УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА3-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 632


від 06/30/2016
Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Львова
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 1874-2017
згідно з ухвалою 3118-2018

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 30.06.2016 № 632 "Про затвердже' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 30.06.2016 № 632 “Про затвердж■
Остаточна редакція:
З метою забезпечення прав членів територіальної громади м. Львова на участь у самоврядуванні, керуючись ст. 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Положення про громадський бюджет м. Львова (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова і постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Міський голова А. Садовий


Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПОЛОЖЕННЯ
про громадський бюджет м. Львова

1. Визначення понять, які використовуються у Положенні про громадський бюджет м. Львова

1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини міського бюджету м. Львова з допомогою прямого волевиявлення львів’ян.
1.2. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення м. Львова, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет м. Львова (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:
1.2.1. Місце проживання особи зареєстроване у м. Львові (м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі), що підтверджується паспортом або карткою львів’янина.
1.2.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом та довідкою з місця праці.
1.2.3. Особа навчається у м. Львові, що підтверджується паспортом та студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт навчання.
1.2.4. Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Львові, що підтверджується паспортом та витягом з відповідного реєстру прав власності.
1.2.5. Місце народження особи зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.
1.3. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова. Всі проекти поділяються на два види: малі проекти та великі проекти та дві категорії: Освітні проекти та Інші проекти“:
1.4. Види проектів:
1.4.1. Малі проекти – це проекти вуличного, квартального, районного значення, загальна вартість реалізації яких становить від 50 000 до 500 000 грн. На такі проекти виділяється орієнтовно 60 % загального обсягу громадського бюджету, які рівномірно розподіляються по районах міста (10 % загального обсягу громадського бюджету на кожен район).
1.4.2. Великі проекти це проекти міжрайонного, загальноміського значення, загальна вартість реалізації яких становить від 500 000 до 3 000 000 грн. На такі проекти виділяється орієнтовно 40 % загального обсягу громадського бюджету.
1.5. Категорії проектів:
1.5.1. Освітні проекти це проекти, реалізація яких стосується приміщень або територій шкіл, дошкільних навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів, крім закладів позашкільної освіти.
1.5.2. Інші проекти– це проекти, реалізація яких не стосується приміщень або територій шкіл, дошкільних навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів. Такі проекти не можуть становити менше 40 % від загальної кількості проектів-переможців у поточному році.
1.6. Е-сервіс Громадський бюджет це онлайн сервіс, який дозволяє приймати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету м. Львова, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим Положенням.

2. Загальні положення

2.1. Фінансування громадського бюджету м. Львова проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
2.2. Загальний обсяг громадського бюджету м. Львова на відповідний бюджетний рік становить не менше 1% від затвердженого розміру видатків бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м. Львова на той рік, у якому подаються проекти згідно з розділом 3 цього Положення.
2.3. Розмір громадського бюджету м. Львова на наступний рік визначається у бюджетній резолюції за результатами першого півріччя поточного року до початку подання проектів.
2.4. За рахунок коштів громадського бюджету м. Львова фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.
2.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури міста (наприклад: вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, поліклініки, дитячого садочку тощо). У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади м. Львова (м. Винники, смт. Рудно, смт. Брюховичі) та не перебувати у користуванні (оренді) фізичної та/або юридичної особи, засновником якої не є Львівська міська рада.
2.6. Проекти, які стосуються приміщень комунальних установ, не можуть передбачати проведення поточних чи капітальних ремонтних робіт, за винятком проектів, які включають у собі закупівлю обладнання. Такі проекти можуть передбачати проведення внутрішніх ремонтних робіт, якщо вартість цих робіт становить менше 50 % кошторису проекту.
2.7. Розміщення, реконструкція чи ремонт дитячих та спортивних ігрових майданчиків на території м. Львова у рамках проекту можливі лише за адресами, передбаченими схемою розміщення дитячих та спортивних ігрових майданчиків.
3. Порядок подання проектів

3.1. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету м. Львова, його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Львівською міською радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету м. Львова.
3.2. Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та додати перелік осіб, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, які підтримують реалізацію цього проекту:
3.2.1. У разі подання малого проекту – необхідно подати перелік з 25 таких осіб з їх підписами.
3.2.2. У разі подання великого проекту необхідно подати перелік з 50 таких осіб з їх підписами.
3.3. Кожен автор проекту може подати один малий та один великий проект на один календарний рік.
3.4. Проекти до громадського бюджету м. Львова можна подавати щорічно з 15 серпня по 15 вересня.
3.5. Проекти можна подати способом заповнення спеціальної форми на веб-сайті http://gb.city-adm.lviv.ua (https://lviv.pb.org.ua) або в електронному вигляді (у форматах Word та Excel) через Центри надання адміністративних послуг.
3.6. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова (за винятком персональних даних авторів проектів), оприлюднюються у розділі “Громадський бюджет“ на веб-сайті http://gb.city-adm.lviv.ua (https://lviv.pb.org.ua).
3.7 Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
3.8. Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.
3.9. Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування.
4. Порядок розгляду проектів

