УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3134


від 03/22/2018
Про затвердження Програми підтримки обдарованої молоді м. ЛьвоваВідповідно до Законів України “Про освіту“, “Про загальну середню освіту“, ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, з метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму підтримки обдарованої молоді м. Львова (додається).
2. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики:
2.1. Розробити та подати на затвердження виконавчому комітету порядок використання коштів на надання фінансової підтримки (одноразової грошової виплати (допомоги) для участі в інтелектуальних турнірах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях тощо Програми підтримки обдарованої молоді м. Львова.
2.2. Забезпечити реалізацію Програми підтримки обдарованої молоді м. Львова.
Відповідальний: начальник управління
освіти департаменту гуманітарної
політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
підтримки обдарованої молоді м. Львова
1. Загальна частина

Програма підтримки обдарованої молоді м. Львова (надалі – Програма) розроблена з метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань та забезпечення сприятливих умов для самореалізації творчої особистості у сучасному суспільстві.
Програма діє у 2018 році.
2. Мета та завдання

2.1. Метою Програми є надання фінансової підтримки талановитим учням, які стали переможцями міських учнівських інтернет-олімпіад, Міжнародних, Всеукраїнських предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів, учасниками науково-пошукових конференцій.
2.2. Завданнями Програми є:
2.2.1. Фінансова підтримка обдарованої молоді через виплату одноразових премій відповідно до Положення, наведеного у додатку 1 до цієї Програми.
2.2.2. Фінансова підтримка обдарованої молоді (об’єднанням) для надання можливостей участі в інтелектуальних турнірах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях тощо відповідно до Положення, наведеного у додатку 2 до цієї Програми.
2.3. Придбання цінних подарунків для нагородження переможців міських учнівських інтернет-олімпіад з базових дисциплін вартістю не більше 5000 грн. за одиницю, що призначені для особистісного розвитку та подальшого навчання.
2.4. Відзначення випускників закладів загальної середньої освіти м. Львова, які у 2017/2018 навчальному році за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базової дисципліни отримали:
2.4.1. 200 балів – грошовою винагородою у розмірі 2000 грн.
2.4.2. 400 балів – грошовою винагородою у розмірі 10 000 грн.
2.4.3. 600 балів – грошовою винагородою у розмірі 20 000 грн.
2.5. Відзначення учнів закладів загальної середньої освіти та професійно-технічних навчальних закладів м. Львова у кількості 20 одноразових премій у розмірі 1000 грн. (без урахування оподаткування) у разі успішного закінчення англомовних онлайн-курсів з різних дисциплін, при умові підтвердження сертифікатом із персональною верифікацією про проходження курсу.
3. Фінансове забезпечення

3.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на поточний бюджетний період.
3.2. Головним розпорядником коштів Програми є управління освіти департаменту гуманітарної політики.
3.3. Для фінансового забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти у загальній сумі 800 000 грн., а саме:
3.3.1. Для відзначення премією Львівської міської ради – у сумі 373 000 грн.
3.3.2. Для надання фінансової підтримки обдарованої молоді (об’єднанням) для участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах, змаганнях тощо – у сумі 227 300 грн.
3.3.3. Для придбання цінних подарунків для нагородження переможців міських учнівських інтернет-олімпіад з базових дисциплін – у сумі 100 000 грн.
3.3.4. Для відзначення грошовою винагородою випускників закладів загальної середньої освіти м. Львова – у сумі 102 000 грн.
3.3.5. Для відзначення учнів закладів загальної середньої освіти та професійно-технічних навчальних закладів м. Львова у кількості 20 одноразових премій у розмірі 1000 грн. (без урахування оподаткування) у разі успішного закінчення англомовних онлайн-курсів з різних дисциплін, при умові підтвердження сертифікатом із персональною верифікацією про проходження курсу – 25 000 грн.
3.3.6. Виплата премії Львівської міської ради, фінансової підтримки, придбання цінних подарунків та відзначення грошовою винагородою випускників закладів загальної середньої освіти м. Львова здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на галузь “Освіта“.
3.3.7. Виплату премії Львівської міської ради, фінансової підтримки, придбання цінних подарунків та відзначення грошовою винагородою випускників закладів загальної середньої освіти м. Львова здійснює централізована бухгалтерія управління освіти департаменту гуманітарної політики на підставі розпорядження Львівського міського голови.
4. Керування Програмою

