УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА3-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 632


від 06/30/2016
Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Львова
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 1874-2017
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 30.06.2016 № 632 "Про затвердже'
Остаточна редакція:
З метою забезпечення прав членів територіальної громади м. Львова на участь у самоврядуванні, керуючись ст. 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Положення про громадський бюджет м. Львова (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова і постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Міський голова А. Садовий


Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____


ПОЛОЖЕННЯ
про громадський бюджет м. Львова1. Визначення понять, які використовуються у Положенні про громадський бюджет м. Львова

1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини міського бюджету м. Львова з допомогою прямого волевиявлення львів’ян.
1.2. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення м. Львова, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет м. Львова (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:
1.2.1. Місце проживання особи зареєстроване у м. Львові (м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі), що підтверджується паспортом або карткою львів’янина.
1.2.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом та довідкою з місця праці.
1.2.3. Особа навчається у м. Львові, що підтверджується паспортом та студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт навчання.
1.2.4. Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Львові, що підтверджується паспортом та витягом з відповідного реєстру прав власності.
1.2.5. Місце народження особи зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.
1.3. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова. Всі проекти класифікуються за двома категоріями: малі проекти та великі проекти:
1.3.1. Малі проекти – це проекти вуличного, квартального, районного значення, загальна вартість реалізації яких становить від 50 000 до 500 000,00 грн. На такі проекти виділяється 60 % загального обсягу громадського бюджету, які рівномірно розподіляються по районах міста (10 % загального обсягу громадського бюджету на кожен район).
1.3.2. Великі проекти - це проекти міжрайонного, загальноміського значення, загальна вартість реалізації яких становить від 500 000,00 до 3 000 000,00 грн. На такі проекти виділяється 40 % загального обсягу громадського бюджету.
1.4. Е-сервіс "Громадський бюджет" - це онлайн сервіс, який дозволяє приймати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету м. Львова, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим Положенням.
2. Загальні положення

2.1. Фінансування громадського бюджету м. Львова проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
2.2. Загальний обсяг громадського бюджету м. Львова на відповідний бюджетний рік становить не менше 1 % від затвердженого розміру видатків бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету міста Львова на той рік, у якому подаються пропозиції згідно з розділом 3 цього Положення.
2.3. За рахунок коштів громадського бюджету м. Львова фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.
2.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади м. Львова (м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі).
2.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури міста і стосуватись лише одного об’єкта, який належить до власності територіальної громади (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, поліклініки, дитячого садочку тощо).
2.6. Проекти, які стосуються установ, не можуть передбачити проведення поточних чи капітальних внутрішніх ремонтних робіт щодо приміщень цих установ.
Проекти, які включають у собі закупівлю обладнання для установ, можуть передбачати проведення внутрішніх ремонтних робіт, якщо вартість цих робіт становить менше 50 % кошторису проекту.
3. Порядок подання проектів

3.1. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету м. Львова, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Львівською міською радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету м. Львова.
3.2. Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та додати перелік осіб, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, які підтримують реалізацію цього проекту:
3.2.1. У разі подання малого проекту – необхідно подати перелік з 25 таких осіб з їх підписами.
3.2.2. У разі подання великого проекту - необхідно подати перелік з 50 таких осіб з їх підписами.
3.3. Кожен автор проекту може подати один малий та один великий проект на один календарний рік.
3.4. Проекти до громадського бюджету міста Львова можна подавати щорічно з 15 серпня по 15 вересня.
3.5. Проекти можна подати способом заповнення спеціальної форми на веб-сайті Львівської міської ради, іншому спеціалізованому сайті або у паперовому вигляді через Центри надання адміністративних послуг Львівської міської ради.
3.6. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту), оприлюднюються у розділі “Громадський бюджет“ на веб-сайті Львівської міської ради або іншому спеціалізованому сайті.
3.7 Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
3.8. Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.
3.9. Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування.
4. Порядок розгляду проектів

