УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 130


від 02/04/2016
Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів “Зробимо Львів кращим“
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 1186-2016
у додаток згідно з ухвалою 1955-2017
у додаток згідно з ухвалою 2601-2017

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.02.2016 № 130 “Про затвердж■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.02.2016 № 130 “Про затвердж■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.02.2016 № 130 “Про затвердж■
Остаточна редакція:
З метою створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій, надання їм матеріально-фінансової підтримки на виконання суспільних завдань, враховуючи Комплексну програму підтримки громадських організацій, затверджену ухвалою міської ради від 16.02.2009 № 2334, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів “Зробимо Львів кращим“ (додається).
2. Управлінню фінансів департаменту фінансової політики забезпечити фінансування Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів з міського бюджету м. Львова у рамках асигнувань, виділених відповідним виконавчим органам на підтримку громадських організацій.
Відповідальний: начальник управління фінансів департаменту фінансової політики.
3. Вважати ухвалу міської ради від 19.03.2009 № 2521 “Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів“ такою, що втратила чинність.
4. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 16.02.2009 № 2334 Про затвердження Комплексної програми підтримки громадських організацій“, виклавши підпункт 4.1.2 у новій редакції:
“4.1.2. Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів “Зробимо Львів кращим“.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

Міський голова А. Садовий


Додаток
до ухвали міської ради
від____________ № _______
ПРОГРАМА
надання фінансової підтримки громадським організаціям
на реалізацію соціально-культурних проектів
Зробимо Львів кращим

1. Загальні положення

1.1. Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів Зробимо Львів кращим (надалі – Програма) визначає мету, завдання, очікувані результати і механізм використання коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова для надання фінансової підтримки громадським та іншим неприбутковим організаціям (надалі – громадським організаціям).
1.2. Терміни, що використовуються:
соціально-культурний проект – сукупність взаємопов’язаних дій (заходів), спрямованих на досягнення конкретної мети у визначених Комплексною програмою підтримки громадських організацій напрямах співпраці, має обмежену протяжність у часі з визначеним початком і кінцем та є інноваційним у своїй ідеї чи виконанні;
фінансова підтримка (грант) – цільова сума коштів, яка надається громадській організації для реалізації цілей, визначених соціально-культурним проектом;
грантодавець – фонд, установа або інша юридична особа, яка надає фінансову підтримку громадським організаціям для реалізації соціально-культурних проектів;
одержувач бюджетних коштів це громадські організації, які не мають статусу бюджетної установи та з метою одержання бюджетних коштів повинні відкрити рахунок в органах Державного казначейства України.
2. Мета і завдання Програми
2.1. Метою Програми є залучення людських та матеріальних ресурсів громадських організацій і впровадження інноваційних підходів до реалізації соціально-економічної та культурної політики на муніципальному рівні.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Організація і проведення конкурсів для визначення громадських організацій, які отримуватимуть фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на реалізацію соціально-культурних проектів.
2.2.2. Співфінансування за рахунок коштів міського бюджету м. Львова соціально-культурних проектів громадських організацій, які отримали фінансування від інших національних чи міжнародних грантодавців.
2.2.3. Здійснення поточного контролю за реалізацією соціально-культурних проектів громадськими організаціями, які отримали фінансування з міського бюджету м. Львова, з метою визначення відповідності здійснюваних громадською організацією заходів щодо представленого соціально-культурного проекту.
2.2.4. Аналіз і моніторинг реалізованих соціально-культурних проектів з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів міського бюджету м. Львова, розширення напрямків реалізації соціально-культурних проектів.
2.3. Реалізація завдань Програми покладається на управління освіти департаменту гуманітарної політики, управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики, управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, управління культури департаменту розвитку, управління туризму департаменту розвитку, управління інформаційних технологій департаменту розвитку, управління “Секретаріат ради“, департамент гуманітарної політики, департамент розвитку та департамент з питань поводження з відходами.
3. Конкурсна комісія