4.1. Керівництво та реалізацію Програми здійснює керівна рада, яку утворює директор департаменту гуманітарної політики.
4.2. До складу керівної ради входять представники виконавчих органів, депутати міської ради, представники громадської ради при управлінні освіти департаменту гуманітарної політики.


Секретар ради А. Забарило
Віза:
Начальник управління
освіти З. Довганик

Додаток 1
до Програми підтримки
обдарованої молоді
м. Львова


ПОЛОЖЕННЯ
про премію Львівської міської ради обдарованій молоді у рамках Програми підтримки обдарованої молоді м. Львова


Премія Львівської міської ради обдарованій молоді (надалі –Премія) встановлена з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, заохочення за успіхи у навчанні та науковій діяльності.
1. Порядок визначення претендентів на отримання
одноразових премій

1.1. Премію можуть отримати талановиті учні за особисті досягнення в інтелектуальних конкурсах, турнірах, олімпіадах, а саме:
1.1.1. Переможці та призери міжнародних олімпіад.
1.1.2. Переможці та призери ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
1.1.3. Переможці та призери Всеукраїнських конкурсів наукових робіт.
1.1.4. Переможці та призери міжнародних та всеукраїнських інтелектуальних конкурсів, турнірів.
1.2. Учасниками конкурсу можуть бути всі учні та випускники навчальних закладів м. Львова.
1.3. Один учень або випускник може отримати премію один раз на два роки.
1.4. Премію можуть отримати учні, або випускники, які навчаються у закладах загальної середньої освіти та професійно-технічних навчальних закладах м. Львова в кількості 30 премій по 10 000 грн.
1.5. Розгляд документів для отримання Премії проводить управління освіти департаменту гуманітарної політики з 10 вересня до 10 жовтня 2018 року.
1.6. При прийомі документів враховуються досягнення за попередній навчальний рік.
1.7. Відбір кандидатів на отримання премій здійснює, відповідно до Положення, керівна рада.
1.8. При визначенні переможців керівна рада керується критеріями відповідно до пункту 3 цього Положення.
1.9. Засідання керівної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини складу.
1.10. Рішення керівної ради оформляється протоколом та подається у п’ятиденний термін на розгляд та затвердження директору департаменту гуманітарної політики.
1.11. За результатами відбору управління освіти департаменту гуманітарної політики оголошує найкращих представників обдарованої молоді м. Львова.
1.12. Управління освіти департаменту гуманітарної політики здійснює контроль за реалізацією Програми.
2. Порядок подання документів претендентами
на отримання одноразових премій

2.1. На розгляд керівної ради претенденти на отримання премій подають такі документи:
2.1.1. Мотиваційний лист кандидата (одна сторінка друкованого тексту, шрифт – Аrial, розмір шрифту - 12).
2.1.2. Копію свідоцтва про народження або копія паспорта кандидата на винагороду.
2.1.3. Копії дипломів, грамот або інших документів, які засвідчують перемоги в олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо, участі у міжнародних та всеукраїнських проектах, конференціях, конгресах, участь в онлайн-курсах, майстер-класах, тренінгах.
2.1.4. Рекомендаційні листи (не більше 3 листів).
2.1.5. Заяву на ім’я начальника управління освіти.
2.2. Подача документів здійснюється у паперовій формі через Центр надання адміністративних послуг Львівської міської ради (із зазначенням згоди на обробку персональних даних кандидата).
2.3. Пакет документів, у якому відсутні документи, перелічені у пунктах 2.1.1-2.1.5 вважається неповним і до розгляду не приймається.
3. Критерії оцінювання претендентів на отримання
одноразових премій

