УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА21-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5639


від 10/10/2019
Про затвердження Міської цільової програми з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян України –мешканців м. Львова на строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом і в резерв до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, забезпечення організації підготовки і проведення на території міста мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони на 2019-2021 роки
Первинна редакція:

документ.doc Додаток.docx


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 6307-2020
у додаток згідно з ухвалою 340-2021

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 10.10.2019 № 5639' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 10.10.2019 № 5639'
Остаточна редакція:
З метою формування у громадян України – мешканців м. Львова патріотичної свідомості щодо виконання конституційного обов’язку – захисту Вітчизни, сприяння військовим комісаріатам і військовим частинам в організації призову на строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом і в резерв до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, та забезпечення організації підготовки і проведення на території міста мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони, керуючись Законами України Про оборону України“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про військовий обов’язок і військову службу“, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Міську цільову програму з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян України –мешканців м. Львова на строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом і в резерв до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, забезпечення організації підготовки і проведення на території міста мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони на 2019-2021 роки.
2. Координацію роботи з виконання заходів Міської цільової програми з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян України –мешканців м. Львова на строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом і в резерв до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, забезпечення організації підготовки і проведення на території міста мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони на 2019-2021 роки покласти на керуючого справами виконкому і постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян України – мешканців м. Львова на строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом і в резерв до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, забезпечення організації підготовки і проведення на території міста мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони на 2019-2021 роки
Актуальність Програми

На даному етапі розвитку України гостро постало питання збереження її територіальної цілісності та суверенітету, забезпечення розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України.
У зв’язку із незаконним захопленням окремих територій Донецької та Луганської областей України, веденням Операції об’єднаних сил /антитерористичної операції на сході нашої країни, існує вірогідність загострення воєнно-політичної ситуації у державі. Не виключається і можливість оголошення наступних черг мобілізації, запровадження особливого періоду.
Прийняття Міської цільової програми з військово-патріотичного виховання молоді, сприяння організації призову громадян України – мешканців м. Львова на строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом і в резерв до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, забезпечення організації підготовки і проведення на території міста мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони на 2019-2021 роки (надалі – Програма) обумовлено необхідністю реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на всебічну підготовку молоді до служби у лавах Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, створення та забезпечення функціонування на території м. Львова системи територіальної оборони, забезпечення організації та проведення заходів з мобілізації населення міста як у мирний час, так і в особливий період.
Для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення нашого міста, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, рішенням вищого військового керівництва держави передбачено відновлення системи територіальної оборони. Для цього у м. Львові необхідно, у разі загострення військової обстановки, утворити та забезпечити розгортання підрозділів територіальної оборони.
При здійсненні мобілізаційних заходів, таких як оповіщення, збір та доставка військовозобов’язаних, техніки та ресурсів, значну частину витрат покладено на органи місцевого самоврядування.
На жаль, діяльність районних військових комісаріатів міста не фінансується у повній мірі та потребує залучення додаткових коштів з міського бюджету.
Для безперебійної роботи районних призовних комісій м. Львова, а також комісій з питань приписки юнаків ОРВК та РВК міста необхідно систематично проводити заходи, спрямовані на всебічне забезпечення їх діяльності. Невирішеними у повній мірі залишаються питання, пов’язані з матеріально-технічним забезпеченням військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань Львівського гарнізону, під час проведення на території міста мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони. Це негативно впливає на виконання завдань з обороноздатності Львівського регіону та держави в цілому.
Щороку у м. Львові збільшується кількість призовників, які знаходяться в розшуку за ухиляння від строкової військової служби. Все це потребує підвищення вимог до самосвідомості громадян, а особливо допризовної та призовної молоді. Відомо, що вона безпосередньо формується та розвивається у процесі військово-патріотичного виховання.
У зв’язку з цим очевидна невідкладність вирішення проблем формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, любові до свого народу, його історії, національної гідності та готовності до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України.
Вирішення зазначених вище проблем надасть змогу своєчасно, протягом визначеного терміну дії Програми, проводити чергові призови громадян України – мешканців м. Львова на строкову військову службу, здійснювати якісний відбір на військову службу за контрактом і в резерв до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, підвищити свідомість призовної молоді щодо необхідності захисту Вітчизни, забезпечити якість організації підготовки і проведення на території міста мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони на 2019-2021 роки.
1. Нормативно-правові акти, які стали підставою для розроблення Програми

