УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 3-го скликання

УХВАЛА № 1113


від 06/21/2001
Про затвердження меж і надання земельної ділянки у постійне користування регіональному ландшафтному парку "Знесіння" у м.Львові та деякі територіальні і нормативно-організаційні питання функціонування регіонального ландшафтного парку "Знесіння"Керуючись ст.ст.13, 144 Конституції України, ст.2, ч.2.5 ст.7, п.1 ст.10, ч.2 ст.19 Земельного Кодексу України, п.п.34, 37 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст.5, 6, 9, 21, 23, 24, 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2000р. №1127 "Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України", враховуючи рішення Львівської обласної ради від 01.10.1998р. №71 "Про розширення та впорядкування природно-заповідного фонду області", ухвалу Львівської міської Ради народних депутатів від 19.05.1994р. "Про статус та межі міського ландшафтно-історичного парку "Знесіння", ухвалу міської ради від 30.03.2000р. №558 "Про критерії та економічні умови закріплення і надання земельних ділянок в постійне та тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди", рішення виконавчого комітету Львівської міської Ради народних депутатів від 05.09.1996р. № 485 "Про проект організації території регіонального ландшафтного парку "Знесіння", висновки постійної комісії землекористування, будівництва і архітектури (протокол від 09.10.2000р. №98), Львівська міська рада ухвалила:
1. Відповідно до погодженої технічної документації (реєстр №1502 від 28.05.2001р.) та "Проекту організації території регіонального ландшафтного парку "Знесіння":
1.1. Затвердити для регіонального ландшафтного парку "Знесіння" як об'єкту природно-заповідного фонду України: зовнішню межу, яка визначає територію парку площею 312,0949 га та межу охоронної зони, яка визначає територію площею 473,6151 га (згідно з графічним додатком).
1.2. 3 території парку площею 312,0949 га, надати: у постійне користування регіональному ландшафтному парку "Знесіння" земельні ділянки загальною площею 153,6903 га, у спільне користування парку з Львівською обласною дитячою клінічною лікарнею - земельну ділянку площею 0,0947 га, і залишити за іншими землекористувачами та землевласниками земельні ділянки загальною площею 158,3099 га.
2. Львівському міському управлінню земельних ресурсів:
2.1. Внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації з віднесенням регіонального ландшафтного парку "Знесіння" як території з багатофункційним цільовим використанням, до земель природоохоронного, рекреаційного та історико-культурного призначення.
2.2. При оформленні документів на ділянки інших користувачів, що є на території регіонального ландшафтного парку "Знесіння", встановлювати обмеження функційного, охоронного та планувального характеру відповідно до "Проекту організації території регіонального ландшафтного парку "Знесіння", погодженого рішенням виконавчого комітету Львівської міської Ради народних депутатів від 05.09.1996р. №485 "Про проект організації території регіонального ландшафтного парку "Знесіння" та затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 01.10.1998р. №71 "Про розширення та впорядкування природно-заповідного фонду області", а також згідно з "Положенням про регіональний ландшафтний парк "Знесіння" і вимогами чинного законодавства.
2.3. Видати регіональному ландшафтному парку «Знесіння» Державний акт на право постійного користування земельними ділянками загальною площею 153,6903 га.
3. Дирекції регіонального ландшафтного парку "Знесіння":
3.1. Зареєструвати Державний акт на право постійного користування землею у Львівському міському управлінні земельних ресурсів.
3.2. Забезпечити цілодобовий доступ до існуючих на ділянках парку інженерних мереж для їх ремонту і обслуговування, а також дотримуватися правил використання земель згідно з вимогами, встановленими для експлуатації інженерних мереж при одночасному контролі дотримання вимог законодавства в галузі охорони природи та пам'яток історії і культури, а також правил благоустрою міста, санітарних та інших норм і правил.
4. Земельні ділянки, що надалі будуть вивільнятися на території, визначеній зовнішньою межею парку "Знесіння", надавати в постійне користування регіональному ландшафтному парку "Знесіння" згідно чинного законодавства.
5. Питання, які стосуються приватизації земельних ділянок інших землекористувачів, що є на території регіонального ландшафтного парку "Знесіння", вирішувати у встановленому законом порядку.
6. Визнати таким, що втратив чинність п.4 ухвали міської Ради народних депутатів від 19.05.1994р. "Про статус та межі міського ландшафтно-історичного парку "Знесіння".
7. Затвердити п.1 рішення виконавчого комітету Львівської міської Ради народних депутатів від 05.09.1996р. №485 "Про проект організації території регіонального ландшафтного парку "Знесіння".
8. Головному управлінню архітектури та містобудування зареєструвати "Проект організації території регіонального ландшафтного парку "Знесіння".
9. З метою забезпечення охоронного режиму в межах території парку "Знесіння" та його охоронної зони, виконавчим органам міської ради, всім підприємствам, установам та організаціям скеровувати на погодження з Державним управлінням екології та природних ресурсів у Львівській області і з дирекцією регіонального ландшафтного парку "Знесіння" проекти нормативних актів та документацію, яка стосується планування, використання і діяльності на території, що визначається зовнішньою межею парку "Знесіння" та межею його охоронної зони.
10. Регіональному ландшафтному парку "Знесіння":
10.1. Подати на затвердження міської ради "Основи землеустрою" та "Принципи розвитку" території, що визначається зовнішньою межею регіонального ландшафтного парку "Знесіння" і межею його охоронної зони.
10.2. Спільно з Головним управлінням архітектури і містобудування та Управлінням земельних ресурсів м.Львова узгодити генеральний план міста Львова з "Проектом організації території регіонального ландшафтного парку "Знесіння", врахувавши необхідність обмеження діяльності та винесення з території парку автостоянок, гаражів, військових, промислових та інших технічних об'єктів, що не відповідають режиму і функційному призначенню парку.
10.3. Подати на затвердження у встановленому порядку "Положення про охоронну зону регіонального ландшафтного парку "Знесіння".
10.4. Створити науково-методичну раду регіонального ландшафтного парку "Знесіння" для контролю за функціонуванням та аналізом перспектив розвитку парку. -
10.5. Внести на розгляд міської ради питання щодо управління, функціонування та утримання регіонального ландшафтного парку "Знесіння" як об'єкту природно-заповідного фонду України.
10.6. Розробити і подати на затвердження міською радою "Положення про охорону і службу охорони" території регіонального ландшафтного парку "Знесіння".
11. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на постійну комісію землекористування, будівництва та архітектури і департамент землеустрою та планування забудови міста.Секретар ради В.Білоус