3.1. Оцінювання претендентів на отримання премій здійснюється у бальній системі, а саме:
3.1.1. Наявність нагород міжнародного рівня (10 балів).
3.1.2. Наявність нагород всеукраїнського рівня (8 балів).
3.1.3. Участь у міжнародних та всеукраїнських проектах, конференціях, конгресах, участь в онлайн-курсах, майстер-класах, тренінгах, підтверджених сертифікатом (6 балів).
3.1.4. Участь у громадській та волонтерській діяльності; учнівському самоврядуванні (4 бали).
3.1.5. Оцінка рекомендації (3 бали).
3.1.6. Оцінка мотиваційного листа (4 бали).
4. Премія

4.1. На підставі рішення керівної ради найкращі представники обдарованої молоді м. Львова отримують одноразову премію у розмірі 10 000 грн. (без врахування оподаткування).

4.2. Фінансування виплати премії Львівської міської ради здійснюється через перерахування коштів на особистий картковий рахунок отримувача премії або уповноваженої особи, відкритий у банківській установі України державної форми власності.
Начальник управління
освіти З. Довганик
Додаток 2
до Програми підтримки
обдарованої молоді
м. Львова

ПОЛОЖЕННЯ
про надання фінансової підтримки(одноразової грошової виплати (допомоги) для участі в інтелектуальних турнірах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях у рамках Програми підтримки обдарованої молоді м. Львова

Фінансова підтримка (одноразова грошова виплата (допомога) (індивідуальна або командам) обдарованій молоді (об’єднанням) надається з метою участі в інтелектуальних турнірах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях тощо для інтеграції обдарованої молоді у світовий освітній інтелектуальний простір.
Команда – це об’єднання учнів закладів загальної середньої освіти м. Львова на чолі з керівником з метою участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах тощо.
1. Розмір фінансової підтримки

1.1. Загальна сума коштів для надання фінансової підтримки складає 227 300 грн.
1.2. Фінансова підтримка (одноразова грошова виплата (допомога) надається відповідно до Порядку використання коштів на надання фінансової підтримки (одноразової грошової виплати (допомоги) для участі в інтелектуальних турнірах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях тощо програми.
1.3. Розмір фінансової підтримки визначається рішенням керівної ради програми.
1.4. Учень або учнівська команда, якій буде надана фінансова підтримка, отримує одноразову грошову виплату, яка не повинна перевищувати 75% загальної вартості витрат на участь в інтелектуальних турнірах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях тощо.
2. Порядок визначення претендентів на
отримання фінансової підтримки

2.1. Фінансова підтримка надається учням або учнівським командам для участі в інтелектуальних турнірах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях тощо (міжнародного та всеукраїнського рівня).
2.2. Для отримання фінансової підтримки учасники у термін за 30 днів до участі у заходах подають на розгляд керівної ради Програми:
2.2.1. Лист-запрошення, що підтверджує участь у заходах.
2.2.2. Мотиваційний лист уповноваженої особи або навчального закладу номінанта.
2.2.3. Копію документа, який засвідчує особу, уповноважену для супроводу номінанта або команди на отримання фінансової підтримки.
2.2.4. Кошторис витрат, завірений керівником навчального закладу.
2.3. Керівна рада більшістю голосів ухвалює рішення про надання/не надання та розмір фінансової підтримки для учасників Програми.
3. Фінансування

3.1. Виплата фінансової підтримки для участі в інтелектуальних турнірах, конкурсах, олімпіадах, змаганнях тощо здійснюється через перерахування коштів на особистий картковий рахунок отримувача фінансової підтримки або уповноваженої особи, відкритий у банківській установі України державної форми власності.
Начальник управління
освіти З. Довганик
Дата оприлюднення: 04/04/2018