УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1721


від 03/23/2017
Про затвердження Програми “Відкриті кубки Львова“ на 2017 рікЗ метою створення сприятливих умов для розвитку та популяризації фізичної культури і спорту у м. Львові, проведення спортивних змагань та заходів із залученням спортивної спільноти міста, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, відповідно до ухвали міської ради від 10.11.2016 № 1179 “Про міський бюджет м. Львова на 2017 рік“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму “Відкриті кубки Львова“ на 2017 рік (додається).
2. Управлінню молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та постійній комісії культури, молодіжної політики та спорту забезпечити реалізацію Програми “Відкриті кубки Львова“ на 2017 рік.
Відповідальні: начальник управління
молоді та спорту департаменту
гуманітарної політики, голова
постійної комісії культури,
молодіжної політики та спорту.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
Відкриті кубки Львова на 2017 рік

1. Загальні положення

1.1. Програма “Відкриті кубки Львова“ на 2017 рік (надалі – Програма) – це конкурс здобуття фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова на проведення спортивних змагань – Відкритих кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту на умовах співфінансування.
1.2. Реалізацію Програми здійснює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики спільно зі спортивними федераціями м. Львова та Львівської області чи громадськими організаціями спортивного профілю, офіційно делегованими спортивними федераціями, м. Львова, Львівської області чи Всеукраїнськими федераціями відповідно до видів спорту, а головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цієї Програми, є управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
1.3. Бюджетні кошти скеровуються на:
1.3.1. Спортивні заходи у рамках Програми з офіційно визнаних в Україні видів спорту відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 11.03.2015 № 639 Про затвердження Реєстру визнаних видів спорту в Україні“.
1.3.2. Розроблення та виготовлення брендбука з фірмовим стилем, логотипами Програми і правилами розміщення логотипів співорганізаторів, партнерів та спонсорів спортивно-масових заходів за Програмою, для чого у загальній сумі коштів, передбачених на реалізацію Програми, виділити управлінню молоді та спорту департаменту гуманітарної політики кошти у розмірі 40 000,00 грн. за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“ для розроблення та виготовлення брендбука Програми.
1.4. Не допускається скерування бюджетних коштів на:
1.4.1. Здійснення заходів, які не відповідають напрямку, визначеному у пункті 1.3 цієї Програми.
1.4.2. Проведення громадською організацією інших спортивних заходів, які збігаються за часом та місцем проведення із заходами за Програмою.
1.4.3. Фінансування статей витрат, які також фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.
1.4.4. Оплату посередницьких послуг.

2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є розвиток та популяризація фізичної культури та спорту у м. Львові, збільшення кількості спортивно-масових заходів, підтримка спортивних федерацій в організації та проведенні відкритих кубків м. Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Надання фінансової підтримки спортивним федераціям м. Львова та Львівської області чи громадським організаціям спортивного профілю, офіційно делегованим спортивними федераціями, м. Львова, Львівської області та Всеукраїнськими федераціями з офіційно визнаних в Україні видів спорту на умовах співфінансування.
2.2.2. Популяризація серед населення спортивних заходів у рамках програми Відкриті кубки Львова“.
2.2.3. Здійснення поточного контролю за реалізацією спортивних заходів Відкриті кубки Львова спортивними федераціями м. Львова та Львівської області чи громадськими організаціями спортивного профілю, офіційно делегованими спортивними федераціями, м. Львова, Львівської області та Всеукраїнськими федераціями, які отримали фінансову підтримку на співфінансування заходів у рамках Програми, з метою визначення відповідності вимогам цієї Програми.
2.2.4. Аналіз і моніторинг реалізованих спортивних заходів з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів міського бюджету м. Львова.
2.3. Реалізація завдань Програми покладається на управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.

3. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

3.1. Аплікантами (учасниками) конкурсу на здобуття фінансової підтримки за умовами Програми можуть бути такі громадські організації:
3.1.1. Спортивні федерації з офіційно визнаних в Україні видів спорту на території м. Львова та Львівської області.
3.1.2. Офіційно визнані місцеві осередки Всеукраїнських спортивних федерацій, які зареєстровані та діють на території м. Львова.
3.1.3. Офіційно делеговані спортивними федераціями м. Львова, Львівської області чи Всеукраїнськими федераціями громадські організації спортивного профілю, які зареєстровані та діють на території м. Львова.
3.2. Якщо у межах одного виду спорту аплікантами на здобуття підтримки є одночасно спортивна федерація м. Львова та спортивна федерація Львівської області, то перевага при участі у конкурсі надається спортивній федерації м. Львова.
У разі, якщо у межах одного виду спорту аплікантами на здобуття підтримки є одночасно спортивна федерація та громадська організація, то перевага при участі у конкурсі надається спортивній федерації.
У разі, якщо у межах одного виду спорту аплікантами на здобуття підтримки є одночасно спортивні громадські організації, делеговані федерацією м. Львова, федерацією Львівської області чи Всеукраїнською федерацією, то перевага при участі у конкурсі надається громадській організації, делегованій федерацією м. Львова.
У разі, якщо у межах одного виду спорту аплікантами на здобуття підтримки є одночасно спортивні громадські організації, делеговані Львівською областю та Всеукраїнською федерацією, то перевага при участі у конкурсі надається громадській організації, делегованій федерацією Львівської області.
3.3. Аплікантами конкурсу на здобуття фінансової підтримки за Програмою не можуть бути спортивні федерації, які діють поза межами м. Львова та Львівської області, чи місцеві осередки Всеукраїнських спортивних федерацій та громадські організації спортивного профілю, які зареєстровані та діють поза межами м. Львова.
3.4. Апліканти до початку конкурсного відбору зобов’язані подати фінансові чи інші документи відповідно до раніше укладених договорів з виконавчими органами міської ради.
3.5. Учасники конкурсу, які не виконали основних вимог конкурсу у попередні роки або порушили умови договору з головним розпорядником коштів, не можуть бути переможцями конкурсу у наступному році.
3.6. Для участі у конкурсі надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів за Програмою апліканти протягом терміну, вказаного в оголошенні про конкурс, подають на ім’я начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг наступний перелік документів:
3.6.1. Заповнену аплікаційну форму на участь у конкурсі (додаток 1 до цієї Програми), включаючи розрахунок потреби у бюджетних коштах із вказанням статтей планових видатків на загальну суму до 150000,00 грн., але не більше 80% від загальної кошторисної вартості проведення заходу.
3.6.2. Копію установчого документа організаціїапліканта, завірену печаткою та підписом керівника організації на кожній сторінці (за наявності печатки).
3.6.3. Копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань.
3.6.4. Протокольне рішення відповідної спортивної федерації про подання аплікаційної форми на участь у Програмі чи протокольне рішення відповідної федерації про делегування громадської організації спортивного профілю на участь у Програмі.
3.6.5. Коротку презентацію спортивного заходу у рамках Програми (вимоги до оформлення презентації визначає управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики).
3.7. Обов’язковою умовою надання фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на проведення спортивних заходів за Програмою є часткове фінансування заходу за кошти громадської організації у обсязі не менше 20 відсотків від загальної кошторисної вартості спортивного заходу, що відображається у розрахунку потреби бюджетних коштів в аплікаційній формі.
3.8. Статті витрат, передбачені Програмою, можуть фінансуватися або за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, або за рахунок власних коштів громадської організації.
3.9. Не допускається фінансування однієї статті видатків водночас як за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, так і за рахунок власних коштів громадської організації.
3.10. Відповідальність за достовірність даних, вказаних при заповненні документів, які подані на розгляд, покладається на керівника громадської організації.
3.11. Відповідальність за належне оформлення документів несе громадська організація, яка є організатором заходу.
3.12. Невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсу, подання аплікаційної форми для участі у конкурсі пізніше зазначеного в умовах конкурсу терміну, а також вказання у аплікаційній формі неповних чи недостовірних даних є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.
3.13. Для участі у конкурсі за Програмою громадська організація може подавати лише один спортивний захід.

4. Терміни проведення конкурсу

4.1. Прийом заявок на конкурс надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів у рамках Програми проводиться у період з 27 березня по 29 квітня 2017 року включно.
4.2. Інформацію про початок конкурсного відбору згідно з цією Програмою готує і оприлюднює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через розміщення на офіційному сайті Львівської міської ради.
4.3. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики відповідно до наказу начальника управління має право продовжувати термін подання заявок на участь у конкурсі надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів за Програмою.
.
5. Конкурсна комісія

5.1. Визначення спортивних федерацій, громадських організацій чи спортивних клубів – переможців конкурсу (надалі – громадських організацій), яким буде надаватись фінансова підтримка на проведення спортивних заходів у рамках Програми за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, здійснюється на конкурсній основі за рішенням конкурсної комісії (надалі – комісія).
5.2. Комісія утворюється наказом начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
5.3. До складу комісії входить начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, начальник відділу фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, працівник відділу фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, двоє представників постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту і двоє представників спортивного середовища м. Львова (за згодою).
5.4. Комісію очолює голова комісії – начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики. Заступником голови комісії та секретарем комісії є відповідно начальник відділу фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та працівник відділу фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
5.5. Робота комісії здійснюється у формі засідань. Засідання комісії є правочинним якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
5.6. Заслуховування презентацій громадськими організаціями проектів спортивних заходів, що подаються на участь у конкурсі, відбуватиметься із залученням представників спортивної громадськості м. Львова.
5.7. До повноважень комісії належить:
5.7.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих громадськими організаціями для участі у конкурсі.
5.7.2. Заслуховування презентацій проектів спортивних заходів громадських організацій, що подаються на участь у конкурсі.
5.7.3. Формування переліку спортивних заходів у рамках Програми, на проведення яких комісія рекомендує надати фінансову підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
5.7.4. Надання аплікантам переліку зауважень та рекомендацій щодо поданого пакету документів та презентації заходу, врахування яких є необхідною умовою для включення заходу до переліку заходів громадських організацій – переможців конкурсу за Програмою.
6. Порядок визначення переможців конкурсу

