УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 269


від 03/17/2016
Про затвердження Програми “Львів - місто літератури“ на 2016-2020 роки
Зміни
згідно з ухвалою 358-2021
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про продовження на 2021-2025 роки дії Програми “Львів – місто літератури'
Відповідно до Законів України Про культуру“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні“, “Про бібліотеки та бібліотечну справу“, постанови Верховної Ради України від 19.11.2013 № 695-VIIПро Рекомендації парламентських слухань на тему: Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні, враховуючи здобуття м. Львовом титулу “Місто літератури“ у мережі творчих міст ЮНЕСКО у 2015 році, з метою створення належних правових та організаційних умов, які сприятимуть розвитку літературної сфери у м. Львові, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму Львів - місто літератури на 2016-2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено

ухвалою міської ради
від____________№_____

ПРОГРАМА
“Львів - місто літератури“ на 2016-2020 роки


1. Загальні положення

1.1. Програма Львів – місто літератури на 2016-2020 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Законів України Про місцеве самоврядування в Україні, Про культуру, Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні, Про бібліотеки та бібліотечну справу, постанови Верховної Ради України від 19.11.2013 № 695-VII Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні.
1.2. Створення та прийняття Програми є необхідним у зв’язку із здобуттям м. Львовом титулу “Місто літератури“ у мережі творчих міст ЮНЕСКО у 2015 році. Входження у мережу дає місту нове міжнародне визнання та зобов’язує до розвитку сфери літератури, як одного із пріоритетів розвитку міста. Відповідно, прийняття комплексної програми забезпечить стабільне виконання стратегічних цілей мережі творчих міст ЮНЕСКО та підтримуватиме міські проекти спрямовані на розвиток читання, літературної творчості та видавничої справи.
1.3. Програма є довготривалим спільним проектом Львівської міської ради, міських бібліотек, навчальних закладів, громадського сектору та бізнесу, який має на меті скоординувати дії щодо популяризації читання та розвитку книжкової індустрії у місті та цілому регіоні.
1.4. Програма звернена на синергію всіх зацікавлених сторін та підвищення рівня читацької компетентності. Підтримка книгочитання об’єднує широке коло виробників, розповсюджувачів та безпосередньо користувачів видавничої продукції. Цілями програми є промоція і популяризація літератури та літературної творчості, підтримка авторів, перекладачів і видавців, організація і проведення заходів, промоційних кампаній та проектів, освіта і підвищення кваліфікації бібліотекарів та менеджерів літератури.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Головною метою реалізації Програми є:
2.1.1. Втілення стратегічних проектів, спрямованих на розвиток літературної творчості у рамках титулу “Місто літератури“ у мережі творчих міст ЮНЕСКО.
2.1.2. Формування у Львові динамічного та функціонального процесу популяризації читання серед усіх вікових та соціальних верств населення.
2.1.3. Розвиток книжкової індустрії у Львові.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Формування основи для презентації Львова як міста літератури в Україні та закордоном.
2.2.2. Підтримка існуючих та збільшення кількості заходів, спрямованих на популяризацію читання, неформальної освіти та розвитку творчого потенціалу.
2.2.3. Сприяння у розробці нових формальних та неформальних навчальних програм у освітніх закладах та бібліотеках міста Львова, спрямованих на популяризацію літератури та читання.
2.2.4. Оцінка ефективності діяльності існуючої мережі публічних бібліотек Львова та, як наслідок, актуалізація їх діяльності відповідно до потреб львівського читача.
2.2.5. Модернізація матеріальної бази мережі публічних бібліотек Львова та оновлення наявної літератури у публічних бібліотеках міста.
2.2.6. Сприяння у створенні та організації проектів, спрямованих на популяризацію читання серед незахищених груп населення.
2.2.7. Сприяння громадським ініціативам, діяльність яких популяризує читання та стимулює зростання рівня читацької компетенції серед львів'ян.
2.2.8 Створення умов для запровадження та реалізації додаткових грантових програм, спрямованих на розвиток міських бібліотек.
2.2.9. Спеціалізація міських бібліотек-філій за тематичними напрямами роботи.
3. Основні заходи з реалізації Програми

3.1. Неінфраструктурні заходи наведено у таблиці 1.
3.2. Інфраструктурні заходи наведено у таблиці 2.
3.3. Заходи щодо реалізації Програми, зокрема,Літературна премія“, “Програма сприяння перекладів відбуватимуться відповідно до Положень, затверджених виконавчим комітетом міської ради.
4. Фінансове забезпечення Програми