3.1. Визначення громадських організацій, яким буде надаватись фінансова підтримка на реалізацію соціально-культурних проектів за рахунок бюджетних коштів, здійснюється на конкурсній основі за рішенням конкурсної комісії (надалі – комісія).
3.2. До складу комісії включаються секретар ради або профільний заступник міського голови, директор профільного департаменту, начальник управління “Секретаріат ради“ та директор комунальної установи Інституту міста.
3.3. Додатково залежно від галузі проектів, які підлягають розгляду, до складу конкурсної комісії включаються усі члени профільної постійної депутатської комісії, по два представники від відповідного профільного управління та по два представники від профільної громадської ради (за умови, що така створена на момент проведення конкурсу).
3.4. Для розгляду соціально-культурних проектів у галузі розвитку громадянського суспільства до складу конкурсної комісії додатково включаються по одному представнику від постійної комісії гуманітарної політики, постійної комісії законності, свободи слова та депутатської етики і постійної комісії культури,молодіжної політики та спорту.
3.5. Комісію очолює секретар ради або профільний заступник міського голови. Заступником голови комісії та секретарем комісії є директор відповідного профільного департаменту і начальник відповідного профільного управління (залежно від галузі проектів, які підлягають розгляду).
3.6. Робота комісії здійснюється у формі засідань. Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів. Засідання комісії є відкритими для участі представників засобів масової інформації.
4. Терміни проведення конкурсу

4.1. Прийом заявок на конкурс соціально-культурних проектів Зробимо Львів кращим на 2016 рік проводиться у період з 1 по 25 березня 2016 року. У наступні роки конкурс проводиться щорічно у період з 1 по 25 грудня року, що передує.
4.2. Профільні управління та департаменти Львівської міської ради, перелічені у підпункті 2.3 цієї Програми, спільно з громадською радою (за умови, що така створена) готують та не пізніше як за 10 днів до оголошення конкурсу подають в управління Секретаріат ради перелік пріоритетів конкурсу на наступний рік за відповідними напрямками, згідно зі стратегіями розвитку управлінь, а також пропоновану суму коштів за відповідним напрямком.
Пріоритети та пропонований розмір фінансової підтримки конкурсу мають бути узгоджені з профільними постійними комісіями Львівської міської ради.
4.3. Інформацію про початок конкурсного відбору соціально-культурних проектів громадських організацій готує і оприлюднює управління Секретаріат радичерез розміщення на web-сторінці міської ради та публікації у друкованому засобі масової інформації оголошення.
5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

5.1. Учасниками конкурсу можуть бути громадські та інші організації, які зареєстровані як неприбуткові, діяльність яких поширюється на територію м. Львова, за винятком релігійних організацій, політичних партій та бюджетних установ.
5.2. Учасники конкурсу не можуть мати непогашену заборгованість з надання фінансових чи описових звітів відповідно до раніше укладених договорів з виконавчими органами міської ради.
Пункт 5.3 вилучено згідно з ухвалою міської ради від 10.11.2016 № 1186

5.4. Для участі у конкурсі соціально-культурних проектів громадські організації протягом терміну, вказаного в оголошенні про конкурс, заповнюють на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради аплікаційну форму конкурсу.
5.5. В аплікаційні формі учасники конкурсу вказують таку інформацію про проект:
5.5.1. Короткий опис проекту (анотація).
5.5.2. Мета та завдання проекту.
5.5.3. Перелік заходів проекту, календарний план їх реалізації.
5.5.4. Очікувані результати від реалізації проекту (у тому числі кількісні результати).
5.5.5. Опис діяльності організації за минулий рік.
5.5.6. Резюме виконавців проекту.
5.5.7. Кошторис проекту зі статтями витрат.
5.6. Учасники конкурсу можуть додатково долучити до аплікаційної форми:
5.6.1. Електронну копію листа-підтвердження щодо фінансового внеску від іншого партнера (за умови залучення додаткового фінансування).
5.6.2. Електронну копію листа підтримки від партнера проекту (за бажанням).
5.7. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на керівника громадської організації.
5.8. Невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсу, складання аплікаційної форми для участі у конкурсі пізніше зазначеного в умовах конкурсу терміну є підставою для відмови у розгляді проекту.
5.9. Заповнена учасником конкурсу аплікаційна форма на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради проходить реєстрацію як електронне звернення та подається на розгляд профільного управління, копія в управління Секретаріат ради“.
6. Порядок визначення переможців конкурсу

