УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА25-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6469


від 04/28/2020
Про затвердження Програми організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров’я та інформаційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров’я м. Львова на 2020-2022 рокиЗ метою розвитку системи громадського здоров’я, попередження захворювань, заохочення до здорового способу життя способом об’єднання зусиль усієї громади м. Львова, удосконалення аналітичної та інформаційної складових частин діяльності у галузі охорони здоров м. Львова, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету від 27.03.2020 № 276 “Про затвердження Програми організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров’я та інформаційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров’я м. Львова на 2020-2022 роки“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров’я та інформаційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров’я м. Львова на 2020-2022 роки (додається).
2. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики забезпечити реалізацію заходів Програми організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров’я та інформаційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров’я м. Львова на 2020-2022 роки.
Відповідальний: начальник управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров’я та інформаційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров’я м. Львова на 2020-2022 роки

1. Загальна частина

Здоров’я населення є однією з найбільших цінностей, необхідною умовою для соціально-економічного розвитку країни. Вжиття заходів з профілактики та раннього виявлення захворювань, здійснення контролю за перебігом захворювань та запобігання їх несприятливим наслідкам, формування системи громадського здоров'я, мотивація населення до здорового способу життя є важливою складовою ефективного управління системою охорони здоров’я. Система громадського здоров'я – це основа профілактичної медицини, яка спрямована на збереження як здоров’я всього суспільства, так і індивідуального здоров'я населення.
Програма організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров’я та інформаційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров’я м. Львова на 2020-2022 роки (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи підтримки, розвитку та функціонування Комунального некомерційного підприємства “Центр здоров’я та медичної статистики м. Львова“ (надалі – КНП “ЦЗМС м. Львова“), створеного Львівською міською радою (ухвала від 05.03.2020 № 6367 “Про створення Комунального некомерційного підприємства “Центр здоров’я та медичної статистики м. Львова“) як комунального унітарного некомерційного підприємства – закладу охорони здоров’я, підпорядкованого управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
Основною метою діяльності КНП “ЦЗМС м. Львова“ є здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я населення, проведення епідеміологічного нагляду, профілактики хвороб, заходів боротьби з епідеміями, здійснення державної політики з питань медичної статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення, інформатизації галузі охорони здоров'я та виконання інших завдань у межах реалізації оперативних функцій громадського здоров’я. КНП “ЦЗМС м. Львова“ є неприбутковою організацією, здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку
Програма розроблена відповідно до Конституції України, законодавства України, нормативних актів міської ради, виконавчого комітету та Статуту КНП “ЦЗМС м. Львова“.
Програма поширює свою дію на діяльність КНП “ЦЗМС м. Львова“, яка стосується організації підтримки та реалізації стратегічного управління з питань громадського здоров’я та інформаційно-аналітичного забезпечення галузі охорони здоров’я м. Львова на 2020 2022 роки.
2. Мета Програми

2.1. Метою програми є забезпечення збереження і зміцнення здоров’я населення, стратегічного управління з питань громадського здоров’я, проведення епідеміологічного нагляду (спостереження) та моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності, реалізації державної політики в службі медичної статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення та інформатизації галузі охорони здоров'я.
3. Завдання Програми

3.1. Завданням Програми є:
3.1.1. Спостереження за хворобами та оцінка стану здоров’я населення.
3.1.2. Розробка та забезпечення виконання програм профілактики захворювань, охорони здоров’я населення.
3.1.3. Виявлення потреб населення та груп ризику з питань, які пов’язані з системою охорони здоров’я, а також відслідковування прогресу в досягненні індикаторів стану здоров’я міста, створення періодичних аналітичних матеріалів, звітів та публікації цих даних в різноманітних форматах для різних груп населення.
3.1.4. Моніторинг загроз та соціальних і економічних факторів, які впливають на здоров’я, оцінка ризиків виникнення надзвичайних подій у сфері громадського здоров’я.
3.1.5. Розроблення, реалізація та моніторинг виконання проектів комплексних заходів та програм з профілактики захворювань, які спричиняють найбільший негативний соціально-демографічний та економічний вплив, інформування про поведінкові та медичні ризики для здоров’я різних груп населення.
3.1.6. Розроблення скринінгових програм для ранньої діагностики захворювань, розробка і забезпечення реалізації стратегій з формування свідомого і відповідального відношення населення до власного здоров’я і особистої безпеки.
3.1.7. Проведення заходів та акцій, спрямованих на зменшення впливу на стан здоров’я факторів ризику (алкоголь, тютюн, нездорове харчування, низька фізична активність, ризикована поведінка та інші).
3.1.8. Збір та аналіз стратегічної інформації для формування місцевої політики і стратегічного управління в галузі охорони здоров'я, координація відповідної діяльності місцевих закладів охорони здоров’я.
3.1.9. Централізований збір звітної та адміністративної інформації від закладів охорони здоров'я, які належать до комунальної власності міста, обробка та аналіз показників стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я та діяльності медичних закладів.
3.1.10. Координація діяльності закладів охорони здоров’я м. Львова щодо дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації.
3.1.11. Інформаційна підтримка заходів галузевого управління, інформаційно-аналітичне забезпечення планування діяльності галузевого управління.
3.1.12. Забезпечення інформаційного супроводу реалізації національних, регіональних та місцевих програм, зокрема у сфері громадського здоров’я.
3.1.13. Підготовка довідкових матеріалів про стан здоров’я та надання медичної допомоги населенню міста, про ресурси охорони здоров’я та їх використання у межах своєї компетенції.
3.1.14. Запровадження механізмів підтримки якісного рівня знань працівників галузі охорони здоров'я м. Львова, у тому числі способом організації та проведення тренінгів, курсів, круглих столів, семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів, інших освітніх, навчальних та інформаційно-роз’яснювальних заходів, спрямованих на професійний розвиток медичних та немедичних працівників.
4. Очікуваний результат

4.1. Підвищення ефективності реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я.
4.2. Підвищення ефективності просвітницьких кампаній щодо збереження здоров'я населення м. Львова, профілактики захворювань, формування умов відповідального ставлення населення до свого здоров’я.
4.3. Покращення системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації; забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності та цілісності статистичної інформації.
5. Виконавці Програми

5.1. Відповідальним виконавцем Програми є Комунальне некомерційне підприємство “Центр здоров’я та медичної статистики м. Львова“.
6. Фінансування Програми

6.1 Для реалізації завдань Програми надається фінансова підтримка КНП “ЦЗМС м. Львова“ за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2020-2022 роки.
6.2. Не допускається скерування бюджетних коштів на здійснення заходів, не передбачених цією Програмою.


7. Координація та контроль за виконанням Програми

7.1. Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
Секретар ради А. Забарило


Віза:


Начальник управління
охорони здоров’я В. Зуб

Дата оприлюднення: 05/08/2020