УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА15-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4157


від 11/08/2018
Про затвердження Програми допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам і птахам у місті Львові на 2019-2023 рокиНа виконання Комплексної екологічної програми для м. Львова на 2017-2022 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 27.04.2017 № 1881, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про тваринний світ“, “Про Червону книгу України“, “Про захист тварин від жорстокого поводження“, враховуючи матеріали розгляду пропозицій, поданих під час консультацій із громадськістю щодо затвердження “Програми допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам і птахам у місті Львові на 2019-2023 роки“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам і птахам у місті Львові на 2019-2023 роки (додається).
2. Виконавчим органам міської ради:
2.1. Забезпечити виконання заходів Програми допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам і птахам у місті Львові на 2019-2023 роки та інформувати департамент містобудування про хід їх виконання.
Термін: щорічно, до 31-го січня.
Відповідальні: керівники виконавчих органів міської ради.
3. Департаменту містобудування подати на розгляд міської ради інформацію про підсумки виконання Програми допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам і птахам у місті Львові на 2019-2023 роки.
Термін: до 31.03.2023.
Відповідальний: директор департаменту містобудування.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.
Міський голова А. Садовий

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам і птахам
у місті Львові на 2019-2023 роки
Паспорт Програми

Найменування
Програма допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам і птахам в місті Львові на 2019-2023 роки
Підстави для розробки
Ухвала міської ради від 23.03.2017 № 1715 Про затвердження переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за рахунок коштів загального фонду міського бюджету у 2017 році, та річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році, Комплексна екологічна програма для міста Львова на 2017-2022 роки, затверджена ухвалою міської ради від 27.04.2017 № 1881
Замовник
Департамент містобудування Львівської міської ради
Головний розробник
Інститут екології Карпат НАН України
Виконавці заходів
Виконавчі органи міської ради, підприємства та організації усіх форм власності й підпорядкування
Мета
Зменшення негативного впливу людського фактора на тваринний світ м. Львова, надання тимчасового притулку та кваліфікованої ветеринарної допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам і птахам у м. Львові для забезпечення їх виживання після випуску у природні місця існування, організація інформаційно-просвітницької та виховної роботи, спрямованої на формування гуманного ставлення населення міста до постраждалих диких і екзотичних тварин і птахів, збереження біотичного різноманіття
Терміни реалізації
2019-2023 роки
Джерела фінансування
Міський фонд охорони навколишнього природного середовища, власні кошти організацій/підприємств різних форм, залучені (грантові) кошти
Вартість Програми
Загальна вартість – 2190 тис. грн., у тому числі:
міський фонд охорони навколишнього природного середовища –1690 тис. грн., кошти підприємств – 300 тис. грн., залучені кошти – 200 тис. грн.

1. Загальні положення

1.1. Вступ

Програма допомоги диким і екзотичним тваринам та птахам у місті Львові на 2019-2023 роки (надалі Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи відносин щодо надання тимчасового притулку та кваліфікованої ветеринарної допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам і птахам у м. Львові, організації інформаційно-просвітницької та виховної роботи, спрямованої на формування гуманного ставлення населення міста до постраждалих диких та екзотичних тварин і птахів.
Програма розроблена відповідно до Законів України Про тваринний світ“, “Про захист тварин від жорстокого поводження“, “Про Червону книгу України“, “Про ветеринарну медицину та наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30.09.2010 № 429 Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, ухвал міської ради від 23.03.2017 № 1715 та від 27.04.2017 № 1881.
Програма поширює свою дію лише на постраждалих диких та екзотичних тварин або тих, які утримуються громадянами всупереч законодавству України.
Реалізація Програми повинна здійснюватися виключно гуманними методами, які виключають жорстоке поводження з тваринами та передбачають реабілітацію тварин з метою їхнього повернення у природні умови або передачі у спеціалізовані установи (зоологічні сади, вольєри чи центри утримання диких тварин у національних природних парках).
У цій Програмі терміни вживаються у такому значенні:
гуманне ставлення до тварин дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;
дикі тварини тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, а також ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах;
екзотичні тваринитварини, завезені з інших ареалів дикої природи, які мають декоративну цінність і перебувають у неволі;
жорстоке поводження з тваринами знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;
карантинний майданчик спеціально обладнане ізольоване приміщення, яке відповідає встановленим ветеринарно-санітарним нормам, призначене для тимчасового утримання тварин;
місце утримання тварин будь-яке місце, визначене для утримання тварин у штучно створених або напіввільних умовах;
притулки для тварин неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;
раціон (кормовий раціон) набір певних кормів у відповідній кількості, які згодовуються тваринам з врахуванням потреби тварин у поживних речовинах;
реабілітація диких тварин процес надання допомоги покаліченим, осиротілим та постраждалим тваринам з метою забезпечення їх виживання після випуску у природні місця існування;
тимчасова ізоляція (карантинування) тварин тимчасове перебування тварини у пунктах перетримки з метою спостереження за станом її здоров'я, лікування, реабілітації тощо до вирішення питань, пов'язаних з її подальшим утриманням;
центри реабілітації диких тварин юридичні особи, створені з метою організації порятунку, утримування та лікування в умовах неволі диких тварин, що потрапили туди внаслідок травми, стихійного лиха, незаконного вилучення з метою фізичної та психологічної реабілітації з можливістю повернення у дику природу.
1.2. Опис проблеми й обгрунтування необхідності
прийняття Програми

