УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА22-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5891


від 11/21/2019
Про затвердження Програми забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2022 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 6366-2020
згідно з ухвалою 1808-2021

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 21.11.2019 № 5891 "Про затвердж■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про продовження на 2022 рік дії Програми забезпечення лікарськими зас■
Остаточна редакція:
З метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб пільгових категорій населення м. Львова у медичній допомозі, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань“, відповідно до Бюджетного кодексу України міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2022 роки (додається).
2. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики, департаменту фінансової політики під час розроблення проекту міського бюджету м. Львова на 2020-2022 роки передбачити кошти на реалізацію Програми забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2022 роки.
Відповідальні: начальник управління
охорони здоров’я департаменту
гуманітарної політики, директор
департаменту фінансової політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2022 роки
1. Загальна частина

Програма забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2022 роки (надалі Програма) розроблена з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб пільгових категорій населення м. Львова у медичній допомозі.
Програма розроблена на основі Законів України “Основи законодавства України про охорону здоров’я“, “Про місцеве самоврядування в Україні“.
Програма охоплює групи населення та категорії захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах згідно з переліками, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань“ (надалі – Постанова № 1303). Дія Постанови № 1303 поширюється на: дітей віком до шести років; дітей з інвалідністю відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні; дітей з багатодітних сімей відповідно до Закону України “Про охорону дитинства; пенсіонерів, які отримують пенсію за віком у розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії; учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту; осіб з інвалідністю; ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та інших ветеранів відповідно до Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист; учасників війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань; осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні; депортованих осіб, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю, відповідно до Закону України “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою; реабілітованих осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні; почесних донорів України відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів, а також на категорії захворювань, визначені додатком 2 до Постанови № 1303.
Особливості реалізації прав пацієнта на отримання лікарських засобів безоплатно або на пільгових умовах у разі їх амбулаторного лікування врегульовані Постановою № 1303.
За останні роки на забезпечення окремих категорій населення м. Львова лікарськими засобами безоплатно і на пільгових умовах у разі їх амбулаторного лікування використано бюджетних коштів: у 2017 році – 16 943,9 тис. грн.; у 2018 році – 23 256,3 тис. грн. Очікуване виконання у 2019 році становить 26 300,0 тис. грн.
Частиною 1 пункту 3 Постанови № 1303 передбачено, що витрати, пов’язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок асигнувань, які передбачаються державним та місцевими бюджетами на охорону здоров’я.
Пунктом 3 частини б статті 32 Закону УкраїниПро місцеве самоврядування в Україні до делегованих повноважень органів місцевого самоврядування належить забезпечення відповідно до законодавства Украни пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
Відтак, фінансування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань здійснюється за відповідними бюджетними програмами місцевого бюджету (у разі їх прийняття), а також за наявними бюджетними програмами державного бюджету (на сьогоднішній день – це фінансування безоплатного відпуску лікарських засобів для лікування окремих видів захворювань: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма).
У 2020 році згідно з положеннями реформування медичної галузі Національна служба здоров’я планує укласти з КНП м. Львова, іншими юридичними особами та фізичними особами – підприємцями договори про єдині для всіх правила фінансування системи охорони здоров’я України, відповідно до яких пацієнти отримуватимуть гарантований державою безоплатний пакет медичних послуг та лікарських засобів, якими непередбачено оплати пільгових медикаментів. Тому існує необхідність затвердження Програми забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2022 роки.
Програма є здійсненням комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту пільгових категорій населення міста, поліпшення рівня забезпечення їх лікарськими засобами.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є створення умов для реалізації конституційного права найбільш вразливих верств населення та пільгових категорій населення міста на соціальний захист та здоров'я через забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров'я, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги.
2.2. Завданням Програми є:
2.2.1. Поліпшення стану здоров’я хворих, які підлягають безкоштовному та пільговому забезпеченню лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування, покращення їх якості життя та суспільної адаптації.
2.2.2. Своєчасність забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення у разі їх амбулаторного лікування, забезпечення доступу визначеної категорії мешканців до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів.
2.2.3. Зменшення соціальної напруги, пов’язаної з неспроможністю самостійного забезпечення хворих пільгового контингенту лікарськими засобами.
3. Обсяги та джерела фінансування Програми

