УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 1411


від 10/07/2021
Про затвердження Програми надання премій Львівської міської ради за результатами Ігор ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських ІгорЗ метою відзначення спортсменів та тренерів за успішні виступи на Іграх ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Іграх, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму надання премій Львівської міської ради за результатами Ігор ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Ігор (додається).
2. Управлінню спорту департаменту гуманітарної політики, постійній комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв’язків забезпечити реалізацію Програми надання премій Львівської міської ради за результатами Ігор ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Ігор.
Відповідальні: начальник управління
спорту департаменту гуманітарної
політики, голова постійної комісії
культури, молоді, спорту та зовнішніх
зв’язків.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова Андрій САДОВИЙ


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПРОГРАМА
надання премій Львівської міської ради за результатами

Ігор ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Ігор

1. Мета та завдання Програми

1.1. Метою Програми надання премій Львівської міської ради за результатами Ігор ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Ігор (надалі – Програма) є розвиток фізичної культури та спорту, мотивація спортсменів для досягнення високих спортивних результатів, підвищення престижу Львівської міської територіальної громади на міжнародній арені.
1.2. Завданням Програми є відзначення спортсменів і тренерів через надання їм одноразових грошових винагород за результатами Ігор ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Ігор.
2. Загальні положення

2.1. Одноразовими грошовими винагородами відзначаються спортсмени, які здобули 1, 2, 3 місця на Іграх ХХХІІ Олімпіади, XVI Паралімпійських Іграх і представляли м. Львів, та тренери, які їх підготували.
2.2. Список спортсменів та тренерів, яких пропонується відзначити одноразовою грошовою винагородою за результатами Ігор ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Ігор, а також розмір одноразової грошової винагороди зазначаються у додатку до цієї Програми.
2.3. Для отримання одноразової грошової винагороди у Програмі спортсмени та тренери подають в управління спорту департаменту гуманітарної політики такі документи:
2.3.1. Копію всіх заповнених сторінок паспорта громадянина України.
2.3.2. Копію ідентифікаційного коду.
2.3.3. Копію протоколів змагань на Іграх ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Іграх із зазначенням здобутого місця.
2.3.4. Інформаційну довідку про тренера від федерації з виду спорту із зазначенням здобутків спортсмена, якого він підготував (довідка подається виключно тренерами).
2.3.5. Реквізити особових рахунків заявників, відкритих в установах уповноважених банків.
2.4. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на Заявника.
3. Порядок здійснення виплати одноразових грошових винагород за результатами Ігор ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Ігор

3.1. Підставою для здійснення виплат одноразових грошових винагород є розпорядження Львівського міського голови про надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам за результатами Ігор ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських Ігор згідно з цією Програмою.
3.2. Одноразова грошова винагорода надається згідно з цією Програмою спортсменам і тренерам та виплачується у грошовій формі на особові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків.
3.3. Виплату одноразової грошової винагороди здійснює управління спорту департаменту гуманітарної політики на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
3.4. Кошти відповідно до цієї Програми повинні бути виплачені до кінця бюджетного періоду.
4. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади за КПКВК МБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні“.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Виконання Програми забезпечить:
5.1.1. Мотивацію та стимул спортсменів представляти Львівську міську територіальну громаду на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
5.1.2. Досягнення високих спортивних результатів та збільшення кількості медалей з Всеукраїнських та міжнародних змагань.Секретар ради Маркіян ЛОПАЧАК

Віза:

В. о. директора департаменту
гуманітарної політики Галина СЛІЧНА
Додаток
до Програми надання премій
Львівської міської ради за
результатами Ігор ХХХІІ Олімпіади
та XVI Паралімпійських Ігор
СПИСОК
спортсменів та тренерів, яких пропонується відзначити одноразовими грошовими винагородами за результатами Ігор ХХХІІ Олімпіади та
XVI Паралімпійських Ігор

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Досягнення
Сума
премії, грн.
1.
Павлик Роман Степанович
бронзовий призер з легкої атлетики XVI Паралімпійських ігор
310 559,01
2.
Морквич Наталія Олексіївна
срібна призерка з фехтування на візках XVI Паралімпійських ігор
310 559,01
3.
Дідух Віктор Ігорович
дворазовий срібний призер з настільного тенісу XVI Паралімпійських ігор
621 118,01
4.
Лещишин Олег Іванович
тренер Романа Павлика – бронзового призера з легкої атлетики XVI Паралімпійських ігор
124 223,60
5.
Колесніков Андрій Віталійович
тренер Наталії Морквич – срібної призерки з фехтування на візках XVI Паралімпійських ігор
124 223,60
6.
Дідух Олександр Ігорович
тренер Віктора Дідуха – дворазового срібного призера з настільного тенісу XVI Паралімпійських ігор
124 223,60
7.
Нікулін Антон Володимирович
тренер Станіслава Горуни – бронзового призера Ігор XXXII Олімпіади
124 223,60
8.
Болібрух Євген Михайлович
тренер Олени Старікової – срібної призерки Ігор XXXII Олімпіади
124 223,60
9.
Стаднік Андрій Володимирович
головний тренер збірної команди України з вільної боротьби, Алла Черкасова – бронзова призерка Ігор XXXII Олімпіади
124 223,60
10.
Сальнікова Олена Святославівна
тренерка збірної команди України з плавання, яка підготувала призерів XVI Паралімпійських ігор
124 223,60В. о. директора департаменту
гуманітарної політики Галина СЛІЧНА
Дата оприлюднення: 10/19/2021