УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА22-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5882


від 11/21/2019
Про надання ЛКП “Ратуша-сервіс“ дозволів на придбання основних засобів довгострокового використання на умовах фінансового лізингу
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 6216-2020
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.11.2019 № 5882 “Про надання ■
Остаточна редакція:
Керуючись Бюджетним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фінансовий лізинг“, міська рада ухвалила:
1. Надати Львівському комунальному підприємству “Ратуша-сервіс“ дозвіл на закупівлю основних засобів довгострокового використання на таких умовах фінансового лізингу:
1.1. Предмет лізингу – до 30 одиниць столів (110 робочих місць) для облаштування конференц-залу в адміністративній будівлі Львівської міської ради за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 202:
1.1.1. Термін поставки предмета лізингу: до 30.04.2020.
1.1.2. Строк лізингу – 12 місяців від дати, визначеної у договорі.
1.1.3. Вартість предмета лізингу – не більше 2,65 млн. грн.
1.1.4. Відсоткова ставка за користування лізингом – не більше 19 відсотків річних у гривнях.
1.1.5. Розмір та строки сплати лізингових платежів – щомісячно рівними частинами відповідно до умов договору лізингу.
1.2. Предмет лізингу – до 180 одиниць стільців для облаштування конференц-залу в адміністративній будівлі Львівської міської ради за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 202:
1.2.1. Термін поставки предмета лізингу: до 30.04.2020.
1.2.2. Строк лізингу – 12 місяців від дати, визначеної у договорі.
1.2.3. Вартість предмета лізингу – не більше 2,6 млн. грн.
1.2.4. Відсоткова ставка за користування лізингом – не більше 19 відсотків річних у гривнях.
1.2.5. Розмір та строки сплати лізингових платежів – щомісячно рівними частинами відповідно до умов договору лізингу.
1.3. Предмет лізингу – техніка (система озвучення, обладнання для візуалізації, інтерактивна панель) для облаштування конференц-залу в адміністративній будівлі Львівської міської ради за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 202:
1.3.1. Термін поставки предмета лізингу: до 30.04.2020.
1.3.2. Строк лізингу – 12 місяців від дати, визначеної у договорі.
1.3.3. Вартість предмета лізингу – не більше 1,95 млн. грн.
1.3.4. Відсоткова ставка за користування лізингом – не більше 19 відсотків річних у гривнях.
1.3.5. Розмір та строки сплати лізингових платежів – щомісячно рівними частинами відповідно до умов договору лізингу.
2. Львівському комунальному підприємству “Ратуша-сервіс“:
2.1. Укласти договори фінансового лізингу на умовах, встановлених у пунктах 1.1, 1.2, 1.3 цієї ухвали, після погодження інших істотних умов договорів фінансового лізингу з постійною комісією фінансів та планування бюджету.
2.2. Забезпечити страхування, належне утримання та експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування основних засобів, які є предметом лізингу.
2.3. Після закінчення терміну дії договорів фінансового лізингу забезпечити реєстрацію права комунальної власності на основні засоби, які є предметом лізингу, за територіальною громадою м. Львова на праві повного господарського відання Львівським комунальним підприємством Ратуша-сервіс“.
Відповідальний: директор ЛКП
Ратуша-сервіс“.
3. Встановити, що:
3.1. Львівська міська рада бере на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання умов договорів фінансового лізингу протягом всього терміну їх дії, у тому числі за рахунок виділення з міського бюджету м. Львова коштів у розмірі та у строки, необхідні для повного та своєчасного виконання умов договорів фінансового лізингу.
3.2. У разі збільшення вартості предмета лізингу понад вартість, зазначену у підпункті 1.1.3 пункту 1, підпункті 1.2.3 пункту 1, підпункті 1.3.3 пункту 1, або збільшення інших витрат лізингодавця, які безпосередньо пов’язані з виконанням договорів фінансового лізингу, або зміни графіків сплати лізингових платежів у межах вартості предмета лізингу, міська рада:
3.2.1. Гарантує виділення у майбутньому з міського бюджету м. Львова необхідної суми коштів за наявності підстав, передбачених умовами договорів фінансового лізингу.
3.2.2. Здійснює коригування передбаченої у міському бюджеті м. Львова на 2019 та 2020 роки суми коштів, зазначених у пункті 3 цієї ухвали, як внесків до статутних капіталів Львівського комунального підприємства “Ратуша-сервіс“ для обслуговування договорів фінансового лізингу та погашення лізингових платежів.
4. Контроль за виконанням:
4.1. Пунктів 1, 2 цієї ухвали покласти на виконавчий комітет.
4.2. Пункту 3 цієї ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.Міський голова А. Садовий

Дата оприлюднення: 12/05/2019