УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА23-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6374


від 03/05/2020
Про затвердження Програми неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. ЛьвоваВідповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, “Про бібліотеки та бібліотечну справу“, враховуючи ухвалу міської ради від 08.06.2017 № 2047 “Про затвердження Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025 року“, Меморандум про співпрацю між управлінням культури департаменту розвитку Львівської міської ради, комунальною установою Інституту міста та представництвом німецької неурядової організації Німецьке обєднання народних університетів (DVV International) в Україні з метою розвитку мережі центрів неформальної освіти для дорослих на базі міських бібліотек та з метою набуття м. Львовом статусу ЮНЕСКО “Місто, що навчається“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова
1. Мета та завдання Програми

1.1. Головною метою Програми неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова (надалі – Програма) є створення умов для безперервного навчання львів’ян завдяки підсиленню освітньої компоненти закладів культури та розвиток мережі центрів неформальної освіти дорослих на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Львова.
1.2. Основними завданнями Програми є:
1.2.1. Розвиток мережі центрів неформальної освіти дорослих – (неформальні освітні платформи у міських публічних бібліотеках, створені спільно управлінням культури, комунальною установою Інститут міста, DVV International в Україні, що покликані впроваджувати ідею освіти протягом життя у м. Львові) на базі не менше п’яти бібліотек-філій Централізованої бібліотечної системи м. Львова.
1.2.2. Створення якісної пропозиції неформальної освіти для дорослого населення м. Львова, серед якого пріоритетними є представники соціально незахищених груп, зокрема мешканці з низьким рівнем доходу, тимчасово безробітні та внутрішньо-переміщені особи.
1.2.3. Підготовка та навчання бібліотекарів, які виконуватимуть функції менеджерів центрів неформальної освіти дорослих на базі міських бібліотек.
1.2.4. Залучення до реалізації Програми партнерів юридичних осіб усіх форм власності.
2. Загальні положення та етапи реалізації Програми

2.1. Організація та проведення протягом кожного року не менше п’ятнадцяти навчальних курсів тривалістю не менше 30 годин кожен не менше ніж у п’яти бібліотеках Централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Львова.
2.2. Визначення таких пріоритетних напрямків неформальної освіти на 2020 рік:
2.2.1. Вивчення іноземних мов.
2.2.2. Практична психологія.
2.2.3. Програми творчої реалізації.
2.2.4. Громадянська освіта.
2.2.5. Історія культури.
2.3. Основні етапи реалізації Програми та відповідальні виконавці, наведені у таблиці.
Таблиця
№ з/п
Діяльність
Відповідальні
Час, дедлайн
1.
Організація та проведення курсів не менше ніж у п’яти міських бібліотеках
Комунальна установа Інституту міста
Протягом року
2.
Промоційні заходи центрів неформальної освіти для дорослих на базі міських бібліотек
Управління культури департаменту розвитку, Централізована бібліотечна система для дорослих
м. Львова
Двічі на рік (лютий,
липень)
3.
Навчання для бібліотекарів
Управління культури департаменту розвитку, комунальна установа Інституту міста
1 раз на рік
(червень)

3. Фінансове забезпечення Програми

3.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється:
3.1.1. За рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова.
3.1.2. За рахунок коштів інвесторів, партнерів, спонсорської допомоги, донорських коштів та грантів, у тому числі міжнародних.
4. Очікувані результати Програми

4.1. Результатами виконання Програми будуть:
4.1.1. Створення сприятливого середовища у м. Львові для навчання протягом життя.
4.1.2. Закріплення центрів неформальної освіти дорослих на базі міських бібліотек для дорослих м. Львова.
4.1.3. Забезпечення стабільності навчальних курсів у міських бібліотеках для читача усіх вікових категорій.
4.1.4. Популяризація бібліотек як сучасних відкритих освітніх просторів.
4.1.5. Впровадження нових методів терапії серед соціально вразливих верств населення.
4.1.6. Задоволення освітніх потреб мешканців м. Львова.
4.1.7. Розробка стратегії мережі неформальної освіти дорослих та перспективи її розширення.
5. Організація та контроль за виконанням Програми

5.1. Основним виконавцем і координатором Програми є Централізована бібліотечна система для дорослих м. Львова.
5.2. Іншими виконавцями та координаторами окремих заходів Програми є управління культури департаменту розвитку, комунальна установа Інституту міста.
5.3. Програма виконується у співпраці з Представництвом німецької неурядової організації Німецьке обєднання народних університетів (DVV International) в Україні.
5.4. Основний виконавець і координатор Програми спільно з іншими виконавцями:
5.4.1. Контролює хід реалізації Програми, узагальнює надану виконавцями статистичну та аналітичну інформацію.
5.4.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.
5.4.3. Сприяє співпраці провайдерів освіти, бібліотекарів та мешканців.
5.4.4. Вносить пропозиції щодо змін або продовження терміну виконання заходів, вирішує проблемні питання, які виникають у процесі реалізації Програми.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
культури Х. Береговська
Дата оприлюднення: 03/12/2020