Проблема щодо допомоги диким та екзотичним тваринам у м. Львові є типовою для усіх великих міст Європи, де вона успішно вирішується шляхом створення тимчасових притулків для реабілітації та перетримування тварин з метою їхнього повернення у природні умови або передачі спеціалізованим установам, які мають повноваження щодо утримування диких тварин (це можуть бути й приватні особи). Зокрема, у містах Польщі функціонує 35 таких притулків, де, окрім птахів, утримують ссавців. Поширеною є практика створення приватних притулків зі спеціалізацією за окремими групами тварин. В Україні, згідно з інформацією Фонду Дикої Природи, таку допомогу на громадських засадах надають 10 центрів. У м. Львові на базі Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру (надалі – ЛМДЕНЦ) ГО Спілка соколярів Сапсан створила реабілітаційний центр для хижих птахів (надалі – притулок для диких та екзотичних тварин і птахів).
Загалом, аналіз ситуації у сфері поводження з дикими тваринами та птахами, проведений науковцями, громадськими організаціями та ЛМДЕНЦ дає можливість зробити висновок, що існуюча у даний час у м. Львові система поводження та порятунку диких тварин та птахів неврегульована та малоефективна з огляду на відсутність системи моніторингу чисельності диких тварин та птахів, недостатній рівень організації інформаційно-просвітницької та виховної роботи, спрямованої на формування гуманного ставлення населення міста, передусім дітей та шкільної молоді, до постраждалих диких і екзотичних тварин і птахів, що приводить до масового та незаконного вилучення з природного середовища тих чи інших видів тварин та птахів. У місті існує необхідність створення притулку для постраждалих диких тварин та птахів, оскільки в окремих випадках мешканці міста вилучають з природного стану тварин та птахів, не маючи належних умов та знань для їх утримання та догляду, що призводить до каліцтва та загибелі тварин, зменшення популяцій того чи іншого виду.
Серед тварин, які найчастіше приносять мешканці до ЛМДЕНЦ, Державного природознавчого музею НАН України (надалі – ДПМ НАН України) та на біологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка переважають птахи. Домінують найчисленніші у місті види: голуб сизий, грак, горобець хатній, сорока, сойка, припутень, садова горлиця та інші. Чим менш численний у місті вид, тим рідше він потрапляє до перелічених установ.
За матеріалами науковців ДПМ НАН України, усі види птахів можна розділити на дві групи: види, які приносять впродовж всього року і види, які мають сезонні піки активності. До видів з приблизно однаковою впродовж року травматичністю належать синантропні і осілі птахи: голуб сизий, грак, горобець хатній, сорока, сойка, садова горлиця, сови, яструб малий, синиці, дрозди та ін. До видів з сезонною травматичністю належать насамперед перелітні види: серпокрилець чорний, крижень, припутень, дрібні комахоїдні птахи.