1.1. Конституція України.
1.2. Бюджетний кодекс України.
1.3. Закон України “Про оборону України“.
1.4. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.5. Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу“.
1.6. Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“.
1.7. Указ Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 “Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді“.
1.8. Указ Президента України від 23.09.2016 № 406/2016 “Про затвердження Положення про територіальну оборону України“.
1.9. Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352.
1.10. Положення про допризовну підготовку та Положення про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770.
2. Мета Програми

Основною метою Програми є формування у громадян України – мешканців м. Львова патріотичної свідомості щодо виконання конституційного обов’язку – захисту Вітчизни, сприяння військовим комісаріатам і військовим частинам у організації призову на строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом і в резерв до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, забезпечення організації підготовки і проведення на території міста мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони на 2019-2021 роки.
3. Завдання Програми

3.1. Всебічне забезпечення заходів допризовної підготовки юнаків, організація та проведення військово-патріотичного виховання молоді м. Львова, підвищення престижу військової служби.
3.2. Покращення підготовки молоді міста до вступу у військові ліцеї, вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи.
3.3. Підвищення якості організації призову громадян України – мешканців м. Львова на строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом і в резерв до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України.
3.4. Сприяння належній роботі районних призовних комісій м. Львова, матеріально-технічне забезпечення роботи розташованих на території міста призовних дільниць.
3.5. Зміцнення матеріально-технічної бази районних військових комісаріатів м. Львова, підтримання їх мобілізаційної готовності на рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням, у тому числі щодо забезпечення повноти військового обліку призовників і військовозобов’язаних мешканців міста (ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних).
3.6. Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони, що виконують завдання у районі територіальної оборони № 1 (м. Львів), засобами захисту та зв’язку, речовим майном і спорядженням для підтримання належного рівня боєготовності та ефективного виконання завдань щодо забезпечення обороноздатності міста, охорони /оборони/ розташованих на території міста Львова важливих об'єктів державного та оборонного значення, адміністративних будівель, об’єктів життєзабезпечення населення (водозаборів, об’єктів газо-, світло-, теплопостачання, комунікацій), території і населення міста, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями.
3.7. Забезпечення повноти виконання Львівським міським головою на території міста встановлених законодавством України, іншими нормативно-правовими актами держави завдань у сфері оборони, мобілізації та мобілізаційної підготовки, а також завдань територіальної оборони відповідно до Положення про організацію територіальної оборони у місті Львові.
3.8. Підвищення рівня роботи посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради, Львівських комунальних підприємств і установ, розташованих на території міста органів місцевого самоврядування та підприємств, установ, організацій /незалежно від форми власності/ з метою якісного виконання вимог законодавства України, інших нормативно-правових актів держави щодо реалізації завдань з організації мобілізаційної підготовки, проведення на території міста мобілізаційних заходів та заходів з територіальної оборони, військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
3.9. Забезпечення повноти виконання Мобілізаційного плану м. Львова.
3.10. Забезпечення повноти виконання Плану територіальної оборони району територіальної оборони № 1 (м. Львів) та Плану підготовки штабу району територіальної оборони № 1 (м. Львів) на 2019-2021 роки.
4. Основні напрямки реалізації завдань Програми

4.1. Військове-патріотичне виховання молоді м. Львова, підготовка юнаків до військової служби.
4.2. Організація призову громадян України – мешканців м. Львова на строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом і в резерв до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України.
4.3. Організація мобілізаційної підготовки, проведення на території м. Львова мобілізаційних заходів.
4.4. Організація підготовки і проведення на території м. Львова заходів з територіальної оборони.
5. Основні заходи Програми

