УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1369


від 12/26/2016
Про затвердження Програми з організації зовнішніх зв’язків Львівської міської ради на 2017-2020 рокиКеруючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до Бюджетного кодексу України міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму з організації зовнішніх зв’язків Львівської міської ради на 2017-2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря ради.
Міський голова А. Садовий
Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від _________ №_____
ПРОГРАМА
з організації зовнішніх зв’язків Львівської міської ради на
2017-2020 роки
1. Загальна частина

1.1. Програма з організації зовнішніх зв’язків Львівської міської ради на 2017-2020 роки (надалі – Програма) визначає організаційні і фінансові основи діяльності міської ради у сфері зовнішніх зв’язків.
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Положення про департамент “Адміністрація міського голови“, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1059, Положення про управління “Секретаріат ради“ Львівської міської ради, затвердженого ухвалою міської ради від 04.10.2016 № 1029.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є забезпечення розвитку та підтримання партнерських зв’язків з іншими містами України та зарубіжних країн з метою підвищення ефективності співпраці, взаємного обміну делегаціями та вивчення досвіду в сфері місцевого самоврядування.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Організація співпраці з органами місцевого самоврядування, міськими головами та депутатами міст-партнерів м. Львова, інших міст в Україні та поза її межами.
2.2.2. Здійснення організаційного та протокольного забезпечення зовнішніх зв’язків міської ради, Львівського міського голови, депутатського корпусу, координація роботи з іноземними представниками і делегаціями.
2.2.3. Організація офіційних візитів Львівського міського голови, депутатів Львівської міської ради, представників постійних депутатських комісій, фракцій за кордон.
2.2.4. Підготовка та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів (фестивалів, семінарів, конференцій, “круглих столів“ тощо).
2.2.5. Забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями (урядовими та неурядовими), дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, організаціями української діаспори за кордоном.
3. Механізм реалізації Програми

3.1. Реалізація завдань Програми покладається на управління “Секретаріат ради“ та департамент “Адміністрація міського голови“, які виступають головними розпорядниками коштів.
3.2. Здійснення Програми забезпечується такими заходами:
3.2.1. Обслуговування ділових зустрічей (харчування) представників офіційних делегацій у м. Львові.
3.2.2. Проживання представників офіційних делегацій у м. Львові.
3.2.3. Організація транспортного забезпечення (транспортні послуги).
3.2.4. Придбання сувенірів та подарунків.
3.2.5. Інші заходи, пов’язані з реалізацією завдань Програми (послуги туристичних гідів, послуги щодо письмового та усного перекладів тощо).
3.3. Оплата заходів Програми здійснюватиметься на підставі:
3.3.1. Наказу начальника управління “Секретаріат ради“ та поданих для фінансування документів щодо заходів, пов’язаних з діяльністю депутатів Львівської міської ради.
3.3.2. Наказу директора департаменту “Адміністрація міського головита поданих для фінансування документів щодо заходів, пов’язаних з діяльністю Львівського міського голови.
3.4. Закупівля послуг з організації транспортного забезпечення (транспортні послуги), обслуговування ділових зустрічей (харчування) та проживання представників офіційних делегацій у м. Львові, які пов’язані з виконанням заходів Програми, проводиться використовуючи спеціальний порядок здійснення закупівлі:
3.4.1. Щороку зацікавлені надавачі послуг у двотижневий термін після опублікування управлінням “Секретаріат ради“ та департаментом “Адміністрація міського голови“ на офіційному порталі Львівської міської ради http://city-adm.lviv.ua у мережі Інтернет оголошення про збір пропозицій можуть подавати свої пропозиції щодо виконання відповідних передбачених Програмою заходів.
3.4.2. Подавати пропозиції щодо участі у виконанні заходів передбачених Програмою можуть усі суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у відповідній сфері.
3.4.3. Після збору пропозицій переліки надавачів послуг (виконавців заходів) з організації транспортного забезпечення (транспортні послуги), обслуговування ділових зустрічей (харчування) та проживання представників офіційних делегацій у м. Львові, які пов’язані з виконанням заходів Програми, затверджуються наказами начальника управління “Секретаріат ради“ та директора департаменту “Адміністрація міського голови“ на відповідний рік за попереднім погодженням з постійною комісією конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
3.4.4. Послуги з організації транспортного забезпечення (транспортні послуги), обслуговування ділових зустрічей (харчування) та проживання представників офіційних делегацій у м. Львові, які пов’язані з виконанням заходів Програми, надаються на підставі договорів, укладених управлінням “Секретаріат ради“ та департаментом “Адміністрація міського голови“ з надавачами послуг (виконавцями заходів) на заходи кожної окремої події у поточному році або на відповідний рік.
4. Фінансове забезпечення Програми

4.1. Програма розроблена і фінансується за рахунок коштів, запланованих у міському бюджеті м. Львова на організацію зовнішніх зв’язків Львівської міської ради на відповідний рік.
5. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:
5.1. Підтримання зв’язків та формування нових моделей співпраці з містами-партнерами м. Львова.
5.2. Встановлення нових ділових контактів із містами європейських країн, які зацікавлені у співпраці із м. Львовом.
5.3. Забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями та їхніми громадськими організаціями.
5.4. Участь м. Львова у міжнародних проектах і програмах (у тому числі спільно з містами-партнерами), спрямованих на культурний, соціальний та економічний розвиток.
5.5. Створення позитивного іміджу м. Львова на міжнародній арені.
5.6. Виконання головних напрямків державної політики інтеграції України до Європейського Союзу на місцевому рівні.
Секретар ради А. Забарило

Візи:

В. о. начальника управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський

В. о. директора департаменту
“Адміністрація міського голови Є. Бойко
Дата оприлюднення: 12/28/2016