3.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2020 рік та у бюджетах Львівської міської територіальної громади на 2021-2022 роки.
3.2. Не допускається скерування бюджетних коштів на здійснення заходів, не передбачених цією Програмою.
3.3. Критерії отримувача бюджетних коштів:
3.3.1. Є комунальним некомерційним підприємством, яке надає первинну медичну допомогу населенню м. Львова.
3.3.2. Є іншою юридичною особою або фізичною особоюпідприємцем, яка уклала договір з Національною службою здоров’я України та підписує декларації про вибір лікаря з мешканцями м. Львова.
3.4. Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів є управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
3.5. Отримувачами бюджетних коштів є комунальні некомерційні підприємства м. Львова, інші юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які надають первинну медичну допомогу мешканцям м. Львова та уклали договір з Національною службою здоров’я України.
3.6. Перелік отримувачів бюджетних коштів на виконання Програми затверджується рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.
4. Порядок фінансування Програми

4.1. Щомісячно, до 3 числа місяця, наступного за звітним, одержувачі бюджетних коштів подають до управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики потребу у коштах для відшкодування вартості лікарських засобів суб'єктові господарювання, який здійснив їх відпуск для забезпечення окремих категорій населення м. Львова під час амбулаторного лікування, у межах сум, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний рік.
4.2. Управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики протягом 2 робочих днів після отриманої потреби у коштах від одержувачів бюджетних коштів узагальнює її та надає департаменту фінансової політики сформовану заявку на фінансування видатків на забезпечення відшкодування вартості відпущених лікарських засобів окремим категоріям населення м. Львова.
4.3. Управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики протягом 2 робочих днів з дня отримання фінансування здійснює перерахування коштів одержувачам бюджетних коштів для розрахунків з суб'єктами господарювання, які здійснили відпуск лікарських засобів окремим категоріям населення м. Львова під час амбулаторного лікування згідно з укладеними договорами.
5. Звітність про використання бюджетних коштів Програми та
контроль за їх використанням

5.1. Щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним, отримувачі бюджетних коштів подають до управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики звіт про використання коштів для забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова згідно з додатком до цієї Програми.
5.2. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюється у встановленому законодавством України порядку.
5.3. Відповідальність за правильність використання бюджетних коштів покладається на головного розпорядника та отримувача бюджетних коштів.
6. Очікувані результати Програми

6.1. Впровадження та виконання Програми дасть змогу:
6.1.1. Зменшити фінансове навантаження на соціально незахищені верстви населення.
6.1.2. Зменшити кількість ускладнень, зумовлених хронічними захворюваннями.
6.1.3. Покращити якість та тривалість життя мешканців м. Львова, зменшити інвалідизацію та рівень смертності.
7. Контроль за виконанням Програми

7.1. Контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови з гуманітарних питань.
7.2. Звіт про виконання Програми надається міській раді.Секретар ради А. Забарило


Віза:

Начальник управління
охорони здоровя В. ЗубДодаток
до Програми забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020-2022 роки

ЗВІТ
про використання коштів на забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова за період з початку року станом на _______________, у тому числі за останній місяць
________________________________________________
(найменування отримувача бюджетних коштів)


№ з/п
Назва
Уточнений план на 20___ р., (грн.)
Профінан-совано з початку року (грн.)
Касові видатки
Залишки невикориста-них коштів на рахунку на кінець звітного періоду (грн.)
Залишок асигнувань до кінця року (грн.)
з початку року
за останній місяць
к-ть відпу-щених рецеп-тів
сума, грн.
к-ть
відпу-щених рецептів
сума, грн.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно:
1.1.
1.2.
1.3.
2.
Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості:
2.1.
2.2.
2.3.
3.Категорії захворювань:
3.1.
3.2....
3.3.
Всього

Начальник управління охорони здоровя В. Зуб
Дата оприлюднення: 12/04/2019