5.1. Військово-патріотичне виховання молоді м. Львова, підготовка юнаків до військової служби.
5.1.1. Проведення у м. Львові інформаційно-роз’яснювальних заходів, що мають на меті підняття престижу військової служби, формування у молоді міста національної свідомості щодо виконання конституційного обов’язку по захисту Вітчизни.
Відповідальні: Галицько-Франківський і
Личаківсько - Залізничний об’єднані районні
військові комісаріати м. Львова, Сихівський і
Шевченківський районні військові комісаріати
м. Львова, управління освіти департаменту
гуманітарної політики, управління молоді та
спорту департаменту гуманітарної політики, управління внутрішньої політики департаменту
“Адміністрація міського голови“, районні
адміністрації.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.1.2. Здійснення моніторингу та аналізу стану викладання предмету Захист Вітчизни та організації роботи гуртка військово-патріотичного виховання у навчальних закладах м. Львова.
Відповідальні: Львівський обласний військовий комісаріат, Галицько-Франківський і Личаківсько
Залізничний об’єднані районні військові комісаріати
м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні
військові комісаріати м. Львова, управління освіти
департаменту гуманітарної політики.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.1.3. Залучення розташованих на території м. Львова громадських об’єднань, організацій військово-патріотичного спрямування до проведення теренових ігор та навчально-польових зборів.
Відповідальні: Львівський обласний військовий
комісаріат, Галицько-Франківський і Личаківсько
Залізничний об’єднані районні військові комісаріати
м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні
військові комісаріати м. Львова, управління освіти
департаменту гуманітарної політики, управління
молоді та спорту департаменту гуманітарної
політики, управління внутрішньої політики департаменту
“Адміністрація міського голови“, районні адміністрації.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.1.4. Проведення у м. Львові святкових заходів та урочистостей з нагоди державних та військово-професійних свят (Дня захисника України, Дня Збройних Сил України, Дня Національної гвардії України, Дня прикордонника та інших), зустрічей молоді міста з учасниками бойових дій Операції об’єднаних сил (антитерористичної операції) на сході нашої держави (у тому числі нагородженими державними нагородами за особисті мужність і героїзм, що виявлені під час виконання бойових завдань, сумлінне та бездоганне служіння українському народові, особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України), учасниками визвольного руху, політв’язнями, волонтерами, командуванням та військовослужбовцями військових частин Львівського гарнізону. Здійснення організаційних, підготовчих заходів та заходів заохочення.
Відповідальні: управління внутрішньої політики
департаменту Адміністрація міського голови“,
Академія Сухопутних військ Збройних Сил України
імені гетьмана Петра Сагайдачного (за згодою),
Повітряне командування ЗахідПовітряних Сил
Збройних Сил України (за згодою),
Західне територіальне управління Військової служби
правопорядку Збройних Сил України (за згодою),
Західне територіальне управління Національної
гвардії України (за згодою),
Західне регіональне управління Державної
прикордонної служби України (за згодою),
Львівський обласний військовий комісаріат,
Галицько-Франківський і Личаківсько - Залізничний
об’єднані районні військові комісаріати м. Львова,
Сихівський і Шевченківський районні
військові комісаріати м. Львова,
управління освіти департаменту гуманітарної
політики, управління молоді та спорту департаменту
гуманітарної політики, районні адміністрації,
Львівський центр надання послуг
учасникам бойових дій.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.1.5. Проведення серед допризовної молоді міста профорієнтаційної роботи та заходів з популяризації навчання у військових ліцеях, вищих військових навчальних закладах, а також у навчальних закладах для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей.
Відповідальні: Львівський обласний військовий
комісаріат, Галицько-Франківський і
Личаківсько - Залізничний об’єднані районні
військові комісаріати м. Львова, Сихівський і
Шевченківський районні військові комісаріати
м. Львова, управління освіти департаменту
гуманітарної політики.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.1.6. Проведення зустрічей у закладах загальної середньої освіти м. Львова з метою ведення роз’яснювальної та виховної роботи серед учнівської молоді щодо відповідальності за ухилення від строкової військової служби.
Відповідальні: Львівський обласний військовий
комісаріат, Галицько-Франківський і Личаківсько
Залізничний об’єднані районні військові комісаріати
м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні
військові комісаріати м. Львова, управління освіти
департаменту гуманітарної політики,
Районні відділи поліції Головного Управління
Національної поліції України у Львівській області
(за згодою), Львівські місцеві прокуратури
прокуратури Львівської області (за згодою).
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.1.7. Проведення зустрічей з працівниками призовного віку та керівниками розташованих на території м. Львова підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності) з метою роз’яснення та інформування щодо відповідальності за ухилення від строкової військової служби.
Відповідальні: Львівський обласний військовий
комісаріат, Галицько-Франківський і Личаківсько
Залізничний об’єднані районні військові комісаріати
м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні
військові комісаріати м. Львова, районні
адміністрації, відділ мобілізаційної та оборонної
роботи апарату виконавчого комітету Львівської
міської ради, Районні відділи поліції Головного
Управління Національної поліції України
у Львівській області (за згодою), Львівські місцеві
прокуратури прокуратури Львівської області
(за згодою)