В обох групах найвищий пік надходження птахів спостерігаємо у період вильоту пташенят з гнізд (травень-липень). Ця категорія становить майже половину всіх птахів, яких приносять мешканці впродовж року. Здебільшого це здорові пташенята, які ще не вміють добре літати і не мають страху перед людьми, які з почуття жалю і від незнання біології птахів підбирають їх і починають рятувати. У цей період може бути навіть кілька звернень мешканців міста впродовж одного дня, в середньому – одне звернення у день.
Ще два піки спостерігаються у міграційні періоди навесні (березень-квітень) і восени (серпень-жовтень). У ці періоди надходять мігруючі види, які під час міграції через територію міста у сутінках або у тумані розбиваються об споруди, антени, вікна чи проводи. Здебільшого від таких зіткнень птахи гинуть, проте частина лише травмується. Частота принесення таких птахів в середньому тричі за тиждень.
У зимовий період, особливо у суворі морозні зими приносять переохолоджених птахів, найчастіше водоплавних (крижень, лиска, водяна курочка).
Серед інших причин, крім механічного травмування, у місті птахи часто стають жертвами зіткнення з автомобілями (найчастіше голуби і граки). Часто потрапляють птахи з пораненнями від пневматичної зброї (найчастіше голуб сизий, грак, сорока, сойка, малий яструб).
Небезпечним для мешканців міста, особливо дітей, є збирання хворих сизих голубів, найчисленнішого виду птахів у Львові, які часто є переносниками інфекційних захворювань небезпечних і для людини. Цих птахів приносять впродовж усього року майже щотижня.
Серед ссавців переважно приносять здорових їжаків і зайченят, яких просто стало шкода. Часом трапляються різні види кажанів, які випадково потрапляють на горища і у квартири, переважно під час зимового періоду.
За останні 10 років у ЛМДЕНЦ з проханням допомогти постраждалим або травмованим тваринам звернулось більше 6 тис. громадян міста, області та інших областей України.
У притулок для диких та екзотичних тварин і птахів з вересня 2017 року до вересня 2018 року за допомогою звернулося близько 400 осіб, які підібрали постраждалих диких та екзотичних тварин на території міста та області. 25% принесених тварин загинуло через важкі травми або занадто пізнє звернення за допомогою. Понад 60% тварин після надання ветеринарної допомоги успішно повернуто у природу, а 15% тварин, які зазнали ампутації травмованих кінцівок або потрапили в руки людини у дуже молодому віці й нездатні вижити у дикій природі, після надання ветеринарної допомоги, були передані для подальшого догляду мешканцям міста. Частина цих тварин, переважно птахів, залишилася у притулку для диких та екзотичних тварин і птахів та є на утриманні ЛМДЕНЦ та небайдужих громадян (список наведено у таблиці 1).
Таблиця 1
Список диких та екзотичних тварин і птахів, які перебувають на утриманні
ЛМДЕНЦ станом на вересень 2018 року
Вид тварини
Кількість особин
Птахи
Голуб звичайний
67
Сорока
8
Чапля сіра
3
Лелека білий
10
Сова сіра
2
Сова вухата
2
Сова довгохвоста
3
Боривітер
35
Мартин малий
3
Канюк звичайний
6
Дрібні горобині
68
Ссавці
Кажани різних видів
18
Білка звичайна
9
Лисиця звичайна
5
Їжак звичайний
6
Косуля звичайна
1

