УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 2334


від 02/16/2009
Про затвердження Комплексної програми підтримки громадських організацій
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 187-2011
згідно з ухвалою 3321-2014
у додаток згідно з ухвалою 130-2016
згідно з ухвалою 1585-2021

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 16.02.2009 № 2334 та від 19.03.2009 № 2' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.02.2009 № 2334 "Про затвердж■
Втратив чинність
додаток до Комплексної програми підтримки громадських організацій згідно з ухвалою 131-2016
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським'

  Остаточна редакція:
  З метою створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій, надання їм практичної, методичної та матеріально-фінансової підтримки на виконання суспільних завдань, що у свою чергу сприятиме поліпшенню надання послуг мешканцям міста, міська рада ухвалила:
  1. Затвердити Комплексну програму підтримки громадських організацій (додається).
  2. Управлінню фінансів департаменту фінансової політики забезпечити фінансування Комплексної програми підтримки громадських організацій з міського бюджету м.Львова у рамках асигнувань, виділених відповідним виконавчим органам на підтримку громадських організацій.
  Відповідальний: начальник
  управління фінансів департаменту
  фінансової політики.
  3. Департаменту гуманітарної політики розробити та подати на розгляд міської ради проект програми надання фінансової підтримки громадським організаціям шляхом залучення їх до проведення щорічних заходів.
  Термін: до 01.09.2009.
  Відповідальний: директор
  департаменту гуманітарної
  політики.
  4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
  Міський голова А.Садовий
  Додаток
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від __________№_____

  КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
  підтримки громадських організацій


  1. Загальні положення

  Завданням міської ради у процесі розвитку громади є створення на території міста такого середовища, яке б стимулювало залучення до цього процесу якомога ширших верств населення, встановлення партнерських відносин між владою і громадськими об’єднаннями чи громадянами.
  Сьогодні головними рушіями розвитку міста стають індивідуальність, унікальність, особливо високий запит на ініціативу та творчість, нестандартність підходу до розв’язання проблем розвитку.
  Комплексна програма підтримки громадських організацій (надалі – Програма) є кроком міської влади у напрямку створення умов для широкого залучення громадського сектору до ефективного вирішення завдань розвитку міста та спільного пошуку нетипових цікавих методів розв’язання проблем, що стоять перед громадою.
  Учасниками Програми можуть виступати громадські та інші організації, які офіційно зареєстровані відповідно до вимог законодавства України як неприбуткові (надалі громадські організації), за винятком релігійних організацій та політичних партій.
  Програмою обумовлюються завдання, пріоритетні напрями та форми співпраці міської ради з громадськими організаціями.
  2. Мета та основні завдання Програми

  2.1. Метою Програми є залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської ради щодо розв'язання соціально-економічних проблем розвитку міста, створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій шляхом надання їм практичної, методичної і фінансової підтримки.
  2.2. Для досягнення мети Програми передбачається:
  2.2.1. Розробка та реалізація програм надання фінансової підтримки громадським організаціям в окремих сферах: щодо фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів, на проведення щорічних заходів, для покриття видатків на оренду приміщень та щодо підтримки діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів.
  2.2.2. Проведення та популяризація нефінансової співпраці з громадськими організаціями у різних формах.
  2.2.3. Здійснення інформаційно-методичного забезпечення виконання Програми шляхом розробки, затвердження типових форм документів для виконання Програми, висвітлення через засоби масової інформації всіх заходів, що проводяться у рамках Програми.
  2.2.4. Проведення аналізу та моніторингу здійснених заходів з метою запровадження у майбутньому більш ефективних форм роботи з громадськими організаціями у процесі реалізації державної і місцевої політики.
  3. Пріоритетні напрями співпраці міської ради з громадськими організаціями