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.1.8. Висвітлення у розташованих на території м. Львова засобах масової інформації (інтернет-ресурсах, теле-, радіо-, друкованих та інших мас-медіа) заходів, спрямованих на посилення військово-патріотичного виховання молоді міста, формування високих духовних цінностей, національної свідомості.
Відповідальні: управління інформаційної політики
та зовнішніх відносин департаментуАдміністрація
міського голови“, Львівський обласний військовий
комісаріат, Галицько-Франківський і Личаківсько
Залізничний об’єднані районні військові комісаріати
м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні
військові комісаріати м. Львова, відділ
мобілізаційної та оборонної роботи апарату
виконавчого комітету Львівської міської ради
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.1.9. Розробка, друк та розповсюдження у розташованих на території м. Львова підприємствах, установах, організаціях, адміністративних будівлях виконавчих органів Львівської міської ради, львівських комунальних підприємствах та установах, а також об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків, житлових будівельних кооперативах, друкованих наочних матеріалів та оригінальної сувенірної продукції з питань популяризації військової служби у лавах Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законодавства України.
Відповідальні: управління інформаційної політики
та зовнішніх відносин департаментуАдміністрація
міського голови“, районні адміністрації, Львівський
обласний військовий комісаріат, Галицько-Франківський і Личаківсько Залізничний
об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський
районні військові комісаріати м. Львова.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.1.10. Розробка ескізів, виготовлення та розміщення (на сіті-лайтах, білбордах) на території м. Львова соціальної реклами з питань популяризації військової служби у лавах Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законодавства України.
Відповідальні: управління інформаційної політики
та зовнішніх відносин департаментуАдміністрація
міського голови“, Галицько-Франківський і
Личаківсько Залізничний об’єднані районні
військові комісаріати м. Львова, Сихівський і
Шевченківський районні військові
комісаріати м. Львова, відділ мобілізаційної та
оборонної роботи апарату виконавчого комітету
Львівської міської ради
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2. Організація призову громадян України – мешканців м. Львова на строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом і в резерв до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України.
5.2.1. Організація підготовки та проведення на території м. Львова весняного і осіннього призовів громадян України – мешканців міста на строкову військову службу.
Відповідальні: Львівський обласний військовий комісаріат, Галицько-Франківський і Личаківсько -Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.2. Організація підготовки та проведення на території м. Львова відбору громадян України – мешканців міста на військову службу за контрактом і в резерв до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України.
Відповідальні: Львівський обласний військовий комісаріат, Галицько-Франківський і Личаківсько - Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.3. Всебічне сприяння керівництву міських військових комісаріатів, військових об’єднань (з’єднань), частин у організації та проведенні на території м. Львова весняного і осіннього призовів громадян України – мешканців міста на строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом і в резерв до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, та відправки призовників, контрактників, резервістів з військових комісаріатів на збірні пункти, у військові частини.
Відповідальні: районні адміністрації, львівські комунальні підприємства з обслуговування житлового фонду, відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.4. Організація роботи щодо вивчення особистості призовника, моральних якостей, сімейного стану, проведення соціально-психологічного відбору, перевірка фізичних та ділових якостей юнаків призовного віку, кандидатів для проходження військової служби за контрактом.
Відповідальні: районні призовні комісії м. Львова, Львівський обласний військовий комісаріат, Галицько-Франківський і Личаківсько - Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова,
Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова, управління освіти департаменту гуманітарної політики, управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.5. Посилення контролю за ходом та результатами медичного дообстеження призовників та кандидатів на контрактну військову службу, які його проходять за висновками медичних оглядів районних призовних комісій.
Відповідальні: районні призовні комісії м. Львова, Львівський обласний військовий комісаріат, Галицько-Франківський і Личаківсько - Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні, військові комісаріати м. Львова, управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.6. Проведення, у дні відправок з військових комісаріатів м. Львова на збірні пункти, у військові частини, інструктажів, консультацій з призовниками та відібраними кандидатами на військову службу за контрактом щодо відповідальності за порушення військової дисципліни.
Відповідальні: районні призовні комісії м. Львова, Галицько-Франківський і Личаківсько - Залізничний об’єднані районні військові, комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова, Західне територіальне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України (за згодою).
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.7. Сприяння роботі районних призовних комісій м. Львова.
Відповідальні: районні адміністрації, районні призовні комісії м. Львова, Галицько-Франківський і Личаківсько - Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.8. Сприяння роботі комісій з питань приписки юнаків до призовних дільниць військових комісаріатів міста.