6.1. Визначення переліку громадських організацій переможців конкурсу, які отримають фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на проведення спортивних заходів у рамках Програми, здійснюється у три етапи:
6.1.1. 1-й етап – аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу.
6.1.2. 2-й етап – заслуховування комісією презентацій спортивних заходів аплікантів, пропонованих до участі у Програмі.
6.1.3. 3-й етап – розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів громадським організаціям.
6.2. Аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу, а також розподіл коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на надання фінансової підтримки на проведення спортивних змагань у рамках Програми з офіційно визнаних в Україні видів спорту на умовах співфінансування згідно, з критеріями Програми проводить комісія.
6.3. Бюджетні кошти, які передбачені у міському бюджеті м. Львова за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“, розподіляються між переможцями конкурсу згідно з протокольними рішеннями комісії, на підставі яких формується Календарний план заходів згідно з ПрограмоюВідкриті кубки Львова на 2017 рік.
6.4. Порядок розгляду документів аплікантів, які подали свої пропозиції на участь у конкурсі надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів:
6.4.1. До розгляду комісією не допускаються подані аплікаційні форми для надання фінансової підтримки на проведення спортивних заходів аплікантів, якщо:
6.4.1.1. Захід є внутрішнім заходом апліканта.
6.4.1.2. Захід проводиться за межами м. Львова (окрім випадків, коли цього вимагають особливості виду спорту, що потребує додаткового обгрунтування від громадської організації).
6.4.3. Один спортивний захід не можуть подавати на фінансування двоє та більше аплікантів.
6.5. У разі, якщо на момент завершення конкурсу не прийнятий міський бюджет м. Львова на відповідний рік, комісія уповноважена прийняти рішення про перенесення дати розгляду поданих документів та формування календарного плану заходів з питань фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
6.6. За результатами оцінки поданих документів і сформованих зауважень та рекомендацій управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики у 30-денний термін після закінчення прийому заяв для участі у конкурсі подає на розгляд та погодження постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту і директора департаменту гуманітарної політики Календарний план заходів згідно з ПрограмоюВідкриті кубки Львова на 2017 рік із зазначенням сум фінансової підтримки кожного заходу.
6.7. Про результати розгляду заяв аплікантів управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявників у 30-денний термін з моменту затвердження Календарного плану заходів згідно з ПрограмоюВідкриті кубки Львова на 2017 рік за допомогою засобів електронного зв’язку чи телефоном.
6.8. У разі невідповідності апліканта критеріям визначення одержувача бюджетних коштів, зазначених у цій Програмі, такий аплікант не може бути визначений одержувачем бюджетних коштів та не допускається до відбору громадських організацій одержувачів бюджетних коштів, про що управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє апліканта.

7. Перелік статей витрат, на які надається фінансова підтримка з міського бюджету м. Львова за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“

7.1. Кошти з міського бюджету м. Львова на надання фінансової підтримки для проведення спортивних заходів за Програмою можуть бути спрямовані на покриття таких статей видатків:
7.1.1. Поліграфія, а саме: друк афіш, плакатів, буклетів, програм змагань, календарів, флаєрів та виготовлення іншої друкованої промоційної продукції для реклами та популяризації спортивних заходів серед населення за умови нанесення на них логотипу спортивних змагань у рамках Програми Відкриті кубки Львована 2017 рік згідно з брендбуком та попереднім погодженням макетів в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики способом надсилання цього макету на електронну адресу управління або за допомогою безпосереднього представлення макету відповідальному працівнику управління.
7.1.2. Виготовлення візуальної продукції, а саме підготовка макетів та друк банерів, прапорів, прес-волів, акредитаційних матеріалів тощо з обов’язковим нанесенням логотипів спортивних змагань у рамках ПрограмиВідкриті кубки Львована 2017 рік згідно з брендбуком.
7.1.3. Оплата медіапослуг, а саме: онлайн трансляція змагань, реклама змагань на радіо та телебаченні.
7.1.4. Оренда місць проведення заходу.
7.1.5. Нагородження, а саме виготовлення чи закупівля кубків, медалей, грамот (дипломів) згідно з встановленими нормами (Додаток 2 до цієї Програми) за умови нанесення на нагороджувальну атрибутику логотипу спортивних змагань у рамках ПрограмиВідкриті кубки Львова на 2017 рік згідно з брендбуком та попереднім погодженням макету в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики способом надсилання цього макету на електронну адресу управління або за допомогою безпосереднього представлення макету відповідальному працівнику управління.
7.1.6. Оренда спортивного інвентаря та іншого обладнання (засобів) залежно від особливостей виду спорту та місця проведення заходу.
7.1.7. Канцтовари.
7.1.8. Технічне забезпечення, яке використовується для проведення заходу: світлове, звукове, сценічне обладнання, екрани тощо.
7.1.9. Харчування спортсменів та тренерів згідно з встановленими нормами (Додаток 2 до цієї Програми).
7.1.10. Харчування суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій згідно з встановленими нормами (Додаток 2 до цієї Програми).
7.1.11. Сувенірна продукція згідно з встановленими нормами (Додаток 2 до цієї Програми), за умови нанесення на неї логотипу спортивних змагань у рамках ПрограмиВідкриті кубки Львована 2017 рік чи логотипу управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та попереднього погодження макету в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики способом надсилання цього макету на електронну адресу управління або за допомогою безпосереднього представлення макету відповідальному працівнику управління.
7.1.12. Проживання спортсменів та тренерів у готелях та аналогічних засобах розміщення категорії не вище три зірки та номерах категорії не вище стандарт“.
7.1.13. Проживання суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій, запрошених для участі у заході, у готелях та аналогічних засобах розміщення.
7.1.14. Представницькі видатки, а саме відшкодування оплати проїзду представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій при проїзді у вагонах залізничного сполучення другого класу (купе), авіаперельотах економ класу, міжнародних та міжміських переїздах автобусним сполученням.
7.1.15. Транспортні видатки, а саме відшкодування транспортних перевезень спортивного інвентаря, спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій по території м. Львова.
7.2. У разі, якщо захід триває менше 4-х годин на добу, кошти на харчування не надаються.
7.3. Погодження усіх видатків з міського бюджету м. Львова на проведення спортивних заходів у рамках Програми є компетенцією головного розпорядника бюджетних коштів – управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
8. Процедура підготовки до проведення заходів, передбачених Календарним планом заходів з питань фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики

8.1. Для проведення заходів за результатами відбору громадська організаціяпереможець конкурсу за Програмою у строк не пізніше як за 30 календарних днів до початку проведення заходу подає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг лист про прийняття пакету документів на проведення заходу (додаток 3 до цієї Програми), 3 примірники договору на реалізацію заходу (додаток 4 до цієї Програми), 3 примірники положення про захід, у якому детально розписано статті витрат (додаток 5 до цієї Програми), 3 примірники кошторису витрат на проведення заходу (додаток 6 до цієї Програми), а також 4 примірники плану використання бюджетних коштів, якщо це перший захід у поточному році (форма, визначена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57), або 4 примірники довідки змін до плану використання бюджетних коштів, якщо це другий захід у поточному році (форма визначена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57).
8.2. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики перевіряє поданий пакет документів на відповідність вимогам конкурсу та, у разі правильності заповнених даних, видає відповідний наказ, у якому вказуються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення та сума витрат. До наказу додається кошторис витрат на проведення заходу.
8.3. Поданий пакет документів підписується, завіряється печаткою головного розпорядника бюджетних коштів та реєструється в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики. Після цього один примірник документів залишається у секторі фінансово-господарської роботи управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, один примірник залишається у відділі фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, а один примірник передається громадській організації. Про підписання пакету документів управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявника за допомогою засобів електронного зв’язку або телефоном.
8.4. У разі, якщо поданий пакет документів не відповідає вимогам конкурсу, містить помилки, неповну чи недостовірну інформацію, управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики протягом 7 днів з дати його отримання повертає цей пакет документів наручно офіційним листом громадській організації із зазначенням причини повернення та помилок для виправлення.
8.5. Громадська організація у строк до 3 робочих днів виправляє зазначені неточності та подає наручно в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики виправлений пакет документів. У разі, якщо за 15 днів до заходу громадська організація не надає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики пакет документів з врахуванням зауважень, це є підставою для відмови у наданні фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова цій громадській організації на проведення спортивного заходу у рамках Програми.
8.6. Громадська організація, яка включена у Календарний план заходів згідно з ПрограмоюВідкриті кубки Львова на 2017 рік, має право лише один раз перенести проведення заходу з одного місяця на інший місяць у разі неможливості провести його згідно із затвердженою календарним планом датою. Для цього заявник не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення заходу скеровує листа про перенесення дати проведення заходу через Центр надання адміністративних послуг на імя начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
8.7. Поданий пакет документів повинен бути заповнений виключно машинописом (не вручну).
8.8. За 7 днів до дати проведення заходу громадська організація зобов’язана надіслати на електронну адресу управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики прес-реліз та анонс про захід (форму подачі визначає управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики), який отримує фінансову підтримку з міського бюджету м. Львова, а також остаточний сценарний план спортивного заходу із зазначенням переліку гостей, запрошених до вітального слова на церемонії урочистого відкриття.
8.9. Також за 7 днів до заходу громадська організація надсилає на електронну адресу управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики офіційне запрошення щонайменше на дві особи на урочисте відкриття заходу, який отримує фінансову підтримку з міського бюджету м. Львова.
8.10. Назва заходу у поданих документах повинна відповідати назві заходу, включеного до Календарного плану заходів згідно з ПрограмоюВідкриті кубки Львова на 2017 рік. Внесення змін до назви заходу, зазначеного у Календарному плані заходів згідно з ПрограмоюВідкриті кубки Львова на 2017 рік, забороняється.
8.11. Не допускається проведення громадською організацією інших спортивних заходів, які збігаються за часом та місцем проведення із заходами за Програмою.
9. Процедура отримання коштів