  До пріоритетних напрямів співпраці міської ради з громадськими організаціями належать:
  3.1. У галузі культури та туризму:
  3.1.1. Проведення культурних заходів, присвячених національним державним та релігійним святам, офіційним датам, ювілеям.
  3.1.2. Проведення спільних форумів/семінарів/конференцій для вироблення стратегії розвитку галузі, розробки механізму співпраці між громадськими організаціями та міською владою.
  3.1.3. Підтримка ініціатив у галузі культури та туризму з особливим обліком циклічних подій, що залучають до реалізації різноманітні середовища та організації.
  3.1.4. Підтримка дій, що популяризують багатокультурність місцевих суспільств, зокрема культуру національних та етнічних меншин на території міста.
  3.1.5. Підтримка дій, метою яких є інтеграція і співпраця між поколіннями за допомогою історії, культури та туризму.
  3.1.6. Підтримка ініціатив, а також реалізація заходів, що популяризують традицію, історію і культурну спадщину м.Львова.
  3.1.7. Популяризація мистецтва у всіх його областях.
  3.1.8. Популяризація театральної творчості.
  3.1.9. Проведення заходів у галузі культури та туризму, що стосуються підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу "Євро 2012".
  3.1.10. Загальноміські заходи, орієнтовані на туристів, які мають на меті створити образ м.Львова як туристично-привабливого регіонального центру.
  3.1.11. Розширення та модернізація форми міжнародної співпраці у галузі культури і туризму та обмінів з європейськими країнами та регіональними організаціями.
  3.1.12. Підтримка дій щодо розробки та впровадження нових туристичних маршрутів, атракцій та туристичних продуктів.
  3.1.13. Підтримка дій щодо популяризації різних видів туризму, зокрема молодіжного, активного туризму тощо.
  3.2. У галузі роботи з дітьми, молоддю та сім’ями, фізичної культури і спорту:
  3.2.1. Сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, підтримці дитячих і молодіжних громадських організацій.
  3.2.2. Оздоровлення та відпочинок дітей і молоді.
  3.2.3. Підтримка молодіжного руху, національно-патріотичного та духовного виховання молоді.
  3.2.4. Розвиток пластового (скаутського) руху з метою всебічного виховання та самовиховання молодої особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей, патріотичне виховання підростаючого покоління, відродження історичних та культурних традицій Українського народу.
  3.2.5. Підтримка творчої та обдарованої молоді.
  3.2.6. Формування здорового способу життя та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.
  3.2.7. Сприяння зайнятості молоді та популяризація молодіжного підприємництва.
  3.2.8. Проведення інформаційних заходів щодо демографічної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми.
  3.2.9. Соціальна підтримка молодих сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, профілактика насильства у сім’ї.
  3.2.10. Підтримка та видання журналів і газет молодіжних організацій.
  3.2.11. Проведення роботи з дітьми та молоддю у клубах за місцем проживання (УДЮМКах).
  3.2.12. Заходи, спрямовані на промоцію та підготовку у м.Львові “Євро 2012“.
  3.2.13. Масове залучення до занять спортом мешканців м.Львова.
  3.2.14. Вдосконалення спортивної майстерності.
  3.2.15. Проведення навчально-тренувальних зборів з метою літнього оздоровлення для спортсменів, переможців дитячо-юнацьких міських змагань.
  3.2.16. Залучення студентської молоді м.Львова до громадської діяльності.
  3.2.17. Розбудова спортивних майданчиків (у тому числі критих) для масових занять ігровими видами спорту мешканців Львова.
  3.3. У галузі розвитку громадянського суспільства:
  3.3.1. Популяризація діяльності громадських організацій, у тому числі шляхом підготовки та видання поліграфічних матеріалів, створення інформаційних ресурсів, проведення публічних заходів.
  3.3.2. Підвищення професійного рівня громадських організацій, зокрема з питань управління проектами та залучення ресурсів, місцевого самоврядування, створення відповідного ресурсного центру.
  3.3.3. Проведення досліджень, у тому числі соціологічних, щодо діяльності та розвитку громадських організацій, функціонування громадського сектору у м.Львові.
  3.3.4. Проведення дебатів, “круглих столів“, семінарів, конференцій або форумів щодо розвитку громадянського суспільства і місцевого самоврядування у м.Львові із залученням представників інших міст України та іноземних експертів.
  3.3.5. Залучення експертів і науковців до розробки програм, положень та інших нормативних актів з питань місцевого самоврядування, проведення їх правової і громадської експертизи.
  3.3.6. Сприяння відкритості та прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування, залучення громадян до вирішення питань місцевого значення.
  3.3.7. Популяризація ідей благодійництва у м.Львові.
  3.3.8. Популяризація волонтерства у м.Львові, зокрема у рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу "Євро 2012".
  3.3.9. Удосконалення якості надання муніципальних послуг, зокрема шляхом впровадження системи управління якістю (ІSО) у міській раді.
  3.4. У галузі соціального захисту:
  3.4.1. Реабілітація та соціальний захист осіб з особливими потребами.
  3.4.2. Соціальні послуги щодо подолання бідності.
  3.4.3. Соціальна підтримка багатодітних родин та неповних сімей.
  3.4.4. Сприяння розвитку громадської ініціативи та самоорганізації мешканців міста у сфері соціального захисту.
  4. Форми співпраці міської ради з громадськими організаціями

