УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА22-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6116


від 12/26/2019
Про затвердження Програми проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків – пам’яток культурної спадщини на території м. Львова у 2020-2022 рокахВідповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про охорону культурної спадщини“, з метою підтримки власників квартир житлових будинків у проведенні ремонтно-реставраційних робіт балконів, еркерів, лоджій, напівбалконів, розташованих на головних фасадах будинків – пам’яткок культурної спадщини у м. Львові, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків пам’яток культурної спадщини на території м. Львова у 2020-2022 роках (додається).
2. Встановити, що ремонтно-реставраційні роботи балконів, еркерів, лоджій, напівбалконів, розташованих на головних фасадах будинківпам’яток культурної спадщини у м. Львові, на об’єктах, на які розроблена відповідна проектно-кошторисна документація до моменту прийняття цієї ухвали здійснюються за кошти міського бюджету м. Львова на умовах співфінансування відповідно до механізму реалізації Програми проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків пам’яток культурної спадщини на території м. Львова у 2020-2022 роках.
3. Визначити пріоритетність фінансування Програми проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків пам’яток культурної спадщини на території м. Львова у 2020-2022 роках за кошти міського бюджету м. Львова, передбачені у бюджеті розвитку м. Львова, на відповідний бюджетний період.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від__________№_____
ПРОГРАМА
проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків пам’яток культурної спадщини на території м. Львова у 2020-2022 роках

Паспорт Програми

1.
Ініціатор розроблення ПрограмиЛьвівська міська рада
2.
Розробник програмиУправління охорони історичного середовища
3.
Виконавці ПрограмиЛКП Архітектурно-археологічна служба
м. Львова
4.
Учасники ПрограмиВласники балконів, еркерів, лоджій, напівбалконів (квартир), розташованих на головному фасаді будинкупам’ятки культурної спадщини
5.
Мета ПрограмиОсновною метою та завданням реалізації Програми проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинків пам’яток культурної спадщини на території м. Львова у 2020-2022 роках (надалі – Програма) є виконання ремонтно-реставраційних робіт балконів (еркерів, лоджій, напівбалконів (надалі - балконів)) житлових будинківпам’яток культурної спадщини на території міста Львова
6.
Термін реалізації Програми2020 – 2022 роки
7.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні ПрограмиМіський бюджет м. Львова
8.
Загальний обсяг фінансування Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету м. Львова у межах щорічних запланованих асигнувань та коштів власників балконів, еркерів, лоджій, напівбалконів (квартир), розташованих на головному фасаді будинкупам’ятки культурної спадщини відповідно до механізму реалізації Програми
1. Мета Програми

Основною метою та завданням реалізації Програми є виконання ремонтно-реставраційних робіт балконів житлових будинківпам’яток культурної спадщини на території м. Львова.
2. Фінансування Програми

2.1. Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку м. Львова у межах щорічних запланованих асигнувань та коштів співвласників багатоквартирних будинків відповідно до умов цієї Програми.
2.2. Кошти бюджету розвитку м. Львова скеровуються Львівському комунальному підприємства “Археологічно-архітектурна служба м. Львова та до управління охорони історичного середовища відповідно до механізму реалізації Програми.
2.3. Суми коштів на виконання цієї Програми передбачаються у видатках міського бюджету м. Львова на 2020-2022 роки.
3. Порядок участі у Програмі