9.1. Фінансування заходу здійснюється згідно з планом використання бюджетних коштів (довідкою змін до плану використання бюджетних коштів) громадської організації, погодженим з головним розпорядником бюджетних коштів, відповідно до Календарного плану заходів згідно з ПрограмоюВідкриті кубки Львова на 2017 рік та на підставі листа громадської організації на фінансування (додаток 7 до цієї Програми) і копій підтверджуючих документів, належним чином завірених (печатка та підпис керівника громадської організації (за наявності печатки).
9.2. Договори про надання послуг чи закупівлю товарів, необхідних для організації та проведення заходів, укладаються громадськими організаціями безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та оргтехніки – безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).
9.3. Для фінансування заходу громадська організація подає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу (додаток 7 до цієї Програми), копію внутрішнього наказу громадської організації про проведення заходу та пакет підтверджуючих документів для отримання коштів згідно з попередньо погодженим кошторисом, який різниться залежно від статей витрат, а саме:
9.3.1. Для отримання коштів за статтею витрат “Поліграфія“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної (акту виконаних робіт, наданих послуг), зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на поліграфію, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, акти на списання поліграфічної продукції (додаток 8 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань, а також взірці поліграфічної продукції, затверджені управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
9.3.2. Для отримання коштів за статтею витрат “Виготовлення візуальної продукції“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало виготовлення візуальної продукції, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної (акту виконаних робіт, наданих послуг), зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на візуальну продукцію, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк візуальної продукції, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало виготовлення візуальної продукції, акти на списання візуальної продукції (додаток 9 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань, а також взірці візуальної продукції чи їх макети, затверджені управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
9.3.3. Для отримання коштів за статтею витрат “Оплата медіапослуг“ необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту наданих послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на онлайн-трансляцію змагань, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.4. Для отримання коштів за статтею витрат Оренда місць проведення заходу необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємствоморендодавачем, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на оренду, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги оренди, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємстваорендонадавача та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.5. Для отримання коштів за статтею витрат “Нагородження“ необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало нагороджувальну атрибутику, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало нагороджувальну атрибутику, відомості видачі нагороджувальної атрибутики та акти на списання нагороджувальної атрибутики (додаток 10 та додаток 11 до цієї Програми) і копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.6. Для отримання коштів за статтею витрат “Оренда спортивного інвентаря (чи іншого обладнання, засобів)“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало в оренду предмети чи засоби, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту наданих послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало в оренду предмети чи засоби, калькуляцію на оренду, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало в оренду предмети чи засоби, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.7. Для отримання коштів за статтею витрат “Канцтовари“ необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало канцтовари, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало канцтовари, акт на списання канцтоварів (додаток 12 до цієї Програми) та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань. У разі, якщо громадська організація купує канцтовари за готівку, то договір, накладна та рахунок не надається, а надається лише копія товарного чеку та авансовий звіт.
9.3.8. Для отримання коштів за статтею витрат “Технічне забезпечення“ необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало в оренду обладнання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало в оренду звукове чи світлове обладнання, калькуляцію на технічне забезпечення, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з технічного забезпечення, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.9. Для отримання коштів за статтею витрат “Харчування спортсменів та тренерів“ необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з харчування, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію меню-розкладки, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з харчування, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з харчування, список тренерів та спортсменів, яким було надано послуги з харчування (додаток 13 до цієї Програми), та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.10. Для отримання коштів за статтею витрат “Харчування суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій“ необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з харчування, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію меню-розкладки, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з харчування, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з харчування, список суддів, яким було надано послуги з харчування (додаток 14 до цієї Програми), та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.11. Для отримання коштів за статтею витрат “Сувенірна продукція“ необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало сувенірну продукцію, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало сувенірну продукцію, відомості видачі сувенірної продукції та акти на списання сувенірної продукції (додаток 15 та додаток 16 до цієї Програми) та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.12. Для отримання коштів за статтею витрат “Проживання спортсменів та тренерів“ необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з проживання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію прайс-листа (прейскуранта), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з проживання, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з проживання, список тренерів та спортсменів, яким було надано послуги з проживання, і копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.13. Для отримання коштів за статтею витрат “Проживання суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій“ необхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з проживання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію прайс-листа (прейскуранта), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з проживання, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з проживання, список тренерів та спортсменів, яким було надано послуги з проживання, і копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.14. Для отримання коштів за статтею витрат “Представницькі видатки необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики заповнену та зареєстровану в органах Державної казначейської служби форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, долучивши до неї заяву представника міжнародної чи Всеукраїнської федерації про відшкодування витрат на проїзд, офіційне запрошення на ім’я представника Всеукраїнської чи міжнародної федерації, оригінали чи завірені копії проїзних документів, завірену копію паспорта та ідентифікаційного коду (за наявності) і копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.3.15. Для отримання коштів за статтею витратТранспортні видаткинеобхідно подати в управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало транспортні послуги, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акту надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, надану підприємством калькуляцію (з зазначенням детального маршруту та кілометражу здійснених транспортних перевезень), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало транспортні послуги, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало транспортні послуги, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
9.4. Дата укладання всіх договорів з підприємствами, дата виписки рахунку, дата накладних на нагородження, поліграфію, візуальну продукцію, сувенірну продукцію та канцтовари повинна бути не пізніше дати початку заходу (але не раніше дати укладання договору між громадською організацією та головним розпорядником бюджетних коштів і погодження кошторису заходу), а дата актів виконаних робіт чи наданих послуг за статтями витрат Оренда місць проведення заходу“, “Оренда спортивного інвентарю (чи іншого обладнання, засобів)“, “Технічне забезпечення“, “Харчування спортсменів та тренерів“, “Харчування суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій“, “Проживання спортсменів та тренерів“, “Проживання суддів та представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій“, “Оплата медіапослуг“ повинна бути останнім днем заходу або днем після заходу.
9.5. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт складається відповідно до Порядку складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2015 № 841) і у терміни, передбачені цим Порядком.
9.6. Договори, накладні, акти виконаних робіт чи наданих послуг, а також інші документи необхідно зареєструвати в органах Державної казначейської служби України не пізніше 7 днів з дати укладання таких договорів, накладних, актів виконаних робіт чи наданих послуг тощо.
9.7. У разі правильності та повноти оформлення пакету документів для отримання коштів, передбачених планом використання бюджетних коштів (довідкою змін до плану використання бюджетних коштів), головний розпорядник бюджетних коштів здійснює платежі у межах бюджетних асигнувань на рахунок громадської організації, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
9.8. У строк до 7 календарних днів після проведення заходу громадська організація подає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики медійний звіт та фотозвіт про проведення заходу в електронному вигляді. Вимоги до оформлення медійного звіту та фотозвіту про проведення заходу визначає управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.
9.9. Примірники підтверджуючих документів, за якими громадська організація отримала бюджетні кошти, а також документи, які підтверджують власний внесок громадської організації для проведення заходу за Програмою, зберігаються громадською організацією не менше 3 років.
10. Бухгалтерський облік та звітність про використаннябюджетних коштів, контроль за їх використанням

10.1. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності громадських організацій у встановленому законодавством України порядку.

10.2. Громадські організації подають в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики фінансову звітність (щомісячну, щоквартальну) у строки і у порядку, встановленому законодавством України.
10.3. У разі невиконання (неналежного виконання) громадською організацією договору на проведення заходу така громадська організація позбавляється права проведення заходів у наступному календарному році. Документи, які подає така громадська організація, не допускаються до відбору у наступному календарному році.
10.4. Контроль за цільовим та раціональним використання бюджетних коштів, які використовуються (надані) відповідно до цієї Програми, здійснює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та інші органи відповідно до законодавства України. З цією метою управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
10.5. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики має право здійснювати перевірку відповідності використання коштів попередньо затвердженому положенню та кошторису заходу.
10.6. У разі, якщо буде виявлено факт непроведення заходу чи проведення його в інші дати ніж ті, які визначені положенням про проведення заходу, то управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики складає акт про виявлення порушення істотних умов договору на реалізацію заходу і приймає рішення про нефінансування заходу.Секретар ради А. Забарило

Візи:

В. о. начальника управління
молоді та спорту Л. Полихата

Член редакційної комісії


Додаток 1
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік

Начальнику управління молоді
та спорту департаменту
гуманітарної політики
____________________________

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
учасника конкурсу надання фінансової підтримки на проведення заходу
Відкритий кубок Львова з ______________________________________
на 2017 рік

№ з/п
Назва заходу
Відкритий кубок Львова з _________________________
1
2
3
1.
Дата проведення заходу
2.
Повна назва організатора заходу
3.
Посада та ПІБ керівника організатора заходу
4.
Контактний телефон керівника організатора заходу
5.
Фактична адреса реєстрації організатора заходу
6.
Юридична адреса реєстрації організатора заходу
7.
Ідентифікаційний код організатора заходу (ЄДРПОУ)
8.
Вид діяльності організатора заходу (відповідно до установчих документів)
9.
Організаційно-правова форма організатора заходу
10.
Ознака (код) неприбутковості організатора заходу
11.
Посада та ПІБ відповідальної особи від організатора заходу
12.
Контактний телефон відповідальної особи
13.
Електронна пошта організатора заходу
14.
Загальна кількість команд, клубів, кількість учасників, які приймають участь у заході, з яких міст, областей, країн
15.
Кількість глядачів, яку планується залучити до перегляду заходу
16.
Чи прийматимуть участь у заході представники Всеукраїнських чи міжнародних спортивних федерацій?
Загальний бюджет проведення заходу
Відкритий кубок Львова з _____________________________________“


Статті видатків
Видатки міського бюджету
м. Львова,
грн.
Видатки апліканта,
грн.
1
2
3
Поліграфія
Виготовлення візуальної продукції
Оплата медіапослуг
Оренда місць проведення заходу
Нагороджувальна атрибутика
Оренда спортивного інвентаря та іншого обладнання
Канцтовари
Технічне забезпечення
Харчування спортсменів та тренерів
Харчування суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій
Проживання спортсменів та тренерів
Проживання суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій
Сувенірна продукція
Представницькі видатки
Транспортнівидатки
Інші видатки громадської організації (із зазначенням статей видатків)
Разом
Загальнакошторисна вартість заходу

* Керівник громадської організації своїм підписом у цій аплікаційній формі підтверджує, що ознайомлений та погоджується з вимогами конкурсу, які визначені у Програмі “Відкриті кубки Львова“ на 2017 рік.
** Заявник дає згоду на обробку персональних даних.
*** Незаповнення однієї з граф аплікаційної анкети є підставою для недопуску громадської організації до участі у конкурсі.
________________ _______________________________________
(Дата) (Підпис, печатка) (ПІБ керівника)
В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. Полихата


Додаток 2
до Програми Відкриті Кубки Львова на 2017 рік

НОРМИ ВИТРАТ
за ПрограмоюВідкриті кубки Львова
на 2017 рік

№ з/п
Статті витрат
Норма витрат, грн.
1.
Харчування спортсменів, тренерів, суддівіпредставниківВсеукраїнських та міжнароднихфедерацій з розрахунку на одну особу на добу
250
2.
Нагородженняпереможців та призерів кубками, медалями та грамотами (цінау грн. за 1 шт.):
2.1.
Кубки:
2.1.1.
За перше місце
600
2.1.2.
За друге місце
500
2.1.3.
За третє місце
400
2.1.4.
За перемогу1
5000
2.2.
Медалі:
2.2.1.
За перше місце
100
2.2.2.
За друге місце
90
2.2.3.
За третє місце
80
2.3.
Грамоти (дипломи)
20
3.
Сувенірна продукція:
3.1.
За 1 шт. виробу
150
3.2.
На 1 особу
250

1У разі, якщо згідно з Положенням про проведення заходу визначатиметься лише один призер (переможець) змагання – одержувач кубку.
В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. ПолихатаДодаток 3
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік


Начальнику управліннямолоді та
спорту департаменту гуманітарної
політики
_____________________________
Шановний (-на) _________________________________!


___________________________________ просить Вас прийняти пакет
(назва громадської організації)
документів на проведення заходу Відкритий кубок Львова _____________________________________у сумі _________________ грн.,
(назва заходу) (сума коштів)
який відбудеться з ____________________ по ________________________.
(дата початку заходу)(дата завершення заходу)
__________________ _________________ _________________
(посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ)


