УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА16-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4250


від 11/29/2018
Про затвердження переліку проектів – переможців громадського бюджету м. Львова на 2019 рікВідповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвали міської ради від 30.06.2016 № 632 Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Львова“, беручи до уваги рішення, прийняті на спільному засіданні постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова і постійної комісії фінансів та планування бюджету (витяг з протоколу від 20.11.2018), міська рада ухвалила:
1. Затвердити перелік проектів – переможців громадського бюджету м. Львова на 2019 рік (додається).
2. Розпорядникам коштів:
2.1. Визначити відповідальних осіб за реалізацію кожного проекту.
2.2. Подати в управління економіки департаменту економічного розвитку у встановленому порядку на затвердження перелік об’єктів проектів – переможців громадського бюджету м. Львова, капітальні видатки на які у 2019 році планується проводити за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету м. Львова.
Термін: до 10.12.2018.
2.3. Забезпечити створення робочих груп щодо реалізації великих проектів, зазначених у додатку до цієї ухвали.
2.4. Спільно з авторами проектів скласти перелік робіт і закупівель, передбачених у проектах, календарні плани їх реалізації.
2.5. Подати в управління “Секретаріат ради“ для оприлюднення на офіційному сайті громадського бюджету м. Львова:
2.5.1. Інформацію, передбачену у підпунктах 2.1, 2.3, 2.4 цієї ухвали.
Термін: до 31.01.2019.
2.5.2. Звіти про хід виконання кожного проекту громадського бюджету м. Львова.
Термін: до 5 числа кожного місяця.
Відповідальні: керівники відповідних
виконавчих органів.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету і постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова.


Міський голова А. Садовий


додаток.docxдодаток.docx
Дата оприлюднення: 12/06/2018