Відповідальні: Галицько - Франківський і Личаківсько - Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова, комісії з питань приписки юнаків військових комісаріатів м. Львова.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.9. Забезпечення призовних дільниць військових комісаріатів м. Львова медичним інструментом та обладнанням, медикаментами, методичним та господарським майном, необхідним для медичного обстеження громадян України – мешканців міста. Проведення експрес-тестів на ВІЛ та гепатит.
Відповідальні: управління охорони здоров’я департаменту, гуманітарної політики, Львівський обласний військовий комісаріат, Галицько-Франківський і Личаківсько - Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова, районні призовні комісії м. Львова
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.10. Надання матеріального заохочення громадянам України – мешканцям м. Львова, які прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України.
Відповідальні: управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, Галицько-Франківський і Личаківсько-Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.11. Надання допомоги районним військовим комісаріатам м. Львова, військовим об’єднанням (з’єднанням), частинам у організації оповіщення призовників, доставки документів та особових справ до обласної призовної комісії, перевезення призовників до збірних пунктів та для проходження медичних оглядів на обласній військово-лікарській комісії, з доставки військовослужбовців-контрактників і резервістів до військових частин, здійснення виїздів у розташовані на території районів міста підприємства, установи та організації для проведення заходів з відбору кандидатів на військову службу за контрактом та у резерв.
Відповідальні: Галицько-Франківський і Личаківсько-Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова, районні призовні комісії м. Львова, управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики, районні адміністрації.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.12. Удосконалення роботи з картотеками, особовими справами призовників, обліковими картками військовозобов’язаних, які проживають у м. Львові та знаходяться на військовому обліку; формування особових справ кандидатів на військову службу за контрактом та у резерв з метою створення та надійного функціонування Єдиного державного реєстру призовників і військовозобов’язаних громадян України – мешканців м. Львова (придбання комп’ютерів).
Відповідальні: Галицько-Франківський і Личаківсько-Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова, Львівський міський центр зайнятості (за згодою), районні адміністрації, Львівські комунальні підприємства з обслуговування житлового фонду.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.13. Здійснення контролю за виконанням вимог законодавства України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових та розпорядчих документів щодо організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, здійснення бронювання військовозобов’язаних працівників у виконавчих органах Львівської міської ради, львівських комунальних підприємствах і установах, а також у розташованих на території міста підприємствах, установах, організаціях, що залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
Відповідальні: Галицько-Франківський і Личаківсько-Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова, відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.14. Організація та проведення інструкторсько-методичних занять з посадовими особами, відповідальними за військово-облікову роботу у виконавчих органах Львівської міської ради, львівських комунальних підприємствах і установах, а також у розташованих на території районів міста підприємствах, установах, організаціях (незалежно від форми власності).
Відповідальні: відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради, районні адміністрації, Галицько-Франківський і Личаківсько -Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні комісаріати м. Львова
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.15. Забезпечення проведення інформаційно-агітаційних заходів щодо пропаганди військової служби за контрактом та у резерві серед мешканців міста Львова (залучення засобів масової інформації (інтернет-ресурсів, теле, радіо, друкованих та інших мас-медіа).
Відповідальні: управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаментуАдміністрація міського голови“, Галицько-Франківський і Личаківсько-Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова, районні адміністрації, відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.16 Виготовлення та розповсюдження серед мешканців міста Львова друкованих наочних матеріалів та оригінальної сувенірної продукції, що містять пропаганду військової служби за контрактом та у резерві.
Відповідальні: управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“, Галицько-Франківський і Личаківсько -Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова, районні адміністрації, відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.2.17. Розміщення на території міста (на сіті-лайтах, білбордах) соціальної реклами, що містить пропаганду військової служби за контрактом та у резерві.
Відповідальні: управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“, Галицько-Франківський і Личаківсько -Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова, районні адміністрації Львівської міської ради, відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.3. Організація мобілізаційної підготовки, проведення на території міста Львова мобілізаційних заходів.
5.3.1. Матеріально-технічне забезпечення планування мобілізаційної підготовки та мобілізаційних заходів, корегування та виготовлення Мобілізаційного плану м. Львова.
Відповідальні: відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради, районні адміністрації.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.3.2. Організація та участь у здійсненні на території м. Львова заходів пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, здійснення контролю за мобілізаційною підготовкою розташованих на території районів міста підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності), що мають мобілізаційні завдання /замовлення/.
