УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА15-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4065


від 10/11/2018
Про затвердження Тимчасового порядку затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберіганняКеруючись Законом України Про місцеве самоврядування, Законом України від 21.12.2017 № 2262-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів“, Конституцією України, з метою забезпечення організації належної роботи відділу інспекторів з паркування управління безпеки міста Львівської міської ради, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Тимчасовий порядок затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання (додаток 1).
2. Затвердити форму акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу (додаток 2).
3. Затвердити тарифи на зберігання тимчасово затриманих інспекторами з паркування транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках (додаток 3).
4. Департаменту житлового господарства та інфраструктури забезпечити функціонування спеціальних майданчиків і стоянок для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.
Відповідальний: директор департаменту житлового господарства та інфраструктури.
5. Дозволити управлінню безпеки міста укладати на конкурсних засадах договори з підприємствами, установами та організаціями комунальної та некомунальної форми власності про надання послуг з доставляння та зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.
Відповідальний: начальник управління безпеки міста.
6. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити цю ухвалу у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор департаменту
“Адміністрація міського голови“.
7. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.


Міський голова А. СадовийДодаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
затримання інспекторами з паркування транспортних

засобів та їх зберігання


1. Тимчасовий порядок затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання (надалі – Порядок) визначає процедуру тимчасового затримання, зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках та їх повернення.
2. Тимчасове затримання транспортного засобу інспекторами з паркування проводиться у випадках, передбачених статтею 265-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо транспортний засіб:
2.1. Поставлено на проїзній частині у два і більше рядів.
2.2. Розташовано у заборонених правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, а саме:
2.2.1. На залізничних переїздах.
2.2.2. На трамвайних коліях.
2.2.3. На естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях.
2.2.4. На пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги у русі.
2.2.5. На перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги у русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга.
2.2.6. На проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів.
2.2.7. Ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а за їх відсутності ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків.
2.2.8. Ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і у зоні їх виконання.
2.2.9. У місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився.
2.2.10. Ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо у місці виїзду.
2.3. Своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими візками.
2.4. Розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту.
2.5. Розташовано на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці.
2.6. Перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації.
2.7. Порушує схему паркування транспортних засобів блокує проїзд по двох або більше смугах руху.
3. Інспекторам з паркування заборонено брати участь у здійсненні евакуації транспортних засобів у випадках, непередбачених законом України.
4. Доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку здійснюється за допомогою спеціальних автомобілів-евакуаторів (надалі евакуатор), у тому числі тих, що належать підприємствам, установам та організаціям, які провадять діяльність, пов'язану з транспортуванням транспортних засобів.
5. Для доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку інспектор з паркування викликає евакуатор через чергового диспетчера підприємства, установи, організації комунальної чи некомунальної форми власності, з якими для доставляння та зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів уклали договори.
6. Після прибуття евакуатора інспектор з паркування і представник підприємства, установи або організації, яким належить евакуатор, складає акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу (надалі – Акт) із зазначенням:
6.1. Дати, часу, місця порушення і підстави для тимчасового затримання та доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.
6.2. Посади, місця роботи, прізвища, імені та по батькові особи, яка приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.
6.3. Типу, марки, державного реєстраційного номера, переліку візуальних недоліків та пошкоджень транспортного засобу, що тимчасово затримується і доставляється на спеціальний майданчик чи стоянку.
6.4. Найменування, місцезнаходження та номера телефону підприємства, установи або організації, які доставляють транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку, державного реєстраційного номера евакуатора.
6.5. Адреси місця зберігання транспортного засобу.
6.6. Посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка виконує роботи з доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.
7. Акт підписують присутні під час його складання особи:
7.1. Інспектор з паркування, який прийняв рішення про тимчасове затримання транспортного засобу.
7.2. Особа, яка виконує роботи з доставлення такого транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.
7.3. Двоє свідків.
8. До Акта за можливості додається фотографія транспортного засобу, що підлягає тимчасовому затриманню.
9. Інспектор з паркування невідкладно інформує про тимчасове затримання транспортного засобу відповідні підрозділи Національної поліції у Львівській області із зазначенням державного номера затриманого транспортного засобу, точного часу його затримання та місця зберігання (адреса та телефони спеціального майданчика чи стоянки), розміщує цю інформацію на офіційному веб-сайті Львівської міської ради, а також передає повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу на абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку та адреси електронної пошти, зазначені належними користувачами або особами (від імені осіб), за якими зареєстровані транспортні засоби, відповідно до статті 279-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
10. Повернення транспортного засобу, затриманого шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку відбувається невідкладно після сплати штрафу за вчинене правопорушення та оплати вартості послуг із транспортування та/або зберігання транспортного засобу за зверненням:
10.1. Фізичної особи або керівника юридичної особи за якою зареєстровано транспортний засіб.
10.2. Належного користувача транспортного засобу якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу.
10.3. Особи, яка виконує повноваження керівника юридичної особи якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні на момент запиту відомості про керівника юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб.
10.4. Особи, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України, або особи, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення.
11. У разі заподіяння транспортному засобу шкоди при його транспортуванні та/або зберіганні завдані збитки відшкодовуються за рахунок суб’єкта господарювання, який надає такі послуги, та/або відповідного страхового відшкодування, що здійснюється за правовідносинами обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання, який надає послуги із транспортування та/або зберігання транспортних засобів у разі їх тимчасового затримання.
12. Строк затримання транспортного засобу обчислюється з моменту складення Акта, а строк зберігання з моменту доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.
13. Відповідальна особа, зазначена у статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення, має право доступу до тимчасового затриманого транспортного засобу на спеціальному майданчику чи стоянці у присутності особи, відповідальної за зберігання такого транспортного засобу.
14. Повернення тимчасово затриманого транспортного засобу, який зберігається на спеціальному майданчику чи стоянці, здійснюється за письмовим зверненням відповідальних осіб, визначених у статті 142 Кодексу України про адміністративні правопорушення за умови оплати ними витрат, пов'язаних з транспортуванням та зберіганням такого транспортного засобу, та пред'явлення відповідної постанови у справі про адміністративне правопорушення.
15. За транспортування евакуатором і зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику чи стоянці справляється плата, розмір якої затверджується ухвалою міської ради.
16. На спеціальному майданчику і стоянці ведеться у встановленому порядку облік (журнал) прийняття і видачі тимчасово затриманих транспортних засобів, форма якого затверджується наказом директора ЛКП Муніципальна варта за погодженням з начальником управління безпеки міста.
17. Спори, пов'язані із шкодою, заподіяною тимчасово затриманому транспортному засобу і майну, яке перебуває у ньому, під час транспортування або зберігання на спеціальному майданчику чи стоянці, вирішуються у встановленому законодавством порядку.Секретар ради А. Забарило

