УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 862


від 11/03/2011
Про погодження Програми збереження історичних цінностей Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. СтефаникаКеруючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Бюджетним кодексом України, відповідно до ухвали міської ради від 31.03.2011 370 “Про звільнення приміщення костелу Петра і Павла оо. Єзуїтів від книгосховищ ЛННБ України імені В. Стефаника на вул. Театральній, 11та з метою забезпечення безперешкодного перенесення книжкових фондів до нового фондосховища на вул. Авіаційній, 1 міська рада ухвалила:
1. Погодити Програму збереження історичних цінностей Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (додається).
2. Програма збереження історичних цінностей Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника підлягає погодженню Львівською обласною радою та затвердженню Бюро Президії Національної академії наук України.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий
Додаток

Погоджено
ухвалою міської ради
від _____________ №_____


ПРОГРАМА
збереження історичних цінностей Львівської національної
наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

1. Загальні положення

1.1. Програма збереження історичних цінностей Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (надалі – Програма) розроблена Львівською національною науковою бібліотекою України імені В. Стефаника (надалі – Бібліотека) згідно з рекомендаціями Генеральної конвенції ЮНЕСКО і спрямована на збереження в Україні унікальних бібліотечних та архівних фондів ХІ-ХХ століть, які є національним надбанням українського народу.
1.2. В Україні документи тривалого зберігання, що знаходяться у фондах бібліотек та архівів, поступово руйнуються. У найгіршому стані перебувають видання другої половини XIX початку XX століть, надруковані на кислотному папері. Частина документів та книжкових видань уже непридатна для використання. Причиною такого стану є відсутність належних умов зберігання, недостатнє забезпечення фахівців-хранителів та реставраторів необхідним обладнанням і матеріалами. Крім того, не вирішуються проблеми збереження бібліотечних та архівних фондів, які мають загальнодержавне значення, але незабезпечені сучасними системами надійної охорони і пожежогасіння.
1.3. Частково вирішити цю проблему можна через переведення інформації, яка зберігається у бібліотеках та архівах, на мікроносії мікрофільми, магнітні та оптичні диски. Це дозволить зберегти оригінальність текстів, зменшити можливість знищення їх під час користування та виникнення екстремальних ситуацій.
1.4. Програма розрахована на 2011 рік і визначає стратегію розвязання проблем збереження бібліотечних та архівних фондів Бібліотеки.
2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є об’єднання зусиль Національної академії наук України, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій для забезпечення належних умов зберігання фондів Бібліотеки і, зокрема, унікальних та рідкісних збірок, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709Про затвердження переліку наукових обєктів, що становлять національне надбання, та внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 174“ визнані національним надбанням українського народу і не можуть бути відновлені у разі їх втрати. Особливою проблемою, яка залишається невирішеною, є забезпечення охорони та збереження понад 2,3 млн. одиниць збірок унікальних фондів, які знаходяться у костелі свв. апп. Петра і Павла оо. Єзуїтів, що на вул. Театральній, 11 у м. Львові (охоронний номер 338).
2.2. Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 № 137 “Про умови передачі культових будівель – визначних памяток архітектури релігійним організаціям“ культові будівлі визначні памятки архітектури, які не підлягали передачі у постійне користування релігійним організаціям відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 5 квітня 1991 р. № 83, можуть передаватися їм у користування тільки після вирішення питань, повязаних з переміщенням навчальних закладів, архівних установ і закладів культури, що займають ці культові будівлі, до інших приміщень“.
2.3. Крім цього, у результаті реалізації Програми стане доступною для громадян України та туристів видатна пам’ятка архітектури – костел свв. апп. Петра і Павла оо. Єзуїтів, що на даний час є закрита для огляду у зв’язку з розміщеними фондами Бібліотеки.
2.4. Досягнення мети Програми здійснюватиметься з врахуванням листа Міністерства оборони України від 23.06.2011 № 220/3566, постанови Бюро Президії Національної академії наук України від 13.07.2011 238, ухвали міської ради від 31.03.2011 370 “Про звільнення приміщення костелу Петра і Павла оо. Єзуїтів від книгосховищ ЛННБ України імені В. Стефаника на вул. Театральній, 11“.
3. Завдання Програми