3.1. Для участі у цій Програмі власник(и) квартир житлового будинкупам’ятки культурної спадщини або уповноважена особа чи уповноважений орган (надалі – учасник) подає заявку на участь у Програмі (надалі – заявка) від всіх власників балконів (квартир), розташованих на головному фасаді будинкупам’ятки культурної спадщини (надалі – пам’ятка), у порядку, передбаченому цією Програмою.
3.2. У разі, коли власник(и) балконів (квартир), розташованих на головному фасаді будинку пам’ятки відмовляються від участі у Програмі, учасник до заявки долучає відповідну письмову відому.
3.3. У разі наявності доданої до заявки учасника відмови від участі в Програмі власника(ів) квартир(и) на виконання ремонтно-реставраційних робіт балкона(ів), розташованих на головному фасаді будинку пам’ятки, управління охорони історичного середовища має право відхилити таку заявку та відмови в участі у Програмі.
3.4. Заявка подається на ім’я начальника управління охорони історичного середовища через Центр надання адміністративних послуг за формою, наведеною у додатку до цієї Програми.
3.5. У заявці учасник обов’язково надає згоду на:
3.5.1. Забезпечення доступу до балконів пам’ятки, які пропонуються до ремонтно-реставраційних робіт.
3.5.2. На виконання відповідних ремонтно-реставраційних робіт балконів.
3.5.3. Використання інженерних мереж (електрики, води, каналізації) для виконання відповідних ремонтно-реставраційних робіт балконів пам’ятки.
3.5.4. Внесення обов’язкового платежу у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн. за один балкон згідно з умовами, передбаченими цією Програмою.
3.6. До заявки додаються:
3.6.1. Копія всіх технічних паспортів на приміщення квартир пам’ятки, балкони яких підлягають ремонтно-реставраційним роботам (засвідчені заявниками) – 1 примірник.
3.6.2. Поверхові плани будинкупам’ятки (засвідчені балансоутримувачем або уповноваженим органом) – 1 примірник.
3.6.3. Фотофіксація стану балкону(ів), які пропонуються для Програми.
3.7. Критерії відбору:
3.7.1. Ремонтно-реставраційні роботи виконуються лише на будинках, які належать до пам’яток культурної спадщини відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини“.
3.7.2. Ремонтно-реставраційні роботи відповідно до цієї Програми виконуються на балконах головного фасаду(ів) житлових будинків пам’яток.
3.7.3. Наявність в учасника (власника(ів) балконів (квартир(и), розташованих на головному фасаді будинку пам’ятки) укладеного охоронного договору з органом охорони культурної спадщини.
3.7.4. Незадовільний або аварійний стан балконів пам’ятки, які потребують невідкладних ремонтно-реставраційних робіт.
3.8. За результатами розгляду заявки управління охорони історичного середовища надає письмову відповідь щодо включення/невключення учасника до Програми.
3.9. За результатами розгляду заявки управління охорони історичного середовища затверджує попередньо погоджений заступником міського голови, якому підзвітне це управління, титульний список на виконання робіт, передбачених цією Програмою, відповідно до бюджетних призначень та частки співфінансування.
3.10. У разі невідповідності заявки формі та вимогам, передбаченим пунктами 3.2-3.7 цієї Програми, управління охорони історичного середовища відхиляє заявку та не включає учасника до Програми.
3.11. Підстави коли учасник втрачає право на виконання ремонтно-реставраційних робіт за цією Програмою:
3.11.1. Незабезпечення доступу до відповідних балконів пам’ятки та до інженерних мереж (електрики, води, каналізації).
3.11.2. Ненадання на вимогу управління охорони історичного середовища згоди учасника (власника(ів) балконів (квартир(и), розташованих на головному фасаді будинку пам’ятки) на виконання ремонтно-реставраційних робіт, у тому числі нотаріально засвідчену.
3.11.3. Невнесення учасником (власником(ами) балконів (квартир(и), розташованих на головному фасаді будинку пам’ятки) обов’язкового платежу відповідно до вимог, передбачених цією Програмою.
3.11.4. Відсутність бюджетного фінансування Програми.
3.11.5. Самостійна відмова учасника від участі у Програмі.
4. Виконання ремонтно-реставраційних робіт Програми

