УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА21-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5762


від 10/31/2019
Про затвердження Порядку виступів членів територіальної громади м. Львова на пленарних засіданнях Львівської міської радиВідповідно до Регламенту Львівської міської ради 7-го скликання, затвердженого ухвалою міської ради від 17.03.2016 № 260, з метою якісної реалізації можливості членів територіальної громади м. Львова виступити на пленарних засіданнях міської ради та впорядкування роботи, пов’язаної з реагуванням на порушені під час виступів питання, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Порядок виступів членів територіальної громади м. Львова згідно з додатком.
2. Вважати такою, що втратила чинність ухвалу міської ради № 1185 від 10.11.2016 Про порядок виступів на пленарних засіданнях Львівської міської ради“.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПОРЯДОК
виступів членів територіальної громади м. Львова на пленарних засіданнях Львівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Порядок виступів членів територіальної громади м. Львова на пленарних засіданнях Львівської міської ради (надалі – Порядок) – документ, який встановлює основні вимоги для реалізації права члена територіальної громади м. Львова виступити на пленарному засіданні Львівської міської ради.
1.2. На пленарному засіданні Львівської міської ради мають право виступати повнолітні дієздатні фізичні особи – громадяни України, які у встановленому законом порядку зареєстровані у м. Львові.
1.3. Виступи членів територіальної громади м. Львова мають стосуватися питань, які належать до компетенції Львівської міської ради та її виконавчих органів.
1.4. Особи, визначені у пункті 1.2 цього Порядку, мають право виступити щодо питань:
1.4.1. Включених до порядку денного пленарного засідання Львівської міської ради.
1.4.2. Не включених до порядку денного пленарного засідання Львівської міської ради.
1.5. Особи, визначені у пункті 1.2 цього Порядку, повинні виступати державною мовою та дотримуватись загальноприйнятих правил етичної поведінки.
1.6. Члени територіальної громади м. Львова, які бажають виступити на пленарному засіданні, повинні звернутися до управління Секретаріат ради не пізніше ніж за 1 робочий день до пленарного засідання шляхом подання відповідної письмової заяви через Центр надання адміністративних послуг м. Львова або електронного звернення на офіційному сайті Львівської міської ради.

2. Виступи членів територіальної громади м. Львова щодо
питань, які включено до порядку денного пленарного засідання
Львівської міської ради

2.1. Питання, які порушують ініціатори цього виду виступів, повинні бути попередньо заслухані на засіданнях відповідних профільних постійних комісій Львівської міської ради.
2.2. Профільні постійні комісії Львівської міської ради повинні надати рекомендацію щодо доцільності виступу члена територіальної громади на пленарному засіданні.
2.3. Не вимагається рекомендація щодо доцільності виступу члена територіальної громади м. Львова на пленарному засіданні від осіб, які зверталися із заявою про надання адміністративної послуги щодо питання, яке вже було попередньо розглянуто на пленарному засіданні та відповідний проект ухвали було відхилено.
2.4. У заяві про виступ на пленарному засіданні має бути вказано назву та номер питання порядку денного, щодо якого ініціюється виступ, мету виступу, контактний номер телефону, інформацію про дату та результати розгляду питання доцільності виступу на засіданнях профільних постійних комісій або дату попереднього розгляду цього питання на пленарному засіданні Львівської міської ради (у випадку, передбаченому у пункті 2.3 цього Порядку).
2.5. У разі, якщо особа, яка бажає виступити, є представником підприємства, установи, організації, які розташовані у м. Львові, до заяви має бути долучений документ, який засвідчує її повноваження.
2.6. Виступи членів територіальної громади м. Львова щодо питань, які включено до порядку денного пленарного засідання Львівської міської ради, відбуваються безпосередньо під час розгляду міською радою цих питань.

3. Виступи членів територіальної громади м. Львова щодо
питань, які не включено до порядку денного пленарного засідання Львівської міської ради

3.1. Виступи членів територіальної громади м. Львова щодо питань, які не включено до порядку денного пленарного засідання Львівської міської ради, мають стосуватися питань, яким передував їх розгляд виконавчими органами та профільними постійними комісіями Львівської міської ради.
3.2. У заяві про виступ на пленарному засіданні має бути зазначено мету виступу, результати розгляду такого питання профільними постійними комісіями та виконавчими органами та контактний номер телефону.
3.3. До заяви має бути долучено копію паспорта громадянина України з відміткою про зареєстроване місце проживання та копії документів результатів розгляду цього питання профільними виконавчими органами та профільними постійними комісіями Львівської міської ради.
3.4. У разі, якщо особа, яка бажає виступити, є представником підприємства, установи, організації, які розташовані у м. Львові, до заяви має бути долучений документ, який засвідчує її повноваження.
3.5. У разі, якщо особа виступає від імені колективу громадян членів територіальної громади м. Львова до звернення має бути долучений документ з переліком громадян, який містить прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактний номер телефону та підпис цих громадян.
3.6. Загальна кількість виступів членів територіальної громади щодо питань, які не включені до порядку денного пленарного засідання, не може перевищувати п’яти.
3.7. Якщо кількість бажаючих виступити перевищує максимальну кількість виступів, визначену у пункті 3.6 цього Порядку, управління “Cекретаріат ради“ інформує членів територіальної громади м. Львова, звернення від яких надійшли після вичерпання максимально можливої кількості виступів на одному пленарному засіданні, про відсутність можливості виступити на цьому пленарному засіданні.
3.8. Виступи членів територіальної громади м. Львова щодо питань, які не включено до порядку денного пленарного засідання Львівської міської ради, відбуваються на початку пленарного засідання.
3.9. Одні й ті самі члени територіальної громади мають право виступити на початку пленарного засідання з одного й того самого питання не більше одного разу на сесію.

4. Адміністрування виступів на пленарному засіданні
Львівської міської ради

4.1. Відповідальним виконавчим органом за адміністрування виступів на пленарному засіданні є управління Секретаріат ради Львівської міської ради.
4.2. У разі невідповідності поданого звернення щодо надання можливості виступу на пленарному засіданні вимогам, встановленим цим Порядком, управління Cекретаріат ради повертає заяву заявнику з обгрунтуванням необхідності її доопрацювання.
4.3. Управління Секретаріат ради резервує місця для членів територіальної громади м. Львова, які бажають виступити на пленарному засіданні Львівської міської ради у місці його проведення.
4.4. Управління Cекретаріат ради узагальнює всі заяви щодо надання можливості виступу на пленарному засіданні міської ради, які були подані відповідно до вимог, встановлених цим Порядком, та подає інформацію головуючому на пленарному засіданні.
4.5. Можливість виступу у відповідності до цього Порядку надається процедурним рішенням міської ради безпосередньо під час пленарного засідання.

5. Заключні положення

5.1. За ініціативи депутата Львівської міської ради члену територіальної громади м. Львова може бути надано право виступу на пленарному засіданні Львівської міської ради всупереч нормам, які встановлено цим Порядком.5.2. Така ініціатива потребує підтримки простої більшості депутатів Львівської міської ради.
5.3. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює постійна комісія законності, депутатської діяльності та свободи слова.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
Секретаріат радиЮ. Лукашевський
Дата оприлюднення: 11/14/2019