В.о. начальника управління молоді та спорту Л. Полихата


Додаток 4
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік

Договір № ____
на реалізацію заходу

м. Львів “____“ _________ 20___

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – Управління) в особі начальника управління _____________________________________________________, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 21.10.2016 № 947 та ____________________________________(надалі – Виконавець) в особі ______________________________________(П.І.П.),що діє на підставі _________________________, з другої сторони, відповідно до ухвали міської ради від __.__.20___ №____ Про затвердження Програми “Відкриті кубки Львова“ на 2017 рік (надалі – Програма), уклали цей договір (надалі – Договір) про наступне.
1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується здійснити реалізацію заходу Відкритий кубок Львова__________________________________________“ (надалі – Захід) відповідно до затвердженого Положення про проведення заходу, а Управління у свою чергу зобов’язується здійснити його фінансову підтримку у розмірах, визначених Календарним планом заходів згідно з ПрограмоюВідкриті кубки Львова на 2017 рік та цим Договором.
Розмір фінансової підтримки Заходу становить _____,__ грн., а термін реалізації Заходу, за який проводиться фінансова підтримка – з __.__.20___ до __.__.20___ включно.
1.2. Право власності на інтелектуальні або інші цінності, створені у результаті виконання Заходу, належать Виконавцю.
1.3. Фінансова підтримка Заходу здійснюється з чітким та неухильним дотримання вимог, встановлених Програмою.
1.4. У всіх засобах масової інформації (публікаціях, виданнях на паперових та інших носіях інформації тощо) Виконавець зобов’язаний розміщувати малий герб Львова, напис Львівська міська рада та офіційний логотип Програми Відкриті кубки Львова“ на 2017 рік.
При будь-якому наданні інформації щодо Заходу Виконавець зобов’язаний повідомляти одержувача такої інформації про те, що реалізація цього Заходу здійснена за підтримки управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
1.5. Виконавець зобов’язанийвикористовувати символіку міста: малий гербЛьвова, промоційний логотип та офіційний логотип Програми Відкриті кубки Львова“ на 2017 рік при виготовленні будь-якої рекламно-інформаційної продукції (зовнішня реклама, банери, буклети, флаєри, вимпел тощо), сувенірної продукції, у рекламних цілях Заходу та при оформленні приміщень, які використовуються для проведення Заходу.
1.6. Виконавець зобов’язанийзатверджуватимакети з дотриманням стандартів розміщення логотипу Програми Відкриті кубки Львова“ на 2017 рік,промоційного логотипу та малого герба Львова в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (до проведення Заходу).
1.7. Отримати зразок символіки міста та логотипу Програми Відкриті кубки Львова“на 2017 рік необхідно в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
1.8. Виконавець є відповідальний за безпеку учасників Заходу.
1.9. Під час реалізації Заходу Виконавець зобов’язаний надати Управлінню щонайменше одне іменне запрошення для участі у заходах, запланованих у рамках реалізації Заходу, яке повинно бути надано завчасно (не пізніше 7 робочих днів до настання відповідної події).
1.10. Виконавець попереджає Управління про неможливість реалізації передбаченого цим Договором Заходу не пізніше ніж за 3 дні до його початку.
1.11. Інформація про Захід та його виконання є відкритою та загальнодоступною для ознайомлення.
2. Порядок та умови надання і використання коштів

2.1. Управління здійснює фінансову підтримку Заходу способом перерахування відповідних коштів на рахунок Виконавця, відкритий в органах Державного казначейства України.
2.2. Умовою надання фінансової підтримки Заходу є подання Виконавцем в Управління документівупорядкута устроки, визначені Програмою.
2.3. Надання фінансової підтримки Заходу залежить від наявного бюджетного фінансування.
2.4. Виконавець Заходу зобов’язаний використати кошти, які надійшли на проведення Заходу протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надходження на рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
3. Відповідальність Сторін

3.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у межах, передбачених цим Договором, Програмою та законодавством України.
3.2. Виконавець несе повну відповідальність у відповідності до законодавства України за використання не за цільовимпризначенням грошових коштів, наданих йому Управлінням на реалізацію Заходу.
3.3. Виконавець зобов’язаний повернути усі використані не за цільовим призначенням кошти Управлінню відповідно до кошторису Заходу.
3.4. За порушення терміну реалізації Заходу Виконавець сплачує Управліннюпеню за кожен день прострочки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України.
4. Обставини непереборної сили

4.1. Сторони звільняються від відповідальності якщо належному виконанню перешкоджали обставини непереборної сили (стихійні лиха, пожежі тощо). У цьому разі Сторони зобов’язані сповістити одна одну про настання таких обставин з обов’язковим наданням наявних підтверджуючих документів, виданих державними органами. Виконання зобов’язань по цьому Договору відкладається на строк дії обставин непереборної сили.
5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються способом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити способом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.
6. Термін дії Договору та порядок його припинення

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками обохСторін і діє до 31.12.20____ включно, а у частині проведення розрахунків – до їх повного виконання.
6.2. Дія договору може бути припинена за згодою Сторін або в інших випадках, визначених законодавством України.
6.3. Дія цього Договору може бути припинена достроково у разі:
6.3.1. Письмової відмови Виконавця.
6.3.2. Неможливості виконання Управлінням своїх договірних зобов’язань внаслідок зміни нормативно-правової бази, що стосується фінансової підтримки громадських організацій для проведення спортивних заходів або настання обставин непереборної сили тривалої дії (введення надзвичайного стану тощо).
6.3.3. Встановлення факту нецільового використання наданої фінансової підтримки Заходу.
6.3.4. Порушення законодавства України при реалізації Заходу.
6.3.5. Негативної оцінки виконання Заходу, що визначається конкурсною комісією.
6.3.6. Припинення діяльності Виконавця.
6.3.7. В інших випадках, визначених законодавством України.
6.4. Кошти (надана фінансова підтримка Заходу), що залишились не освоєними (не використаними) Виконавцем на момент припинення Договору підлягають поверненню Управлінню у 3-денний термін з моменту припинення Договору.
7. Додаткові умови

7.1. Сторони гарантують, підписуючи цей Договір, що він укладений представниками Сторін, які мають повноваження на підписання Договору відповідно до вимог законодавства України, а також те, що кожна із Сторін діє у межах законодавства України та власних повноважень.
7.2. Виконавець гарантує зберігання усіх документів, які пов’язані з Заходом, протягом 3-х років з моменту завершення Заходу та допуск до їх перегляду працівників Управління, аудиторів та інших осіб, уповноважених законодавством України.
7.3. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншій Стороні.
7.4. Усі правовідносини, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.
7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
8. Юридичні адреси та реквізити Сторін

Управління:
____________________________
____________________________,

м. Львів, вул._________________

р/р № _________________________
МФО _________________________
ЄДРПОУ______________________
_______________________П.І.П.

М.П.

Виконавець:
____________________________
____________________________,

м. Львів, вул._________________

р/р № _______________________
МФО _______________________
ЄДРПОУ ____________________
_______________________П.І.П.

М.П.