6.1. Визначення переліку соціально-культурних проектів, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, проводиться у два етапи:
6.1.1. 1-й етап - попередня оцінка.
6.1.2. 2-й етап - затвердження рейтингу поданих на конкурс соціально-культурних проектів відповідно до галузей співпраці міської ради з громадськими організаціями.
6.2. Попередню оцінку документів, поданих громадськими організаціями для участі у конкурсі, проводять управління, департаменти, перелічені у пункті 2.3 цієї Програми.
6.3. Для проведення попередньої оцінки документів у кожному з управлінь, департаментів, перелічених у пункті 2.3 цієї Програми, формується робоча група з трьох працівників управління, департаменту. Очолює робочу групу начальник відповідного управління, директор департаменту.
6.4. До повноважень робочої групи належить:
6.4.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих громадськими організаціями для участі у конкурсі.
6.4.2. Формування переліку проектів, на реалізацію яких робоча група рекомендує надати фінансову підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова. До переліку може бути включено не більше трьох проектів.
6.5. Попереднє оцінювання соціально-культурних проектів громадських організацій здійснюється відповідно до таких критеріїв:
6.5.1. Відповідність проекту визначеним умовами конкурсу пріоритетам.
6.5.2. Відповідність зазначених мети, завдань та заходів проекту очікуваним результатам.
6.5.3. Відповідність запланованих витрат заходам, передбаченим у рамках проекту.
6.5.4. Обгрунтованість запропонованої вартості витрат.
6.5.5. Залучення додаткового фінансування.
6.5.6. Наявність досвіду реалізації проектів, у тому числі спільних з виконавчими органами міської ради.
6.6. За результатами попередньої оцінки та сформованих зауважень та рекомендацій управління, департаменти, перелічені у пункті 2.3 цієї Програми, у 30-денний термін після закінчення прийому заяв для участі у конкурсі подають на розгляд комісії узагальнену інформацію про кожен соціально-культурний проект, запропонований для участі у конкурсі.
6.7. Для більш повного вивчення проекту та можливості його реалізації робоча група може прийняти рішення про необхідність представлення проекту членам комісії безпосередньо громадською організацією.
6.7.1. Представлення проекту громадською організацією є обов’язковим, якщо сума фінансової підтримки становить понад 50 тис. грн.
6.8. Формування і затвердження рейтингу поданих на конкурс соціально-культурних проектів комісія проводить з врахуванням результатів попередньої оцінки, сформованих зауважень та рекомендацій.
6.9. Для формування і затвердження рейтингу поданих на конкурс соціально-культурних проектів комісія додатково враховує такі критерії оцінки соціально-культурних проектів:
6.9.1. Актуальність запропонованого проекту для громади м. Львова.
6.9.2. Доцільність реалізації проекту з огляду на затрачені ресурси.
6.9.3. Інноваційність.
6.10. Кожен з членів комісії, присутніх на засіданні комісії, оцінює за п’ятибальною шкалою кожен проект, враховуючи критерії, перелічені у підпункті 6.5 та підпункті 6.8.
6.10.1. Проекти, кошторис яких передбачає фінансовий внесок третіх сторін у розмірі не менше 25 відсотків від суми, яку громадська організація просить від Львівської міської ради, отримують додатково 0,5 бала до середнього балу проекту.
6.10.2. Проекти, включені до переліку проектів, на реалізацію яких робоча група рекомендує надати фінансову підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, отримують додатково 0,5 бала до середнього балу проекту.
6.10.3. Проекти громадських організацій, які отримали за реалізацію соціально-культурного проекту у поточному році оцінку 20 і більше балів, отримують додатково 0,2 бала до середнього балу проекту. Проекти громадських організацій, які отримали за реалізацію соціально-культурного проекту у поточному році оцінку меншу 13 балів, позбавляються 0,3 бала від середнього балу проекту.
6.10.4. Проекти від громадських організацій, які беруть участь у конкурсі соціально-культурних проектів у відповідній галузі вперше за останні 5 років, починаючи з 2010 року, отримують додатково 0,1 бала до середнього балу проекту.
6.11. Після закінчення оцінювання всіх проектів секретар комісії визначає середній бал кожного проекту, узагальнює результати голосування шляхом складання рейтингу соціально-культурних проектів з кожного напрямку.
6.12. Відповідно до сумарної кількості набраних балів внаслідок проведеної оцінки комісія затверджує рейтинг проектів відповідно до галузей співпраці міської ради з громадськими організаціями та приймає більшістю від присутніх членів комісії рішення про визначення переліку соціально-культурних проектів, на реалізацію яких пропонується надати фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Львова з вказанням пропонованого розміру фінансової підтримки.
6.13. У разі якщо на момент визначення переможців конкурсу не прийнятий міський бюджет м. Львова на відповідний рік, комісія приймає рішення про визначення рейтингу соціально-культурних проектів, згідно з яким, після прийняття ухвали про міський бюджет м. Львова на відповідний рік, комісія готує у місячний термін рішення про перелік соціально-культурних проектів – переможців конкурсу з вказанням пропонованого розміру фінансової підтримки.
6.14. На підставі протоколу комісії з переліком підтриманих комісією соціально-культурних проектів громадських організацій секретар комісії готує та подає на розгляд виконавчого комітету проект рішення про затвердження переліку соціально-культурних проектів громадських організацій і розміру їх фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у відповідній галузі.
6.15. На підставі рішення виконавчого комітету про затвердження переліку соціально-культурних проектів громадських організацій і розміру їх фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова управління, департаменти, перелічені у пункті 2.3 цієї Програми, відповідно до галузей співпраці міської ради з громадськими організаціями складають та підписують з переможцями конкурсу договори на реалізацію соціально-культурних проектів.
6.16. Рішення виконавчого комітету про затвердження переліку соціально-культурних проектів громадських організацій і розміру їх фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м.Львова та укладений договір на реалізацію соціально-культурного проекту є підставою для фінансування соціально-культурних проектів громадських організацій.
6.17. За умови невикористання всіх коштів, передбачених на реалізацію цієї Програми, ці кошти можуть бути використані на дофінасування соціально-культурних проектів громадських організацій, які отримали фінансування від інших національних чи міжнародних грантодавців.
7. Особливості розгляду та надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів громадських організацій, які претендують або отримали фінансування від інших національних чи міжнародних грантодавців

