УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3281


від 04/19/2018
Про затвердження Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації “Станиця Львів Пласту – Національної скаутської організації України“ на 2018 рікКеруючись Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Указом Президента України від 28.03.2008 № 279/2008 “Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні“, наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2016 № 294 “Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні“, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України та державної наукової установи “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти“ від 26.07.2013 № 14.1/10-2592 “Про співпрацю з національною організацією скаутів України“ та інших нормативно–правових актів міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації “Станиця Львів Пласту –Національної скаутської організації України“ на 2018 рік (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПРОГРАМА
розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської

організації “Станиця Львів Пласту – Національної скаутської організації
України“ на 2018 рік
1. Загальні положення

1.1. Програма розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації Станиця Львів Пласту – Національної скаутської організації України (надалі – Станиця Львів Пласту – НСОУ) на 2018 рік (надалі – Програма) передбачає надання всебічної підтримки Станиці Львів Пласту – НСОУ з метою забезпечення ефективного здійснення заходів патріотичного виховання дітей та молоді на основі пластової методики виховання у взаємодії з органами місцевого самоврядування.
1.2. Розробка Програми зумовлена історичною передумовою існування пластових осередків у м. Львові у 1912-1939 роках, їх успішною виховною діяльністю впродовж 106 років, інтересом до ідейних засад діяльності Пласту молодого покоління та батьківської громадськості.
1.3. Прийняття Програми зумовлене необхідністю реалізації сучасної молодіжної політики і стратегії розвитку держави і міста відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Указу Президента України від 28.03.2008 № 279/2008 “Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2016 № 294 “Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні, листа Міністерства освіти і науки України та державної наукової установи “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти“ від 26.07.2013 14.1/110-2592 “Про співпрацю з національною організацією скаутів Українита інших нормативно-правових актів.
1.4. Програма забезпечить ефективне здійснення заходів патріотичного виховання дітей і молоді та безперервність процесу виховання у дітей та молоді патріотизму, духовності, формування національної самосвідомості, високих моральних якостей, відродження історичних та культурних традицій українського народу через використання потенціалу виховної системи Станиці Львів Пласту НСОУ у взаємодії з органами місцевого самоврядування, із залученням до цієї роботи засобів масової інформації.
2. Мета Програми

2.1. Сприяти розвитку пластового руху у м. Львові через покращення умов для діяльності Станиці Львів Пласту НСОУ для всебічного розвитку особистості, здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах християнської моралі та налагодження більш тісної співпраці цієї громадської молодіжної організації з органами влади, громадськістю, церквами та релігійними організаціями, закладами освіти, засобами масової інформації.
3. Основні завдання Програми

3.1. Постійно і ефективно розвивати Станицю Львів Пласту НСОУ у м. Львові.
3.2. Створити умови для ефективної діяльності вихованців на основі пластової методики виховання.
3.3. Створити належні умови для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку пластового новацтва та юнацтва, вільного розвитку особистості.
3.4. Забезпечити проведення тренінгів вихованців для роботи у пластових роях, гуртках та гніздах і куренях.
4. Порядок реалізації Програми

4.1. Фінансова підтримка заходів для дітей та молоді Станиці Львів Пласту – НСОУ.
Відповідальний: начальник управління
молоді та спорту департаменту
гуманітарної політики, голова Станиці
Львів Пласту НСОУ.
4.2. Придбання туристично-спортивного інвентарю для якісного проведення заходів для дітей та молоді Станиці Львів Пласту – НСОУ.
Відповідальний: начальник управління
молоді та спорту департаменту
гуманітарної політики, голова Станиці
Львів Пласту – НСОУ.
4.3. Виділення приміщень у мікрорайонах м. Львова, придатних для занять з дітьми, для розвитку мережі пластових домівок.
Відповідальний: начальник управління
комунальної власності департаменту
економічного розвитку, голова Станиці
Львів Пласту НСОУ.
4.4. Ремонту приміщень, які задіяні для діяльності пластових куренів, гнізд, роїв та гуртків.
Відповідальний: голова Галицької
районної адміністрації, голова Станиці
Львів Пласту НСОУ.
4.5. Висвітлення у засобах масової інформації подій Станиці Львів ПластуНСОУ).
Відповідальний: начальник управління
інформаційної політики та зовнішніх
відносин департаменту Адміністрація
міського голови“, голова Станиці Львів
Пласту НСОУ.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Виконання Програми забезпечить:
5.1.1. Створення умов для поліпшення пластової методики виховання та подальшого розвитку пластового руху у м. Львові.
5.1.2. Розширення мережі пластових приміщень (домівок) і роїв та гуртків у м. Львові.
5.1.3. Зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази домівок станиці у м. Львові.
5.1.4. Підвищення фахової компетентності волонтерів виховників Станиці Львів Пласту – НСОУ.
5.1.5. Утвердження патріотичних цінностей, переконань і поваги до духовного та історичного минулого України завдяки Пластовій виховній системі.
5.1.6. Сприяння всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі.
5.1.7. Створення нових структурних одиниць (гуртків та куренів).
5.1.8. Створення комфортних умов для вихованців і впровадження нових європейських підходів до матеріального оснащення приміщень Станиці Львів Пласту – НСОУ.
5.1.9. Запровадження доступних, якісних та різноманітних форм освітньо-виховних, спортивних, краєзнавчо-туристичних, народознавчих та оздоровчих послуг для дітей та молоді.
6. Організація і контроль за виконанням Програми

6.1. Координацію діяльності виконавчих органів міської ради, пов’язаних з виконанням цієї Програми, здійснює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
7. Фінансове забезпечення виконання Програми
7.1. Фінансування цієї Програми здійснюється за рахунок видатків міського бюджету м. Львова, коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова та інших джерел фінансування, незаборонених законодавством України.
7.2. Розподіл коштів здійснюється згідно з такими статтями витрат:
7.2.1. Видатки Станиці Львів Пласту НСОУ у сумі 560 000,00 грн. на проведення заходів, затверджених у Календарному плані на 2018 рік заходів молодіжної політики.
7.2.2. Видатки Станиці Львів Пласту НСОУ на закупівлю туристично-спортивного інвентарю згідно з переліком, наведеним у таблиці 1, з метою використання для проведення пластових заходів у сумі 324 100,00 грн.
7.2.3. Видатки на ремонт приміщень та будівель, які задіяні для діяльності пластових куренів, гнізд, роїв та гуртків на території м. Львова, у сумі 960 000,00 грн. за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова.

Таблиця 1
ПЕРЕЛІК ВИДАТКІВ
на закупівлю туристично-спортивного інвентарю для
Станиці Львів Пласту – НСОУ


з/п
Найменування
Кількість шт.
Вартість, грн.
Сума,
грн.
1
2
3
4
5
1.Намет туристичний
37
4950,00
183150,00
2.Сокира універсальна Fiskars Х15
34
2000,00
68000,00
3.Пила лучкова
35
260,00
9100,00
4.Пила по дереву
33
410,00
13530,00
5.Лопата штикова автомобільна Fiskars Solid
35
490,00
17150,00
6.Казан туристичний алюмінієвий 8 л
35
310,00
10850,00
7.Шнур Тiger unicore standard dry 10 mm (70 м)
2
6257,50
12515,00
8.Шнур Yuji 10,2 мм (60 м)
2
4900,00
9800,00
Всього:324100,00

Секретар ради А. Забарило


Віза:

Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін
Дата оприлюднення: 05/03/2018