УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА7-ма сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 1709


від 11/30/2021
Про затвердження Міської програми діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення на 2021-2023 рокиКеруючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами" з метою своєчасної діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабочуючих осіб, у тому числі з вадами мовлення міська рада ухвалила:
1. Затвердити Міську програму діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення на 2021-2023 роки (додається).
2. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики забезпечити реалізацію завдань Міської програми діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення на 2021-2023 роки.
Відповідальний: начальник управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова Андрій САДОВИЙ


Додаток
Затверджено
до ухвали міської ради
від __________ №____
МІСЬКА ПРОГРАМА
діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення на 2021-2023 роки
1. Загальні положення

Міська програма діагностики, протезування та реабілітації глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення на 2021-2023 роки (надалі – Програма) розроблена на основі Законів України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні" та передбачає забезпечити функціонування Центру слуху та мовлення на базі комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова" (надалі – ЦСМ КНП "МДКЛ м. Львова") та його взаємодію з іншими закладами, що є власністю Львівської міської територіальної громади для надання своєчасної діагностики, протезування якісними засобами корекції слухової функції та забезпечення комплексними заходами для реабілітації глухих та слабочуючих осіб, у тому числі з вадами мовлення.
Основними принципами, які будуть застосовані при реалізації Програми є адресність, доцільність, раціональність, індивідуальний підхід, доступність, відкритість, гуманність, комплексність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм для всіх учасників процесу реалізації Програми.
Програма скерована, зокрема, на виконання ратифікованої Україною Конвенції ООН "Про права інвалідів", згідно з положеннями якої Україна взяла на себе зобов’язання створити для осіб з особливими потребами комфортне середовище для їх проживання, професійної, громадської, культурно-спортивної та навчальної діяльності.
За даними Національного інституту стратегічних досліджень, в Україні проживають більше 100 тисяч людей з порушеннями слуху.
У м. Львові на обліку перебуває: 54 дитини, які, відповідно до висновку сурдолога, потребують слухопротезування системою кохлеарної імплантації; 84 дитини, які потребують якісних слухових апаратів; 37 дітей, які потребують мікроотохірургічних втручань у зв’язку з хронічними захворюваннями вух.
Кохлеарна та кісткова імплантація – вкрай дороговартісний метод лікування. Для більшості громадян, які її потребують, ця операція є недоступною внаслідок фінансової неспроможності.
Процедура безоплатної кохлеарної імплантації передбачена спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук від 16.08.2013 № 728/71 "Про удосконалення організації відбору інвалідів та дітей-інвалідів для проведення операції з імплантаційного слухопротезування". Проте, роками особи з інвалідністю не можуть реалізовувати свої права, які їм гарантує законодавство України.
Орієнтовна вартість системи кохлеарної імплантації за курсом НБУ станом на 2021 рік становить приблизно 797 тис. грн., системи кісткової провідності з системою фіксації - 304 тис. грн., слухових апаратів варіює від 20 тис. грн до 108 тис. грн.
Люди з порушенням та втратою слуху, а іноді і мовлення, не можуть здійснювати комунікативні функції, обмежуються можливості реалізації в соціальній і професійній сфері, що призводить до погіршення якості їх життя та соціальної ізоляції.
Однією з проблем громадян з порушенням слуху є недотримання їх права на отримання інформації та технічне забезпечення слабочуючих осіб слуховими апаратами (надалі – СА), а також осіб з втратою слуху – слуховими кохлеарними імплантами (надалі – СКІ).
На сучасному етапі розвитку науки і техніки відбулися революційні зміни в галузі реабілітації дітей з порушенням слуху. З’явилися об’єктивні методи діагностики, які дають змогу виявити порушення слуху у новонароджених малюків ще у пологових будинках; створено високоефективні цифрові слухові апарати; розроблені технології слухопротезування дітей раннього віку; широко застосовується метод кохлеарної імплантації, який забезпечує дітям із значною втратою слуху можливість чути; впроваджуються у практику новітні методи реабілітації дітей раннього віку зі зниженим слухом та глухих.
Якісні слухові апарати можуть допомогти дітям з приглухуватістю бути повністю адаптованими в суспільстві. Тоді як для хворих з важким ступенем приглухуватості і глухотою, коли слухові апарати не можуть забезпечити необхідну компенсацію, або ж в силу інших етіологічних факторів звук не проводиться на внутрішнє вухо – розроблено пристрої, які дозволяють покращити слухове сприймання кохлеарні імпланти. Оскільки своєчасна діагностика та якісне слухопротезування дозволяє дітям з порушеннями слуху на рівні з іншими реалізовувати свої права.
Підходи і методи навчання та корекційно-розвивальної роботи з дітьми з порушеннями слуху стали більш творчими. Інформаційне навчання поступово переходить до мотиваційного, формування вмінь і навичок, у тому числі мовленнєвих, носить більш практичну скерованість. Потреба часу формувати у глухих дітей життєво необхідну мовленнєву компетентність.
У сучасній сурдопедагогічній практиці існують різні напрямки та підходи в роботі з формування та розвитку усного мовлення, його сприймання та продукування. Навчання вимові здійснюється за аналітико-синтетичним концентричним полісенсорним методом. Основними одиницями при навчанні вимові та розвитку слухового сприймання є цілі слова і фрази. При цьому ведеться робота над такими елементами мовлення, як склади і фонеми.
Водночас, Програма націлена на надання доступу особам з порушеннями слуху з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури і спорту та інтегрування осіб з такими вадами у суспільство.
Програма передбачає додаткові, до встановлених законодавством України гарантій, заходи щодо соціального захисту дітей з вадами слуху.