4.1. Для реалізації цієї Програми управління охорони історичного середовища виступає замовником виконання ремонтно-реставраційних робіт на балконах, розташованих на головному фасаді будинку пам’ятки, та укладає з цією метою відповідні договори.
4.2. На замовлення управління охорони історичного середовища розробляється проектно-кошторисна документація для виконання ремонтно-реставраційних робіт на балконах, розташованих на головному фасаді будинку пам’ятки (надалі – проектно-кошторисна документація).
4.3. Розроблена проектно-кошторисна документація, у випадках, передбачених законодавством України, підлягає обов’язковій державній експертизі, замовником виконання якої виступає управління охорони історичного середовища.
4.4. На підставі погодженої проектно-кошторисної документації управління охорони історичного середовища здійснює закупівлю ремонтно-реставраційних робіт на балконах, розташованих на головному фасаді будинку пам’ятки із застосуванням процедур, передбачених законодавством України.
4.5. За результатами проведених процедур закупівлі робіт, передбачених пунктом 4.4 цієї Програми, між управлінням охорони історичного середовища, підрядною організацією, Львівським комунальним підприємством “Археологічно-архітектурна служба м. Львова“ та учасником укладається відповідний договір на виконання ремонтно-реставраційних робіт балконів пам’ятки (надалі – договір).
4.6. За умовами зазначеного вище договору управління охорони історичного середовища здійснює функції замовника ремонтно-реставраційних робіт балконів пам’ятки, Львівське комунальне підприємство “Археологічно-архітектурна служба м. Львова“ та учасник здійснюють співфінансування зазначених робіт на умовах Програми, а підрядна організація виконує відповідні ремонтно-реставраційні роботи балконів пам’ятки.
4.7. Розмір обов’язкового платежу власника(ів) балкону, еркера чи лоджії, розташованих на головному фасаді будинку пам’ятки становить 10 000 (десять тисяч) грн. за кожен балкон, еркер чи лоджію та перераховується безпосередньо підрядній організації, як авансовий платіж на виконання ремонтно-реставраційних робіт, передбачених цією Програмою.
4.8. На виконання ремонтно-реставраційних робіт балконів пам’ятки управління охорони історичного середовища отримує передбачені законодавством дозвільні документи.
4.9. Для отримання дозвільних документів на виконання ремонтно-реставраційних робіт балконів пам’ятки на вимогу управління охорони історичного середовища учасник надає нотаріально засвідчену згоду на проведення робіт.
4.10. Після виконаних відповідних робіт управління охорони історичного середовища підписує відповідні акти виконаних робіт.Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління охорони
історичного середовища Л. Онищенко-Швець
Додаток
до Програми проведення ремонтно-
реставраційних робіт балконів будинків -
пам’яток культурної спадщини на
території м. Львова у 2020-2022 роках


Начальнику управління охорони історичного середовища
______________________________
(ім’я, прізвище)
______________________________
(ПІП/назва юридичної особи)
______________________________
(адреса проживання заявника, місцезнаходження особи)
______________________________
(телефон)

ЗАЯВА

Прошу включити до Програми проведення ремонтно-реставраційних робіт балконів будинківпам’яток культурної спадщини на території м. Львова у 2020-2022 роках балкон(и) квартир(и) №__________________, що розташовані на головному фасаді будинку №_______ на вул. ____________________________ у м. Львові.
Учасник:
________________________________________________________________ (прізвище, імя, по батькові всіх власників зазначених балконів; у разі участі юридичної особи – назва юридичної особи та прізвище, ПІП керівника)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цією Заявкою надається згода від всіх власників квартир на:
- забезпечення доступу до балконів пам’ятки для виконання ремонтно-реставраційних робіт;
- на виконання відповідних ремонтно-реставраційних робіт балконів пам’ятки;
- використання інженерних мереж (електрики, води, каналізації) для проведення ремонтно-реставраційних робіт;
- оплату обов’язкового внеску у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн. за один балкон;
- обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний код тощо) з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин.

Додатки:
- копія всіх технічних паспортів на приміщення квартир пам’ятки, балкони яких підлягають ремонтно-реставраційним роботам (засвідчені заявниками) - 1 примірник;
- поверхові плани будинкупам’ятки (засвідчені балансоутримувачем або уповноваженим органом) - 1 примірник;
- фотофіксація стану балкону(ів).
Підтверджую, що не є учасником жодної іншої програми щодо ремонтно-реставраційних робіт чи ремонту (реставраційного) балкону(ів), які зазначені у цій заявці.

Заявник
____________________________________ __________ ____________________________________ (підпис)(для юридичної особи – посада ПІП керівника;
(для фізичної особи - ПІП)

“____“____________ 20___ року М.П.

Начальник управління охорони
історичного середовища Л. Онищенко-Швець

Дата оприлюднення: 01/03/2020