УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1267


від 12/01/2016
Про затвердження Програми розвитку шахів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова на 2017-2020 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 1988-2017
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 01.12.2016 № 1267 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
З метою подальшого розвитку та популяризації шахів, максимального залучення дітей шкільного віку до регулярних занять шахами, підвищення їх шахової майстерності та участі їх у спортивно-масових заходах, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про позашкільну освіту“, враховуючи досягнення та проблеми Програми розвитку шахів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова на 2015-2016 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 14.07.2015 № 4878, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму розвитку шахів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова на 2017-2020 роки (додається).
2. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики, управлінню молоді, сім’ї та спорту департаменту гуманітарної політики, Львівській обласній шаховій федерації забезпечити реалізацію Програми розвитку шахів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова на 2017-2020 роки.
Відповідальні: начальник управління
освіти департаменту гуманітарної
політики, начальник управління молоді,
сім’ї та спорту департаменту
гуманітарної політики, президент
Львівської обласної шахової федерації.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

Міський голова А. Садовий
Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

ПРОГРАМА
розвитку шахів у загальноосвітніх навчальних
закладах м. Львова на 2017-2020 роки
1. Мета і завдання Програми

1.1. Метою Програми розвитку шахів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова на 2017-2020 роки (надалі – Програма) є подальший розвиток та популяризація шахів, максимальне залучення дітей шкільного віку до регулярних занять шахами, підвищення їх шахової майстерності та участі їх у спортивно-масових заходах, розвиток логічного мислення дітей шкільного віку.
1.2. Завданням Програми є залучення дітей шкільного віку до занять гри в шахи через діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова шахових гуртків та проведення спільно з Львівською обласною федерацією шахів заходів “Шкільна ліга з шахів“.
2. Загальні положення

2.1. Програма охоплює всіх дітей шкільного віку з пріоритетом на залучення дітей 1-4 класів.
2.2. До організації роботи шахових гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова залучатимуться як тренери Львівської обласної шахової федерації, так і вчителі загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова та представники громадськості, які мають спортивні розряди або володіють навичками гри у шахи.
2.3. Створення умов для підготовки та підвищення шахової кваліфікації керівників шкільних шахових гуртків.
2.4. Відповідальними виконавцями Програми є управління освіти департаменту гуманітарної політики та Львівська обласна шахова федерація. Головним розпорядником коштів є управління освіти департаменту гуманітарної політики.
3. Порядок реалізації Програми

3.1. Передбачити у кожному із загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова приміщення для проведення занять шахових гуртків.
Термін: з 01.01.2017 до 31.12.2020.
Відповідальний: начальник управління
освіти департаменту гуманітарної
політики.
3.2. Залучити вчителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова та представників громадськості, які мають спортивні розряди або володіють навичками гри у шахи, до організації роботи шахових гуртків.
Відповідальний: начальник управління
освіти департаменту гуманітарної
політики.
3.3. Забезпечити проведення навчальних семінарів для підготовки нових тренерів та підвищення шахової кваліфікації працюючих керівників шахових гуртків з числа вчителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова та представників громадськості, які мають спортивні розряди або володіють навичками гри у шахи, для здобуття ними навиків організації роботи шахового гуртка.
Відповідальні: начальник управління
освіти департаменту гуманітарної
політики, президент Львівської обласної
шахової федерації.
3.4. Продовжити діяльність шахових гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова.
Термін: з 01.01.2017 до 31.12.2020.
Відповідальні: начальник управління
освіти департаменту гуманітарної
політики, президент Львівської
обласної шахової федерації
3.5. Організувати та провести впродовж 2017-2020 років захід “Шкільна ліга з шахів“ на базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова.
Відповідальні: начальник управління
молоді, сім’ї та спорту департаменту
гуманітарної політики, начальник
управління освіти департаменту
гуманітарної політики, президент
Львівської обласної шахової федерації.
3.6. Передбачити кошти для фінансування проведення заходів Шкільна ліга з шахів щорічно на суму 66 тис. грн. впродовж 2017-2020 років.
Відповідальні: начальник управління
молоді, сім’ї та спорту департаменту
гуманітарної політики, начальник
управління освіти департаменту
гуманітарної політики, президент
Львівської обласної шахової федерації.
3.7. Забезпечити надання шкільних приміщень (у тому числі актових залів, спортивних залів) для проведення шахових турнірів, змагань, заходу “Шкільна ліга з шахів“, організаторами яких є громадські організації спортивного профілю, що культивують шахи.
Відповідальні: начальник управління
освіти департаменту гуманітарної
політики, президент Львівської обласної
шахової федерації.
3.8. Передбачити кошти для фінансування поновлення матеріальної бази для роботи шкільних шахових гуртків щорічно на суму 3 тис. грн. впродовж 2017-2020 років.
Відповідальний: начальник управління
освіти департаменту гуманітарної
політики.
3.9. Ввести у штатний розпис Навчально-методичного центру освіти м. Львова 0,5 ставки методиста з шахів для організації проведення навчальних семінарів для керівників гуртків та заходів з реалізації Програми.
Термін: з 01.01.2017 до 31.12.2020.
Відповідальний: начальник управління
освіти департаменту гуманітарної
політики.
3.10. Вводити за поданням відділів освіти у виняткових випадках додаткові штатні одиниці керівників гуртків з шахів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова, але не більше ніж один раз на навчальний рік.
Відповідальний: начальник управління освіти
департаменту гуманітарної політики.
3.11. Здійснювати видатки на утримання додаткових штатних одиниць керівників гуртків з шахів у межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Львова на галузь Освіта“.
Відповідальний: начальник управління освіти
департаменту гуманітарної політики.
4. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
Секретар ради А. Забарило

Візи:

В. о. начальника управління
освіти З. Довганик

Начальник управління молоді,
сім’ї та спорту В. Шнайдер
Дата оприлюднення: 12/14/2016