УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1114


від 10/20/2016
Про затвердження Програми співфінансування капітальних та поточних ремонтів будівель Національного лісотехнічного університету УкраїниВідповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою створення механізму співфінансування капітальних та поточних ремонтів, недопущення руйнування будівель Національного лісотехнічного університету України України міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму співфінансування капітальних та поточних ремонтів будівель Національного лісотехнічного університету України.
2. Департаменту економічної політики, управлінню охорони історичного середовища та Франківській районній адміністрації забезпечити реалізацію програми співфінансування капітальних та поточних ремонтів будівель Національного лісотехнічного університету України.
Відповідальні: директор департаменту
економічної політики, начальник
управління охорони історичного
середовища, голова Франківської
районної адміністрації.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.
Міський голова А. Садовий
Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
співфінансування капітальних та поточних ремонтів будівель Національного лісотехнічного університету України
1. Загальні положення

1.1. Програма співфінансування капітальних та поточних ремонтів будівель Національного лісотехнічного університету України (надалі - Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
2. Мета Програми

2.1. Мета Програми – створення механізму співфінансування капітальних та поточних ремонтів і, як наслідок, недопущення руйнування будівель Національного лісотехнічного університету України (пріоритет 1 – місто, у якому комфортно жити, працювати та навчатись, Комплексної стратегії розвитку Львова 2012-2025 рр., затвердженої ухвалою міської ради від 20.10.2011 № 861).
2.2. Перелік будівель, видатки на які передбачаються відповідно до цієї Програми у бюджеті розвитку міського бюджету м. Львова, наведено у додатку до цієї Програми.
3. Очікувані результати

3.1. Запобігання негативних наслідків порушення системи водовідведення та гідроізоляції території міста у межах Вулецького природного водостоку, між районом Піскових озер та спорткомплексом Медик“.
3.2. Недопущення руйнування будівель Національного лісотехнічного університету України внаслідок порушення системи водовідведення, перезволоження грунтів, у першу чергу тих, які віднесені до пам’яток архітектури та культурно-історичного середовища міста.
3.3. Активізація взаємного співробітництва, спрямованого на розвиток місцевої громади із залученням наукового потенціалу Національного лісотехнічного університету України у питаннях охорони довкілля, організації спільних заходів.
3.4. Взаємодія в інвентаризації садово-паркових об’єктів, створенні проектів об’єктів благоустрою та озеленення (скверів, парків, лісопарків), розробці проектів озеленення будівель та зелених дахів“.
4. Джерела фінансування Програми

4.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
4.2. Обсяги фінансування, визначені у міському бюджеті м. Львова, можуть змінюватись під час бюджетного періоду за погодженням з профільними постійними комісіями і постійною комісією фінансів та планування бюджету на підставі ухвал міської ради про внесення змін до міського бюджету м. Львова.
4.3. Фінансування за Програмою здійснюватиметься відповідно до вимог нормативно-правових актів.
4.4. Програму реалізує Національний лісотехнічний університет України, Львівська міська рада та її виконавчі органи у межах своїх повноважень
5. Контроль за виконанням Програми

5.1. Загальний контроль за виконанням Програми здійснює перший заступник міського голови.
5.2. Організацію виконання Програми здійснюють виконавчі органи міської ради.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор департаменту
економічної політики І. КулиничДодаток
до Програми співфінансування капітальних та
поточних ремонтів будівель Національного
лісотехнічного університету України

ПЕРЕЛІК
будівель Національного лісотехнічного університету України, які потребують капітальних та поточних ремонтів

№ з/п
Адреса
1.
Гуртожитки, вул. Генерала Т. Чупринки, 114,
вул. Природна, 10
2.
Навчально-адміністративний корпус, памятка архітектури, вул. Генерала Т. Чупринки, 103
3.
Навчальний корпус № 1, вул. Генерала Т. Чупринки, 105
4.
Навчальний корпус № 2, 2-а,памятка архітектури
вул. М. Залізняка, 11, вул. М. Залізняка,11-а
5.
Навчальний корпус № 3, памятка архітектури,
вул. О. Кобилянської, 1
6.
Навчальний корпус № 4, вул. Генерала Т. Чупринки, 85
7.
Навчальний корпус № 5, памятка архітектури,
вул. Є. Коновальця, 102
8.
Навчальний корпус № 6, вул. Природна, 19/1
9.
Навчальний корпус № 8, вул. Генерала Т. Чупринки, 103-б


Директор департаменту
економічної політики І. Кулинич
Дата оприлюднення: 11/02/2016