УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 242


від 03/10/2011
Про затвердження міської загальноукраїнської та міжнародної програми промоціїКеруючись Законами України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ухвали міської ради від 06.01.2011 № 116 “Про міський бюджет м. Львова на 2011 рік“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити міську загальноукраїнську та міжнародну програму промоції (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови і постійну комісію культури, промоцій, засобів масової інформації та туризму.
Міський голова А. Садовий
Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від __________№_____

Міська загальноукраїнська та міжнародна програма промоції

1. Загальні положення

1.1. Міська загальноукраїнська та міжнародна програма промоції (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи здійснення та надання послуг щодо промоції міста на міському, загальноукраїнському і міжнародному рівнях. Зокрема, здійснення промоції подій серед львів’ян, українських та іноземних туристів, представників бізнесу і громадських організацій та виготовлення промоційної продукції.
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про рекламу“, “Про туризм“.
1.3. Програма поширюється на дії виконавчого комітету Львівської міської ради, Львівського міського голови, виконавчих органів і посадових осіб міської ради (надалі – міська рада, її виконавчі органи та посадові особи), органів самоорганізації населення щодо формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризацію міста, поширення позитивних знань про м. Львів в Україні та за кордоном.
2. Мета і завдання

2.1. Метою Програми є формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про м. Львів в Україні та за кордоном.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Популяризація м. Львова, поширення знань про місто в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, закордонними установами з метою промоції м. Львова.
2.2.2. Підготовка і координація промоційних подій в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про м. Львів, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.
2.2.3. Пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном.
2.2.4. Видання промоційної літератури та виготовлення сувенірної продукції, спрямованої на поширення знань про місто, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.
2.2.5. Підготовка і координація дій для участі та представництва м. Львова у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію міста.
2.2.6. Розробка та впровадження системи візуальної ідентифікації Львівської міської ради.
2.2.7. Супровід, наповнення інформацією та просування промоційних інформаційних ресурсів Львівської міської ради в Інтернеті.
2.2.8. Організація візитів іноземних журналістів до м. Львова з метою висвітлення інформації про м. Львів у закордонних засобах масової інформації.
2.2.9. Організація візитів іноземних делегацій до м. Львова з метою проведення робочих зустрічей щодо налагодження співпраці в економічній, соціальній сферах тощо.
3. Предмет та основні засади промоції

3.1. Предметом промоції виступають туристичні, архітектурні, економічні та інші характеристики м. Львова, національні традиції львів’ян.
3.2. Пріоритетними напрямками для промоції визнаються:
3.2.1. Розробка, виготовлення, тиражування, презентація та розповсюдження поліграфічних продуктів (книжок, брошур, проспектів, буклетів, афіш, плакатів, календарів, конвертів, інформаційних листків тощо); сувенірної продукції (значків, футболок, ручок, кераміки, цукерок, настінних годинників, магнітів тощо); аудіовізуальної продукції (банерів, брандмауерів, аудіо- та відео роликів тощо).
3.2.2. Організація та проведення прес-турів іноземних журналістів, поширення інформації у соціальних мережах та через засоби масової інформації.
3.2.3. Проведення маркетингових досліджень.
3.2.4. Інші послуги, пов’язані з промоційною діяльністю.
3.3. Інформація у рамках виконання Програми повинна подаватись державною мовою (крім інформації, що готується для промоції за межами України).
4. Механізм надання послуг на виконання Програми

