УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 48


від 02/04/2021
Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 рокиКеруючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання", враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах", з метою формування в учнів патріотичної свідомості та національної гідності, вшанування героїв Небесної Сотні, Революції Гідності, українських воїнів - учасників операції об'єднаних сил (антитерористичної операції) на сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності та збереження цілісності України, міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки (додаток 1).
1.2. Видатки на фінансування у 2021-2025 роках Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки (додаток 2).
Міський голова А. Садовий


Додаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПРОГРАМА
національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2021-2025 роки

Вступ

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки (надалі – Програма) – це комплекс заходів, які здійснюються на місцевому рівні з метою вшанування героїв Небесної Сотні, українських воїнів учасників операції об'єднаних сил (антитерористичної операції) на сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України, виховання дітей та молоді у дусі поваги до українського війська, відповідального ставлення громадян до обов’язку захисника України, формування у дітей та юнацтва патріотичної свідомості та національної гідності.
Програма передбачає забезпечення системної і цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, закладів освіти, інших освітніх інституцій щодо формування у молодого покоління високого патріотичного духу, почуття вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової та демократичної держави.
У сучасних суспільно-політичних умовах, які склалися у державі, задля консолідації суспільства, необхідне розуміння і поділяння сутності національної ідеї; сприяння своєю професійною діяльністю економічному, науковому та культурному зростанню Батьківщини; любов, захист і відстоювання своєї рідної мови, традицій, звичаїв при безумовній повазі до мов, традицій та звичаїв інших націй та народностей, які проживають у державі; глибока шана до державної мови та послуговування нею в офіційному житті; збереження власного здоров'я і здоров'я співгромадян; громадянська активність.
Сучасний підхід до організації національно-патріотичного виховання вимагає відмови від традиційних одноразових заходів, виховний ефект яких здебільшого полягає в отриманні певної інформації та залученні учнів до корисної діяльності. Це має бути комплексна, системна робота, організована педагогами на базі всіх можливостей етнопедагогіки, сучасних досягнень педагогічної науки, природного середовища та соціального оточення, із залученням всіх суб'єктів виховного процесу – батьків, школи, громадськості, державних органів, церкви.
Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення, виконання.
Програма діє протягом 2021 - 2025 років.
1. Мета Програми

1.1. Метою Програми є:
1.1.1. Вшанування героїв Небесної Сотні, українських воїнів учасників операції об'єднаних сил (антитерористичної операції) на сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності та збереження цілісності України.
1.1.2. Виховання дітей та молоді у дусі поваги до українського війська, відповідального ставлення громадян до обов’язку захисника України, формування у дітей та юнацтва патріотичної свідомості та національної гідності.
1.1.3. Вдосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи на основі етнопедагогіки.
1.1.4. Підготовка молоді до захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу.
1.1.5. Створення системи взаємодії з громадськими організаціями патріотичного спрямування.
2. Завдання Програми

2.1. Основними завданнями Програми є:
2.1.1. Формування в учнівської молоді громадянських почуттів, любові до рідної землі, культури та історії свого народу, бажання працювати задля держави.
2.1.2. Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, духовної культури особистості, створення умов для формування її світоглядної позиції.
2.1.3. Формування та розвиток мотивації, скерованої на підготовку до захисту Української держави, соціальної активності дітей та молоді.
2.1.4. Широке залучення молоді до національно-культурного відродження українського народу, розвитку традицій, мовної культури та національно-етнічних особливостей.
2.2. Завдання Програми реалізуються через впровадження системи таких заходів:
2.2.1. Вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні та загиблих героїв операції об'єднаних сил (антитерористичної операції).
2.2.2. Відзначення пам’ятних дат національно-патріотичного скерування.
2.2.3. Військово-патріотичний вишкіл учнівської молоді.
2.2.4. Освітньо-методичний супровід Програми.
3. Очікувані результати