Віза:
Начальник управління
безпеки міста Ю. ДільДодаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

АКТ
огляду та тимчасового затримання транспортного засобу

№______ від ____/____/_____ року


“___“____________20__року о __год. __хв.___________________________ (місце складання акта)
Я,______________________________________________________________,(інспектор з паркування, який приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку)
відповідно до____________________________________________________,
у присутності свідків:
1. ______________________________________________________________ (П. І. Б., місце проживання (перебування), контактний номер телефону)
2. ______________________________________________________________ (П. І. Б., місце проживання (перебування), контактний номер телефону)
здійснив огляд та тимчасове затримання транспортного засобу__________ ________________________________________________ через доставлення
(тип, марка, номерний знак)
для зберігання на спеціальний майданчик/стоянку (непотрібне закреслити) ________________________________________________________________ (місце знаходження місця зберігання транспортного засобу)
Огляд та тимчасове затримання транспортного засобу здійснено у зв'язку з _______________________________________________________________(зазначити підстави для тимчасового затримання транспортного засобу, визначені ст. 2654 КУпАП
Транспортний засіб належить:______________________________________ ________________________________________________________________
(П. І. Б. та місце проживання/перебування)
Зовнішній вигляд транспортного засобу ________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(зазначається перелік деталей та агрегатів, яких не вистачає, стан лакофарбо-вого покриття, наявність механічних пошкоджень, наявність вантажу, інших речей та їх стан)
Транспортний засіб для його примусового переміщення прийняв: __________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (найменування, місце розташування та номер телефону підприємства, установи або організації, які доставляють на спеціальний майданчик чи стоянку транспортний засіб, номерний знак евакуатора) ________________________________________________________________(посада, П. І. Б. та підпис особи, яка здійснюватиме примусове переміщення транспортного засобу)
Відстань переміщення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи

стоянку становить ________________________ км.
(зазначається особою, яка здійснила примусове переміщення транспортного засобу)
До акта додаються________________________________________________
Транспортний засіб на тимчасове зберігання прийняв: _________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________(місце розташування місця зберігання транспортного засобу, посада, П. І. Б., підпис, номер телефону)
Підпис водія___________________________
Підписи свідків:
1. _____________2. _____________

Підпис особи, яка склала акт _____________


Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
безпеки міста Ю. ДільДодаток 3
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ТИМЧАСОВІ ТАРИФИ
на зберігання тимчасово затриманих інспекторами з паркування транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках

1. Розмір плати за зберігання тимчасово затриманих інспекторами з паркування транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках (надалі - Розмір плати) стягується з відповідальної особи, а саме:
1.1. Фізичної особи або керівника юридичної особи за якою зареєстровано транспортний засіб.
1.2. Належного користувача транспортного засобу якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу.
1.3. Особи, яка виконує повноваження керівника юридичної особи якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні на момент запиту відомості про керівника юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб.
1.4. Особи, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України, або особи, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення.
2. Розмір плати визначено з врахування податку на додану вартість, який справляється відповідно до Податкового кодексу України:
№ з/п
Найменування послуги
Одиниця виміру
Розмір плати за один транспортний засіб, грн.
1.
Транспортування транспортного засобу на спеціальний майданчик (стоянку) повною масою:
1.1.
до 2000 кг включно
За послугу
720
1.2.
від 2000 до 3000 кг
За послугу
840
1.3.
від 3000 кг
За послугу
1080
2.
Зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику (стоянці):
2.1.
за першу-сьому добу, включно
за добу
144
2.2.
за кожну наступну добу, починаючи з восьмої доби
за добу
24

Секретар ради А. Забарило
Віза:
Начальник управління
безпеки міста Ю. Діль

Дата оприлюднення: 10/23/2018