2. Мета Програми

2.1. Головною метою Програми є розроблення і реалізація ефективного механізму забезпечення дітей з порушеннями слуху та мовлення Львівської міської територіальної громади технічними засобами корекції слухової функції, вибором тактики реабілітації. Ефективність механізму повинна базуватися на засадах адресності, доцільності та раціональності.
2.2. Програма скерована на забезпечення реалізації надання консультативно-діагностичної допомоги дітям з порушеннями слуху та мовлення, профілактику порушень і розладів мовлення при вадах слуху, розробку індивідуальних методик реабілітації мовлення і використання їх до- і післяопераційний період при кохлеарній імплантації, проведення методичної роботи з питань профілактики і ранньої діагностики порушень слуху і мовлення, а також питань сурдології.
3. Завдання Програми

3.1. Основними завданнями Програми є:
3.1.1. Розробка механізму та забезпечення проведення скринінгу слуху у дітей.
3.1.2. Впровадження організаційно-методичних заходів для забезпечення діагностики та подальшого спостереження і лікування дітей з порушеннями слуху.
3.1.3. Виділення належного приміщення для діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів, здійснення ремонтних робіт та відповідних звукоізоляційних заходів для якісної діагностики та лікування пацієнтів; придбання необхідного високотехнологічного обладнання для діагностики, лікування, реабілітації та налаштування засобів корекції слухової функції; визначення щорічної потреби, згідно з аналізом статистичних медичних показників, у засобах протезування глухих та слабочуючих дітей, у тому числі з вадами мовлення (СА, СКІ, кістковий імплант "BAHA" тощо).
3.1.4. Виділення коштів для своєчасного проведення кохлеарної імплантації та планове забезпечення заміни мовних процесорів СКІ.
3.1.5. Формування бази даних (Банк Інформації) дітей з порушеннями слуху та мовлення згідно з інформацією, наданою пологовими відділеннями лікарень і сімейними лікарями, отоларингологами поліклінічних відділень закладів охорони здоров’я м. Львова.
3.1.6. Надання послуг ранньої діагностики, скерованої на раннє виявлення та профілактику захворювань, пов’язаних з порушеннями слуху; проведення комплексу заходів з раннього втручання, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної реабілітації відповідно до потреб отримувачів реабілітаційних послуг на підставі індивідуальних планів або на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації.
3.1.7. Регулярна діагностика психічного розвитку дитини та диференціація навчання у відповідності з сучасними психолого-педагогічними тенденціями, реалізація ідей особистісно-орієнтованого навчання.
3.1.8. Використання програм сучасних педагогічних технологій в роботі з розвитку слухового сприймання та формування вимови.
3.1.9. Консультування батьків/представників щодо діагнозу осіб з вадами слуху та мовлення, розвитку навичок автономного проживання в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточення.
3.1.10. Профілактика порушень і розладів мовлення при порушеннях слуху.
3.1.11. Розробка індивідуальних методик реабілітації мовлення і використання їх в до- і післяопераційний період при кохлеарній імплантації дітей.
3.1.12. Проведення тренінгів, семінарів, навчальних модульних курсів для фахівців, які працюють у цій галузі; організації конференцій, просвітницької роботи та розроблення і впровадження наукових досліджень, здійснення методичної підтримки розвитку ЦСМ КНП "МДКЛ м. Львова".
3.1.13. Розвиток у встановленому порядку додаткових напрямків діяльності, створення додаткових підрозділів та програм, скерованих на реалізацію конкретних цілей і завдань комплексної допомоги дітям з порушеннями слуху і мовлення.
4. Порядок забезпечення засобами протезування дітей з інвалідністю

4.1. Безкоштовне забезпечення засобами протезування глухих та слабочуючих дітей з інвалідністю, у тому числі з вадами мовлення (згідно з висновками обласної ЛКК), які є мешканцями Львівської міської територіальної громади, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації, передбачено Порядком забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301.
