УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 358


від 03/25/2021
Про продовження на 2021-2025 роки дії Програми “Львів – місто літератури“ на 2016-2020 рокиВідповідно до Законів України “Про культуру“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні“, “Про бібліотеки та бібліотечну справу“, “Про інформацію“, “Про видавничу справу“, постанови Верховної Ради України від 19.11.2013 № 695-VII “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні“, враховуючи здобуття м. Львовом титулу “Місто літератури“ у мережі творчих міст ЮНЕСКО у 2015 році, з метою створення належних правових та організаційних умов, які сприятимуть розвитку літературної сфери у м. Львові, міська рада ухвалила:
1. Продовжити на 2021-2025 роки дію Програми “Львів - місто літератури“ на 2016-2020 роки.
2. Внести зміни до ухвали міської ради від 17.03.2016 № 269 “Про затвердження Програми “Львів місто літератури“ на 2016-2020 роки“:
2.1. У назві та тексті слова “на 2016-2020 роки“ замінити словами “на 2021-2025 роки“.
2.2. Викласти додаток у новій редакції згідно з додатком до цієї ухвали.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
до ухвали міської ради
від __________ № ____

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від 17.03.2016 269
ПРОГРАМА
“Львів - місто літератури“ на 2021-2025 роки

1. Загальні положення

1.1. Програма “Львів – місто літератури“ на 2021-2025 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні“, “Про бібліотеки та бібліотечну справу“, “Про інформацію, “Про видавничу справу, постанови Верховної Ради України від 19.11.2013 № 695-VII “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні“.
1.2. Створення та прийняття Програми зумовлено здобуттям у 2015 році м. Львовом титулу “Місто літератури“ у мережі творчих міст ЮНЕСКО. Входження у мережу дає місту нове міжнародне визнання та зобов’язує до розвитку сфери літератури, як одного із пріоритетних напрямів розвитку міста. Відповідно, прийняття комплексної програми забезпечить стабільне виконання стратегічних цілей мережі творчих міст ЮНЕСКО та сприятиме підтримці міських проєктів, спрямованих на популяризацію читання, літературної творчості та видавничої справи.
1.3. Програма є довготривалим спільним проєктом Львівської міської ради, сектору творчого розвитку Міського палацу культури імені Гната Хоткевича, міських бібліотек, навчальних закладів, громадського сектору та бізнесу, який має на меті скоординувати дії щодо популяризації та розвитку літературної сфери Львівської міської територіальної громади.
1.4. Програма спрямована налагодити співпрацю всіх зацікавлених сторін у реалізації цілей програми: промоції і популяризації літератури та літературної творчості, підтримки авторів, перекладачів і видавців, організації і проведенні заходів, промоційних кампаній та проєктів, освіти і підвищення кваліфікації бібліотекарів, менеджерів та інших учасників літературного процесу Львівської міської територіальної громади.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Головною метою реалізації Програми є:
2.1.1. Формування у Львівській міській територіальній громаді сталого й динамічного розвитку літературного середовища, яке включатиме пожвавлення літературного процесу, популяризацію читання, літературної творчості та професійної діяльності у сфері літератури серед усіх вікових та соціальних категорій населення.
2.1.2. Втілення стратегічних проєктів, спрямованих на розвиток літератури як сфери професійної творчої зайнятості, у рамках титулу “Місто літератури“ у мережі творчих міст ЮНЕСКО, через діяльність сектору творчого розвитку Міського палацу культури імені Гната Хоткевича.
2.1.3. Утвердження та розвиток книжкової індустрії у Львівській міській територіальній громаді.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Формування дієвої платформи для презентації Львова як міста літератури в Україні та закордоном.
2.2.2. Підтримка існуючих та збільшення кількості міських заходів, спрямованих на популяризацію читання, літературної творчості та неформальної освіти у сфері літератури для всіх категорій населення.
2.2.3. Сприяння у створенні та організації проєктів, спрямованих на популяризацію читання та літературної творчості серед незахищених категорій містян.
2.2.4. Сприяння громадським ініціативам, діяльність яких популяризує читання та стимулює зростання рівня читацької компетенції серед львів'ян.
2.2.5. Сприяння у розробці нових формальних та неформальних навчальних програм в освітніх закладах та бібліотеках Львівської міської територіальної громади, спрямованих на популяризацію літератури та читання.
2.2.6. Сприяння громадським ініціативам, діяльність яких популяризує професійну діяльність у сфері літератури, а також літературну творчість, у тому числі серед дітей та підлітків.
2.2.7. Сприяння громадським ініціативам, діяльність яких ініціює міжнародні проєкти спрямовані на промоцію української літератури закордоном.
2.2.8. Сприяння популяризації творів львівських авторів та перекладачів.
2.2.9. Сприяння професійному розвитку львівських авторів, перекладачів та інших учасників літературного процесу, зокрема їхній участі у міжнародних резиденціях, робітнях, книжкових фестивалях тощо.
2.2.10. Оцінка ефективності діяльності існуючої мережі публічних бібліотек Львівської міської територіальної громади та, як наслідок, актуалізація їх діяльності відповідно до потреб львівського читача.
2.2.11. Постійний моніторинг читацьких запитів користувачів централізованих бібліотечних систем міста.
2.2.12. Модернізація матеріальної бази та оновлення наявного книжкового фонду мережі публічних бібліотек Львівської міської територіальної громади.
2.2.13. Створення умов для запровадження та реалізації додаткових грантових програм, спрямованих на розвиток міських бібліотек.
2.2.14. Спеціалізація міських бібліотек-філій за тематичними напрямами роботи.
2.2.15. Сприяння процесу перетворення бібліотек на "третє місце", наповнене актуальними подіями, які б стимулювали читацький інтерес та розвивали критичне та творче мислення.
2.2.16. Сприяння представникам видавничої сфери Львівської міської територіальної громади у реалізації культурно знакових проєктів, зокрема проєктів спрямованих на промоцію читання.
3. Основні заходи з реалізації Програми