Постраждалими екзотичними тваринами у місті найчастіше є рептилії (різні види змій), які переважно зазнали механічного ушкодження або мають проблеми з захворюваннями системи дихання, черепахи і маленькі крокодили.
Необхідність розроблення Програми також зумовлена неврегульованістю поводження з тваринами, які призводять до поширення інфекційних та паразитарних захворювань серед людей (лиси, міські голуби) та погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, якості життя мешканців і гостей міста, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.
Останнім часом загострилася проблема поводження з конфіскованими тваринами, які були передані у притулок для диких та екзотичних тварин і птахів державними правоохоронними та природоохоронними органами як незаконно ввезені чи утримувані у неволі.
1.3. Міжнародний досвід щодо розробки програм допомоги
диким та екзотичним тваринам

Європейське і світове законодавство здебільшого стосується питань охорони тварин і поводження з тваринами загалом. Цього питання також опосередковано стосується Директива ЄС Про охорону домашніх тварин та Стратегія щодо охорони та добробуту тварин на 2012-2015 роки, зокрема правил утримання тварин у неволі.
Оскільки Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС, це передбачає інтенсифікацію політичних, безпекових, економічних і культурних відносин, включаючи насамперед гармонізацію вітчизняного законодавства з європейською нормативно-правовою базою. Законодавство ЄС у сфері забезпечення добробуту тварин можна умовно поділити за об’єктами захисного впливу на акти щодо поводження з:
дикими тваринами (Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі від 19.12.1979);
тваринами-компаньйонами (Європейська конвенція про захист домашніх тварин 1992 року (Регламент № 998/2003 Європейського Парламенту та Ради Європи про вимоги стосовно стану здоров’я тварин, що застосовуються при некомерційному перевезенні домашніх тварин);
тваринами, яких використовують у галузі сільського господарства (Європейська конвенція про захист тварин при міжнародному перевезенні від 13.12.1968, Європейська конвенція про захист сільськогосподарських тварин 1976 року, Європейська конвенція про захист тварин, призначених на забій від 10.05.1979);
тваринами, експлуатованими у сфері дозвілля (Регламент Європейської Комісії про вимоги стосовно стану здоров’я циркових тварин під час перевезення між державами-членами, Директива Ради Європи про утримання диких тварин у зоопарках);
тваринами, яких використовують у межах проведення наукових та промислових дослідів (Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей від 18.03.1986, Директива Ради Європи 2010/63/ЄC про захист тварин, використовуваних у наукових цілях, Рекомендація Європейської Комісії про настанови щодо приміщень та піклування про тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей).
Протягом останніх десятиліть зоозахисники Європи досягли певних успіхів навіть у рамках політичної боротьби, які виражені у прийнятті жорстких зоозахисних законів.
Міжнародний досвід усунення явища жорстокого поводження з тваринами базується на таких основних принципах:
запровадження єдиних мінімальних стандартів гуманного поводження з тваринами (ЄС);
кримінальна відповідальність за активні та пасивні форми жорстокого поводження з тваринами;
створення ефективної системи запобігання появі безпритульних тварин;
державна підтримка роботи муніципальних притулків;
виховна робота серед населення щодо підвищення рівня відповідальності власників домашніх тварин.
Також більшість країн ЄС розробила власні закони щодо правил утримання домашніх тварин і запобігання появі безпритульних тварин, як найбільш вразливих.
Швейцарія вважається провідною державою Європи у галузі захисту прав тварин. У 2007 році Цюріхський кантон у якості експерименту вперше ввів посаду адвоката тварин (для відстоювання їхніх прав у судових інстанціях), а у 2008 році тут вступив у силу закон про права тварин. Закон детально регламентує поводження з дикими і домашніми тваринами.
30 листопада 2006 року Нідерланди увійшли в історію як перша країна у світі, у парламенті якої представлена політична партія захисту тварин Партія для Звірів (Patij voor de Dieren PvdD), основною метою якої є дотримання і поліпшення прав тварин.
Права тварин закріплені у конституції Німеччини. Однак, згідно з законодавством, провінції мають право відхилятися від федеральних законів відповідно до їх власних законів, якщо це не загальні принципи охорони природи, питання охорони видів і морське природоохоронне право.
Володіння рідкісними та зникаючими тваринами у цій країні заборонене. Такі види можна утримувати лише у разі, якщо власник володіє відповідними документами про походження тварини та забезпечує умови утримання.