7.1. Претендувати на фінансову підтримку можуть соціально-культурні проекти громадських організацій за умови, якщо вони:
7.1.1. Готуються до участі або стали переможцями у місцевій, національній або міжнародній грантовій програмі у поточному році.
7.1.2. Реалізуються у напрямках, які відповідають пріоритетним напрямкам співпраці міської ради з громадськими організаціями, визначеним Комплексною програмою підтримки громадських організацій, затвердженою ухвалою міської ради від 16.02.2009 № 2334.
7.2. Для отримання фінансової підтримки громадська організація подає до голові конкурсної комісії такі документи:
7.2.1. Лист-звернення встановленого зразка з проханням підтримати соціально-культурний проект та надати фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Львова для його реалізації у разі отримання фінансування цього проекту у рамках національної або міжнародної грантової програми.
7.2.2. Копію проекту та копію кошторису, які будуть подані для участі у національній або міжнародній грантовій програмі, або копію проекту та кошторису, які отримали фінансування на реалізацію у рамках національної або міжнародної грантової програми.
7.2.3. Електронну копію проекту та кошторису.
7.3. Закінчення терміну прийому документів від громадських організацій у рамках конкурсу соціально-культурних проектів не є перешкодою для розгляду листів-звернень громадських організацій – учасників національних або міжнародних грантових програм.
7.4. Голова конкурсної комісії у 7-денний термін від дати отримання листа-звернення скликає конкурсну комісію відповідно до галузі соціально-культурного проекту.
7.5. Розглянувши проект та його представлення, комісія більшістю голосів від присутніх членів приймає рішення про надання або відмову у наданні фінансової підтримки, а також затверджує розмір фінансової підтримки.
7.6. Про рішення комісії голова комісії у 5-денний термін повідомляє громадську організацію.
7.7. Фінансування проекту здійснюється за кошти профільного управління відповідно до галузі поданого соціально-культурного проекту.
7.8. У разі відсутності коштів на реалізацію соціально-культурного проекту, комісія може прийняти рішення звернутися до Львівської міської ради про виділення додаткових коштів на реалізацію цього соціально-культурного проекту.
7.9. У разі затвердження фінансування підтриманого соціально-культурного проекту у рамках національної або міжнародної грантової програми громадська організація надає відповідальному за фінансування управлінню такі документи:
7.9.1. Копію затвердженого проекту соціально-культурного проекту.
7.9.2. Копію затвердженого кошторису соціально-культурного проекту.
7.9.3. Лист-підтвердження про фінансування підтриманого соціально-культурного проекту у рамках національної або міжнародної грантової програми.
7.10. Розмір фінансової підтримки міської ради на реалізацію соціально-культурного проекту громадської організації – учасника національної або міжнародної грантової програми не може перевищувати 50 відсотків затвердженого кошторису соціально-культурного проекту.
8. Фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації проектів