Відповідальні: відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради, районні адміністрації.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.3.3. Забезпечення готовності до участі у здійсненні на території м. Львова заходів з мобілізації військовозобов’язаних мешканців міста та військовозобов’язаних працівників розташованих на території районів міста підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності), а також своєчасного оповіщення і прибуття громадян та техніки на збірні пункти, у військові частини.
Відповідальні: відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради, департамент економічного розвитку, районні адміністрації.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.3.4. Забезпечення готовності до здійснення контролю за виконанням мобілізаційних завдань (замовлень) розташованими на території м. Львова підприємствами, установами, організаціями, що залучаються виконавчими органами Львівської міської ради до виконання цих завдань /замовлень/ шляхом укладання, у мирний час, договорів /контрактів/.
Відповідальні: відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради, департамент економічного розвитку, районні адміністрації.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.3.5. Забезпечення участі у підготовці та проведенні на території м. Львова мобілізаційних навчань і тренувань, з метою забезпечення готовності доведення до розташованих на території м. Львова підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), а також населення міста, наказу військового комісара про оголошення мобілізації.
Відповідальні: відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради, департамент економічного розвитку, районні адміністрації, львівські комунальні підприємства.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.3.6. Забезпечення готовності керівництва та визначених посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради до виконання своїх посадових обов’язків на визначеному відповідним рішенням об’єкті, шляхом:
5.3.6.1. Закупівлі (оновлення) засобів зв’язку, засобів захисту, речового майна, меблів, канцелярських товарів, інших матеріалів та обладнання.
Відповідальні: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.3.6.2. Закупівлі (оновлення) медичних препаратів і медичного обладнання.
Відповідальні: управління охорони здоров’я.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.3.6.3. Організації гарячого харчування (у разі потреби).
Відповідальні: департамент економічного розвитку.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.3.7 Облаштування приміщень для забезпечення виконання на території районів міста мобілізаційних заходів (контрольно-облікових бюро) в районних адміністраціях та кабінету мобілізаційної роботи в адміністративній будівлі Львівської міської ради шляхом закупівлі засобів зв’язку, комп’ютерної техніки, меблів, канцелярських товарів, виготовлення карт міста (районів міста) та стендів.
Відповідальні: районні адміністрації, відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.3.8 Облаштування дільниць оповіщення (карткових бюро) в приміщеннях Львівських комунальних підприємств з обслуговування житлового фонду шляхом закупівлі засобів зв’язку, комп’ютерної техніки, канцелярських товарів, меблів.
Відповідальні: районні адміністрації, львівські комунальні підприємства з обслуговування житлового фонду.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.4. Організація підготовки і проведення на території м. Львова заходів з територіальної оборони.
5.4.1. Забезпечення проведення навчань і тренувань штабу району територіальної оборони № 1 (м. Львів) з метою організації взаємодії між підрозділами територіальної оборони та розташованими на території м. Львова військовими формуваннями, правоохоронними органами, державними органами, установами, органами місцевого самоврядування, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони.
Відповідальні: Галицько-Франківський об’єднаний районний військовий комісаріат м. Львова, відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.4.2. Забезпечення роботи штабу району територіальної оборони № 1 (м. Львів) шляхом облаштування приміщення штабу, закупівлі засобів зв’язку, комп’ютерної техніки, канцелярських товарів, меблів, запасних джерел живлення, влаштування водопостачання та водовідведення та інше.
Відповідальні: Галицько-Франківський об’єднаний районний військовий комісаріат м. Львова.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.4.3. Забезпечення готовності до виконання завдань за призначенням особовим складом підрозділів територіальної оборони, що формуються військовими комісаріатами м. Львова, шляхом придбання речового майна, спорядження, засобів зв’язку, іншого обладнання та матеріалів (організація закупівлі та зберігання майна).
Відповідальні: відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради, районні адміністрації, Галицько-Франківський і Личаківсько-Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.4.4. Проведення на території м. Львова навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів, у тому числі із військовозобов’язаними мешканцями міста, що входять до складу підрозділів територіальної оборони.
Відповідальні: Галицько-Франківський і Личаківсько-Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова, Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова, відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради, районні адміністрації.
Термін: протягом 2019-2021 років.
5.4.5. Матеріально-технічне забезпечення проведення Єдиного всеукраїнського дня стрільця з виїздом на військовий полігон та виконанням навчальних вправ зі стрілецької зброї.
Відповідальні: відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради, управління економіки департаменту економічного розвитку, управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури, Галицько-Франківський і Личаківсько-Залізничний об’єднані районні військові комісаріати м. Львова Сихівський і Шевченківський районні військові комісаріати м. Львова.
Термін: протягом 2019-2021 років.
6. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