Багато уваги (законів, нормативних та адміністративних положень) приділено запобіганню небезпеки від небезпечних тварин диких видів, утримуваних у неволі. Закон передбачає також різного роду покарання за недбале ставлення до утримуваних тварин, жорстоке поводження з ними. «Закон про охорону тварин» в основному стосується саме охорони тварин, правил їх утримання, розведення, тощо. Питання допомоги постраждалим тваринами тут практично не висвітлене.
Разом з тим, питаннями різного роду допомоги диким чи безпритульним тваринам у Німеччині активно займаються громадські організації (PETA, Tiere Netzwerk та інші) працюють відповідні притулки (наприклад, Tierheim Arzberg).
У 2008 році Іспанія стала першою країною, що представила резолюцію про права тварин у застосуванні до видів мавп. Парламент визнав права великих людиноподібних мавп на життя і свободу і ухвалив законодавчо заборонити досліди на мавпах, утримання їх для циркових і телевізійних програм і серйозно поліпшити умови проживання у зоопарках.
У багатьох країнах законодавчо заборонені окремі форми жорстокого поводження з тваринами: наприклад, виробництво хутра та фуа-гра у низці європейських країн.
Чинні кримінальні кодекси провідних країн Європи набагато ширше охоплюють питання щодо жорстокого поводження з тваринами, ніж в Україні, а санкції за його порушення – набагато жорсткіші.
Зокрема, у Франції як пряме знущання з тварин, так само й неналежний (незалежно від форми вини) догляд власника за своїми підопічними карається штрафом на суму від 15 000 до 30 000 євро або позбавленням волі на строк від шести місяців до двох років (Code pénal, 2016).
Кримінальний кодекс Австрії передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до одного року або штрафу у розмірі 360 ставок за жорстоке поводження з тваринами або спричинення їм зайвих страждань, а також за покинуту тварину, яка не в змозі жити на волі, або з умислом цькування тварини однієї на іншу, яка внаслідок цього зазнала мученицьких страждань (Вереша, 2014).
У Австрії існує низка громадських організацій переважно міського чи регіонального рівня: (Osterreichisches Tierrettungssystem; Kleine Wildtiere in grosser Not та інші). На їхніх веб-сторінках є достатня інформація про те, що робити, якщо знайшли поранену тварину, як їй допомогти, телефони та інше.
У Польщі діє Закон про охорону тварин, який законодавчо обумовлює багато питань, пов’язаних з тваринами і їх використанням. Він, як і у багатьох інших країнах, в основному стосується домашніх і свійських, а також безпритульних тварин. Згідно з цим законом, рада гміни щороку приймає програму опіки над бездомними тваринами і запобігання бездомності тварин. Така програма реалізується на кошти гміни. Згідно з цією програмою, тварини, що постраждали від зіткнення з транспортом, отримують цілодобовий ветеринарний догляд.
Порівняно більша увага до диких тварин приділяється на території міст. Появу дикої тварини (хворої чи здорової) на території міст у Польщі слід повідомляти відповідним службам: поліції, муніципальній поліції, чи в Центр антикризового управління (Centrum Zarzdzania Kryzysowego). У великих містах Польщі (наприклад у Кракові) створені так звані служби екстреної допомоги тваринам, що працюють на громадських засадах. Їх працівники проводять регулярні обстеження місць потенційної появи диких тварин у місті, займаються їх відловом і рятуванням.
В інтернеті можна знайти низку сторінок, які детально інформують громадян про те, що зробити зі знайденими дикими пораненими або хворими тваринами. Такі тварини повинні бути передані на огляд працівникам ветеринарних служб. Також, для кращої інформованості громадян, описані поведінкові особливості різних груп диких тварин, у випадку їх хвороби чи поранення, рекомендації щодо роботи з ними до часу надання ветеринарної допомоги, а також наведені основні правила гігієни під час догляду за такими тваринами. Також переважно вказані адреси ветеринарних лікарень, де можуть надати необхідну допомогу диким чи екзотичним тваринам.
Загалом різного роду питання щодо тварин на території Польщі законодавчо регулюються низкою відповідних актів:
Закон про охорону тварин.
Розпорядження щодо особливих умов і способу перевезення тварин.
Розпорядження щодо правил та умов відловлювання безпритульних тварин.
Розпорядження щодо кваліфікації та обсягу повноважень фахових осіб, які не володіють титулом ветеринарного лікаря.
Розпорядження щодо особливих ветеринарних вимог для функціонування притулків для тварин.
Розпорядження щодо мінімальних умов утримування окремих видів тварин, що використовуються для розваг, шоу, кіно, цирку і спеціальних цілей.
У Словаччині, крім загальнодержавного закону, існують також регіональні та місцеві законодавчі документи щодо утримання диких та екзотичних тварин. Утримання дрібних екзотичних тварин дозволене, з дотриманням законодавства. Для утримання великих екзотичних або отруйних тварин потрібні спеціальні ветеринарні дозволи. Утримання низки видів тварин на території багатьох міст у приватних помешканнях чи оселях є законодавчо забороненим. Також на території міст заборонено годувати диких вільноживучих тварин, наприклад, голубів, лебедів, безпритульних тварин та ін. Про знахідки безпритульних, поранених, загиблих тварин на території населених пунктів потрібно повідомити місцевій поліції. Таких тварин переважно передають у відповідні притулки.