4.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2011 рік в сумі 1 200,0 тис. грн.
4.2. Реалізація завдань Програми здійснюється департаментом “Адміністрація міського голови“, який виступає головним розпорядником коштів, за погодженням секретаря ради та постійної комісії культури, промоцій, засобів масової інформації та туризму.
4.3. Реалізація Програми забезпечується через надання послуг Програми (перелік послуг і промоційної продукції наведений у додатку до цієї Програми). Формувати замовлення на послуги і промоційну продукцію в межах цієї Програми може секретар ради через скерування відповідного подання розпоряднику коштів.
4.4. Участь у наданні послуг Програми визначається на основі укладеного договору між замовником та підрядником, що надає відповідні послуги.
4.5. Надання послуг Програми відбувається через укладення департаментом “Адміністрація міського голови“, який виступає замовником послуг, відповідного договору з підрядною організацією.
4.6. У договорі на надання послуг Програми вказуються:
4.6.1. Сторони договору.
4.6.2. Предмет договору.
4.6.3. Обсяг, форми і методи.
4.6.4. Права та обовязки сторін.
4.6.5. Порядок розрахунків.
4.6.6. Умови, що впливають на зміну або припинення договірних відносин, та відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору.
4.6.7. Інші суттєві умови, які випливають зі специфіки відносин щодо надання послуг Програми.
5. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

5.1. Популяризація багатої архітектурної спадщини м. Львова.
5.2. Популяризація культурних центрів міста.
5.3. Формування патріотичної свідомості городян.
5.4. Розширення міжнародних культурних і наукових контактів.
5.5. Розвиток туристичної інфраструктури як міста, так і регіону.
5.6. Активізація розвитку туризму, зокрема міжнародного, як одного з джерел залучення інвестицій.
5.7. Формування привабливого інвестиційного клімату у місті.
5.8. Покращання іміджу м. Львова на міжнародному рівні.
5.9. Налагодження нових ділових контактів м. Львова з іншими містами, установами та організаціями.
6. Прикінцеві положення

6.1. Контроль за виконанням Програми здійснюють перший заступник міського голови і постійна комісія культури, промоцій, засобів масової інформації та туризму.
6.2. Інформація про прийняття Програми та хід її виконання публікується на сайті Львівської міської ради www.city-adm.lviv.ua.
Секретар ради В.Павлюк

Віза:

Начальник управління
інформаційної політики
та зовнішніх відносин А. МоскаленкоДодаток до Програми
ПЕРЕЛІК
послуг і промоційної продукції на виконання міської
загальноукраїнської та міжнародної програми промоції у 2011 році

з/п
Назва послуги, іншої промоційної продукції
Обсяг,
тис. грн.
1.
Послуги зі створення аудіоматеріалів
6,980
2.
Послуги зі створення відеоматеріалів
42,000
3.
Розміщення в ефірі промоційних аудіоматеріалів, відеороликів, промоційних рекламно-інформаційних матеріалів на електронних інформаційних ресурсах та у друкованих засобах масової інформації (реклама)
158,200
4.
Придбання та виготовлення елементів упаковки для подарунків, обладнання для експозиції промопродуктів (рамок, паспарту, підставок, коробкок, систем експозиційних), іншого обладнання
99,900
5.
Придбання або виготовлення іншої промоційної продукції (подарункової, сувенірної, відзнак)
99,000
6.
Виготовлення візуальних матеріалів (банерів, брендмауерів, постерів)
17,100
7.
Придбання або виготовлення поліграфічних матеріалів (буклетів, рекламно-інформаційних журналів, проспектів, інформаційних листівок – флаєрів, листівок, карт міста, грамот, подяк, конвертів тощо)
99,000
8.
Організація прес-турів у Львів для журналістів з України та з-за кордону на період проведення культурно-мистецьких заходів і міських святкувань
49,000
9.
Послуги зі створення високоякісної фото-інформаційної продукції
49,000
10.
Послуги зі створення високоякісної відео-інформаційної продукції
49,000
11.
Організація маркетингових досліджень та соціологічних опитувань
49,000
12.
Послуги дизайнера
49,000
13.
Моніторинг засобів масової інформації
49,000
14.
Підтримка роботи промоційного та офіційного сайта м. Львова
40,900
15.
Проведення робочої зустрічі Eurocities
49,000
16.
Заборгованість з фінансування видатків на промоційні заходи у 2010 році
293,920
Загальна сума видатків (впродовж року):
1 200,000


Начальник управління інформаційної
політики та зовнішніх відносин А. Москаленко