3.1. Неінфраструктурні заходи Програми спрямовані на посилення співпраці у літературному середовищі Львівської міської територіальної громади, ініціюванні нових літературних міжсекторальних подій та проєктів, активізації професійного літературного середовища та промоції читання і титулу “міста літератури ЮНЕСКО“.
3.2. Серед основних напрямів проєктів:
3.2.1. Діяльність сектору творчого розвитку Міського палацу культури імені Гната Хоткевича, яка включає в себе моніторинг розвитку літературної сфери міста та підготовку звіту до ЮНЕСКО, представництво Львова як “міста літератури ЮНЕСКО при “мережі творчих міст ЮНЕСКО“, промоцію титулу та літературної сфери міста на локальному, національному та міжнародному рівнях, підтримка проєктів ініційованих літературним середовищем Львівської міської територіальної громади, що відповідають Цілям сталого розвитку ООН 2016-2030 рр.
3.2.2. Діяльність Централізованої бібліотечної системи для дорослих та Централізованої бібліотечної системи для дітей спрямована, насамперед, на промоцію читання через нові проєкти, що затверджуються управлінням культури департаменту розвитку, або, які відбираються на конкурсній основі управлінням культури департаменту розвитку.
3.2.3. Підтримка навчальних програм підвищення кваліфікацій працівників бібліотечної сфери.
3.2.4. Підтримка подієвих проєктів, спрямованих на розвиток видавничої справи Львівської міської територіальної громади.
3.2.5. Підтримка програм, спрямованих на розвиток професійної літературної спільноти.
3.2.6. Програма підтримки молодих літераторів, зокрема авторів-початківців.
3.2.7. Підтримка проєктів, спрямованих на підтримку перекладацької спільноти Львівської міської територіальної громади.
3.2.8. Підтримка проєктів, спрямованих на промоцію читання серед соціально незахищених або малозахищених мешканців Львівської міської територіальної громади, зокрема ініційованих громадськістю.
3.2.9. Програма підтримки україномовного книговидання.
3.2.10. Премія “Львів - місто літератури ЮНЕСКО“.
3.2.11. Підтримка іміджевих подій спрямованих на позиціонування Львова як “міста літератури ЮНЕСКО, зокрема Book Forum та Місяць авторських читань.
3.3. Інфраструктурні заходи Програми спрямовані на модернізацію матеріально-технічної бази та оновлення фондів міських публічних бібліотек Львівської міської територіальної громади.
3.4. Заходи щодо реалізації Програми, відбуватимуться відповідно до Положень, затверджених наказом начальника управління культури департаменту розвитку.
4. Фінансове забезпечення Програми

4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється:
4.1.1. За рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на поточний бюджетний період за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1014030 “Забезпечення діяльності бібліотек“, 1014080 “Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва“, 1018410 “Фінансова підтримка засобів масової інформації“, 1014020 “Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій“, 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів“.
4.1.2. За рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади.
4.1.3. За рахунок коштів інвесторів, спонсорської допомоги, донорських коштів та грантів, у тому числі міжнародних.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Результатами виконання Програми будуть:
5.1.1. Сталий розвиток літературної сфери Львівської міської територіальної громади.
5.1.2. Закріплення у публічному дискурсі статусу “Міста літератури ЮНЕСКО за м. Львовом в Україні та за кордоном.
5.1.3. Комфортне та доступне середовище міських бібліотек для читачів з усіх вікових та соціальних категорій населення.
5.1.4. Підвищення зацікавлення у читанні серед дітей та підлітків Львівської міської територіальної громади.
5.1.5. Конкурентна професійна літературна спільнота Львівської міської територіальної громади.
5.1.6. Постійна участь львівських авторів, перекладачів та літературних агентів у міжнародних культурних подіях.
5.1.7 Наявність сталих можливостей професійного розвитку для учасників літературного процесу Львівської міської територіальної громади.
5.1.8. Впровадження нових методів терапії через літературні практики серед соціально вразливих груп населення.
5.1.9. Збільшення грантової підтримки для міських бібліотек та літературних проєктів.
5.1.10. Створення нових тематичних бібліотек у Львівській міській територіальній громаді.
5.1.11. Створення нових літературних подій та проєктів у Львівській міській територіальній громаді.
5.1.12. Сталий розвиток книжкової індустрії міста як перспективного бізнес-сектора.
5.1.13. Ринок неформальних освітній послуг у галузі літератури, розвитку творчого та критичного мислення.


6. Організація та контроль за виконанням Програми

6.1. Основним виконавцем і координатором Програми є управління культури департаменту розвитку.
6.2. Іншими виконавцями та координаторами окремих заходів Програми є Централізована бібліотечна система для дорослих м. Львова, Централізована бібліотечна система для дітей м. Львова, Міський палац культури імені Гната Хоткевича та інші міські установи культури і представники громадськості за згодою.
6.3. Основний виконавець і координатор Програми спільно з іншими виконавцями:
6.3.1. Контролює хід реалізації Програми, узагальнює надану виконавцями статистичну та аналітичну інформацію.
6.3.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням у межах наявних бюджетних призначень на відповідний рік.
6.3.3. Сприяє співпраці місцевих видавців та авторів.
6.3.4. Вносить пропозиції щодо змін або продовження терміну виконання заходів, вирішує проблемні питання, що виникають у процесі реалізації Програми".
Секретар ради М. Лопачак

Віза:

В. о. начальника управління
культури Н. Бунда
Дата оприлюднення: 03/31/2021