3.1. Виконання Програми дозволить сформувати у молодіжному середовищі високу громадянську свідомість на засадах українських національно-історичних традицій, повагу до історії, культури й традицій України; сприятиме збереженню пам’яті про осіб, які віддали життя за Україну, підтримці та успішній соціальній реабілітації учасників операції об'єднаних сил (антитерористичної операції) на сході України, що сприятиме ефективному вирішенню завдань, які стоять перед суспільством і державою.
4. Джерела фінансування

4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків загального фонду бюджету Львівської міської територіальної громади, передбачених на 2021 - 2025 роки, та інших джерел фінансування, незаборонених законодавством України.
Секретар ради М. Лопачак

Віза:

Начальник управління
освіти З. Довганик
Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від__________№______

ВИДАТКИ
на фінансування Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 рокиз/п
Напрямки використання
Відповідальний виконавець
Сума, тис. грн.
2021
рік
2022
рік
2023 рік
2024 рік
2025 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
Розділ 1. Вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні та загиблих героїв операції об'єднаних сил
(антитерористичної операції)
1.1.
Проведення у закладах освіти Львівської міської територіальної громади інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, "Уроків Мужності", "Уроків Пам’яті", годин спілкування тощо
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
1.2.
Створення у закладах освіти Львівської міської територіальної громади тематичних стендів, меморіальних таблиць, муралів
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Розділ 2. Відзначення пам’ятних дат національно - патріотичного спрямування
2.1.
Організація та відзначення заходів (подій) національно-патріотичного скерування
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
10,0
10,0
10,0
10,
10,0
1
2
3
4
5
6
7
8
2.2.
Організація спортивно – краєзнавчих мандрівок для учнів спільно з воїнами операції об'єднаних сил (антитерористичної операції)
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
2.3.
Конкурс на краще відео на патріотичну тематику (створення ютуб каналів, відеороликів, фільмів, мультфільмів тощо)
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
2.4.
Проведення фестивалів, конкурсів, наукових конференцій та інших просвітницьких заходів згідно з Календарем відзначення знаменних дат та подій в українській історії
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Розділ 3. Військово - патріотичний вишкіл учнів та педагогів
3.1.
Забезпечення функціонування міського центру військово-патріотичного виховання, спортивної підготовки та самозахисту
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.2.
Модернізація навчально-матеріальної бази кабінетів НПВ у ЗНЗ та ПНЗ
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
3.3.
Проведення триденних військово-польових зборів на базі військових частин, дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку “Старт“
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
3.4.
Проведення теренових ігор для учнів закладів освіти, у тому числі:
1
2
3
4
5
6
7
8
3.4.1.
Дитячо-юнацька військово-патріотична
гра “Сокіл“ (“Джура“)
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
3.4.2.
Дитячо-юнацька військово-патріотична
гра "Сходинками мужності"
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
30,0
30,0
30,0
30,0
30,
3.4.3.
Дитячо-юнацька військово-патріотична
гра "Заграва"
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
30,0
30,0
30,0
30,0
30,
3.5.
Практичні заняття з домедичної підготовки для вчителів закладів освіти
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3.6.
Проведення військово-патріотичних вишколів та навчальних семінарів для викладачів предмету "Захист України"
Управління освіти департаменту гуманітарної політики
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Розділ 4. Освітньо - методичний супровід Програми
4.1.
Видання друкованих матеріалів на патріотичні теми
Управління освіти департаменту гуманітарної політики, Центр професійного розвитку педагогічних працівників
м. Львова
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
4.2.
Придбання настільних ігор пов’язаних з історичними боями для використання на уроках історії
Управління освіти департаменту гуманітарної політики, Центр професійного розвитку педагогічних працівників
м. Львова
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
4.3.
Запрошення зовнішніх експертів з відповідного середовища з метою проведення навчань, семінарів, тренінгів для педагогів
Управління освіти департаменту гуманітарної політики, Центр професійного розвитку педагогічних працівників
м. Львова
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Всього:
1625,0
1625,0
1625,0
1626,0
1625,0Секретар ради М. Лопачак

Віза:

Начальник управління
освіти З. Довганик
Дата оприлюднення: 02/11/2021