4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється:
4.1.1. За рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 110201 Бібліотеки“, 110502 “Інші культурно-освітні заклади та заходи“, 120300 “Книговидання“, 110103 “Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи“, 110204 “Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу“.
4.1.2. За рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова.
4.1.3. За рахунок коштів інвесторів, спонсорської допомоги, донорських коштів та грантів, у тому числі міжнародних.
Таблиця 1
Неінфраструктурні заходи з реалізації Програми
Назва заходу (програми/проекту)
Короткий опис
Щорічне фінансування
Виконавці
1.Літературна преміяПерша міська премія для авторів книг.
600 000 грн.
Управління культури департаменту гуманітарної політики
2.Модельні літературні урокиСпеціально розроблена програма занять, які відбуватимуться поза межами шкільних навчальних закладів у місцях, пов'язаних із історією літератури міста.
300 000 грн.
Управління освіти департаменту гуманітарної політики, управління культури департаменту гуманітарної політики
3.Заходи з промоції видавничої справи Підтримка заходів, спрямованих на популяризацію видавничої справи та літературної творчості у м. Львові
100 000 грн.
Комунальна установа Інституту міста, управління культури департаменту гуманітарної політики
4. Програма сприяння перекладівДофінансування видавництв на видання перекладів творів із списку, сформованого групою експертів проведення заходів (бібліотеки, школи, громадські організації),
300 000 грн.
Управління освіти департаменту гуманітарної політики, громадська організація "Форум видавців", управління культури департаменту гуманітарної політики
5.«Третій вік: задоволення від читання»Доповнення проекту ГО "Форуму видавців" програмами соціальних працівників, спрямованих на спільне читання із людьми похилого віку.
150 000 грн.
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики,
громадська організація "Форум видавців", управління культури департаменту гуманітарної політики
6.«Бібліотека - територія допомоги»Проект у Центральних бібліотечних системах м. Львова для соціалізації та терапії незахищених, примусово переміщених осіб та учасників антитерористичної операції.
80 000 грн.
Центральна бібліотечна система для дорослих,
управління культури департаменту гуманітарної політики
7. Топ-програма «Росту і розвиваюсь»Програма надає можливість використовувати процес читання як вагомий аспект пізнавальної діяльності дитини та підкреслює важливість читання у ранньому віці.
Програма сприяє формуванню внутрішнього світу дітей дошкільного віку шляхом залучення їх до читання, а також забезпечує змістовне проведення дозвілля у дружньому дитячому середовищі та у широкому родинному колі на бібліотечних теренах.
120 000 грн.
Центральна бібліотечна система для дітей,
управління культури департаменту гуманітарної політики
8 .Програма навчань проектного менеджменту для бібліотекарів міських ЦБСПрограма передбачає навчання бібліотекарів у напрямку проектного менеджменту, стратегування, промоції, фандрайзингу та пошуку грантів
100 000 грн.
Комунальна установа Інституту міста, управління культури департаменту гуманітарної політики
9. Адміністративна та промоційна підтримка титулу «Львів - місто літератури» ЮНЕСКОСтворення та підтримка:
1. Офісу «Львів місто літератури»
2. Веб-сайту «Львів – місто літератури».
3. Видання інформаційних буклетів та промо-матеріалів «Львів - місто літератури».
4. Презентація Львова як міста літератури на заходах в Україні та закордоном.
5. Сприяння у проведенні інноваційних літературних проектів в просторі міста та в партнерських містах.
1 000 000 грн.
Управління культури департаменту гуманітарної політики, Міський палац культури ім. Гната Хоткевича,
Центральна бібліотечна система для дітей, Центральна бібліотечна система для дорослих, Комунальна установа Інституту міста, управління освіти департаменту гуманітарної політики, управління туризму департаменту розвитку, громадська організація "Мистецька рада Діалог", громадська організація "Форум видавців"
Загальне фінансування
2 750 000 грн.
Таблиця 2
Інфраструктурні заходи з реалізації Програми
Назва заходу (програми/проекту)
Короткий опис
Щорічне фінансування
Виконавці
1Модернізація матеріально-технічної бази міських публічних бібліотекАналіз потреб бібліотек через щорічний моніторинг ситуації. Визначення мінімальної базової потреби у технічному забезпеченні для функціонування сучасної львівської бібліотеки. До 2018 року забезпечити відповідність всіх бібліотек у м. Львові до базового технічного мінімуму
З бюджету розвитку
Управління культури
департаменту гуманітарної політики, Центральна бібліотечна система для дорослих м. Львова, Центральна бібліотечна система для дітей м. Львова
2.Оновлення літератури у міських публічних бібліотекахАналіз потреб бібліотек через щорічний моніторинг ситуації.
Щорічне придбання книг та періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова.
Пріоритет – щорічне збільшення кількості закуплених книг.
З бюджету розвитку
Управління культури
департаменту гуманітарної політики, Центральна бібліотечна система для дорослих м. Львова, Центральна бібліотечна система для дітей м. Львова

5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Результатами виконання Програми будуть:
5.1.1. Створення сприятливих умов для розвитку літературної творчості у м. Львові.
5.1.2. Закріплення образу творчого міста за м. Львовом в Україні та за кордоном.
5.1.3. Створення комфортного і привабливого середовища для читача усіх вікових категорій у бібліотеках міста.
5.1.4. Підвищення зацікавлення учнів середніх шкіл міста у читанні.
5.1.5. Впровадження нових методів терапії через читання серед соціально вразливих верств населення.
5.1.6. Збільшення грантової підтримки для міських бібліотек та літературних проектів.
5.1.7. Створення нових тематичних бібліотек у місті.
6. Організація та контроль за виконанням Програми

6.1. Основним Виконавцем і координатором Програми є управління культури департаменту гуманітарної політики.
6.2. Іншими виконавцями та координаторами окремих заходів Програми є управління освіти департаменту гуманітарної політики, управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, комунальна установа Інституту міста, міський палац культури ім. Гната Хоткевича.
6.3. Основний Виконавець і координатор Програми спільно з іншими виконавцями:
6.3.1. Контролює хід реалізації Програми, узагальнює надану виконавцями статистичну та аналітичну інформацію.
6.3.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.
6.3.3. Сприяє співпраці місцевих видавців та авторів.
6.3.4. Вносить пропозиції щодо змін або продовження терміну виконання заходів, вирішує проблемні питання, що виникають у процесі реалізації Програми.
Секретар ради А. Забарило


Віза:

В.о. начальника управління культури М. Мороз

Дата оприлюднення: 25.03.2016