3.1. Реалізація Програми повинна забезпечити вирішення таких завдань:
3.1.1. Передача будівлі № 363 військового містечка 58 за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, 1 до сфери управління Національної академії наук України.
3.1.2. Переобладнання приміщення на вул. Авіаційній, 1 під фондосховище для Бібліотеки.
3.1.3. Звільнення приміщення костелу свв. апп. Петра і Павла оо. Єзуїтів від книгосховищ Бібліотеки на вул. Театральній, 11.
3.1.4. Реставрація, відновлення книжкових фондів, які зазнали руйнувань внаслідок дії зовнішніх факторів та неналежного зберігання.
3.1.5. Створення бібліотечного центру іншомовних видань ХІХ ст. початку ХХ ст.
3.1.6. Формування бази даних електронних копій унікальних і цінних видань та підключення до мережі Інтернет.
3.1.7. Популяризація користування бібліотеками серед дітей, юнацтва та молоді.
4. Організація виконання Програми

4.1. Для виконання Програми утворюється координаційна рада у складі представників Бібліотеки, Національної академії наук України, Львівської міської ради, Львівської обласної ради, Центру військового капеланства Курії Львівської Архієпархії УГКЦ, представників громадських організацій. Координаційна рада здійснюватиме свої функції згідно з положенням, затвердженим виконавчим комітетом Львівської міської ради та вченою радою Бібліотеки.
4.2. Реалізацію Програми покладено на Бібліотеку. Бібліотека на конкурсній основі визначає виконавців окремих завдань Програми та забезпечує контроль за їх реалізацією.
4.3. До основних повноважень Бібліотеки як замовника робіт з виконання завдань Програми належать:
4.3.1. Організація конкурсів проектів і контроль за їх виконанням.
4.3.2. Подання пропозицій щодо внесення змін до Програми.
4.3.3. Організація експертизи, оцінка та приймання виконаних робіт.
4.3.4. Внесення пропозицій щодо фінансування, обсягу робіт, виконавців цих робіт на наступні фінансові роки.
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Загальний обсяг фінансування завдань Програми на 2011 рік становить 1815 тис. грн., з них з Державного бюджету України передбачається виділити 695 тис. грн., міського бюджету м. Львова 500 тис. грн., обласного бюджету Львівської області500 тис. грн., Центру військового капеланства Курії Львівської Архієпархії УГКЦ – 120 тис. грн.
5.2. Завдання щодо збереження бібліотечних та архівних фондів з визначенням джерел фінансування на 2011 рік:


з/п
Захід
Реалі-затор
Джерело коштів (тис. грн.)
Визна-
чається
замов-
ником у порядку, встанов-
леному чинним законо-давством
Держав-
ний
бюджет України (Націо-
нальна академія наук України)
Міський бюджет м. Львова
Облас-ний бюджет Львів-ської області
Центр війсь-
кового капе-ланства
Курії Львів-
ської
Архі-єпархії УГКЦ
1
2
3
4
5
6
7
1.
Перекриття даху
-
-
-
-
120
2.
Системи опалення
та монтаж електромереж
-
596
-
-
-
3.
Будівельні, ремонтні роботи всередині приміщення, у т. ч. оздоблювальні роботи на суму
146 тис. грн., роботи
з влаштування вентиляції на суму
30 тис. грн., електромонтажні роботи на суму
298 тис. грн., сантехнічні роботи
на суму близько
26 тис. грн.
-
-
500
-
-
4.
Реконструкція даху
на суму близько
340 тис. грн., загальнобудівельні роботи на суму близько 160 тис. грн.
-
-
-
500
-
5.
Поточний ремонт робочих приміщень
-
99
-
-
-

5.3. Заходи щодо збереження бібліотечних та архівних фондів, а також джерела та обсяги фінансування на 2012-2013 роки, будуть визначатися після прийняття Закону України Про Державний бюджет України на відповідний рік.
Секретар ради В. Павлюк


Віза:

Начальник юридичного
управління Г. Пайонкевич