УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1356


від 12/26/2016
Про затвердження Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 – 2021 роках
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 19-2020
згідно з ухвалою 1801-2021

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 26.12.2016 № 1356' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 26.12.2016 № 1356 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
Відповідно до ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвали міської ради від 10.11.2016 № 1179 “Про міський бюджет м. Львова на 2017 рік“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 – 2021 роках (додається).
2. Виконавчим органам міської ради забезпечити організацію виконання Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 – 2021 роках.
Відповідальні: керівники
виконавчих органів міської ради.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.


Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПРОГРАМА
здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017
– 2021 роках

1. Загальні положення

1.1. Виконавчі органи міської ради, керуючись Господарським кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвалою міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“, уповноважені здійснювати управління та контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, що перебувають у їх підпорядкуванні.
2. Мета та завдання Програми

2.1. Метою Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 – 2021 роках (надалі – Програма) є поповнення статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій до їх мінімального розміру, встановленого установчими документами (статутами), через перерахування коштів з бюджету Львівської міської територіальної громади комунальним підприємствам, установам та організаціям в обмін на їхні корпоративні права для підтримки функціонування підприємств, установ та організацій, покращання фінансово-господарського стану, а також виконання зобов’язань Львівської міської ради.
2.2. Завданням Програми є поповнення статутних капіталів комунальних підприємств через проведення прямих видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади комунальним підприємствам, установам та організаціям в обмін на їхні корпоративні права і статутних капіталів установ та організацій для забезпечення їх статутної діяльності.
2.3. Переліки комунальних підприємств, установ та організацій, поповнення статутних капіталів яких здійснюється відповідно до цієї Програми, передбачаються у бюджеті Львівської міської територіальної громади на відповідний рік.
2.4. Головними розпорядниками і відповідальними виконавцями є виконавчі органи міської ради, визначені ухвалою про бюджет Львівської міської територіальної громади.
3. Очікувані результати

3.1. Виконання передбачених Програмою обсягів видатків дасть можливість забезпечити безперебійну роботу комунальних підприємств, установ та організацій і тим самим забезпечити життєдіяльність м. Львова.
4. Джерела фінансування Програми

4.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.2. Обсяги фінансування, визначені у бюджеті Львівської міської територіальної громади, можуть змінюватись під час бюджетного періоду за погодженням з профільними постійними комісіями і постійною комісією фінансів та планування бюджету на підставі рішень виконавчого комітету та ухвал міської ради про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.3. Фінансування за Програмою здійснюватиметься відповідно до вимог нормативно-правових актів.
5. Контроль за виконанням Програми

5.1. Загальний контроль за виконанням Програми здійснює перший заступник міського голови.
5.2. Організацію виконання Програми здійснюють виконавчі органи міської ради.


Секретар ради А. Забарило

Візи:
Директор департаменту
економічної політики І. Кулинич
Дата оприлюднення: 12/28/2016