УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА17-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4701


від 03/11/2019
Про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльностіКеруючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою завершення процесу усунення товариством з обмеженою відповідальністю Каньйон порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, які стали підставою адміністративного позову у справі № 1340/3747/18, міська рада ухвалила:
1. Погодити укладення між товариством з обмеженою відповідальністю “Каньйон“ та Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові мирової угоди на стадії виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду у справі1340/3747/18 за адміністративним позовом Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові до товариства з обмеженою відповідальністю “Каньйон“, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача – житлово-будівельний кооператив Галіція про знесення самочинно збудованого об’єкта.
2. Затвердити істотні умови мирової угоди у справі № 1340/3747/18 між товариством з обмеженою відповідальністю Каньйон та Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові (додається).
3. Зобовязати Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові підписати мирову угоду відповідно до цієї ухвали.
Відповідальний: начальник Інспекції
державного архітектурно-будівельного
контролю у м. Львові.
4. Встановити, що товариство з обмеженою відповідальністю “Каньйон“ до видачі містобудівних умов та обмежень повинно надати додаткові гарантії виконання своїх зобовязань, передбачених у додатку до цієї ухвали.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.
Міський голова А. Садовий


Додаток
до ухвали міської ради
від ___________№____

ІСТОТНІ УМОВИ
мирової угоди на стадії виконання рішення у справі № 1340/3747/18 між товариством з обмеженою відповідальністю Каньйон та Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові


1. Товариство з обмеженою відповідальністю Каньйон зобов’язується не здійснювати жодних будівельних та підготовчих робіт на земельній ділянці, розташованій на вул. Т. Шевченка, 307-а, загальною площею 1,5187 га, кадастровий № 4610137500:11:005:0001, та на об’єктах будівництва: “Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Т. Шевченка, 307-а (будинок № 1 на генплані)“; “Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Т. Шевченка, 307-а (будинок № 2 на генплані)“; “Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Т. Шевченка, 307-а (будинок № 3 на генплані)“ (надалі – Об’єкти будівництва), зокрема, до моменту видачі Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові відповідних дозволів на початок виконання будівельних робіт.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю Каньйон зобов’язується у чотиримісячний термін з моменту прийняття ухвали щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності усунути виявлені під час перевірок Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові порушення вимог містобудівного законодавства, що проявилися у виконанні будівельних робіт без належним чином розробленої та затвердженої проектної документації, а також без відповідного документа, що дає право на виконання будівельних робіт, способом:
2.1. Забезпечення розробки проектної документації з врахуванням містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, затверджених рішеннями виконавчого комітету від 07.09.2018 №№ 983, 984, 985, а також з дотриманням інших вимог, передбачених законодавством.
2.2. Забезпечення проведення експертизи проектної документації, передбаченої п.п. 2.1 цих істотних умов.
2.3. Забезпечення подання Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові заяв про видачу дозволів на виконання будівельних робіт на Об’єктах будівництва зі всіма додатками, передбаченими ч. 3 ст. 37 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності“.
2.4. Сплати всіх штрафних санкцій, не сплачених товариством з обмеженою відповідальністю Каньйонстаном на момент прийняття цієї ухвали, що були накладені на товариство з обмеженою відповідальністю Каньйон згідно з постановами про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, винесених Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові.
3. У разі, коли за результатами розгляду документів, передбачених п. п. 2.3 цих істотних умов, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові буде прийнято рішення про відмову у видачі дозволу (дозволів) на виконання будівельних робіт, товариство з обмеженою відповідальністю Каньйон зобов’язується усунути недоліки, що спричинили прийняття рішення про відмову у видачі дозволу (дозволів), та у двотижневий термін з моменту винесення відмови (відмов) повторно звернутися до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові щодо видачі дозволу (дозволів).
4. У разі, коли за результатами розгляду документів, передбачених пп. 2.3 цих істотних умов, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові буде прийнято рішення про відмову у видачі дозволу (дозволів) на виконання будівельних робіт, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові зобов’язується надавати товариству з обмеженою відповідальністюКаньйон на його усну та/або письмову вимогу усні роз’яснення причин відмови (відмов) з метою забезпечення належного виконання товариством з обмеженою відповідальністю Каньйон зобов’язань, передбачених п. 3 цих істотних умов.
5. У разі, коли за результатами повторного розгляду документів, передбачених пп. 2.3 цих істотних умов, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові буде прийнято рішення про відмову у видачі дозволу (дозволів) на виконання будівельних робіт, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові звільняється від виконання зобов’язань, передбачених цими істотними умовами.
6. Товариство з обмеженою відповідальністю Каньйон зобов’язується у тижневий строк з моменту винесення рішень про видачу дозволів на початок виконання будівельних робіт звернутися до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові з письмовими заявами (щодо кожного Об’єкта будівництва окремо) про проведення перевірок Об’єктів будівництва відповідно до абзацу 3 п. 7 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553.
7. Під час проведення перевірок на підставі заяв, передбачених п. 6 цих істотних умов, товариство з обмеженою відповідальністю Каньйон зобов’язується забезпечити виконання вимог, передбачених п. 14 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553.
8. Товариство з обмеженою відповідальністю Каньйон може виконувати будівельні роботи, які не потребують отримання дозволів, з попереднім повідомленням про це Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові.
9. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові зобов’язується провести перевірки Об’єктів будівництва, ініційованих на підставі заяв, передбачених п. 6 цих істотних умов, у місячний термін з моменту надходження таких заяв до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові.
10. У разі, коли за результатами перевірок, передбачених п. п. 6-8 цих істотних умов, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові буде виявлено порушення товариством з обмеженою відповідальністю Каньйон чи іншими суб’єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, товариство з обмеженою відповідальністю Каньйон зобов’язується забезпечити усунення виявлених порушень у строк, передбачений у відповідних приписах про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.
11. Товариство з обмеженою відповідальністю Каньйон зобов’язується при здачі об’єкта будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. Т. Шевченка, 307-а (будинок № 3 на генплані) на земельній ділянці (кадастровий № 4610137500:11:005:0001), що розташована на вул. Т. Шевченка, 307-а в експлуатацію, передати у власність територіальної громади м. Львова квартири, розташовані за вищевказаною адресою, а саме: однокімнатну квартиру № 2а, 1-й поверх, загальною проектованою площею 51,5 (п’ятдесят одна і п’ять десятих) кв. м; двокімнатну квартиру № 3а, 1-й поверх, загальною проектованою площею 68,6 (шістдесят вісім і шість десятих) кв. м.
12. Товариство з обмеженою відповідальністю Каньйонзобов’язується при здачі об’єктів будівництва: житлових будинків: Секція – 4, Секція - 5, Секція – 6, на земельній ділянці (кадастровий № 4610137500:11:005:0001), що розташована на вул. Т. Шевченка, 307-а в експлуатацію, передати у власність територіальної громади м. Львова нерухоме майно загальною площею 960 (дев’ятсот шістдесят) кв. м за вказаною адресою.Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор юридичного департаменту Г. Пайонкевич
Дата оприлюднення: 03/21/2019