Згідно з федеральним законодавством США, а також законодавством окремих штатів, існують документи щодо приватного утримання екзотичних тварин. Законодавство різних штатів істотно відрізняється, від майже повної заборони приватного утримання певних видів тварин (залежно від штату) до можливості утримання більшості видів тварин без спеціальної ліцензії. Переважно, утримання рідкісних і зникаючих тварин у приватному володінні заборонене (крім деяких виключень).
Разом з тим, у деяких штатах США досить строгі правила утримання тварин. Законодавство багатьох штатів досить детально описує правила утримання тварин удома: вимоги до харчування, мінімальний час прогулянки, мінімальна площа клітки або вольєра на особину тощо. У деяких штатах законом встановлена залежність кількості утримуваних тварин від доходів власника.
Питанням поводження з постраждалими тваринами займаються переважно різного роду громадські товариства, що займаються охороною диких тварин. Для консультацій працюють різного роду державні та приватні організації: Animal Control, the Human Society, Licensed Wildlife Rehabilitation та інші. На своїх інтернет-сторінках вони часто публікують детальні рекомендації, що робити зі знайденими пораненими чи хворими тваринами, пояснюють правила поведінки й техніки безпеки під час поводження з ними. Майже по всій країні існують спеціальні телефони невідкладної допомоги постраждалим тваринам. У деяких штатах створені також парафіяльні контрольно-рятувальні центри для тварин, які створені міськими радами та громадськістю. Вони займаються питаннями порятунку постраждалих тварин, утримують відповідні притулки з відповідним ветеринарним забезпеченням.
Окрема тема – торгівля дикими тваринами. У всі часи існування людства це було вигідним і прибутковим бізнесом. Але, якщо раніше процес переміщення людей і тварин займав тижні або навіть місяці – то за сучасного розвитку транспортних можливостей це лише години.
Невід’ємною частиною переміщення тварин є потрапляння разом з ними на нові території збудників захворювань. Дикі тварини, зловлені у природі та переміщені на нові території можуть являти значний ризик для домашніх тварин, людей та для аборигенної фауни, оскільки можуть слугувати резервуарними чи проміжними господарями збудників багатьох захворювань.
Дика фауна відіграє комплексну та дуже важливу роль у підтриманні резервуарів ендемічних захворювань, так само як і у появі нових, емерджентних захворювань.
Повсюдне захоплення екзотикою підвищує попит на таких тварин. Неконтрольована інтернет-торгівля відкриває можливості для задоволення будь-яких примх, а це призводить до того, що завезення (найчастіше, нелегальне) таких тварин на територію зокрема й України постійно збільшується.
Глобалізація світової торгівлі живими дикими тваринами та дериватами є значним фактором ризику розповсюдження збудників небезпечних для людини, худоби та інших тварин захворювань. Більшість видів амфібій та рептилій, представлені на європейському ринку походять з країн Центральної та Південної Америки, Африки, Азії та Австралії. Зазвичай, це тварини виловлені у дикій природі у бідних тропічних країнах та постачаються нелегально. Ринки США та Європи підтримують величезний попит на тропічних риб, амфібій та рептилій. Офіційна статистика для США за 2010 рік свідчить про продаж 1,3 млн. рептилій та 4,6 млн. амфібій впродовж лише одного року.
Торгівля екзотичними тваринами доволі жорстко регулюється на законодавчому рівні у багатьох розвинених країнах. Однак, такі заборони та обмеження не вирішують наявних проблем, іноді навіть навпаки, ще більше підігрівають попит на такий специфічний товар. Отже, основною зброєю боротьби з нелегальним завезенням та утримуванням таких тварин є просвітницька діяльність, популяризація правильного поводження з такими тваринами, а також відповідне законодавче регулювання. Так, у США та Великобританії за випускання у дику природу неаборигенних видів тварин впроваджена сувора адміністративна відповідальність.
Така форма жорстокого поводження з тваринами, як кримінальний трафік екзотичних тварин, сьогодні входить до пріоритетних напрямів роботи Інтерполу (Міжнародної організації кримінальної поліції). Зокрема, у 2015 році було успішно завершено черговий рейд програми Paws II, що спрямована на зупинення нелегальної торгівлі азійськими видами екзотичних тварин, до третини яких гине під час транспортування через тілесні ушкодження і брак свіжого повітря.
Необхідні просвітницькі програми, які популяризуватимуть правильне поводження з такими дикими екзотичними тваринами, як з точки зору гігієни та обачливого ставлення до свого здоров’я, так і з точки зору захисту довкілля та тварин, що знаходяться під загрозою.