8.1. На фінансову підтримку соціально-культурних проектів використовуються кошти, передбачені у кошторисах відповідних управлінь департаменту гуманітарної політики, департаменту розвитку та департаменту з питань поводження з відходами, а також управління “Секретаріат ради“ Львівської міської ради.
8.2. Мінімальний розмір фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурного проекту становить 20 000 грн., максимальний – 100 000 грн.
8.3 Фінансова підтримка для реалізації соціально-культурного проекту може надаватись громадським організаціям через:
8.3.1. Перерахування коштів на розрахунковий рахунок громадської організації, відкритий у банку, який створений і діє на території України, за умови підписання актів виконаних робіт.
8.3.2. Перерахування коштів на рахунок громадської організації, відкритий в органах Державного казначейства України, за умови набуття громадською організацією статусу отримувача бюджетних коштів.
8.3.3. Отримання та використання коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності громадської організації.
8.3.4. Спосіб фінансування визначається профільним управлінням.
9. Перелік рекомендованих витрат на реалізацію соціально-культурного проекту

9.1. Витрати на рекламу, промоцію та поліграфічні послуги, які пов’язані з соціально-культурним проектом.
9.2. Витрати на проїзд та проживання учасників соціально-культурних проектів з поза меж м. Львова.
9.3. Витрати на проїзд в інші міста та проживання львів’ян – учасників соціально-культурних проектів.
9.4. Витрати на організацію форумів, зустрічей, конференцій та інших заходів.
9.5. Витрати на оренду приміщень для проведення заходів (перевага надається приміщенням комунальної форми власності).
9.6. Витрати на оренду комп’ютерів, оргтехніки чи іншого обладнання.
9.7. Витрати на надання інформаційних послуг щодо реалізації завдань соціально-культурного проекту.
9.8. Витрати на вивчення громадської думки, у тому числі через проведення соціологічних опитувань (лише для отримувачів бюджетних коштів).
9.9. Витрати на придбання витратних матеріалів та канцтоварів.
9.10. Витрати на розробку рекомендацій та надання фахових консультацій, проведення експертиз.
9.11. Витрати за надані послуги з ведення бухгалтерського обліку, підготовки звітності, юридичного супроводу, пов'язані з реалізацією соціально-культурного проекту у сумі не більше 10 відсотків від розміру фінансової підтримки.
9.12. Інші витрати, що не суперечать вимогам законодавства України.

