УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2798


від 12/21/2017
Про затвердження Програми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова, на 2018-2027 рокиЗ метою забезпечення захисту працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення у м. Львові, на виконання ст. ст. 19, 20, 35 Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова, на 2018-2027 роки (додається).
2. Виконавчим органам міської ради щорічно передбачати у міському бюджеті м. Львова кошти на придбання засобів радіаційного і хімічного захисту у межах коштів і можливостей міського бюджету м. Львова.
Відповідальні: керівники виконавчих
органів міської ради.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому.

Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від____________№___

ПРОГРАМА
накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників
виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення,
яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова,
на 2018 – 2027 роки

1. Паспорт Програми

1.1. Ініціатор розроблення Програми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова, на 2018-2027 роки (надалі Програма) управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
1.2. Розробник Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
1.3. Відповідальний виконавець Програми – управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
1.4. Учасники Програми – управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, виконавчі органи Львівської міської ради.
1.5. Термін реалізації Програми – 2018-2027 роки.
1.6. Етапи виконання Програми – програма розрахована на 10 років із щорічним виконанням запланованих заходів.
1.7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми складає 6 554,7 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів міського бюджету м. Львова 5 751,3 тис. грн.; за рахунок коштів хімічно небезпечних підприємств 803,4 тис. грн.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

2.1. Програма розроблена на виконання ст. ст. 19, 20, 35 Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту, з метою забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення.
2.2. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту“:
2.2.1. У разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану працююче населення забезпечується такими засобами радіаційного та хімічного захисту за рахунок власних коштів засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин протигазами, респіраторами.
2.2.2. У разі виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах господарювання в умовах мирного стану непрацююче населення забезпечується такими засобами радіаційного та хімічного захисту за рахунок коштів міського бюджету м. Львова із залученням коштів хімічно небезпечних об’єктів промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин – протигазами.
2.3. На цей час ситуація із забезпеченням населення м. Львова індивідуальними засобами захисту є критичною. Така ситуація спричинена ухваленням розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 № 702-р (для службового користування), відповідно до якого матеріальні цінності мобілізаційного резерву засоби радіаційного та хімічного захисту, які були накопичені на складах ЦО ІІ групи Львівської облдержадміністрації протягом 70-х 80-х років минулого століття та призначені для забезпечення непрацюючого населення, у 2003 році розброньовані та в подальшому реалізовані Держкомрезервом України.
2.4. Станом на 01.01.2017:
2.4.1. Забезпеченість засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин у разі застосування проти України ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення складає: непрацюючого населення – 0 відсотків, працюючого населення – близько 15 відсотків, дітей – 0 відсотків, особового складу територіальних формувань цивільного захисту – 0 відсотків, особового складу об’єктових формувань цивільного захисту – близько 35 відсотків.
2.4.2. Забезпеченість промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин (наявних на конкретному підприємстві) в умовах мирного стану у разі виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах складає: непрацюючого населення і дітей, які проживають або навчаються у прогнозованих зонах хімічного забруднення – 0 відсотків, персоналу хімічно небезпечних об’єктів – близько 75 відсотків (в основному з простроченими термінами зберігання), персоналу інших об’єктів, які розташовані у прогнозованих зонах можливого хімічного забруднення – 0 відсотків, особового складу територіальних формувань цивільного захисту – 0 відсотків, особового складу об’єктових формувань цивільного захисту – близько 35 відсотків (в основному з простроченими термінами зберігання).
2.4.3. Забезпеченість приладами радіаційної розвідки та дозиметричного контролю, військовими приладами хімічної розвідки (або уніфікованими приладами хімічної розвідки), спеціальними (промисловими) приладами хімічної розвідки (або уніфікованими приладами хімічної розвідки): особового складу територіальних формувань цивільного захисту – 0 відсотків, особового складу об’єктових формувань цивільного захисту – близько 50 відсотків.
3. Визначення мети Програми

3.1. Захист населення від бойових та хімічно небезпечних отруйних речовин здійснюється через завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.
3.2. Метою Програми є:
3.2.1. Забезпечення працівників виконавчих органів міської ради засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин у разі застосування проти України ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення.
3.2.2. Забезпечення непрацюючого населення промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин (наявних на конкретному підприємстві) в умовах мирного стану у разі виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах.
3.3. Програма розроблена на основі оцінки стану забезпечення працівників виконавчих органів міської ради і непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова засобами радіаційного та хімічного захисту.
3.4. Термін виконання заходів Програми – 2018-2027 роки.
3.5. Виконання заходів Програми дасть змогу впродовж наступних 10 років забезпечити відповідні верстви населення міста засобами радіаційного та хімічного захисту, чим буде суттєво підвищено рівень безпеки проживання населення, його захищеність від впливу шкідливих факторів у разі застосування проти України ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення в умовах воєнного стану і у разі виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах в умовах мирного стану.
4. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання
бюджетних коштів та результативних показників

