УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА22-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5895


від 11/21/2019
Про затвердження Програми відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2020-2022 рокиКеруючись ст. 91 Бюджетного кодексу України, Законами України, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про поховання та похоронну справу“, на виконання ухвали міської ради від 21.05.2015 № 4633 “Про затвердження Положення про ритуальну службу у м. Львова“, з врахуванням тарифів на окремі види ритуальних послуг, які підлягають регулюванню, затверджених рішенням виконавчого комітету, чинних на час надання послуг, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2020-2022 роки (додається).
2. Департаменту фінансової політики у межах видатків, затверджених у міському бюджеті м. Львова на відповідний бюджетний період, забезпечити фінансування Програми відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2020-2022 роки.
Відповідальний: директор департаменту фінансової політики.
3. Контроль за виконання ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2020-2022 роки
1. Паспорт Програми відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2020-2022 роки
1.
Ініціатор розроблення
Програми відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2020-2022 роки
Департамент житлового господарства та інфраструктури
2.
Розробник Програми відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2020-2022 рокиДепартамент житлового господарства та інфраструктури
3.
Координатор виконання Програми відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2020-2022 рокиДепартамент житлового господарства та інфраструктури
4.
Виконавець Програми відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2020-2022 рокиЛьвівське комунальне підприємство “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“
5.
Термін реалізації Програми відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2020-2022 роки2020-2022 роки
6.
Кошти, задіяні на виконання Програми відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2020-2022 рокиКошти загального фонду міського бюджету м. Львова та інші джерела, не заборонені законодавством України
7.
Орієнтовний обсяг фінансування, необхідного відшкодування витрат на поховання померлих самотніх
громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів (тис. грн.), у тому числі :
1989,4116
7.1.
2020 рік622,820
7.2.
2021 рік660,1892
7.3.
2022 рік706,4024
2. Вступ

Станом на 1 січня 2019 року у м. Львові проживали 724 713 осіб.
Середньорічна кількість померлих у м. Львові становить 7000 осіб, з них 4000 померлих захоронюють на цвинтарях міста. З нихприблизно 110 померлих або 3 % від усіх похованих на цвинтарях м. Львова – це самотні громадяни, особи без певного місця проживання, громадяни, від поховання яких відмовилися рідні, знайдені невпізнаних трупи, поховання яких здійснюється за кошти міського бюджету м. Львова.
Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів (надалі Програма) розроблена відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України, “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст. ст. 8, 16 Закону України “Про поховання та похоронну справу“, необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України Про поховання та похоронну справу“, наказу Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 194 “Про затвердження єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності“, враховуючи ухвалу міської ради від 21.05.2015 № 4633 “Про затвердження Положення про ритуальну службу у м. Львова“, з врахуванням тарифів, затвердженими рішенням виконавчого комітету, чинних на час надання послуг.
Відповідальними за реалізацію Програми є Львівське комунальне підприємство “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“ і департамент житлового господарства та інфраструктури.
3. Загальні положення

Програма визначає порядок використання коштів, виділених з міського бюджету м. Львова на виконання ст. 16 Закону України “Про поховання та похоронну справу“, з дотриманням вимог наказу Держжитлокомунгоспу України та Державних санітарних правил та норм “Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України“ ДСанПІН 2.2.2.028-99 і скерована на забезпечення вимог законодавства України щодо належного ставлення до тіла після смерті, організації проведення процедури поховання.
4. Основні завдання Програми

4.1. Програма спрямована на:
4.1.1. Забезпечення належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого.
4.1.2. Забезпечення права громадян на захоронення їхнього тіла відповідно до їх волевиявлення, якщо таке є.
4.1.3. Створення та експлуатацію об’єктів, призначених для поховання, утримання та збереження місць поховання.
5. Мета Програми

5.1. Головною метою Програми є дотримання вимог чинного законодавства України щодо:
5.1.1. Права громадян на поховання їхнього тіла та про належне ставлення до тіла після смерті, забезпечивши організацію поховання самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів за рахунок коштів місцевого бюджету.
5.1.2. Здійснення організації поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів (у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання) ритуальною службою на підставі замовлень закладів охорони здоров’я з дозволу прокурора, відповідно до кримінального процесуального законодавства.
6. Етапи реалізації Програми