10. Звітування про реалізацію соціально-культурного проекту

10.1. Громадські організації, які отримали фінансування за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, зобов’язані надавати управлінню або департаменту, яке фінансує і контролює виконання соціально-культурного проекту, такі документи:
10.1.1. Інформацію про проведення заходу, запланованого у рамках реалізації соціально-культурного проекту (інформація має бути надана не пізніше 5 днів до події, виконавець проекту зобов’язаний передбачити участь представника управління у цьому заході).
10.1.2. Копії всіх публікацій, фото-, аудіо-, відео- та інших матеріалів, що пов’язані з соціально-культурним проектом.
10.2. У 30-денний термін після завершення реалізації соціально-культурного проекту, але не пізніше 15 грудня поточного року, громадські організації, які отримали фінансування за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, зобов’язані подати в управління, яке фінансує і контролює виконання соціально-культурного проекту:
10.2.1. Звіт про використання коштів.
10.2.2. Звіт про отримані результати.
10.2.3. Медіа-промоційний звіт (кількість відвідувачів, кількість медіа-посилань).
10.2.4. Електронні копії документів, перелічених у підпунктах 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3.
10.3. Управління, яке фінансує і контролює виконання соціально-культурного проекту, аналізує подані документи, формує та публікує на web-сторінці міської ради та інших спеціалізованих Інтернет-порталах м. Львова загальний звіт про реалізацію проектів у відповідній галузі співпраці міської ради з громадськими організаціями.
10.4. У всіх публікаціях, виданнях на паперових, цифрових та інших носіях, які створюються у рамках реалізації соціально-культурного проекту, повинні бути розміщені герб Львова, напис “Львівська міська рада“ або текст “Реалізація цього проекту здійснена за підтримки Львівської міської ради“.
10.5. Матеріали, створені у рамках реалізації соціально-культурних проектів, можуть розміщуватись на web-сторінці міської ради та інших спеціалізованих Інтернет-порталах м. Львова.
10.6. Отримання та використання коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності громадської організації.
11. Оцінювання реалізованих соціально-культурних проектів

11.1. Оцінювання реалізованого соціально-культурного проекту проводить управління, яке фінансує і контролює виконання соціально-культурного проекту.
11.2. Оцінювання реалізованого соціально-культурного проекту проводиться у січні наступного за звітним року відповідно до форми оцінювання ефективності реалізації проекту (заходу) за кошти міського бюджету м. Львова (додаток до цієї Програми).
11.3. З метою контролю за цільовим та раціональним використання бюджетних коштів профільне управління або департамент має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідну інформацію
11.4. Управління, департаменти, перелічені у підпункті 2.3 цього Положення, передають результати оцінювання соціально-культурних проектів до управління Секретаріат ради для узагальнення результатів конкурсу та їх публікації на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради.
11.5. За результатами оцінювання начальник відповідного управління може зробити подання Львівському міському голові з пропозицією відзначити громадську організацію – автора кращого реалізованого проекту – дипломом Львівського міського голови.
11.6. Вручення дипломів Львівського міського голови за кращий реалізований проект відбувається щорічно на урочистій сесії міської ради з нагоди святкування Дня міста.
12. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:
12.1 Зростання активності та кількості громадських організацій, залучених до виконання суспільно значимих для міста функцій.
12.2. Розширення та покращення якості соціально-культурних послуг, які отримують мешканці м. Львова.
12.3. Встановлення партнерських відносин між владою та громадськими організаціями.
13. Прикінцеві положення