4.1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює управління “Секретаріат ради“, яке:
4.1.1. Веде реєстр отриманих проектів та оприлюднює його на веб-сайті Львівської міської ради або іншому спеціалізованому сайті.
4.1.2. Здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.
4.1.3. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.
4.1.4. Передає копію проекту до відповідного профільного виконавчого органу Львівської міської ради або виконавчого комітету відповідної ради для проведення аналізу проекту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.
4.1.5. У разі якщо проект не належить до повноважень виконавчого органу, виконавчий орган у 3 денний термін з дня отримання інформує про це управління "Секретаріат ради".
4.2. Профільний виконавчий орган протягом 21 календарного дня з дня отримання проекту здійснює його аналіз та готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.
4.2.1. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за письмовою згодою авторів.
4.2.2. Згода автора проекту не потрібна для уточнення вартості реалізації проекту.
4.3. Належним чином підготовлений та оформлений висновок профільний виконавчий орган скеровує в управління “Секретаріат ради“.
4.4. Якщо згідно висновку профільного виконавчого органу реалізація проекту є неможливою або його вартість зростає понад 500 тис. грн. для малих проектів та понад 3 млн. грн. для великих проектів, то управління "Секретаріат ради" такий проект додатково скеровує на профільну постійну комісію для підтвердження або відхилення зауважень профільного виконавчого органу. Зауваження розглядаються на найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошується автор проекту та представник профільного виконавчого органу.
4.5. Управління Секретаріат ради оприлюднює на веб-сайті Львівської міської ради проекти, допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки профільних виконавчих органів та постійних комісій Львівської міської ради.
4.6. Проекти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються з врахуванням поділу на великі та малі. Малі проекти додатково розподіляються за районним принципом.
5. Організація голосування

5.1. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова здійснюється через е-сервіс “Громадський бюджет Львова“ або інший спеціалізований сервіс.
5.2. Голосування проводиться не раніше 7 днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на веб-сайті Львівської міської ради.
5.3. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування, як правило з 1 по 15 листопада року, який передує реалізації проектів.
5.4. Районні адміністрації (у разі презентації малих проектів) та управління “Секретаріат ради“ (у разі презентації великих проектів) визначають час та надають приміщення разом з відповідним обладнання для можливості презентації всіх проектів їхніми авторами.
5.5. Кожен львів’янин, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, може віддати один голос за малий проект та один голос за великий проект у кожному році.
5.6. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення.
5.7. Голосування та ідентифікація особи може бути проведена у Центрах надання адміністративних послуг міста Львова та/або за допомогою електронної ідентифікації (для осіб, які зареєстровані у м. Львові).
5.8. Працівники Центру надання адміністративних послуг міста Львова надають загальну інформацію щодо громадського бюджету м. Львова та роз’яснюють порядок голосування за проекти. При цьому їм забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проекти.
5.9. Результати онлайн голосування відображаються на е-сервісі “Громадський бюджет м. Львова“ або іншому спеціалізованому сервісі у режимі реального часу.
6. Встановлення результатів та визначення переможців

6.1. Встановлення результатів голосування передбачає підрахунок голосів в онлайн режимі через е-сервіс “Громадський бюджет Львова“ або інший спеціалізований сервіс.
6.2. Постійна комісія законності, депутатської діяльності та свободи слова, постійна комісія фінансів та планування бюджету на своєму спільному засіданні відповідно до результатів голосування формують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету м. Львова.
6.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.
6.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету м. Львова на відповідний рік, але не менше 50 голосів для малих проектів та 100 голосів для великих проектів.
6.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.
6.6. За результати підрахунку голосів управління “Секретаріат ради“ на підставі протоколу спільного засідання постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова і постійної комісії фінансів та планування бюджету готує проект ухвали з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету м. Львова на визначений рік до 1 грудня поточного року.
6.7. Пропозиції, які будуть затверджені міською радою, фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на наступний бюджетний період.
7. Порядок звітування за результатами реалізації проектів

7.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова, головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації, які брали участь у реалізації проектів, подають до управління “Секретаріат ради“ не пізніше 30 днів після їх реалізації звіт про виконані роботи.
7.2. Управління “Секретаріат ради“ узагальнює подану інформацію та публікує на сайті Львівської міської ради та/або іншому спеціалізованому веб-сайті.
8. Проведення освітньо-інформаційної кампанії

8.1. У процесі впровадження громадського бюджету м. Львова проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:
8.1.1. Ознайомлення львів’ян з основними положеннями та принципами громадського бюджету м. Львова, з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.
8.1.2. Представлення отриманих проектів та заохочування до взяття участі у голосуванні.
8.1.3. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету м. Львова.
8.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету м. Львова та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу львів’ян на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова.
8.3. Подані проекти та проекти, які будуть фінансовані за кошти громадського бюджету м. Львова, позначаються на інтерактивній мапі громадського бюджету м. Львова.Секретар ради А. Забарило


Візи:

Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський

Член редакційної комісіїДодаток 1
до Положення про громадський
бюджет м. Львова

БЛАНК-ЗАЯВКА
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у м. Львові на 20__ рік та список осіб, які підтримують цю пропозицію

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
Вид проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
1.* Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та містити не більше 15 слів): _______________________________________
________________________________________________________________
2.* Вид проекту: великий (від 500 тис. до 3 млн. грн.) або малий (від 50 до 500 тис. грн.)________________________________________________
3.*На території якого району м. Львова планується реалізація проекту _______________________________________________________
4.* Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати проект: _______________________________________________
________________________________________________________________
5. Опис та обгрунтування необхідності реалізації проекту (основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації завдання) ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.* Орієнтовна вартість проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)
№ з/п
Перелік видатків
Орієнтовна вартість, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Разом:

7.* Перелік з підписами щонайменше 25 осіб (для малих проектів) або 50 осіб (для великих проектів), які підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), наведений у додатку до цього бланку-заявки. Кожна додаткова сторінка переліку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).
8.* Контактні дані автора пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників засобів масової інформації, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо. Автор надає згоду на опрацювання, оприлюднення і використання цих контактних даних.
9. Інші додатки (мапа із зазначеним місцем реалізації проекту, фотографії, аудіо/відео файли, які стосуються цього проекту тощо).

Примітка 1: пункти, позначені * є обов’язковими для заповнення.
Примітка 2: Контактні дані автора пропозиції (проекту) (тільки для Львівської міської ради) вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
Примітка 3: пункт 10 з примітками ** та *** необхідно роздруковувати на окремому аркуші.

10.* Автор пропозиції (проекту) та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Львівської міської ради:

№ з/п
Ім’я та прізвище
Контактні дані
Підпис**
1.
Поштова адреса: (індекс), м. Львів,
e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта
Реквізити одного з документів, зазначених у пункті 1.2 Положення про громадський бюджет м. Львова***
** Підписуючи документ, я, разом з цим декларую, що є мешканцем м. Львова та/або відповідаю одному з критеріїв, зазначених у пункті 1.2 Положення про громадський бюджет м. Львова, та висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджету у м. Львові у 20__ році, відповідно до Законом України “Про захист персональних даних“; мені відомо, що подання персональних даних є добровільним і що я маю право контролю процесу використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення до них змін/коректив.
*** Документи, зазначені у пункті 1.2 Положення про громадський бюджет м. Львова: картка львівянина; довідка з місця праці; студентський квиток або інший документ, що підтверджує факт навчання; документ, що підтверджує право власності на обєкт нерухомості; свідоцтво про народження.Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський

Додаток
до бланку-заявки

Назва проекту_________________________________________________________________

Автор проекту___________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК ОСІБ,
які підтримують цю пропозицію (проект), що реалізовуватиметься за рахунок коштів
громадського бюджету м. Львова на 20__ рік*

№ з/п
Ім’я та прізвище
Адреса проживання
Контактний
номер телефону
Підпис
індекс, м. Львів, вул. ______________, буд.__, кв. ___
індекс, м. Львів, вул. ______________, буд.__, кв. ___
індекс, м. Львів, вул. ______________, буд.__, кв. ___
індекс, м. Львів, вул. ______________, буд.__, кв. ___
* Ставлячи підпис у цьому списку, висловлюю свою згоду на:
- обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджету м. Львові у 20__ році відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“. Мені відомо, що подання персональних даних є добровільним і що я маю4 право контролю процесу використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення в них змін/коректив;
- можливі модифікації, об’єднання з іншими проектам, а також зняття цієї пропозиції (проекту) її авторами

Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський


Додаток 2
до Положення про громадський
бюджет м. Львова


Ідентифікаційний номер проекту
(вписує представник управління Секретаріат ради“)
РОЗГЛЯД
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова на 20__ рік


1. Запропонована пропозиція (проект) входить до повноважень міської ради та не суперечить вимогам законодавства України:
а) так
б) ні
2. Територія/земельна ділянка/установа, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого завдання:
а) це територія/земельна ділянка/установа, на якій міська рада має право здійснювати реалізацію того чи іншого проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Львова;
б) ця територія/земельна ділянка/установа не належить до переліку територій, на яких міська рада має право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів бюджету м. Львова.
3. Реалізація запропонованого проекту є технічно можливою:
а) так
б) ні
4. Реалізація запропонованого завдання може відбутися протягом одного бюджетного періоду:
а) так
б) ні
5. Витрати за кошторисом, призначені на реалізацію запропонованого завдання:
а) без додаткових зауважень
б) із зауваженнями
(необхідно зазначити статті видатків, вартість яких уточнюється та видатки, які необхідні для реалізації проекту, проте не зазначені автором проекту)
Обгрунтування: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Загальна сума ________ гривень.
Висновок:
а) реалізація проекту є можливою;
б) реалізація проекту є можливою за умов:
________________________________________________________________
в) реалізація проекту є неможливою, з огляду:
________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок підготовлено: ___________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові та підпис виконавця)

Висновок погоджено: ___________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника
структурного підрозділу Львівської міської ради
розпорядника бюджетних коштів)Дата: М.П.

Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський

Дата оприлюднення: 07/06/2016