2. Мета, пріоритети й завдання Програми

2.1. Мета Програми:
2.1.1. Зменшення негативного впливу людського фактору на тваринний світ м. Львова.
2.1.2. Надання тимчасового притулку та кваліфікованої ветеринарної допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам і птахам у м. Львові для забезпечення їх виживання після випуску у природні місця існування.
2.1.3. Організація інформаційно-просвітницької та виховної роботи, спрямованої на формування гуманного ставлення населення міста до постраждалих диких і екзотичних тварин і птахів та збереження біотичного різноманіття аборигенної фауни.
2.2. Пріоритети Програми:
2.2.1. Створення умов для роботи муніципального й приватних притулків для постраждалих диких й екзотичних тварин.
2.2.2. Гарантування кваліфікованої ветеринарної допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам і птахам.
2.2.3. Реабілітація постраждалих диких та екзотичних птахів і тварин.
2.2.4. Забезпечення максимального повернення диких тварин у природні умови.
2.2.5. Формування ефективної системи запобігання появі безпритульних диких й екзотичних тварин у місті для забезпечення безпеки його мешканців й допомоги диким і екзотичним тваринам.
2.2.6. Проведення просвітницької й виховної роботи серед населення, у тому числі екскурсії школярів та дошкільнят в ЛМДЕНЦ, щодо підвищення рівня відповідальності власників домашніх тварин.
2.2.7. Моніторинг чисельності постраждалих диких та екзотичних тварин і птахів у місті.
2.2.8. Збереження біотичного різноманіття аборигенних видів та забезпечення умов існування видів-екзотів.
2.3. Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань:
2.3.1. Визначення способів порятунку постраждалих диких та екзотичних птахів і тварин.
2.3.2. Підтримка зоологічної виставки Дитячий зоопарк ЛМДЕНЦ та працюючого на її базі притулку для диких та екзотичних тварин.
2.3.3. Здійснення інформаційно-просвітницької діяльності серед мешканців міста.
2.3.4. Розробка профільних навчальних й просвітницьких програм для дошкільнят і школярів.
2.3.5. Пропаганда гуманного поводження з постраждалими та дикими тваринами у медійному просторі міста.
2.3.6. Здійснення у встановленому законом порядку профілактичних заходів для запобігання захворюваності мешканців внаслідок контактів з дикими чи екзотичними тваринами та птахами.
2.3.7. Ведення обліку та реєстрації диких тварин та птахів, створення єдиної загальнодоступної бази даних (моніторинг).
2.3.8. Налагодження зв’язків з природоохоронними установами регіону для повернення диких тварин у природні умови чи подальшого утримання.
2.3.9. Проведення евтаназії тварин та птахів (у випадках захворювання особливо небезпечними для життя людини захворюваннями, тяжкої травми).
3. Механізми забезпечення виконання Програми

3.1. Основними механізмами забезпечення виконання Програми є:
3.1.1. Використання провідних методик європейських країн щодо охорони та надання допомоги постраждалим диким тваринам та птахам.
3.1.2. Створення сторінок у соцмережах, де на спеціальному форумі фахівців з різних галузей, дотичних до охорони і порятунку тварин (ветеринари, теріологи, орнітологи), у онлайн режимі можуть надавати первинні консультації та скеровувати громадян до відповідних фахових інституцій, які допомагають у перетриманні чи лікуванні тварин.
3.1.3. Обмін досвідом з іншими містами України та сусідніх держав щодо ефективних форм поводження з постраждалими дикими та екзотичними тваринами.
3.1.4. Забезпечення зв'язку між владою, громадськими організаціями та громадянами у сфері поводження з постраждалими дикими та екзотичними тваринами у м. Львові.
3.1.5. Реалізація просвітницьких програм серед населення міста, особливо дитячого, які популяризуватимуть правильне поводження з дикими екзотичними тваринами як з точки зору гігієни та обачливого ставлення до свого здоров’я, так і з точки зору захисту довкілля та тварин, які знаходяться під загрозою.
3.1.6. Видання серії ілюстрованих буклетів стосовно окремих видів чи категорій, які найчастіше травмуються у місті і потребують допомоги (чорний серпокрилець, сизий голуб, грак, пташенята-підлітки).
3.1.7. Забезпечення надання кваліфікованої ветеринарної допомоги постраждалим диким й екзотичним тваринам у профільних клініках.
3.1.8. Реабілітація постраждалих диких та екзотичних тварин у притулку/притулках з подальшим поверненням у природне середовище.
3.1.9. Передача диких тварин та птахів (у тому числі і занесених до Червоної Книги України), які за станом здоров'я не мають можливості повернутись у природне середовище, у сертифіковані зоологічні сади/притулки різних форм власності та у природоохоронні установи регіону.
4. Заходи впровадження Програми

