УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4406


від 12/20/2018
Про затвердження Програми підтримки Наукового товариства імені ШевченкаВідповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, з метою реалізації статутних завдань, забезпечення належних умов для діяльності Наукового товариства імені Шевченка та з нагоди 145-річчя з дня його заснування міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму підтримки Наукового товариства імені Шевченка (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
підтримки Наукового товариства ім. Шевченка
1. Загальні положення

Програма підтримки Наукового товариства імені Шевченка (надалі – Програма) розроблена відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, передбачає комплекс заходів, скерованих на розвиток діяльності Наукового товариства імені Шевченка (надалі – Товариство), забезпечення ефективної роботи Товариства, а також відзначення 145-річчя з дня його заснування.
Товариство займається здійсненням українознавчих досліджень у галузях науки та культури, видавничою діяльністю, проведенням наукових диспутів, семінарів, конференцій, симпозіумів, здійсненням науково-громадської міжнародної діяльності.
Основною метою Товариства є збагачення духовної та матеріальної культури українського народу в Україні та за її межами.
2. Мета Програми

2.1. Популяризація наукових здобутків учасників Товариства.
2.2. Підтримка у реалізації статутних завдань Товариства, забезпечення належних умов для його діяльності.
3. Основні завдання Програми

3.1. Підтримка у проведенні заходів Товариства – наукових диспутів, семінарів, конференцій, симпозіумів.
3.2. Відзначення 145-річчя з дня заснування Товариства, а саме презентація його діяльності широкому колу осіб.
4. Очікувані результати виконання Програми

4.1. Збільшення наукових та культурних здобутків Товариства, їх популяризація.
4.2. Покращення умов для діяльності Товариства.
5. Джерела фінансування Програми

5.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
5.2. Обсяги фінансування, визначені у міському бюджеті м. Львова, можуть змінюватись під час бюджетного періоду за погодженням з профільними постійними комісіями і постійною комісією фінансів та планування бюджету на підставі ухвал міської ради про внесення змін до міського бюджету м. Львова.
5.3. Головним розпорядником коштів визначено управління культури департаменту розвитку.
6. Контроль за виконанням Програми

6.1. Загальний контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови з питань розвитку.
6.2. Організацію виконання Програми здійснюють виконавчі органи міської ради.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

В.о. начальника управління культури Н. Бунда

Дата оприлюднення: 12/27/2018