13.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний рік, та є складовою частиною Комплексної програми підтримки громадських організацій, затвердженої ухвалою міської ради від 16.02.2009 № 2334.
13.2. Контроль за виконанням Програми здійснюють заступник міського голови з гуманітарних питань та постійні комісії міської ради:
13.2.1. Гуманітарної політики.
13.2.2. Культури, молодіжної політики та спорту.
13.2.3. Фінансів та планування бюджету.
13.2.4. Конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
13.2.5. Екології та природокористування.
13.3. Інформація про прийняття Програми та хід її виконання публікується у засобах масової інформації.

Секретар ради А. Забарило Віза:
В. о. начальника управління
Секретаріат ради Ю. Лукашевський


Додаток
До Програми надання фінансової
підтримки громадським організаціям
на реалізацію соціально-культурних
проектів “Зробимо Львів кращим“
ФОРМА
оцінювання ефективності реалізації проекту (заходу) за кошти міського бюджету м. Львова

Блок 1. Змістовний


1.1.
Кількісні показники реалізації проекту (наприклад кількість учасників, заходів*, тираж поліграфічної продукції)
Шкала
оцінки
Бал
А
Кількість становить менше 50 % від очікуваної
1-2
Б
Кількість становить 50-90 % від очікуваної
3-4
В
Кількість становить понад 90 % від очікуваної
5
1.2.
Якісні показники реалізації проекту
А
Не було досягнуто мети та цілей, поставлених перед організаторами
1-2
Б
Частково досягнуто поставлені мету та цілі
3-4
В
Поставлені мета та цілі були досягнуті
5

* Якщо виконавцем проекту не було завчасно повідомлено профільне управління про дату, час та місце проведення заходу, вважається, що подія не відбулась.

Блок 2. Медіа-промоційний


2.1.
Інформація про результати проекту
Шкала
оцінки
Бал
А
Інформація про проект подана в одному з нижчеперелічених засобів масової інформації: інтернет-видання, друковані засоби масової інформації, радіо
1-2
Б
Інформація про проект подана на телебаченні або у двох з нижчеперелічених засобів масової інформації: інтернет-видання, друковані засоби масової інформації, радіо
3-4
В
Інформація про проект подана через телебачення або у трьох з нижчеперелічених засобів масової інформації: інтернет-видання, друковані засоби масової інформації, радіо
5
Блок 3. Фінансовий

3.1.Вчасність подання звітних документів виконавцем проекту
Шкала
оцінки
Бал
А
Документи подані не у повному обсязі і невчасно
1-2
Б
Документи подані у повному обсязі, але з незначним запізненням та/або зауваженнями
3-4
В
Документи подані вчасно і у повному обсязі
5
3.2.Аналіз виконання кошторису проекту
А
Освоєно менше 60 % коштів
1-2
Б
Освоєно від 60 % до 95 % коштів
3-4
В
Освоєно понад 95 % коштів
5
Підсумкова оцінка реалізації проекту
1.
Змістовний блок
2.
Медіа-промоційний блок
3.
Фінансовий блок
Підсумкова оцінка реалізації проекту

Оцінювання проекту здійснив (-ла):

__________________________________________ _______________ (ПІБ та посада) (підпис)

Шкала оцінювання ефективності реалізації проекту (заходу) за кошти міського бюджету м. Львова
Кількість
балів
Підсумковий результат реалізації проекту (заходу)
від 20 до 25
Відмінно реалізований проект
від 14 до 19
Проект реалізовано добре, до якості проекту є незначні зауваження
від 5 до 13
Проект реалізовано погано, до якості проекту є значні зауваження

Віза:

В. о. начальника управління
“Секретаріат ради“ Ю. Лукашевський