4.1. Основними завданнями Програми є:
4.1.1. Визначення необхідних обсягів засобів радіаційного та хімічного захисту відповідно до прогнозованих зон ураження.
4.1.2. Забезпечення зазначеними засобами непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного зараження навколо хімічно небезпечних об’єктів та працівників Львівської міської ради.
4.1.3. Визначення необхідних коштів для придбання засобів радіаційного та хімічного захисту та приладів дозиметричного і хімічного контролю та джерел фінансування.
4.1.4. Завчасне накопичення і підтримка у готовності до застосування за призначенням засобів радіаційного і хімічного захисту та приладів дозиметричного і хімічного контролю.
4.2. Орієнтовний розрахунок потреби міської ради у засобах радіаційного та хімічного захисту та коштах для їх придбання для захисту працівників виконавчих органів міської ради.
4.2.1. Відповідно до пункту 2 Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200, у разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану підприємства, установи та організації забезпечують працююче населення такими засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин за рахунок власних коштів:
4.2.1.1. Протигазами з розрахунку 1 протигаз на працюючу особу і додатково 2 відсотки від загальної кількості.
4.2.1.2. Респіраторами з розрахунку 1 респіратор на працюючу особу і додатково 2 відсотки від загальної кількості.
4.2.2. Розпорядженням міського голови від 10.04.2017 № 134Про чисельність апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Львівської міської ради встановлена чисельність апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Львівської міської ради в кількості 1614 чоловік.
Таким чином, потреба у засобах індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин для 1614 працівників виконавчих органів Львівської міської ради складає:
1614+1614 х 0,02 = 1646 протигазів типу ГП-9
1614+1614 х 0,02 = 1646 респіраторів типу Пелюстка“.
Станом на 01.11.2017 вартість одного протигаза типу ГП-9 з панорамною маскою за даними каталогів цін різних торгових підприємств досягає 3 000 грн. за комплект і залежить від року виготовлення.
Вартість одного респіратора типу Пелюстка за даними каталогів цін різних торгових підприємств досягає 6 грн. за одиницю.
4.2.3. Потреба у коштах, необхідних для придбання засобів індивідуального захисту органів дихання для працівників виконавчих органів міської ради, складає:
- 4 938 000 грн. для придбання 1646 протигазів типу ГП-9 вартістю 3 000 грн. за комплект;
- 9 876 грн. для придбання 1646 респіраторів типу Пелюстка вартістю 6 грн. за одиницю.
4.3. Орієнтовний розрахунок потреби міської ради у засобах радіаційного та хімічного захисту та коштах для їх придбання для захисту непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова:
4.3.1. Відповідно до пункту 3 Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200, у разі виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах господарювання в умовах мирного стану непрацююче населення забезпечується органами місцевого самоврядування із залученням коштів хімічно небезпечних об’єктів промисловими засобами захисту органів дихання:
4.3.1.1 Дорослі, зокрема пенсіонери протигазами з розрахунку 1 протигаз на особу і додатково 2 відсотки від загальної кількості.
4.3.1.2. Діти віком до 1,5 року – камерами захисними дитячими типу КЗД-6 з розрахунку 1 камера захисна на дитину.
4.3.1.3. Діти віком від 1,5 до 6 років включно – протигазами дитячими фільтрувальними типу ПДФ-Д з розрахунку 1 протигаз на дитину і додатково 2 відсотки від загальної кількості дітей цього віку.
4.3.1.4. Діти віком від 7 до 16 років включно – протигазами дитячими фільтрувальними типу ПДФ-Ш з розрахунку 1 протигаз на дитину і додатково 2 відсотки від загальної кількості дітей цього віку.
4.3.2. Станом на 01.11.2017 вартість одного протигаза типу ГП-7 за даними каталогів цін різних торгових підприємств досягає 1200 грн. за комплект і залежить від року виготовлення та типу фільтрувальної коробки, призначеної для захисту від конкретної небезпечної хімічної речовини; вартість камери захисної дитячої типу КЗД-6 складає до 8000 грн., протигазів ПДФ-Д та ПДФ-Ш до 800 грн. за одиницю.
4.3.3. Станом на 01.01.2017 у м. Львові за даними, розрахованими на основі класифікації хімічно небезпечних підприємств, затвердженої на засіданні Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 16.01.2017, протокол № 3, у прогнозованих зонах хімічного забруднення у разі виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах господарювання міста в умовах мирного стану проживає близько 1276 непрацездатних осіб, які розподіляються за віковими категоріями: дорослі, зокрема пенсіонери – 774 особи; діти віком до 1,5 року – 35 осіб; діти віком від 1,5 до 6 років включно – 160 осіб; діти віком від 7 до 16 років включно – 306 осіб.
Таким чином, потреба у засобах індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова складає:
774+774 х 0,02 = 789 протигазів типу ГП-7 для дорослого непрацюючого населення;
160+160 х 0,02 = 163 протигази типу ПДФ-Д для дітей віком від 1,5 до 6 років включно;
306+306 х 0,02 = 312 протигазів типу ПДФ-Ш для дітей віком від 7 до 16 років включно;
35 камер захисних дитячих типу КЗД-6 для дітей віком до 1,5 років.
4.3.4. Потреба у коштах, необхідних для придбання засобів індивідуального захисту органів дихання для працівників виконавчих органів міської ради складає:
946 800 грн. для придбання 789 протигазів ГП-7 вартістю 1 200 грн. за комплект;
130 400 грн. для придбання 163 протигазів типу ПДФ-Д вартістю 800 грн. за одиницю;
249 600 грн. для придбання 312 протигазів типу ПДФ-Ш вартістю 800 грн. за одиницю;
280 000 грн. для придбання 35 камер захисних дитячих типу КЗД-6 вартістю 8 000 грн. за одиницю.
Таким чином, для забезпечення засобами захисту органів дихання непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова необхідно 1 606 800 грн.
4.3.5. Враховуючи те, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах господарювання в умовах мирного стану непрацююче населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, забезпечується промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин (протигазами фільтрувальними промисловими для захисту від аміаку, кислот та інших хімічних небезпечних речовин) за рахунок коштів міського бюджету м. Львова із залученням коштів хімічно небезпечних об’єктів у пропорції 50 х 50 відсотків відповідно, орієнтовна потреба коштів міського бюджету складає 803 400 грн., власних коштів хімічно небезпечних об’єктів – 803 400 грн.
4.4. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, для забезпечення працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення засобами радіаційного та хімічного захисту у разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану та виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах господарювання в умовах мирного стану, становить орієнтовно 6 554 676 грн.
4.5. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту, фінансування витрат на виконання заходів щодо придбання індивідуальних засобів захисту для забезпечення працівників міської ради проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Львова і складає 4 947 900 грн.
4.6. За результатами виконання заходів Програми у кінці кожного року уточнюються заходи на наступний рік та обсяги видатків на їх фінансування.
4.7. Виконання Програми дасть змогу протягом наступних 10 років забезпечити працівників виконавчих органів міської ради засобами захисту органів дихання від бойових та хімічно небезпечних отруйних речовин, непрацююче населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення від хімічно небезпечних речовин, що суттєво підвищить рівень їх безпеки.
4.8. Заходи та результативні показники забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників виконавчих органів міської ради у разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану наведено у таблиці 1.
4.9. Заходи та результативні показники забезпечення засобами хімічного захисту непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова у разі виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах господарювання в умовах мирного стану наведено у таблиці 2.
5. Зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту

5.1. Засоби радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради зберігаються у департаментах, окремих управліннях та в районних адміністраціях.
5.2. Засоби хімічного захисту, призначені для захисту непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, зберігаються у комунальних підприємствах, які обслуговують відповідні житлові будинки.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

6.1. Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.
6.2. Програма уточнюється і корегується у процесі виконання після закінчення кожного бюджетного періоду з врахуванням змін загальної економічної ситуації та стану фінансування.
6.3. Обсяги коштів та номенклатура засобів радіаційного та хімічного захисту, необхідних для виконання заходів, передбачених Програмою на кожний наступний фінансовий період, розраховує та доводить до виконавчих органів міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення до 1 жовтня щорічно.


Таблиця 1
ЗАХОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників виконавчих органів Львівської міської ради у разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану

№ з/п
Назва завдання
Заходи та показники на виконання завдання
Термін виконання заходу (рік), показник
Виконавці заходу
Фінансування з міського бюджету м. Львова за роками (тис. грн.)
Очікуваний результат
1.Забезпечення працівників виконавчих органів міської ради засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових та хімічно небезпечних отруйних речовинПридбання 1646 протигазів типу
ГП-9 (вартість одного протигаза -
3000 грн.)
2018 - 164 шт.
Управління
з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
2018
492,0
Захист органів дихання працівників виконавчих органів міської ради від бойових та хімічно небезпечних отруйних
речовин
2019 - 164 шт.
2019
492,0
2020 - 164 шт.
2020
492,0
2021 - 164 шт.
2021
492,0
2022 - 164 шт.
2022
492,0
2023 - 164 шт.
2023
492,0
2024 - 164 шт.
2024
492,0
2025 - 164 шт.
2025
492,0
2026 - 164 шт.
2026
492,0
2027 - 170 шт.
2027
510,0
2.Забезпечення працівників міської ради респіраторамиПридбання 1646 респіраторів типу “Пелюстка вартість одного респіратора -
6 грн.
2027 - 1646 шт.
Управління
з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
2027
9,876
Захист органів дихання працівників виконавчих органів міської ради від радіоактивного пилу

