УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4409


від 12/20/2018
Про затвердження Програми розвитку дітей та молоді із застосуванням методів інноваційної освіти та комплексного підходу до вивчення природничих наук у м. ЛьвовіКеруючись Конституцією України, Законами України “Про освіту“, “Про позашкільну освіту“, “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні“, Конвенцією ООН про права дитини та кращими світовими практиками з метою створення умов, за яких школярі та молодь можуть реалізовувати свої творчі, наукові, дослідницькі та винахідницькі потенціали, сприяти розвитку інноваційної освіти у м. Львові, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму розвитку дітей та молоді із застосуванням методів інноваційної освіти та комплексного підходу до вивчення природничих наук у м. Львові (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
розвитку дітей та молоді із застосуванням методів інноваційної освіти та комплексного підходу до вивчення природничих наук у м. Львові

1. Загальні положення

1.1. Розробка Програми розвитку дітей та молоді із застосуванням методів інноваційної освіти та комплексного підходу до вивчення природничих наук у м. Львові (надалі – Програма) зумовлена необхідністю створювати якісний навчальний прикладний контент та швидкого пристосування до змін в освіті, які відбуваються у розвинених країнах світу та отримання дітьми сучасних знань і розуміння технологій, їх імплементації у навчальний процес.
1.2. Програма передбачає здійснення заходів комплексної освіти для дітей і молоді та заохочення їх до вивчення природничих наук, новітніх технологій та інновацій.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є створення умов, за яких школярі та молодь можуть реалізовувати свої творчі, наукові, дослідницькі та винахідницькі потенціали, сприяти розвитку інноваційної освіти у м. Львові способом створення альтернативного дозвілля з акцентом на науку.
2.2. Мета Програми буде реалізована через комплекс заходів, подій та проектів із широким залученням різноманітних установ, організацій та громадськості.
2.3. Завданнями Програми є:
2.3.1. Популяризація науки серед школярів та молоді м. Львова.
2.3.2. Збільшення рівня зацікавлення природничими науками та технологіями.
2.3.3. Покращення умов для вивчення природничих наук та винахідництва.
2.3.4. Виховання конкурентоздатного покоління.
2.3.5. Налагодження більш тісної співпраці між школами, вищими навчальними закладами України та світу, освітніми організаціями, закладами освіти, підприємствами, ІТ-компаніями, дослідними організаціями, засобами масової інформації, іншими структурами та особами, котрі сприяють розвитку науки та технологій м. Львова.

3. Способи реалізації

3.1. Для забезпечення досягнення мети та реалізації завдань Програми здійснюються такі заходи:
3.1.1. Проведення різноманітних місцевих, всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних конкурсів, турнірів, хакатонів, ідеатонів, виставок, пікніків; літературних, наукових, творчих, технологічно спрямованих заходів тощо.
3.1.2. Розробка навчальних програм інноваційної освіти.
3.1.3. Проведення навчань (у тому числі міжнародних) та реалізація спільних проектів з освітніми та науковими установами, молодіжними центрами.
3.1.4. Інформування основних та потенційних учасників про діяльність у розвитку сфери інноваційної освіти через проведення зустрічей, робочих нарад, надсилання інформаційних бюлетенів про виконану роботу тощо.
3.1.5. Створення відповідної матеріально-технічної бази для комплексного вивчення природничих наук, новітніх технологій та інновацій і приведення у відповідність до міжнародних стандартів освітніх центрів та міських культурних осередків.
3.1.6. Підтримка проекту інноваційної освіти “Lviv Open Lab“.
3.1.7. Розробка та впровадження системи занять з комплексного вивчення природничих, прикладних та гуманітарних наук.
3.1.8. Промоційні та координаційні заходи за участю представників освітньої сфери та установ і підприємств, котрі застосовують інноваційні підходи у своїй діяльності, з метою подальшої спільної роботи над розвитком сфери інноваційної освіти.
3.1.9. Виготовлення промоційної (у тому числі он-лайн) та сувенірної (у тому числі друкованої) аудіо та відео продукції.
4. Фінансове забезпечення

4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний рік, а також за рахунок коштів інвесторів, спонсорської допомоги, донорських коштів та грантів, у тому числі міжнародних.
4.2. Головним розпорядником бюджетних коштів є департамент розвитку, а виконавцями Програмиструктурні підрозділи департаменту розвитку.
5. Очікувані результати

5.1. Підвищення рівня зацікавленості школярів наукою, здобуття ними прикладних знань.
5.2. Збільшення кількості дітей, залучених до наукової діяльності.
5.3. Задоволення освітньо-культурних потреб учасників подій Програми, вихованців, учнів, слухачів, які не забезпечені існуючими складовими структури освіти.
5.4. Задоволення потреб учасників подій Програми вихованців, учнів, слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.
5.5. Створення умов для досліджень та винахідництва.
5.6. Створення умов для розвитку креативної економіки.
5.7. Виявлення та подальша підтримка здібних, обдарованих і талановитих мешканців міста.
5.8. Створення умов для розвитку талановитих, науковців, винахідників та всебічно розвинених особистостей.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор департаменту
розвитку Н. Бунда

Дата оприлюднення: 12/28/2018