4.1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює управління “Секретаріат ради“, яке:
4.1.1. Веде реєстр отриманих проектів та оприлюднює його на веб-сайті http://gb.city-adm.lviv.ua (https://lviv.pb.org.ua).
4.1.2. Здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо вибору виду та категорії проекту, відповідності кількості зібраних підписів.
4.1.3. У разі, якщо проект не відповідає пунктам 2.5-2.7 цього Положення, є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.
4.1.4. Передає копію проекту до відповідного профільного виконавчого органу Львівської міської ради або виконавчого комітету відповідної ради для проведення аналізу проекту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.
4.1.5. У разі якщо проект не належить до відповідної категорії та/або повноважень виконавчого органу, виконавчий орган у 3-денний термін з дня отримання інформує про це управління Секретаріат ради“.
4.2. Профільний виконавчий орган протягом 21 календарного дня з дня отримання проекту здійснює його аналіз, у тому числі уточнень до кошторису. У разі наявності зауважень, профільний виконавчий орган готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення та передає його в управління Секретаріат ради“.
4.2.1. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за письмовою згодою авторів.
4.2.2. Згода автора проекту не потрібна для уточнення вартості реалізації проекту.
4.3. Якщо протягом 21 календарного дня з дня отримання проекту, від профільного виконавчого органу зауважень не подано вважається, що профільний виконавчий орган не має таких зауважень до проекту і такий проект допускається до голосування.
4.4. Відсутність фото – відео візуалізації поданого проекту та/або відсутність іншої інформації, яку профільне управління може отримати самостійно у ході оцінки проекту, не є причиною для відхилення проекту.
4.5. Якщо згідно висновку профільного виконавчого органу вартість проекту зростає понад 500 тис. грн. для малих проектів та понад 3 млн. грн. для великих проектів, то управління Секретаріат ради такий проект додатково скеровує на профільну постійну комісію для підтвердження або відхилення зауважень профільного виконавчого органу. Зауваження розглядаються на найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошується автор проекту та представник профільного виконавчого органу.
4.6. Управління “Секретаріат ради“ оприлюднює на веб-сайті http://gb.city-adm.lviv.ua (https://lviv.pb.org.ua) проекти, допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки профільних виконавчих органів та постійних комісій Львівської міської ради.
4.7. Проекти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються з врахуванням поділу на категорії та види. Малі проекти додатково розподіляються за районним принципом.
5. Організація голосування

5.1. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова здійснюється через е-сервіс “Громадський бюджет Львова“ або інший спеціалізований сервіс.
5.2. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування, як правило з 1 по 15 листопада року, який передує реалізації проектів.
5.3. Районні адміністрації (у разі презентації малих проектів) та управління “Секретаріат ради“ (у разі презентації великих проектів) визначають час та надають приміщення разом з відповідним обладнання для можливості презентації всіх проектів їхніми авторами.
5.4. Кожен львів’янин, якому виповнилось 16 років та який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, може віддати один голос за малий проект та один голос за великий проект у кожному році.
5.5. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення.
5.6. Голосування та ідентифікація особи може бути проведена у Центрах надання адміністративних послуг м. Львова та/або за допомогою електронної ідентифікації (для осіб, які зареєстровані у м. Львові).
5.7. Працівники Центру надання адміністративних послуг м. Львова надають загальну інформацію щодо громадського бюджету м. Львова та роз’яснюють порядок голосування за проекти.
5.8. На території Центру надання адміністративних послуг забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взятий проект чи проекти.
5.9. Результати голосування відображаються на е-сервісі “Громадський бюджет м. Львова“ або іншому спеціалізованому сервісі у режимі реального часу.
6. Встановлення результатів та визначення переможців