Таблиця 2
ЗАХОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
забезпечення засобами хімічного захисту непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення м. Львова у разі виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах господарювання в умовах мирного стану

№ з/п
Назва завдання
Заходи та показники на виконання завдання
Термін виконання заходу (рік), показник
Виконавці заходу
Фінансування, (тис. грн.)
Очікуваний результат
Загаль-ний обсяг
Джерела
Місь-кий бюд-жет м. Львова
Кошти хімічно небезпечних об’єктів господарю-вання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.Забезпечення промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин дорослого непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забрудненняПридбання
789 протигазів
типу ГП-7
(вартість одного протигаза -
1200 грн.)
2018 - 78 шт.Міська рада, хімічно небезпечні об’єкти господарю-вання
93,6
46,8
46,8
Захист органів дихання від небезпечних хімічних речовин дорослого непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення
2019 - 78 шт.
93,6
46,8
46,8
2020 - 78 шт.
93,6
46,8
46,8
2021 - 78 шт.
93,6
46,8
46,8
2022 - 78 шт.
93,6
46,8
46,8
2023 - 78 шт.
93,6
46,8
46,8
2024 - 78 шт.
93,6
46,8
46,8
2025 - 78 шт.
93,6
46,8
46,8
2026 - 78 шт.
93,6
46,8
46,8
2027 - 87 шт.
104,4
52,2
52,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.Забезпечення промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин дітей віком до 1,5 року, які проживають у прогнозованих зонах хімічного забрудненняПридбання
35 камер захисних типу
КЗД-6 (вартість однієї камери -
8000 грн.)
2018 - 3 шт.
Міська рада, хімічно небезпечні об’єкти господарю-вання
24,0
12,0
12,0
Захист органів дихання від небезпечних хімічних речовин дітей віком до 1,5 року, які проживають у прогнозованих зонах хімічного забруднення
2019 - 3 шт.
24,0
12,0
12,0
2020 - 3 шт.
24,0
12,0
12,0
2021 - 3 шт.
24,0
12,0
12,0
2022 - 3 шт.
24,0
12,0
12,0
2023 - 4 шт.
32,0
16,0
16,0
2024 - 4 шт.
32,0
16,0
16,0
2025 - 4 шт.
32,0
16,0
16,0
2026 - 4 шт.
32,0
16,0
16,0
2027 - 4 шт.
32,0
16,0
16,0
3.Забезпечення промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин дітей віком від 1,5 до 6 років, які проживають у прогнозованих зонах хімічного забруднення
Придбання
163 протигазів фільтрувальних типу ПДФ-Д(ДА) (вартість одного протигаза -
800 грн.)
2018 - 16 шт.
Міська рада, хімічно небезпечні об’єкти господарю-вання
12,8
6,4
6,4
Захист органів дихання від небезпечних хімічних речовин дітей віком від 1,5 до 6 років, які проживають у прогнозованих зонах хімічного забруднення
2019 - 16 шт.
12,8
6,4
6,4
2020 - 16 шт.
12,8
6,4
6,4
2021 - 16 шт.
12,8
6,4
6,4
2022 - 16 шт.
12,8
6,4
6,4
2023 - 16 шт.
12,8
6,4
6,4
2024 - 17 шт.
13,6
6,8
6,8
2025 - 17 шт.
13,6
6,8
6,8
2026 - 17 шт.
13,6
6,8
6,8
2027 - 18 шт.
11,52
5,76
5,76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.Забезпечення промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин дітей віком від 7 до 16 років, які проживають у прогнозованих зонах хімічного забрудненняПридбання
306 протигазів фільтрувального типу ПДФ-Ш(ША) (вартість одного протигаза -
800 грн.)
2018 - 30 шт.
Міська рада, хімічно небезпечні об’єкти господарю-вання
24,0
12,0
12,0
Захист органів дихання від небезпечних хімічних речовин дітей віком від 6 до 16 років, які проживають у прогнозованих зонах хімічного забруднення
2019 - 30 шт.
24,0
12,0
12,0
2020 - 30 шт.
24,0
12,0
12,0
2021 - 30 шт.
24,0
12,0
12,0
2022 - 31 шт.
24,8
12,4
12,4
2023 - 31 шт.
24,8
12,4
12,4
2024 - 31 шт.
24,8
12,4
12,4
2025 - 31 шт.
24,8
12,4
12,4
2026 - 31 шт.
24,8
12,4
12,4
2027 - 31 шт.
24,8
12,4
12,4
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення В. Іваніцький

Дата оприлюднення: 12/26/2017