УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 4-го скликання

УХВАЛА № 318


від 03/27/2003
Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги соціально незахищеним громадянамВтратив чинність
згідно з ухвалою 676-2007
документ: База данных 'Ухвали ЛМР', Представление '1. Готуються', Документ 'Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної до■
   На виконання п.12 ухвали міської ради від 23.01.2003р. № 235 “Про міський та районні бюджети м.Львова на 2003 рік“ міська рада ухвалила:
   1. Затвердити Положення про надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів, передбачених у районних бюджетах м.Львова на виконання депутатських повноважень (додається).
   2. Контроль за виконання ухвали покласти на голову постійної комісії фінансів та планування бюджету.

   Міський голова Л. Буняк


   Додаток
   до ухвали міської ради
   від __________ № ____


   ПОЛОЖЕННЯ
   про надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів,

   передбачених у районних бюджетах м.Львова на виконання депутатських повноважень

   1. Це Положення розроблене відповідно до ст.34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.91 Бюджетного кодексу України та п.12 ухвали міської ради від 23.01.2003р. № 235 “Про міський та районні бюджети м.Львова на 2003 рік“.
   2. Положення передбачає надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян.
   3. Призначення допомоги проводиться на підставі подання депутата Львівської міської ради голові районної адміністрації за наявності підтверджуючих документів: заяви на ім’я голови районної адміністрації, довідки з місця проживання про склад сім’ї, довідки про доходи членів сім’ї, акта обстеження житлово-побутових умов заявника.
   4. Розмір допомоги визначається депутатом міської ради у кожному конкретному випадку залежно від матеріального стану заявника, але не більше 300 грн.
   5. Матеріальна допомога може надаватися одній особі один раз на рік у межах виборчого округу депутата. Отримання особою даної матеріальної допомоги не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел.
   6. Виплата здійснюється бухгалтерією районної адміністрації за рахунок коштів, передбачених у районних бюджетах м.Львова на відповідний рік, за розпорядженням голови районної адміністрації. При цьому термін вирішення питання щодо надання допомоги не може перевищувати терміну, встановленого чинним законодавством.
   7. Фінансування проводиться згідно з помісячним розписом доходів і видатків районного бюджету.
   8. Бухгалтерія районної адміністрації щоквартально подає звіт секретарю міської ради про використання коштів кожним депутатом.

   Секретар ради З. Сірик

   Віза:
   Начальник управління фінансів Л. Максимович