№ з/п
Найменування заходів
Термін впровад-ження/
роки
Орієн-товна вар-тість/
тис. грн.
Джерела фінансування
Очікувані результати
Відповідальні за здійснення заходів
Міський бюджет
м. Львова
(фонд охорони навколиш-нього природного середовища)
Грантові кошти
Інші кошти
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Надання фахової ветеринарної допомоги постраждалим диким та екзотичним птахам і тваринам у
м. Львові
2019
100
100
-
-
Забезпечення ефективної допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам у м. Львові
Департамент містобудування
2020
100
100
2021
100
100
2022
100
100
2023
100
100
2.
Чіпування/кільцю-вання червонокнижних видів птахів і тварин
2019
40
40
-
Облік видів тварин, занесених до Червоної книги України
ГО Західноукраїнське товариство захисту тварин, ЛНУ імені Івана Франка, ДПН НАН України
2020
40
40
2021
40
40
2022
40
40
2023
40
40
3.
Підтримка притулку для диких та екзотичних птахів і тварин в ЛМДЕНЦ та функціонування зоологічної виставки
2019
99
99
-
-
Створення умов для ефективної роботи притулку, формування гуманного ставлення до дикої природи, підвищення рівня екоосвіти дитячого населення міста
Департамент містобудування,
департамент гуманітарної політики
2020
99
99
2021
99
99
2022
99
99
2023
99
99
4.
Створення Соколиної служби міста
2019
200
200
Регуляція чисельності сизого голуба
Департамент містобудування, Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького
5.
Підтримка роботи Соколиної служби міста
2019
20
20
Регуляція чисельності сизого голуба
Департамент містобудування,
департамент гуманітарної політики,
наукові установи міста
2020
20
20
2021
20
20
2022
20
20
2023
20
20
6.
Розробка просвітницьких програм для популяризації поводження з постраждалими дикими й екзотичними птахами та тваринами для дитячого населення міста, у тому числі екскурсії школярів та дошкільнят в ЛМДЕНЦ
2019
20
20
Захист диких й екзотичних птахів і тварин, гігієна та захист здоров’я дітей
Департамент гуманітарної політики
2020
20
20
2021
20
20
2022
20
20
2023
20
20
7.
Видання серії ілюстрованих буклетів по окремих видах чи категоріях, які найчастіше травмуються у місті і потребують допомоги (чорний серпокрилець, сизий голуб, грак, пташенята-підлітки)
2020
25
25
Підвищення поінформованості мешканців міста щодо поводження з постраждалими дикими та екзотичними птахами та тваринами
Департамент гуманітарної політики, наукові установи міста
8.
Видання спеціалізованого буклету для дитячого населення міста Я знайшов пташеня
2019
15
15
Підвищення екологічної та ветеринарної поінформованості дитячого населення міста
Департамент гуманітарної політики, ДПМ НАН України
9.
Створення сторінки у соціальній мережі
2019
Надання фахових первинних консультацій та скерування громадян до відповідних фахових інституцій, які допомагають у перетриманні чи лікуванні тварин
ДПМ НАН України, ЛНУ імені Івана Франка, ЛМДЕНЦ
10.
Проведення профілактичних заходів для запобігання захворювання населення орнітозами (сизий голуб)
2019
15
15
Зниження захворюваності на орнітози
Департамент гуманітарної політики
2020
15
15
2021
15
15
2022
15
15
2023
15
15
11.
Реабілітація постраждалих диких та екзотичних птахів і тварин
2019
96
76
20
Забезпечення надання допомоги постраждалим диким та екзотичним тваринам


ЛМДЕНЦ, спеціалізовані притулки
2020
96
76
20
2021
96
76
20
2022
96
76
20
2023
96
76
20
12.
Підписання договорів з природоохоронними установами регіону для передачі диких та екзотичних птахів і тварин
2019
Забезпечення повернення у напівприродне середовище реабілітованих диких та екзотичних птахів і тварин
Департамент містобудування
Всього:
2190
1690
300
200

Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор департаменту
містобудування С. Коровайник
Дата оприлюднення: 11/20/2018