4.2. Безкоштовне забезпечення протезування глухих та слабочуючих дітей з інвалідністю, у тому числі з вадами мовлення (СА, СКІ, кістковий імплант "BAHA" тощо) здійснює ЦСМ КНП "МДКЛ м. Львова".
4.3. Для цього ЦСМ КНП "МДКЛ м. Львова" здійснює облік глухих та слабочуючих дітей з інвалідністю, у тому числі з вадами мовлення (згідно з висновками обласної ЛКК), які є мешканцями Львівської міської територіальної громади.
4.4. Для взяття на облік, глухої або слабочуючої дитини з інвалідністю, у тому числі з вадами мовлення, її батьки або законний представник подає до ЦСМ КНП "МДКЛ м. Львова" такі документи:
4.4.1. Заяву про взяття на облік для забезпечення засобами протезування на бланку, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.02.2013 № 109 "Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами та інструкцій щодо їх заповнення" (надалі – наказ МОЗ України від12.02.2013 № 109).
4.4.2. Копію паспорта (ID – картки) або свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років).
4.4.3. Копію висновку лікувально-консультативної комісії, завірену у встановленому порядку.
4.4.4. Копію індивідуальної програми реабілітації для дитини з інвалідністю, завірену у встановленому порядку.
4.4.5. Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання у встановленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають примітку у паспорті).
4.4.6. Копію довідки про реєстрацію місця проживання для дітей з інвалідністю (віком до 16 років) та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання.
4.5. Заяву реєструє відповідальна особа ЦСМ КНП "МДКЛ м. Львова" у Журналі реєстрації заяв дітей з інвалідністю про взяття їх на облік для отримання засобів протезування на бланку форми первинної облікової документації № 164-3/0, яка затверджена наказом МОЗ України від12.02.2013 № 109.
4.6. Днем звернення за засобами протезування глухих та слабочуючих дітей з інвалідністю, у тому числі з вадами мовлення, вважається дата подання заяви про взяття на облік разом з документами, зазначеними у підпунктах 4.4.1 - 4.4.6 цієї Програми, про що робиться запис у Журналі реєстрації.
4.7. Глуха та слабочуюча дитина знімається з обліку у разі: анулювання відповідних медичних показань для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; зняття інвалідності та втрати права на пільги; виїзду на постійне проживання за кордон; смерті.
4.8. Глухі та слабочуючі діти з інвалідністю отримують засоби протезування у відповідальної особи ЦСМ КНП "МДКЛ м. Львова" на підставі Відомості для забезпечення інваліда, дитини-інваліда технічними та іншими засобами, складеної за формою первинної облікової документації № 169-1/0, яка затверджена наказом МОЗ України від12.02.2013 № 109. Відомість складається з урахуванням черговості глухих та слабочуючих дітей з інвалідністю. Один з батьків глухої або слабочуючої дитини з інвалідністю або законний її представник після пред’явлення документа, що посвідчує особу, та отримання дитиною з інвалідністю засобу протезування, у тому числі і шляхом імплантування, розписується у Відомості.
4.9. Після забезпечення глухих та слабочуючих дітей з інвалідністю засобами протезування, відповідальна особа ЦСМ КНП "МДКЛ м. Львова" заповнює Картку забезпечення відповідними технічними засобами, складену за формою первинної облікової документації № 169/0, затверджену наказом МОЗ України від12.02.2013 № 109.
4.10. Щомісячно, до 5 числа місяця наступного за звітним, ЦСМ КНП "МДКЛ м. Львова" подає управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики інформацію про забезпечення глухих та слабочуючих дітей з інвалідністю засобами протезування за формою, згідно з додатком 1 до цієї Програми та ксерокопії ІПР (індивідуальних програм реабілітації).
4.11. Закупівля товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється у встановленому законодавством України порядку. Попередня оплата таких товарів, робіт та послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.
4.12. Контроль за правильністю призначень лікарів та відпуском засобів протезування здійснює відповідальна особа ЦСМ КНП "МДКЛ м. Львова".
5. Фінансування Програми

