УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА1-ша сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 27


від 12/29/2020
Про затвердження переліку проєктів-переможців громадського бюджету м. Львова на 2021 рікВідповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвали міської ради від 30.06.2016 № 632 “Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Львова“, беручи до уваги рішення, прийняті на спільному засіданні постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова і постійної комісії фінансів та планування бюджету (витяг з протоколу від 19.11.2020), міська рада ухвалила:
1. Затвердити перелік проєктів-переможців громадського бюджету м. Львова на 2021 рік (додається).
2. Розпорядникам коштів:
2.1. Визначити відповідальних осіб за реалізацію кожного проєкту.
2.2. Подати в управління економіки департаменту економічного розвитку у встановленому порядку на затвердження перелік об’єктів проєктів-переможців громадського бюджету м. Львова, капітальні видатки на які у 2021 році планується проводити за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету м. Львова.
Термін: до 15.01.2021
2.3. Забезпечити створення робочих груп щодо реалізації великих проєктів, зазначених у додатку до цієї ухвали.
2.4. Спільно з авторами проєктів скласти перелік робіт і закупівель, передбачених у проєктах, календарні плани їх реалізації.
2.5. Подати в управління “Секретаріат ради“ для оприлюднення на офіційному сайті громадського бюджету м. Львова:
2.5.1. Інформацію, передбачену у підпунктах 2.1, 2.3, 2.4 цієї ухвали.
Термін: до 31.01.2021.
2.5.2. Звіти про хід виконання кожного проєкту громадського бюджету м. Львова.
Термін: до 5 числа кожного місяця.
Відповідальні: керівники відповідних виконавчих органів.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на профільні постійні комісії.


Міський голова А. Садовий


Додаток.doc
Дата оприлюднення: 01/05/2021