6.1. Перший етап:
6.1.1. Планування коштів міського бюджету м. Львова щодо фінансування Програми на підставі пропозицій Львівського комунального підприємства “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“ відповідно до середньостатистичних даних проведених поховань самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів за останніх три роки.
6.1.2. Розрахунок вартості поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів здійснюється згідно з тарифами, затвердженими рішенням виконавчого комітету, чинними на час надання послуг, з врахуванням витрат на:
6.1.2.1. Копання могили довжиною до 2,4 м (у зимовий та літній періоди).
6.1.2.2. Проведення похорону померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів (у зимовий та літній періоди).
6.1.2.3. Заробітну плату робітників ритуальної служби при здійсненні поховання самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.
6.1.2.4. Ритуальну атрибутику (труну, хрест, табличку та напис на табличці).
6.2. Другий етап:
6.2.1. Отримувачем коштів для відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів визначити Львівське комунальне підприємство “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“.
6.3. Третій етап:
6.3.1. Організація проведення поховань померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів здійснюється:
6.3.1.1. На підставі фінансування на проведення поховань померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів за рахунок загального фонду міського бюджету м. Львова.
6.3.1.2. З дотриманням вимог Закону України “Про поховання та похоронну справу щодо належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого“.
6.3.1.3. З обов’язковим забезпеченням необхідною ритуальною атрибутикою, людськими та технічними ресурсами, призначеними для організації та проведення поховання померлих.
6.3.1.4. З майбутнім утриманням і збереженням місць поховань відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.
6.4. Результативні показники виконання Програми наведено у таблиці 1:
Таблиця 1
Назва показника
Характерна ознака показника у програмі
Одиниця виміру
2020 рік
2021 рік
2022 рік
1
2
3
4
5
6
Показник затрат
Середньорічна кількість померлих, які належать до категорії громадян, поховання котрих здійснюється за кошти міського бюджету м. Львова
громадян
110
110
110
Показник продукту
Кількість померлих, які належать до категорії громадян, поховання котрих здійснюється за кошти міського бюджету
громадян
110
110
110
Показник ефектив-ності
Середня вартість поховання одного поховання
тис. грн.
5,662
6001,72
6421,84
Показник якості
Дотримання вимог чинного законодавства щодо організації та проведення поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів за кошти міського бюджету м. Львова
%
100
100
100

6.5. Львівському комунальному підприємству Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“, як виконавцю Програми, яка повністю фінансується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова не передбачається отримання будь-якого доходу, а лише покриття витрат, передбачених пунктом 5.1.2 цієї Програми, для здійснення поховань самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів (у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе організацію поховання).
6.6. Відповідальним за виконання Програми є Львівське комунальне підприємство “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“ та департамент житлового господарства та інфраструктури.
7. Очікувані результати від реалізації Програми

7.1. Очікуваним результатом від реалізації Програми є:
7.1.1. Гідне ставлення до тіла померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.
7.1.2. Створення рівних умов для поховання померлих, незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, мовних або інших ознак.
7.1.3. Створення умов для запобігання випадків недотримання вимог чинного законодавства України щодо поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.
8. Фінансове забезпечення Програми

8.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду міського бюджету м. Львова та інших джерел, не заборонених законодавством України.
8.2. Відшкодування обсягу фінансових ресурсів на реалізацію Програми поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів Львівському комунальному підприємству “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“ здійснюється на підставі розрахунку вартості поховання передбаченого пунктом 5.1.2 цієї Програми, відповідно до визначених при затвердженні (уточненні) показників міського бюджету м. Львова на відповідний рік.
9. Координація роботи та контроль за виконанням Програми

9.1. Координатором виконання Програми є департамент житлового господарства та інфраструктури, виконавцем – Львівське комунальне підприємство “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“.
9.2. Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради головний розпорядник бюджетних коштів, перераховує кошти виконавцю послуг на підставі актів виконаних робіт через відкритий рахунок у Головному управлінні Державного казначейства у Львівській області.
9.3. Львівське комунальне підприємство “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“ виконавець, надає департаменту житлового господарства та інфраструктури щомісячні звіти використання бюджетних коштів у поточному році.
9.4. Загальний контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства та постійна комісія інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики.
Секретар ради А. Забарило


Віза:


В. о. директора департаменту житлового
господарства та інфраструктури О. Одинець

Дата оприлюднення: 12/04/2019