УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА17-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4634


від 02/14/2019
Про затвердження Програми забезпечення, реалізації та створення умов для здійснення права безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках на 2019-2021 роки


Керуючись Законом України Про приватизацію державного житлового фонду“, “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396 Про затвердження Положення про порядок передачі квартир ( будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, з метою ефективного забезпечення організації роботи комунальної установи Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму забезпечення, реалізації та створення умов здійснення права безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках на 2019-2021 роки (додається).
2. Контроль на виконання ухвали покласти на керуючого справами виконкому.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____
ПРОГРАМА
забезпечення, реалізації та створення умов здійснення права безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках на 2019-2021 роки

1. Загальна частина

1.1. Програма забезпечення, реалізації та створення умов здійснення права безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках на 2019-2021 роки (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи підтримки, розвитку та функціонування комунальної установи Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду (надалі – Центр приватизації), створеної Львівською міською радою на підставі ухвали міської ради від 14.07.2015 № 4884 “Про створення комунальної установи Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду та Положення про комунальну установу Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду, затвердженого наказом юридичного департаменту Львівської міської ради від 27.04.2017 № 12-р, як неприбуткової установи, заснованої на комунальній власності і підпорядкованої юридичному департаменту Львівської міської радиоргану, уповноваженому управляти Центром приватизації (надалі – Уповноважений орган), а також регулює відносини щодо співпраці органів місцевого самоврядування м. Львова з Центром приватизації.
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, до Законів України Про приватизацію державного житлового фонду“, “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, Цивільного кодексу України, Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.01.2010 за № 109/17404, нормативних актів міської ради, виконавчого комітету та Положення про Центр приватизації.
2. Мета і завдання

2.1. Метою Програми є виконання Закону України Про приватизацію державного житлового фонду та створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Надання громадянам послуг з приватизації державного житлового фонду, що включає в себе:
2.2.1.1. Підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв тощо) державного житлового фонду.
2.2.1.2. Надання особам, які виявили бажання приватизувати займане ними житло, бланку заяви та необхідну консультацію щодо приватизації державного житлового фонду.
2.2.1.3. Приймання заяв та необхідних документів від громадян та їх реєстрація.
2.2.1.4. Підготовку та оформлення наказу про передачу державного житлового фонду у власність громадян та оформлення свідоцтв про право власності на квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитку, які реєструються в органах приватизації і не потребують нотаріального посвідчення.
2.2.1.5. Оформлення розрахунку вартості надлишкової загальної площі квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, яка приватизується.
2.2.1.6. Оформлення та видача громадянам приватизаційних платіжних доручень, заповнених згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України з питання безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті.
2.2.2. Ведення книги реєстрації квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, кімнат у квартирах, де мешкають два і більше наймачів, що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності.
3. Предмет та основні засади реалізації діяльності
з приватизації державного житлового фонду

3.1. Предметом та основними засадними компонентами реалізації діяльності з приватизації державного житлового фонду є відчуження квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень.
4. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які заплановані у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період.
5. Механізм реалізації завдань
приватизації державного житлового фонду

5.1. Реалізацію завдань Програми здійснює комунальна установа Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду, а контроль покладається на юридичний департамент, який виступає головним розпорядником коштів.
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. У результаті виконання Програми очікується створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла та формування ринкових відносин.
7. Прикінцеві положення

7.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова згідно з планом використання бюджетних коштів на реалізацію Програми на відповідний бюджетний період.
7.2. Контроль за виконанням Програми здійснює керуючий справами виконкому.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор юридичного департаменту Г. Пайонкевич
Дата оприлюднення: 02/28/2019