6.1. Недостатній рівень військово-патріотичного виховання молоді м. Львова, необхідність підвищення свідомості юнаків щодо виконання конституційного обов’язку по захисту Вітчизни.
6.2. Не повне виконання державного завдання щодо призову громадян України - мешканців м. Львова на строкову військову службу.
6.3. Неналежне матеріально-технічне забезпечення роботи районних призовних комісії військових комісаріатів м. Львова.
6.4. Мала ефективність заходів щодо розшуку та доставки до призовних дільниць призовників-мешканців м. Львова, які ухиляються від проходження строкової військової служби.
6.5. Недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення планування, організації та проведення на території міста заходів з територіальної оборони та мобілізації.
6.6. Брак якісної пропаганди військової служби за контрактом та в резерві серед мешканців міста Львова.
7. Фінансування Програми

7.1. Фінансування проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Львова та з джерел, не заборонених законодавством України.
7.2. Ресурсне забезпечення Програми складається з коштів загального фонду міського бюджету м. Львова відповідно до ст. 85 Бюджетного кодексу України.
№ з/п
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
2019-2021 роки
Всього витрат на виконання Програми
(грн.)
Виконавець Програми
1.
Закупівля паливно-мастильних матеріалів для Львівського обласного військового комісаріату
На 2019 рік
На 2020 рік

96000 384000


Виконавчий комітет Львівської міської ради
2.
Надання Львівському обласному військовому комісаріату у безоплатне користування легкового автомобіля
2020-2024 роки
-
ЛКП “Ратуша-сервіс“

8. Координація та контроль за реалізацією Програми

8.1. Координацію роботи між виконавцями Програми та контроль за ходом її реалізації покладається на відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради.
8.2. Контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія з законності, депутатської діяльності та свободи слова. Виконавці Програми (щорічно до 20 числа місяця наступного за звітним) надають відділу мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради інформацію про виконання завдань і заходів Програми за відповідний період.
8.3. Відділ мобілізаційної та оборонної роботи апарату виконавчого комітету Львівської міської ради, як відповідальний виконавець Програми, щорічно звітує Львівській міській раді про хід виконання Програми та ефективність реалізації її завдань.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор юридичного
департаменту Г. Пайонкевич
Дата оприлюднення: 10/22/2019