УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА8-ма сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 2011


від 02/17/2022
Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 рокиЗ метою утримання у якісному стані дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, забезпечення умов для проведення виховної роботи у м. Львові та приєднаних територіях, покращення здоров’я населення, сприяння підвищенню фізичної підготовки населення усіх вікових категорій, організації змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази спортивних та дитячих майданчиків, створення для мешканців громади умов комфортного дозвілля, керуючись Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, “Про благоустрій населених пунктів“, ухвалою міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про правила благоустрою м. Львова“ та іншими нормативними актами України, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (додається).
2. Управлінню молодіжної політики департаменту розвитку, управлінню спорту департаменту гуманітарної політики, районним адміністраціям при формуванні бюджету Львівської міської територіальної громади пропонувати міській раді виділення коштів на обслуговування, ремонт, модернізацію, заміну та капітальний ремонт дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків відповідно до Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки.
Відповідальні: начальник управління молодіжної політики департаменту розвитку, управління спорту департаменту гуманітарної політики, голови районних адміністрацій.
3. Вважати ухвалу міської ради від 12.12.2019 № 6014 "Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних, спортивних майданчиків на території м. Львова" такою, що втратила чинність.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства та заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова Андрій САДОВИЙДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________ №____

ПРОГРАМА
утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади
на 2022-2025 роки
1. Паспорт Програми
1.
Ініціатор розроблення ПрограмиЛьвівська міська рада
2.
Розробник Програми Управління молодіжної політики департаменту розвитку
3.
Співрозробники Програми Департамент житлового господарства та інфраструктури, районні адміністрації, управління фінансів департаменту фінансової політики, юридичний департамент
4.
Виконавці (учасники) Програми Управління спорту департаменту гуманітарної політики, управління молодіжної політики департаменту розвитку, районні адміністрації, львівські комунальні підприємства, спеціалізовані підприємства, які проводять обслуговування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків
5.
Мета Програми Якісне утримання та обслуговування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків. Забезпечення безпечного дозвілля дітей та молоді, формування у громадян рухової активності, створення належних умов для якісного дозвілля та фізичного розвитку дітей за місцем проживання на території Львівської міської територіальної громади
6.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Львівської міської територіальної громади
7.
Загальний обсяг фінансування, орієнтовний обсяг фінансування, у тому числіФінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у межах щорічних запланованих асигнувань
2. Мета і завдання Програми

2.1. Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (надалі – Програма) розроблена з метою забезпечення якісного утримання та обслуговування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, здійснення капітального ремонту та поступової заміни наявних морально застарілих дитячих, дитячо-спортивних та спортивних конструкцій на нові, які відповідають сучасним вимогам та нормам безпеки.
2.2. Головне завдання Програми – забезпечення безпечного дозвілля дітей та молоді, формування у громадян рухової активності, створення сприятливих умов для якісного дозвілля та фізичного розвитку дітей за місцем проживання у межах території Львівської міської територіальної громади.
3. Заходи щодо реалізації Програми та їх фінансове забезпечення

3.1. Утримання дитячих та спортивних майданчиків для дозвілля та відпочинку мають здійснюватися з додержанням санітарних і технічних норм для безпечного користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.
3.2. Роботи з ремонту та утримання дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади поділяють на такі види:
3.2.1. Капітальний ремонт.
3.2.2. Поточний ремонт (ремонт ігрових елементів, заміна покриття, огорожі тощо).
3.2.3. Утримання.
3.3. До капітального ремонту дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків належать роботи, які спрямовані на відновлення та підвищення їх експлуатаційних характеристик, у тому числі з обов’язковим врахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів.
3.4. До поточного ремонту дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків належать роботи, спрямовані на запобігання дрібним деформаціям і пошкодженням майданчиків та негайну їх ліквідацію.
3.5. Роботи з утримання дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків полягають у регулярному прибиранні, проведенні заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпеченні нормальних умов їх функціонування, створенні сприятливих умов пересування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
3.6. Балансоутримувач зобов’язаний проводити належне утримання та своєчасний ремонт дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати до цього інші підприємства, організації.
3.7. Балансоутримувач зобов’язаний щорічно подавати пропозиції розпорядникам коштів щодо необхідних коштів на проведення ремонту.
3.8. Розпорядники коштів (районні адміністрації, управління спорту департаменту гуманітарної політики) за поданням балансоутримувача щорічно затверджують:
3.8.1. Заходи з утримання та ремонту дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на наступний рік та передбачають кошти на виконання цих заходів.
3.8.2. Перелік об'єктів проведення капітального ремонту.
3.9. Балансоутримувач несе повну відповідальність за виконання у повному обсязі затверджених заходів.
3.10. Балансоутримувач відповідно до пункту 3.6 цієї Програми затверджує обсяги робіт і необхідну суму коштів на утримання і поточний ремонт кожного об'єкта. Роботи з поточного ремонту і утримання проводяться згідно з затвердженими балансоутримувачем вимогами у встановленому порядку.
3.11. Роботи з капітального ремонту дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків проводять районні адміністрації відповідно до вимог законодавства України.
3.12. Роботи з поточного та капітального ремонту дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, які є на балансі ЛКП “Спортресурс“, проводить це підприємство.
3.13. Визначення нових потенційних ділянок та внесення їх до схем розміщення дитячих та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади здійснює управління молодіжної політики департаменту розвитку на підставі звернень громадян, депутатів міської ради, районних адміністрацій, окремих доручень Львівського міського голови із дотриманням вимог законодавства України.
4. Контроль та координація виконання Програми

4.1. Контроль за цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, які надані відповідно до цієї Програми, здійснюється профільними заступниками міського голови в частині кожного підпорядкованого йому виконавця Програми відповідно до законодавства України.
4.2. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності розпорядників коштів у встановленому законодавством України порядку.
4.3. Відповідальність за цільове та раціональне використання бюджетних коштів несе їх розпорядник.
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством України.
5.2. Обсяг видатків на реалізацію Програми за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади проводиться у межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний період.
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. Приведення стану існуючих дитячих, дитячо-спортивних, спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади до санітарних вимог ДБН, підвищення рівня їхньої безпечності.
6.2. Щорічне збільшення кількості дитячих, дитячо-спортивних, спортивних майданчиків інклюзивного типу.
6.3. Заміна застарілого обладнання дитячих, дитячо-спортивних, спортивних майданчиків.
6.4. Популяризація та доступність здорового способу життя серед населення Львівської міської територіальної громади.Секретар ради Маркіян ЛОПАЧАК


Віза:

Начальник управління
молодіжної політики
Дата оприлюднення: 02/28/2022