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
комісії з припинення Львівського комунального підприємства
Граніт шляхом приєднання до Львівського комунального підприємства
Левандівка

Герич Ігор Степанович- заступник голови Залізничної районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства (ідентифікаційний номер: (…), місце реєстрації: (…)
Середа Леся Василівна- головний спеціаліст відділу житлового
господарства Залізничної районної
адміністрації (ідентифікаційний номер: (…), секретар комісії
Члени комісії:
Стасів Галина Іванівна- директор ЛКП Граніт“, (ідентифікаційний номер: (…)
Людко Ірина Григорівна- головний бухгалтер ЛКП «Граніт»,
(ідентифікаційний номер: (…)
Буник Тарас Дмитрович- директор ЛКП Левандівка“,
(ідентифікаційний номер: (…)
Оприск Марія Миколаївнаголовний бухгалтер ЛКП Левандівка“,
(ідентифікаційний номер: (…)
Шуп’яна Романа Олександрівна- начальник юридичного відділу Залізничної
районної адміністрації
(ідентифікаційний номер: (…)
Дейнека Оксана Тарасівна- начальник загально-організаційного відділу Залізничної районної адміністрації
(ідентифікаційний номер: (…)
Пищула Тарас Михайлович- начальник відділу житлового господарства
Залізничної районної адміністрації
(ідентифікаційний номер: (…)
Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу


Додаток до ухвали не внесений у повному обсязі у зв’язку з тим,
що він містить конфіденційну інформацію про особу
(ст. 21 Закону України “Про інформацію“)


Секретар ради А. Забарило

Віза:

Голова Залізничної районної
адміністрації І. Джурик

Дата оприлюднення: 10/15/2019