6.1. Встановлення результатів голосування передбачає підрахунок голосів режимі реального часу через е-сервіс “Громадський бюджет м. Львова“ або інший спеціалізований сервіс.
6.2. Постійна комісія законності, депутатської діяльності та свободи слова, постійна комісія фінансів та планування бюджету на своєму спільному засіданні відповідно до результатів голосування затверджують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету м. Львова.
6.3. Кількість проектів у категорії “Інші проекти не може становити менше 40% від загальної кількості рекомендованих до реалізації проектів. Дане співвідношення встановлюється для малих проектів по кожному районі та великих проектів.
6.4. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.
6.5. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів з врахуванням вимог п. 6.3 цього Положення, до повного вичерпання обсягу коштів, передбаченого на громадський бюджет м. Львова у бюджетній резолюції на відповідний рік. Обсяг коштів на фінансування проектів громадського бюджету збільшується на обсяг необхідний для фінансування у повному розмірі проектів, які згідно рейтингу отримали часткове фінансування.
6.6. Рейтинг та перелік проектів рекомендованих до реалізації оприлюднюються не пізніше 2 робочих днів від дня проведення спільного засідання постійних комісій.
6.7. Управління “Секретаріат ради“ на підставі протоколу спільного засідання постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова і постійної комісії фінансів та планування бюджету готує проект ухвали про затвердження переліку проектів-переможців громадського бюджету м. Львова на відповідний рік.
6.8. Такий проект ухвали повинен бути зареєстрований до 1 грудня поточного року.
7. Реалізація проектів

7.1. Реалізація проектів покладається на розпорядників коштів визначених ухвалою Львівської міської ради, якою затверджено перелік проектів-переможців громадського бюджету м. Львова на відповідний рік.
7.2. Розпорядники коштів зобов’язані:
7.2.1. Визначити відповідальних осіб за реалізацію кожного проекту.
7.2.2. Подати у встановленому порядку на затвердження перелік об’єктів проектів-переможців громадського бюджету м. Львова, капітальні видатки на які у відповідному році планується проводити за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету м. Львова.
7.2.3. Забезпечити створення робочих груп щодо реалізації великих проектів та за потребою для малих проектів.
7.2.4. Спільно з авторами проектів скласти перелік робіт і закупівель, передбачених у проектах, календарний план їх реалізації. Дана інформація повинна бути оприлюднення на веб-сайті http://gb.city-adm.lviv.ua (https://lviv.pb.org.ua).
7.2.5. Щомісячно інформувати управління “Секретаріат ради про хід виконання кожного проекту громадського бюджету м. Львова.
7.3. Управління “Секретаріат ради“ узагальнює подану інформацію та публікує на веб-сайті http://gb.city-adm.lviv.ua (https://lviv.pb.org.ua).

8. Проведення освітньо-інформаційної кампанії

8.1. У процесі впровадження громадського бюджету м. Львова проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:
8.1.1. Ознайомлення львів’ян з основними положеннями та принципами громадського бюджету м. Львова, з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.
8.1.2. Надання консультацій виконавчими органами Львівської міської ради щодо написання проектів та обчислення кошторисів, у тому числі проведення окремих відкритих зустрічей із авторами проектів. Представлення отриманих проектів та заохочування до взяття участі у голосуванні.
8.1.3. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету м. Львова.
8.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету м. Львова та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу львів’ян на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова.
8.3. Подані проекти та проекти, які будуть фінансовані за кошти громадського бюджету м. Львова, позначаються на інтерактивній мапі громадського бюджету м. Львова.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський


Додаток 1
до Положення про громадський
бюджет м. Львова

БЛАНК-ЗАЯВКА
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у м. Львові на 20__ рік та список осіб, які підтримують цю пропозицію
Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган)
Вид проекту
(вписує уповноважений робочий орган)
1.* Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та містити не більше 15 слів): _________________________________________
________________________________________________________________
2.* Вид проекту: великий (від 500 000 до 3 000 000 грн.) або малий (від 50 000 до 500 000 грн.)_________________________________________
3.* Категорія проекту “Освіта чи “Інші проекти“:________________________________________________________
4.* На території якого району м. Львова планується реалізація проекту _________________________________________________________
5.* Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати проект: _______________________________________________
________________________________________________________________
6. Опис та обгрунтування необхідності реалізації проекту (основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; пропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації завдання)_______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.* Орієнтовна вартість проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)
№з/п
Перелік видатків
Орієнтовна вартість, грн.
1.
2.
3.
4.
Разом:

8.* Перелік з підписами щонайменше 25 осіб (для малих проектів) або 50 осіб (для великих проектів), які підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), наведений у додатку до цього бланку-заявки. Кожна додаткова сторінка переліку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).
9.* Контактні дані автора пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників засобів масової інформації, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо. Автор надає згоду на опрацювання, оприлюднення і використання цих контактних даних.
10. Інші додатки (мапа із зазначеним місцем реалізації проекту, фотографії, аудіо/відео файли, які стосуються цього проекту тощо).