В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. Полихата


Додаток 5
до Програми Відкриті кубки
Львована 2017 рікЗАТВЕРДЖУЮ


М.П.
ПОГОДЖУЮ
Управління молоді та спорту
департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради

_______________________

М.П.
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення заходу
_______________________________________________________________
(Назва заходу)

Розділ 1

Виконавець:
Юридична адреса:
Керівник організації:
Відповідальна особа:
Контакти відповідальної особи:
) Мобільний тел.:
) Службовий тел.:
) E-mail (електроннаадреса):

Розділ 2

Термін реалізації заходу: з __ __ _____ по __ __ ______ .
Місце реалізації заходу:
Кількість учасників заходу:
Кількість залучених осіб для проведення заходу:
Перелік запрошених на змагання команд (із зазначенням міста):
Мета заходу:
Суть заходу:
Актуальність заходу:
Очікуванні результати:
Сценарний план проведення заходу (по днях та годинах):

Розділ 3

Кошторис заходу (деталізований):


з/п
Статті витрат
Розрахунок
Всього
грн.
Сума з міського бюджету
м. Львова,
грн.
Сума власного внеску громад-ської органі-зації,
грн.
Оди-ницявимі-ру
Кількість
Вартість за одини-цю,
грн.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Всього:
Розділ 4

Короткий опис громадської організації:

Мета:

Завдання:Керівник організації ______________/__________________/
В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. ПолихатаДодаток 6
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління молоді
та спорту департаменту
гуманітарної політики
_________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

_________________________
(число, місяць рік)

М.П.
КОШТОРИС ВИТРАТ
(індивідуальний кошторис)

На проведення
(назва заходу)
Місце проведення
Відповідальна організація за проведення заходу _________________
___________________________________________________________
(назва громадської організації)
Відповідальна особа за проведення заходу ______________________
___________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
Код програмної класифікації: КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“
Пункт календарного плану

Загальні відомості про проведення заходу

Термін проведення заходу з __ __ ________ по __ __ ________
Тривалість днів
Кількість учасників чол.


з/п
Стаття витрат з міського бюджету
м. Львова
Всього,
грн.
1.
2.
3.
Всього:

Керівник організації
(голова правління) _________________
(Назва організації) М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)

Бухгалтер ___
(Назва організації) М.П.(підпис) (прізвище та ініціали)“___“_________20____
В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. ПолихатаДодаток 7
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік


Начальнику управліннямолоді та спорту департаменту гуманітарноїполітики
___________________________
Шановний(-на) ____________________________!

___________________________________просить Вас профінансувати
(назва громадської організації)
за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“ відповідно до Календарного плану заходів згідно з Програмою Відкриті кубки Львова на2017 рік та Плану використання бюджетних коштів на 2017 рік захід ________________________, що відбувся з __ __ ______ по __ __ _______,
(назва заходу)
у сумі____________грн.Копіїфінансовихзобов’язань та підтверджуючідокументидодаються._________________ ______________
(посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ)В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. ПолихатаДодаток 8
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)
АКТ
на списання поліграфії
Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змаганьВідкритий кубок Львова ____________________________________“були придбані та використані поліграфічні матеріали на суму _____________грн.,
а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. ПолихатаДодаток 9
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)
АКТ
на списання візуальної продукції
Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змаганьВідкритий кубок Львова ______________________________“було придбано та використано візуальної продукції на суму _____________грн.,
а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. Полихата
Додаток 10
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)

Відомість видачі медалей для вручення
переможцям та призерам змагань Відкритий
кубок Львова __________________________“
наказ від ____________ № ________


з/п
П.І.П.
Адреса проживання
Організація, спортивний клуб
Зайняте місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Відповідальний / головний суддя _________________________________


Головний секретар _________________________________Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)


Відомість видачікубків для вручення
переможцям та призерам змагань Відкритий
кубок Львова __________________________“

наказ від ____________ № ________


з/п
П.І.П.
Адреса проживання
Організація, спортивний клуб
Зайняте місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Відповідальний / головний суддя _________________________________


Головний секретар _________________________________
В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. ПолихатаДодаток 11
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)
АКТ
на списаннянагороджувальної атрибутики


Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змаганьі вручення переможцям та призерам змагань Відкритий кубок Львова _________________________________“було придбано та використано кубків на суму _______________грн.,
а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. ПолихатаДодаток 12
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)
АКТ
на списання канцтоварів
Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змаганьВідкритий кубок Львова ______________________________“були придбані та використані канцтовари на загальну суму __________грн.Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. ПолихатаДодаток 13
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)

СПИСОК
спортсменів та тренерів учасників заходуВідкритий кубок Львова ________________________“, яким було наданопослуги з харчування:

з/п
П.І.П.
Адреса проживання
Організація, спортивний клуб
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Головний секретар _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. ПолихатаДодаток 14
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)

СПИСОК
суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій учасників заходу Відкритий кубок Львова _______________________“, яким було наданопослуги з харчування:

з/п
П.І.П.
Адреса проживання
Місце праці
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Головний секретар _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. ПолихатаДодаток 15
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)

Відомість видачі сувенірної продукції
для вручення учасникам змагань Відкритий
кубок Львова __________________________“
наказ від ____________ № ________


з/п
П.І.П.
Адреса проживання
Організація,
спортивний клуб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Відповідальний / головний суддя _________________________________


Головний секретар _________________________________
В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. Полихата
Додаток 16
до Програми Відкриті кубки
Львова на 2017 рік


Затверджую М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)
АКТ
на списання сувенірної продукції
Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змаганьта вручення учасникам змагань Відкритий кубок Львова___________________________________“було придбано та використано сувенірної продукції на суму __________грн.,
а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________
Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
В.о. начальника управління
молоді та спорту Л. Полихата

Дата оприлюднення: 04/03/2017