  Співпраця з громадськими організаціями може здійснюватись у фінансовій або нефінансовій формах відповідно до визначених пріоритетних напрямів співпраці на засадах партнерства, взаємодопомоги, незалежності сторін та чесної конкуренції.
  4.1. Фінансова співпраця з громадськими організаціями може відбуватись відповідно до:
  4.1.1. Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям для покриття видатків на оренду приміщень (додаток до Програми - втратив чинність згідно з ухвалою міської ради від 04.02.2016 № 131).
  4.1.2. Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів “Зробимо Львів кращим.
  4.1.3. Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям шляхом залучення їх до проведення щорічних заходів.
  4.1.4. Порядку використання коштів бюджету Львівської міської територіальної громади для надання фінансової підтримки на здійснення статутної діяльності громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями, які надають послуги соціального характеру мешканцям Львівської міської територіальної громади.
  4.2. Нефінансова співпраця з громадськими організаціями може реалізовуватись шляхом:
  4.2.1. Організаційно-методичної допомоги громадським організаціям у пошуку благодійників, донорів, написанні проектів, наданні листів підтримки, резюме, відгуків та інших необхідних документів на вимогу грантодавців.
  4.2.2. Допомоги у встановленні ділових контактів з громадськими організаціями міст-партнерів м.Львова в Україні та за кордоном.
  4.2.3. Інформування на web-сторінці міської ради про проведення громадських слухань, круглих столів та конкурсів, що стосуються діяльності громадських організацій.
  4.2.4. Висвітлення та популяризації діяльності громадських організацій шляхом розміщення інформації на web-сторінці міської ради і поширення серед місцевих засобів масової інформації.
  4.2.5. Організації або співорганізації тематичних круглих столів, семінарів, конференцій, форумів та громадських слухань з питань розвитку громадських організацій, благодійництва, волонтерства тощо.
  4.2.6. Організація або співорганізація навчань з метою поліпшення якості роботи громадських організацій та підвищення рівня їх фінансової незалежності.
  4.2.7. Утворення спільних робочих груп і комісій ініціативного та дорадчого характеру з питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності і розвитку міста.
  4.2.8. Співпраці у рамках громадських колегій (громадських рад), що можуть утворюватись при виконавчих та інших органах міської ради.
  4.2.9. Утворення громадських комісій, комітетів, рад та інших консультативно-дорадчих органів, до функцій яких може відноситися здійснення збору та аналізу інформації щодо реалізації Програми за відповідними галузями, з метою забезпечення відкритості, прозорості та ефективності її виконання у м.Львові.
  4.2.10. Залучення громадських організацій до розробки та аналізу проектів місцевих нормативно-правових актів.
  4.2.11. Підготовки та розміщення реклами соціальних програм громадських організацій у м.Львові.
  5. Очікувані результати виконання Програми

  У результаті виконання Програми очікується:
  5.1. Зростання активності та кількості громадян, громадських організацій, залучених до процесу розвитку громади міста.
  5.2. Встановлення партнерських відносин між владою і громадськими організаціями щодо вказаних у Програмі напрямів співпраці, а також удосконалення існуючих та винайдення нових форм і напрямів співпраці.
  5.3. Здобуття та/або розширення досвіду громадськими організаціями з вказаних у Програмі напрямів співпраці, поліпшення організаційної і фінансової спроможності останніх.
  5.4. Підвищення результативності виконання міською радою своїх завдань та вдосконалення якості муніципальних послуг.
  5.5. Залучення соціальних інвестицій у розвиток гуманітарної сфери м.Львова.
  6. Прикінцеві положення

  6.1. Програма фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м.Львова на відповідний рік.
  6.2. Контроль за виконанням Програми здійснюють заступник міського голови з гуманітарних питань та постійні комісії міської ради:
  6.2.1. Медицини, освіти, науки і соціального захисту.
  6.2.2. Культури, дозвілля, промоцій, засобів масової інформації та туризму.
  6.2.3. Молодіжної політики, спорту та оздоровлення.
  6.2.4. Фінансів та планування бюджету.
  6.3. Інформація про прийняття Програми та хід її виконання публікується у засобах масової інформації.
  Секретар ради В.Квурт

  Віза:
  Начальник управління
  “Секретаріат ради“ Л.Зубач