Примітка 1: пункти, позначені * є обов’язковими для заповнення.
Примітка 2: Контактні дані автора пропозиції (проекту) (тільки для Львівської міської ради) вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
Примітка 3: пункт 11 з примітками ** та *** необхідно роздруковувати на окремому аркуші.


11.* Автор пропозиції (проекту) та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Львівської міської ради:


№ з/п
Ім’я та прізвище**
Контактні дані
Підпис***
1.
Поштова адреса: (індекс), м. Львів,
e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта
Реквізити одного з документів, зазначених у пункті 1.2 Положення про громадський бюджет м. Львова***
** Підписуючи документ, я, разом з цим декларую, що є мешканцем м. Львова та/або відповідаю одному з критеріїв, зазначених у пункті 1.2 Положення про громадський бюджет м. Львова, та висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджету у м. Львові у 20___ році, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“; мені відомо, що подання персональних даних є добровільним і що я маю право контролю процесу використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення до них змін/коректив.
*** Документи, зазначені у пункті 1.2 Положення про громадський бюджет м. Львова: картка львів’янина; довідка з місця праці; студентський квиток або інший документ, що підтверджує факт навчання; документ, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомості; свідоцтво про народження.


Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський


Додаток
до бланку-заявки

Назва проекту_________________________________________________________________

Автор проекту___________________________________________________________________
ПЕРЕЛІК ОСІБ,
які підтримують цю пропозицію (проект), що реалізовуватиметься за рахунок коштів
громадського бюджету м. Львова на 20__ рік*
№ з/п
Ім’я та прізвище
Адреса проживання
Контактний номер телефону
Підпис
індекс, м. Львів, вул. ______________, буд.__, кв. ___
індекс, м. Львів, вул. ______________, буд.__, кв. ___
індекс, м. Львів, вул. ______________, буд.__, кв. ___
індекс, м. Львів, вул. ______________, буд.__, кв. ___
індекс, м. Львів, вул. ______________, буд.__, кв. ___
* Ставлячи підпис у цьому списку, висловлюю свою згоду на:
- обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджету м. Львові у 20__ році відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“. Мені відомо, що подання персональних даних є добровільним і що я маю право контролю процесу використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення в них змін/коректив;
- можливі модифікації, об’єднання з іншими проектам, а також зняття цієї пропозиції (проекту) її авторами

Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. ЛукашевськийДодаток 2
до Положення про громадський
бюджет м. Львова


Ідентифікаційний номер проекту
(вписує представник управління “Секретаріат ради“)
РОЗГЛЯД
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова на 20__ рік

1. Запропонована пропозиція (проект) входить до повноважень міської ради та не суперечить вимогам законодавства України:
а) так
б) ні
2. Територія/земельна ділянка/установа, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого завдання:
а) це територія/земельна ділянка/установа, на якій міська рада має право здійснювати реалізацію того чи іншого проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Львова та не перебуває у користуванні (оренді) фізичної та/або юридичної особи, засновником якої не є Львівська міська рада;
б) ця територія/земельна ділянка/установа не належить до переліку територій, на яких міська рада має право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів бюджету м. Львова та/або перебуває у користуванні (оренді) фізичної та/або юридичної особи, засновником якої не є Львівська міська рада.
3. Реалізація запропонованого проекту є технічно можливою:
а) так
б) ні
4. Реалізація запропонованого завдання може відбутися протягом одного бюджетного періоду:
а) так
б) ні
5. Витрати за кошторисом, призначені на реалізацію запропонованого завдання:
а) без додаткових зауважень
б) із зауваженнями
(необхідно зазначити статті видатків, вартість яких уточнюється та видатки, які необхідні для реалізації проекту, проте не зазначені автором проекту, у тому числі ПКД, експертиза та ін.)
Обгрунтування:___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Загальна сума _____________________ гривень.
Висновок:
а) реалізація проекту є можливою;
б) реалізація проекту є можливою за умов:___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
в) реалізація проекту є неможливою, з огляду:________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок підготовлено:____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові та підпис виконавця)
З висновком ознайомлений:________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника комунальної установи балансоутримувача, якщо реалізація проекту стосується території чи приміщення відповідної комунальної установи -балансоутримувача)
Висновок погоджено:______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника структурного підрозділу Львівської міської ради – розпорядника бюджетних коштів)
Начальник управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський

Дата оприлюднення: 07/06/2016