5.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки.
5.2. Не допускається скерування бюджетних коштів на здійснення завдань, не передбачених цією Програмою.
6. Виконавці Програми

6.1. Відповідальними виконавцями Програми є:
6.1.1. Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова".
6.1.2. Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова".
6.1.3. Комунальне некомерційне підприємство "3-я міська клінічна лікарня м. Львова".
6.1.4. Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий клінічний будинок № 1 м. Львова".
6.1.5. Заклади охорони здоров’я м. Львова, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу мешканцям Львівської міської територіальної громади.
7. Очікувані результати

7.1. Впровадження Програми надасть можливість:
7.1.1. Здійснити всебічну фахову діагностику з періоду народження дітям з порушеннями слуху та мовлення, надати медичну допомогу – як оперативну, так і консервативну з наступною реабілітацією дітей з вадами слуху та мовлення.
7.1.2. Розробити і втілити комплексні заходи, скеровані на забезпечення права дитини на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки дітям з вадами слуху та мовлення.
7.1.3. Вирішити невідкладні питання організаційно-правового, інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового обслуговування дітей з порушеннями слуху та мовлення.
7.1.4. Підвищити якість та кількість надання медичних послуг у діагностиці, протезуванні та реабілітації осіб з порушеннями слуху та мовлення.
7.1.5. Співпрацювати з українськими та іноземними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами та громадськими об’єднаннями, установами соціального захисту для забезпечення інтересів отримувачів послуг.

8. Контроль за виконанням Програми

8.1. Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
8.2 За необхідності, завдання Програми можуть бути скориговані з урахуванням соціально-економічної та соціально-правової ситуації, результатів моніторингу, в залежності від потреб та виходячи з фінансових можливостей бюджету Львівської міської територіальної громади.
8.3. Звіт про виконання Програми надається міській раді.
Секретар ради Маркіян ЛОПАЧАК


Віза:


Начальник управління
охорони здоров'я Леся КОБЕЦЬКА
Додаток до програми.docxДодаток до програми.docx
Дата оприлюднення: 12/03/2021